Visa utbildning.se som: Mobil

Vi gör just nu en uppföljande undersökning gällande hur COVID-19 har påverkat och fortsätter att påverka hur och om du väljer att gå en utbildning. Vi är så tacksamma om du vill svara på våra frågor. Gå till undersökningen.

Visar 1-4 av 4 träffar
 

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) innefattar de tre viktigaste komponenterna som gemensamt skapar mänskligt medvetande: neurologi, språk och programmering. Verktygen inom NLP kan användas inom coaching men även inom andra branscher, till exempel försäljning, personlig utveckling och idrott. NLP anses av vissa vara det bästa sättet att arbeta utifrån för att skapa snabba och varaktig förändring i ditt liv. Många andra system är bra på att upptäcka problem men ger inte verktyg för smärtfri och snabb förändring.


Varumärket NLP

I slutet av 1990-talet påbörjade Richard Bandler en rättslig varumärkesprocess i USA där han menade att han ensam var upphovsmannen bakom NLP. Han förlorade denna process vilket innebar att Grinder och Bandler erkände varandra som medskapare av NLP. Det beslutades att ingen ensam äger varumärket NLP.  Området utvecklas hela tiden och många personer är inblandade i dess utveckling. Nackdelen med detta är att  det är möjligt för mindre seriösa aktörer utan utbildning och kvalifikationer att erbjuda certifiering i NLP och även godtyckligt definiera vad som är NLP och inte NLP. Utbildningarna du hittar här erbjud av seriösa utbildningsarrangörer.

Med hjälp av en NLP utbildning kan du...

 • Kommunicera bättre
 • Undvika att bli missförstådd
 • Se nya möjligheter
 • Utveckla dig själv och ditt företag
 • Slippa bli omsprungen och i stället ta täten
 • Förverkliga dina drömmar
 • Bli av med beteende/fobier som hindrar dig i din vardag eller i ditt arbete
 • Skapa en bättre vardag

NLP kan enkelt sammanfattas som ett sätt att bli den bästa versionen av sig själv.

Neurolingvistisk programmering NLP

Affärsvärlden förändras så snabbt att behovet av experter med olika specialistkunskaper har bytts ut mot behovet att lära och differentiera. Allt fler organisationer försöker nu bygga upp lärande organisationer, organisationer i vilka individen sköter sin egen utveckling och lär sig frigöra sin talang för att kunna ta sig upp till toppen av sin förmåga. Men det kan man inte göra med metoder från i går. Gör det som du alltid har gjort och du får det du alltid fått. Nyckeln till framtiden finns inom den enskilda människan. Det är hennes förmåga att hantera sina egna tankar, sina konflikter och sina erfarenheter som ytterst är skillnaden mellan individer och organisationer som visar vägen in i den nya spännande kreativa och samarbetsinriktade framtiden och dem som snabbt hamnar på efterkälken då de försöker följa med.

Genom att lära sig bemästra de tekniker och det tänkande inom NLP så hjälper det en att nå dit man verkligen vill. Man lär sig även att föra över mästerskap till vilket nytt område som helst. Mästerskap beror på sammanhanget. Det som gör en ledare inspirerande i ett företag kan skilja sig helt från det som fungerade i et annat. NLP gör det möjligt att koda mästerlighet och att förbättra den så att man kan fastställa vad som verkligen fungerar för en själv i den unika miljö som man befinner sig i.

Principer med NLP utbildning

NLP har en egen kultur. Denna kultur innefattar principer för hur man undervisar om och använder NLP. Dessa principer är:

NLP börjar med dig. Det är bara sedan du har lärt dig hur du ska hantera dig själv som du kan påverka andra. Genom att du förstår hur teknikerna och tankegångarna fungerar för dig kan du lättare förändra det sammanhang du ingår i.

Den omedvetna delen av dig är betydligt starkare än den medvetna. Inom NLP används tekniker som riktar sig så väl till det medvetna som det omedvetna. NLP-utbildning när den är som bäst innehåller många av de element som utmärker snabb inlärning och den är därför kraftfull och effektiv.

Kongruens mellan det du är och det du tror du är, mellan det du säger och det du gör är receptet på personlig framgång.

NLP utbildning kan hjälpa dig att

 • Öka inlärningshastigheten så du inte bara kan hantera förändringar utan också initiativ till förändring så att du kan visa vägen inom dina speciella intressen och arbetsområden.
 • Ställa upp utmaningar för dig själva, utmaningar som genom sin natur får en egen kraft och som maximerar dina möjligheter att nå det du vill så väl personligen som till ditt företag
 • Bygga upp kvalitativa relationer med människor omkring dig och med dem som du kommer i kontakt med i din vardag.
 • Öka känslighet för dig själva och andra så att du blir medveten om subtila förändringar i beteende och inställning och om vilka effekter ditt sätt att kommunicera har.
 • Utveckla din flexibilitet så du får fler val i livet och därmed större inflytande över det som händer i ditt liv.
 • Förbättra din förmåga att skapa hängivenhet samarbete och entusiasm hos människorna omkring dig. Hantera dina tankar och känslor så att du får kontroll över dem och över ditt öde.
 • Utveckla din förmåga till kontakt med den omedvetna delen av ditt medvetande.

