Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildning inom organisationsutveckling

organisationsutveckling utbildning

Nedan hittar du utbildningar inom organisationsutveckling för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m. Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker.

Övergång av verksamhet
VJS - en del av Karnov Group
3 timmar
3 900 SEK
Stockholm
Reglerna om övergång av verksamhet har varit ikraft i snart 20 år. Under den senaste tiden har det kommit en...
Diplomerad Gestaltpraktiker i organisation
Gestaltakademin i Skandinavien
         
(4)
3 år
75 000 SEK
Stockholm
Vill du bli modigare som ledare och är nyfiken på hur du påverkar och blir påverkad av din omgivning? Vill...
Risker i verksamheten
Arbetsmiljöforum
         
(3)
1 dag
3 900 SEK
Stockholm
Hur genomför man en riskbedömning som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet? Och vad skiljer ut de psykosociala riskerna från...
Visualisera verksamhetens förmågor
Dataföreningen Kompetens
         
(3)
3-dagarskurs
22 950 SEK
Stockholm
Utbildningen riktar sig till dig som är verksam som exempelvis: Verksamhetsutvecklare Verksamhetsarkitekt Kvalitetsansvarig Processägare Processledare Ledare/chef CIO Produktutvecklare IT-arkitekter...
Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet
BiTA Service Management
6 dagar
39 500 SEK
Stockholm
Utbildningen Certifierad Förvaltare Verksamhet/IT ger dig kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll.  Utbildningen fokuserar på...
Säkerhetsskyddsarbete i kommunen – från analys till praktiskt arbete i verksamheten
Studia
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig grundläggande kunskap kring hur säkerhetsskyddsarbetet bör se ut i kommunen, från analys till genomförande av säkerhetsskyddsåtgärder,...
Förändringsledning – Strategi och praktik
Hexanova Academy
         
(4)
1 dag
4 990 SEK
Flera orter (3)
Den här kursen kommer att ge dig ökad kunskap att kunna analysera och förstå varför människor tänker och säger som...
Att leda Organisationsförändringar 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
En förändring kan vara fantastisk, omvälvande, långsam, energigivande och utmattande att gå igenom. Ibland allt på en och samma gång....
Utveckla processer - för bestående förändring
Trivector LogiQ
         
(4)
2 dagar
12 800 SEK
Flera orter (3)
För en livskraftig organisation är det en förutsättning att hela tiden utveckla sina processer. Identifiering av utvecklingsmöjligheter och att genomföra...
Krishantering och kriskommunikation
Diploma Utbildning
2 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen rustar dig för att hantera krissituationer och kriskommunikation. Du får kunskaper om hur du förbereder och tränar...
Tuff kommunturné
Tuff ledarskapsträning AB
3 timmar
0 SEK
Stockholm
Fyra innovativa leverantörer bjuder in dig som arbetar inom kommun och offentlig sektor till en användbar förmiddag! Vi utlovar spännande...
Strategisk kompetensförsörjning
Företagsuniversitetet
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Var med i jakten på talangerna! Lär dig arbeta konkret med HR och strategisk kompetensförsörjning för att attrahera och behålla...
Diplomerad organisationskonsult
HumaNova
1 år
28 500 SEK
Flera orter (2)
HumaNovas utbildning till diplomerad organisationskonsult vänder sig till dig som vill arbeta med människor i organisationer och företag i en...
Processutveckling
Dataföreningen Kompetens
         
(6)
2-dagarskurs
14 950 SEK
Stockholm
Bra utformade arbetsprocesser ger din organisation förmågan att arbeta smartare och att snabbt kunna anpassa sig till förändrade kundkrav. På...
Att ansvara för personal i högriskmiljöer – Kidnappning
2Secure
4 timmar
2 500 SEK
Stockholm
Att ansvara för att skicka medarbetare till konflikområden eller på högriskuppdrag kräver ett stort ansvar för dig som chef. Att...
Från strategi till effekt
Sveriges Kommunikatörer
1 dag
7 325 SEK
Flera orter (3)
Hur kan det komma sig att 95 % av medarbetarna inte använder organisationens strategier i sin vardag, eller att nio...
Att förebygga mutor enligt ISO 37001 ledningssystem
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Utbildningen visar hur en organisation kan införa arbetssätt för att minska risken för mutor och bestickning. Du får kunskap om...
Att skapa värdegrund
Diploma Utbildning
2 timmar
2 300 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Att skapa värdegrund vänder sig till dig som ska forma och implementera en värdegrund på en arbetsplats. Du får...
SSF Säkerhet Bas
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(28)
2 dagar
14 500 SEK
Flera orter (3)
SSF Säkerhet Bas är utmärkt för dig som kommer i kontakt med säkerhetsfrågor, oavsett om du arbetar i en organisation med...
GDPR – Nya dataskyddsförordningen
Tholin & Larsson
Halvdagskurs
2 990 SEK
Flera orter (3)
Vad innebär lagändringen i praktiken? När och hur får personuppgifter hanteras i framtiden? Vad behöver ni göra för att följa...
Stärk kulturen med tydlighet i syfte och värderingar
Lead Human Europe AB
         
