Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildning inom organisationsutveckling

organisationsutveckling utbildning

Nedan hittar du utbildningar inom organisationsutveckling för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m. Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker.

Övergång av verksamhet
VJS - en del av Karnov Group
3 timmar
3 900 SEK
Stockholm
Reglerna om övergång av verksamhet har varit ikraft i snart 20 år. Under den senaste tiden har det kommit en...
Diplomerad Gestaltpraktiker i organisation
Gestaltakademin i Skandinavien
         
(4)
3 år
75 000 SEK
Stockholm
Vill du bli modigare som ledare och är nyfiken på hur du påverkar och blir påverkad av din omgivning? Vill...
Risker i verksamheten
Arbetsmiljöforum
         
(3)
1 dag
3 900 SEK
Stockholm
Hur genomför man en riskbedömning som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet? Och vad skiljer ut de psykosociala riskerna från...
Visualisera verksamhetens förmågor
Dataföreningen Kompetens
         
(3)
3-dagarskurs
22 950 SEK
Stockholm
Utbildningen riktar sig till dig som är verksam som exempelvis: Verksamhetsutvecklare Verksamhetsarkitekt Kvalitetsansvarig Processägare Processledare Ledare/chef CIO Produktutvecklare IT-arkitekter...
Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet
BiTA Service Management
6 dagar
39 500 SEK
Stockholm
Utbildningen Certifierad Förvaltare Verksamhet/IT ger dig kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll.  Utbildningen fokuserar på...
Strategisk kompetensförsörjning
Företagsuniversitetet
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Var med i jakten på talangerna! Lär dig arbeta konkret med HR och strategisk kompetensförsörjning för att attrahera och behålla...
Processorientering - nyttan, målet och resan
Trivector LogiQ
         
(13)
1 dag
6 000 SEK
Stockholm
På ett eller annat sätt pågår processorientering i alla verksamheter. Ska det bli framgångsrikt och bestående så måste alla i...
Att leda Organisationsförändringar 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
En förändring kan vara fantastisk, omvälvande, långsam, energigivande och utmattande att gå igenom. Ibland allt på en och samma gång....
Utveckla processer - för bestående förändring
Trivector LogiQ
         
(4)
2 dagar
12 800 SEK
Flera orter (3)
För en livskraftig organisation är det en förutsättning att hela tiden utveckla sina processer. Identifiering av utvecklingsmöjligheter och att genomföra...
Krishantering och kriskommunikation
Diploma Utbildning
2 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen rustar dig för att hantera krissituationer och kriskommunikation. Du får kunskaper om hur du förbereder och tränar...
Förändringsledning – Strategi och praktik
Hexanova Academy
         
(4)
1 dag
4 990 SEK
Flera orter (4)
Den här kursen kommer att ge dig ökad kunskap att kunna analysera och förstå varför människor tänker och säger som...
Diplomerad organisationskonsult
HumaNova
1 år
28 500 SEK
Flera orter (2)
HumaNovas utbildning till diplomerad organisationskonsult vänder sig till dig som vill arbeta med människor i organisationer och företag i en...
Att skapa värdegrund
Diploma Utbildning
2 timmar
2 300 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Att skapa värdegrund vänder sig till dig som ska forma och implementera en värdegrund på en arbetsplats. Du får...
Från strategi till effekt
Sveriges Kommunikatörer
1 dag
7 325 SEK
Flera orter (3)
Hur kan det komma sig att 95 % av medarbetarna inte använder organisationens strategier i sin vardag, eller att nio...
Processutveckling
Dataföreningen Kompetens
         
(6)
2-dagarskurs
14 950 SEK
Stockholm
Bra utformade arbetsprocesser ger din organisation förmågan att arbeta smartare och att snabbt kunna anpassa sig till förändrade kundkrav. På...
Verksamhetsstyrning
IHM Business School
18 veckor
57 900 SEK
Flera orter (2)
Organisationer är idag beroende av att ha ett stort antal självgående chefer och medarbetare som kan vidta åtgärden och ta...
Alkohol & Droger - Identifiera och agera
Diploma Utbildning
1 timme
2 700 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen vänder sig till HR, medarbetare och chefer som vill lära sig förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatser.  Utbildningen...
Vägen till att bli en attraktivare arbetsgivare
Sveriges HR Förening
8 timmar
7 300 SEK
Flera orter (2)
I teorin är det enkelt… Satsa på att bli en attraktiv arbetsgivare, få rätt personer att söka sig till organisationen,...
Informationssäkerhetsarbete i offentlig sektor – nya arbetssätt för att uppnå kraven i GDPR
Studia
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Det ställs flera nya krav kring hur den offentliga sektorn ska arbeta med informationshantering och informationssäkerhet. Under denna kurs ökar...
Certifierad CIO
Dataföreningen Kompetens
         
(13)
12-dagarsprogram
89 500 SEK
Stockholm
Certifierad CIO är ett kraftfullt verktyg för företag och verksamheter som vill maximera affärsnyttan med IT. Utbildningen täcker hela CIO-rollen...
GDPR – Nya dataskyddsförordningen
Tholin & Larsson
Halvdagskurs
2 990 SEK
Flera orter (3)
Vad innebär lagändringen i praktiken? När och hur får personuppgifter hanteras i framtiden? Vad behöver ni göra för att följa...
Kartlägga och dokumentera processer
Trivector LogiQ
         