Hur fungerar NLP utbildning

NLP är studiet av utomordentlig talang. Det är studiet av de såväl medvetna som omedvetna processer som samverkar så att människor kam göra det de gör. Inom NLP bryr man sig väldigt lite om vad människor säger och gör, eftersom det vanligen har mycket lite eller inget samband med alls med av vad de verkligen gör. Man kanske tror att man får exakta svar om man frågar top presterande människor hur de gör för att lyckas. Nyckeln till framgång är ofta okänd på medveten nivå. De tidigare okända delarna omnämns ibland som NLP:s magi. Men det är inte magi bara en medvetenhet om vad som verkligen har betydelse, en medvetenhet som så ofta saknas i mer traditionella modeller och tekniker. Då man använder NLP-verktygen får man Får man fram dessa okända delar så att kodning av talang blir möjligt. det är det som är NLP hemliga magi.

Magin med NLP utbildning

Det finns saker som du gör som du ännu inte begriper. vet du till exempel:

 • Vad det är du gör som är annorlunda i de relationer som fungerar utmärkt där du vet vad den andra personen ska säga, innan hon han har sagt det.
 • Hur det kommer sig att du kan kontrollera dina känslor i vissa situationer medan du tappar kontrollen i andra.
 • Har du i sådana situationer där du känner dig särskilt säker, skapar den där inre känslan av lugn och trygghet till och med då allting annat tornar upp sig mot dig.
 • NLP utbildning
 • Neuro Lingvistisk Programmering

Neuro hänvisar till det neurologiska systemet, hur sinnesintryck från syn, hörsel, känsel, smak och lukt översätts till tankeprocesser både medvetet och omedvetet. Det är samband med såväl fysiologi som medvetande och med hur dessa fungerar tillsammans som ett system. Mycket av NLP handlar om att öka medvetenheten om det neurologiska systemet och om att läsa sig hantera det.

Neuro Lingvistisk Programmering

Lingvistisk hänvisar till hur man använder språket för att skapa mening i sina egna erfarenheter och hur man förmedlar denna erfarenhet till sig själv och andra. Språkmönstren visar vem man är och hur man tänker.

Programmering är kodning av erfarenhet. Ett program är en serie steg som ska leda till ett speciellt resultat. De resultat som uppnår och de effekter som du skapar inom dig och andra kommer ut dina personliga program. Det finns beteenden och tankemönstersekvenser som har uppstått ur dina erfarenheter. Genom att blir medveten om dessa sekvenser kan du koda struktur i din egendom och andras erfarenheter.

NLPs Historia

Richard bandler och Johan Grinder började med att studera några människor som de ansåg vara överlägsna, framför allt inom områdena kommunikation och förändringsarbete. De undersökte:

Terapeuter som Fritz perls, Virginia Satir och Milton Erickson och upptäckte hur de använde positiva associationer, metaforer och sätt att skapa relation emd hjälp av beteende och språk.

Lingvisterna Alfred Korzybskis och Noam Chomskys arbeten genom vilka de utvecklar sina tankar om förståelse och språkmönster.

Många andra, inklusive antropologen Gregory Bateson och psykoanalytikern Paul Watzlawick.

NLP utbildning och affärsvärlden

Dessa ursprungliga resultat gav tekniker som gjprde att studiet av NLP utbildning kunde utvecklas. Genom att använda sig av sin skicklighet i att bygga upp relationer kunde Bandler och Grinder skapa öppen och avspänd atmosfär tillsammans med andra framstående personer inom NLP som skyndande på deras möjligheter att fortsätt med sina undersökningar. Genom förståelse av sambandet mellan deras egna språkliga mönster och deras tankemönster, kunde de träffa olika val om hur de skulle fortsätta sitt arbete. Och så är det alltjämt. NLP är en skapandeprocess. Man kan kanske undra över vad alla della männskor har med arrärsvärlden att göra. Hur kan terapeuters och antropologers arbete ha betydelse för vår ständiga föränderliga högteknologiska omgivning? Nyckelordet är föränderligt. Alla dessa tidiga modeller handlade om förändring. De processer som de använde sig av har klara motsvarigheter i de förändringar som vi försöker hantera inom affärsvärlden vad gäller individer, organisationer och liknande. Idag drar NLP-arbetet nytta av alla tidigare erfarenhet. De tekniker som används i NLP och som vi lär oss är tekniker som vi använder då vi fortsätter att lära. Det är en process av ständig förbättring.

Ett av målen för NLP-utbildning och NLP-rådgivning

Ett av målen för NLP-utbildning och NLP-rådgivning är för personlig kongruens. Genom att ställa upp utmanande mål, lösa inre konflikter och hantera personlig förändring, rör du dig allt närmre ett enhetligt stadium. Detta är ett koncentrerat stafium där dina inre krafter tas i anspråk och riktas in åt ett och samma håll.

På samma sätt som ett företag blir mer effektivt om alla dess arbetsgrupper arbetar tillsammans mot samma mål, kan en individ fungera om alla dess arbetsgrupper arbetar tillsammans mot samma mål. Detta slags enhetliga tillstånd kan abra uppnås om förändring företagas på flera olika nivåer.

Robert Dilt, en av de ledande internationella NLP-utbildarna, har utvecklat en förändringsmodell med ursprung hos antroprologen Gregory Bateson. Denna modell för de logiska förändringsnivåer ger en användbar ram när man ska besluta på vilken nivå man ska arbeta för att få de önskade förutsättningarna.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Så säger deltagare hos Skandinav...
Certifierad Internationell Coach

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. Som utbildad coach på Skandinaviska Ledarhögskolan kommer du att kunna hjälpa andra hitta sina drivkrafter och att definiera deras önskade resultat så att de får ut mer av sin inneboende potential. De både mår och presterar bättre.

Läs mer