(3)
1 dag
4 700 SEK
Stockholm
Värdebaserade och syftesdrivna organisationer vinner mark över sina konkurrenter. Det är tydligt att högre engagemang och lojalitet från medarbetare och...
Grundutbildning, Ledningssystem för informationssäkerhet
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Information är en av verksamheters viktigaste tillgångar, kanske rent utav den viktigaste. Digitaliseringen gör att mängden information ökar explosionsartat samtidigt...
M_o_R® Foundation (Management of Risk)
BiTA Service Management
3 dagar
17 900 SEK
Stockholm
Kursen M_o_R® Foundation ger en grundläggande förståelse för riskhantering och beskriver fördelarna med ett ramverk för att hantera risker (M_o_R®)....
Certifikat Digital Transformation
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2+2 heldagar.
32 900 SEK
Flera orter (2)
Vi befinner oss mitt uppe i ett omfattande och omvälvande paradigmskifte där digitalisering utgör den drivande faktorn. Många företag och organisationer...
Kartlägga och dokumentera processer
Trivector LogiQ
         
(26)
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
För att kunna styra och utveckla en verksamhet måste de viktigaste processerna synliggöras genom identifiering och kartläggning . Tanken att...
Kontinuitetshantering i praktiken
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Förändringarna i samhället går allt fortare och sambanden blir allt mer komplexa och otydligare. Kontinuitetshantering är en viktig pusselbit för...
Riskbedömning
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Men det är inte...
CSR – Corporate Social Responsibility
Intertek Academy
1 dag
5 600 SEK
Stockholm
CSR står för Corporate Social Responsibility. Det handlar om hur en organisation kan ta sitt ansvar och arbeta för en...
Nyttovärdering och business case – Peng steg 1
Dataföreningen Kompetens
         
(1)
1-dagskurs
7 950 SEK
Stockholm
Kursen ger dig en god förståelse för vad Peng innebär samt hur modellen används för att förenkla nyttoutvärderingen i din...
Making Strategies Work
EXMI Executive Management Institute
4 dagar
32 300 SEK
Stockholm
Se till att strategierna förverkligas Det råder oftast ingen brist på god strategisk planering i organisationer, men själva genomförandet av...
Systematiskt säkerhetsarbete
Lunds universitet
6 dagar
18 950 SEK
Lund
Som chef, säkerhetsansvarig, eller ombud har man ett behov av att uppdatera kunskaper och färdigheter om hur säkerhetsarbetet kan utvecklas...
Civilingenjörsprogrammet Affärsutveckling
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
21 dagar
133 000 SEK
Stockholm
Civilingenjörsprogrammet är en ledarskapsutbildning uppdelat i  två delar och är speciellt framtagen för civilingenjörer. Programmet stärker din kompetens inom affärsekonomi...
Företagsstrategi 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Att arbeta med strategiutveckling är att ställas inför en mängd intressanta - och komplexa - frågeställningar. För att lyckas behöver...
Innovationsledning - Hur man kommer igång
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Företag och organisationer behöver ständigt utveckla och förnya sina verksamheter för att snabbare möta framtida utmaningar. Inte minst till följd...
CSM RA – riskhantering för järnväg (enligt EU/402/2013)
MTO Säkerhet AB
1 dag
5 500 SEK
Stockholm
Många aktörer på den europeiska järnvägsmarknaden måste tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden (CSM RA). ERA (Europeiska järnvägsbyrån) har givit ut förordningen...
Certifiering Extended DISC
Extended DISC Sverige
2 dagar
9 800 SEK
Stockholm
Utbildning i Extended DISC!  Extended DISC är ett revolutionerande system för informationshantering. Den ger dig som användare möjlighet att designa,...
Strategisk kompetensförsörjning-Talent Management
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
19 800 SEK
Stockholm
Vad har verksamheten för kompetens i idag? Vilken kompetens behöver vi framåt? Hur säkerställer vi att medarbetarna har rätt förutsättningar...
Företagsstrategi
STF Ingenjörsutbildning AB
10 dagar
29 000 SEK
Stockholm
Företagsstrategi är en akademisk högskoleutbildning. Den vänder sig till dig som har en ledande befattning och som vill utveckla dina...
Strategi och affärsutveckling
Framfot företagsutbildning
         