(18)
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
För att kunna styra och utveckla en verksamhet måste de viktigaste processerna synliggöras genom identifiering och kartläggning . Tanken att...
Provsmaka Certifierad verksamhetsutvecklare
Dataföreningen Kompetens
Workshop
Stockholm
Behöver du hänga med i dagens snabba utvecklingstakt för att kunna öka kundnöjdheten och den interna effektiviteten?  Som Certifierad verksamhetsutvecklare får du...
Personlig effektivitet
Informator
2 dagar
19 450 SEK
Flera orter (3)
Redan under utbildningen påbörjar du ett förändringsarbete mot en effektivare vardag. Första steget är att kartlägga och beskriva den arbetssituation...
Grundutbildning, Ledningssystem för informationssäkerhet
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Information är en av verksamheters viktigaste tillgångar, kanske rent utav den viktigaste. Digitaliseringen gör att mängden information ökar explosionsartat samtidigt...
M_o_R® Foundation (Management of Risk)
BiTA Service Management
3 dagar
17 900 SEK
Stockholm
Kursen M_o_R® Foundation ger en grundläggande förståelse för riskhantering och beskriver fördelarna med ett ramverk för att hantera risker (M_o_R®)....
Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden
Astrakan Strategisk Utbildning AB
         
(3)
3 dagar
20 750 SEK
Stockholm
Inte så lätt att veta alltid. Men om du kan genomföra processkartläggningar kan du också bättre utvärdera förbättrade arbetssätt.  Efter...
HR:s roll för digitaliseringen
Edge HR
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Ett av de hetaste och mest omdiskuterade ämnena just nu är digitalisering eller digital transformation, men vad är det och...
Making Strategies Work
EXMI Executive Management Institute
4 dagar
32 300 SEK
Stockholm
Se till att strategierna förverkligas Det råder oftast ingen brist på god strategisk planering i organisationer, men själva genomförandet av...
Systematiskt säkerhetsarbete
Lunds universitet
6 dagar
18 950 SEK
Lund
Som chef, säkerhetsansvarig, eller ombud har man ett behov av att uppdatera kunskaper och färdigheter om hur säkerhetsarbetet kan utvecklas...
Riskbedömning
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Men det är inte...
Att ansvara för personal i högriskmiljöer – Kidnappning
2Secure
4 timmar
2 500 SEK
Stockholm
Att ansvara för att skicka medarbetare till konflikområden eller på högriskuppdrag kräver ett stort ansvar för dig som chef. Att...
Strategisk kompetensförsörjning-Talent Management
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
19 800 SEK
Stockholm
Vad har verksamheten för kompetens i idag? Vilken kompetens behöver vi framåt? Hur säkerställer vi att medarbetarna har rätt förutsättningar...
Företagsstrategi 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Att arbeta med strategiutveckling är att ställas inför en mängd intressanta - och komplexa - frågeställningar. För att lyckas behöver...
Innovationsledning - Hur man kommer igång
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Företag och organisationer behöver ständigt utveckla och förnya sina verksamheter för att snabbare möta framtida utmaningar. Inte minst till följd...
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Edge HR
0,5 dagar
3 900 SEK
Stockholm
Välkommen till ett halvdagsseminarium om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på brister i den organisatoriska och sociala...
Certifikat Digital Transformation
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2+2 heldagar.
32 900 SEK
Flera orter (2)
Vi befinner oss mitt uppe i ett omfattande och omvälvande paradigmskifte där digitalisering utgör den drivande faktorn. Många företag och organisationer...
Kontinuitetshantering i praktiken
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Förändringarna i samhället går allt fortare och sambanden blir allt mer komplexa och otydligare. Kontinuitetshantering är en viktig pusselbit för...
COBIT® 5 Foundation
BiTA Service Management
3 dagar
18 950 SEK
Stockholm
Kursen  COBIT® 5 Foundation beskriver fördelarna med ett ordentligt ramverk för IT Governance. Kursen förklarar också hur en organisation kan uppnå...
Kontor 2017
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
Kan du skapa en mer lönsam och effektiv organisation genom en kontorsförändring? Svaret är ja, det kan du! Kom på...
Tjänstedesign
Dataföreningen Kompetens
         