(3)
2 dagar
13 900 SEK
Flera orter (3)
Skapa er egen framgångssaga. Bli morgondagens vinnare som har kreativitet nog att skilja er åt från konkurrenterna, fatta rätt beslut,...
Personlig effektivitet
Informator
2 dagar
19 450 SEK
Flera orter (2)
Redan under utbildningen påbörjar du ett förändringsarbete mot en effektivare vardag. Första steget är att kartlägga och beskriva den arbetssituation...
Vägen till att bli en attraktivare arbetsgivare
Sveriges HR Förening
8 timmar
7 300 SEK
Flera orter (2)
I teorin är det enkelt… Satsa på att bli en attraktiv arbetsgivare, få rätt personer att söka sig till organisationen,...
Alkohol & Droger - Identifiera och agera
Diploma Utbildning
1 timme
2 700 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen vänder sig till HR, medarbetare och chefer som vill lära sig förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatser.  Utbildningen...
Nyckeltal - ett smart redskap för att analysera och styra ett företag
B Consulting AB
6 timmar
4 000 SEK
Göteborg
En kurs i hur du arbetar med nyckeltal, vad du ska tänka på och vad nyckeltalen innebär. ...
Optimering av vårdplatser
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 550 SEK
Stockholm
Tillgången på vårdplatser är en av vår tids mest diskuterade frågor. Avsätt två dagar så ser vi till att du...
Processkartläggning - effektiv processutveckling
Informator
1 dag
10 950 SEK
Flera orter (2)
Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna kartlägga, implementera och vidareutveckla verksamhetsprocesser. Du...
Affärskunskap
EFL, Executive Foundation Lund
8 dagar
29 500 SEK
Lund
Utveckla din helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning med hjälp av EFLs utbildningsprogram i affärsmannaskap. Det ingår både mjuka och hårda delar...
Balanced Scorecard / Balanserat styrkort – grundkurs
Stratecute Group
         
(3)
1 dag
6 900 SEK
Flera orter (2)
På bara en dag lär du dig grunderna i att arbeta med verktyget Balanced Scorecard / Balanserat Styrkort. Metoden blir...
Business Management
IHM Business School
         
(4)
16 veckor
57 900 SEK
Flera orter (3)
Vad är det som gör vissa företag mer framgångsrika än andra? IHM Business Management ger dig ett helhetsperspektiv på en...
Certifierad CIO
Dataföreningen Kompetens
         
(13)
12-dagarsprogram
89 500 SEK
Stockholm
Certifierad CIO är ett kraftfullt verktyg för företag och verksamheter som vill maximera affärsnyttan med IT. Utbildningen täcker hela CIO-rollen...
Lean Six Sigma - Grundkurs
Pihliform AB
1 dag
7 900 SEK
Flera orter (2)
Välkommen till en heldag där vi lär dig hur du kan använda Lean Six Sigma för att utveckla dig och din...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 384 träffar
123...78
Visa nästa 334 kurser

Mer om Utbildning inom organisationsutveckling

organisation

Med organisationsutveckling menar man ett helt företags eller organisations försök att förbättra sina resultat genom att ständigt utbilda sina medarbetare samt genom att effektivisera processerna. Att fokusera på dessa processer kan leda till att organisationerna kan skapa situationer som driver förändring och innovation framåt samt att man förstärker värderingarna hos organisationen vilket i sin tur kan leda till att man når de långsiktiga målen.

Organisationsutveckling är ofta definierat som ett planerat försök att få hela organisationen (styrd från toppen) att öka effektiviteten och välmåendet genom insatser inom olika organisationsprocesser, ofta med en beteendevetenskaplig grund. Organisationsutveckling är ett område som handlar om insatser riktade mot processerna inom mänskliga system (formella och informella grupper, organisationer och samhällen). Det krävs att deltagarna är medvetna om de värderingar som styr organisationen och att fokus ligger på att uppnå resultat med hjälp av människor. Det är nödvändigt att betrakta organisationen som ett komplext system inom ett större system, som var och en har sina egna attribut och grader av anpassning. 

En utbildning inom organisationsutveckling har som mål att ge dig och din organisation de verktyg som behövs för att kunna lösa problem på egen hand och förbättra företagets kapacitet. Exempel på områden där en utbildning inom organisationsutveckling kan vara till nytta är försäljning, administration och HR. Det kan även vara en del av ihopslagningar av två eller flera företag, avveckling av verksamheter, för att förändra arbetsprocesser, med mera.

En utbildning inom organisationsutveckling för ditt företag

Som sagt kan en utbildning inom organisationsutveckling ge dig nya verktyg och hjälpa dig och ditt företag nå era mål. Utbildningarna som du hittar hos oss leder i stora drag till ökad kunskap inom följande områden:

  • Förvaltning och organisatorisk diagnostik
  • Konstruktion av åtgärdsplaner
  • Intern rådgivning
  • Ledarskapsutveckling
  • Förändringsledning

Du kommer bland annat att lära dig mer om :

  • Praktisk verktyg och resurser för organisationsutveckling
  • Aktuell forskning om bästa praxis inom organisationsutveckling
  • Hur du får större trovärdighet i beslutsfattningsprocesser

Vad resulterar utbildningarna i?

Syftet med en utbildning i organisationsutveckling är att förbättra förmåga att hantera sina interna och externa funktioner och relationer. Detta innebär: förbättrade mellanmänskliga relationer och grupprocesser, effektivare kommunikation, ökad förmåga att hantera organisatoriska problem av alla slag, effektivare beslutsprocesser, förändrad ledarstil samt högre nivåer av tillit och samarbete mellan organisationens medlemmar.

Det yttersta målet med organisationsutveckling är att den som är med och implementerar förändringar under tiden arbetar sig ut ur sin position. Det kan låta underligt men arbetet är först klart när du gjort dig själv överflödig, men samtidigt lämnat efter dig en uppsättning verktyg, beteenden, attityder, och en handlingsplan att följa. Först då kan organisationen skapa egen förnyelse och utveckling.