(3)
2-dagarskurs
16 950 SEK
Stockholm
Som tjänstedesigner arbetar du kundfokuserat med att ständigt förbättra nyttan och upplevelsen av en tjänst genom att utveckla företagets erbjudande. Kursen vänder sig till...
Civilingenjörsprogrammet Affärsutveckling
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
21 dagar
133 000 SEK
Stockholm
Civilingenjörsprogrammet är en ledarskapsutbildning uppdelat i  två delar och är speciellt framtagen för civilingenjörer. Programmet stärker din kompetens inom affärsekonomi...
Change Academy
Centigo AB
2 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Syfte – Få förståelse för vad som krävs för en lyckad förändring Visa på värdet med förändringsledning – ägarskap i...
Samverkan och ledning – Gemensamma grunder
2Secure
8 timmar
4 500 SEK
Stockholm
Samhällets förmåga att möta kriser lutar sig mycket mot ett samarbete mellan näringslivet, offentlig sektor och ideella organisationer. Det är...
Workshop: Utveckla strategier för att leda och hantera förändring
Sveriges HR Förening
8 timmar
6 000 SEK
Stockholm
Förändring är en oundviklig och ständigt pågående process, inte minst i en organisation. Men hur reagerar och agerar människor på...
CSR – Corporate Social Responsibility
Intertek Academy
1 dag
5 600 SEK
Stockholm
CSR står för Corporate Social Responsibility. Det handlar om hur en organisation kan ta sitt ansvar och arbeta för en...
Förvaltningsrätt – fördjupningskurs
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
6 timmar
7 900 SEK
Stockholm
Förvaltningsrätten inrymmer såväl rättighets- som ingripandenormer. I båda fallen kan myndighetsbesluten utfalla såväl betungande som gynnande. Myndigheternas verksamhet utgör en...
Lean för tjänster, administration och service
CANEA
3 dagar
15 700 SEK
Flera orter (2)
Lean har fått en naturlig plats i den operativa delen hos många tillverkande verksamheter världen över. Allt fler  inser dock...
Skapa fungerande processer
Trivector LogiQ
         
(11)
2 dagar
12 800 SEK
Flera orter (2)
Från kaos till ordning En process fungerar om den används av alla alltid. Utan etablerade processer präglas verksamheten av ad-hoc...
Arbetsmiljöansvar- fördjupningskurs
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
6,5 timmar
7 900 SEK
Stockholm
Denna fördjupningskurs har inriktning det juridiska arbetsmiljöansvaret med särskilt fokus på chefens ansvar.  Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga, åtgärda och ingripa...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 413 träffar
123...89
Visa nästa 363 kurser

Mer om Utbildning inom organisationsutveckling

organisation

Med organisationsutveckling menar man ett helt företags eller organisations försök att förbättra sina resultat genom att ständigt utbilda sina medarbetare samt genom att effektivisera processerna. Att fokusera på dessa processer kan leda till att organisationerna kan skapa situationer som driver förändring och innovation framåt samt att man förstärker värderingarna hos organisationen vilket i sin tur kan leda till att man når de långsiktiga målen.

Organisationsutveckling är ofta definierat som ett planerat försök att få hela organisationen (styrd från toppen) att öka effektiviteten och välmåendet genom insatser inom olika organisationsprocesser, ofta med en beteendevetenskaplig grund. Organisationsutveckling är ett område som handlar om insatser riktade mot processerna inom mänskliga system (formella och informella grupper, organisationer och samhällen). Det krävs att deltagarna är medvetna om de värderingar som styr organisationen och att fokus ligger på att uppnå resultat med hjälp av människor. Det är nödvändigt att betrakta organisationen som ett komplext system inom ett större system, som var och en har sina egna attribut och grader av anpassning. 

En utbildning inom organisationsutveckling har som mål att ge dig och din organisation de verktyg som behövs för att kunna lösa problem på egen hand och förbättra företagets kapacitet. Exempel på områden där en utbildning inom organisationsutveckling kan vara till nytta är försäljning, administration och HR. Det kan även vara en del av ihopslagningar av två eller flera företag, avveckling av verksamheter, för att förändra arbetsprocesser, med mera.

En utbildning inom organisationsutveckling för ditt företag

Som sagt kan en utbildning inom organisationsutveckling ge dig nya verktyg och hjälpa dig och ditt företag nå era mål. Utbildningarna som du hittar hos oss leder i stora drag till ökad kunskap inom följande områden:

  • Förvaltning och organisatorisk diagnostik
  • Konstruktion av åtgärdsplaner
  • Intern rådgivning
  • Ledarskapsutveckling
  • Förändringsledning

Du kommer bland annat att lära dig mer om :

  • Praktisk verktyg och resurser för organisationsutveckling
  • Aktuell forskning om bästa praxis inom organisationsutveckling
  • Hur du får större trovärdighet i beslutsfattningsprocesser

Vad resulterar utbildningarna i?

Syftet med en utbildning i organisationsutveckling är att förbättra förmåga att hantera sina interna och externa funktioner och relationer. Detta innebär: förbättrade mellanmänskliga relationer och grupprocesser, effektivare kommunikation, ökad förmåga att hantera organisatoriska problem av alla slag, effektivare beslutsprocesser, förändrad ledarstil samt högre nivåer av tillit och samarbete mellan organisationens medlemmar.

Det yttersta målet med organisationsutveckling är att den som är med och implementerar förändringar under tiden arbetar sig ut ur sin position. Det kan låta underligt men arbetet är först klart när du gjort dig själv överflödig, men samtidigt lämnat efter dig en uppsättning verktyg, beteenden, attityder, och en handlingsplan att följa. Först då kan organisationen skapa egen förnyelse och utveckling.