Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildning inom organisationsutveckling

organisationsutveckling utbildning

Nedan hittar du utbildningar inom organisationsutveckling för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m. Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker.

Övergång av verksamhet
VJS - en del av Karnov Group
3 timmar
3 900 SEK
Stockholm
Reglerna om övergång av verksamhet har varit ikraft i snart 20 år. Under den senaste tiden har det kommit en...
Övergång av verksamhet
Edge HR
3,5 timmar
3 900 SEK
Stockholm
Vid en övergång av verksamhet blir det aktuellt med många HR-relaterade frågor såväl för den arbetsgivare som överlåter verksamheten liksom...
Öka organisationens digitala förmåga
Dataföreningen Kompetens
 
16 950 SEK
Stockholm
Den digitala utvecklingen ändrar förutsättningar för hur organisationer bedriver sin verksamhet och kräver att digitalt integreras i alla aspekter av...
Visualisera verksamhetens förmågor
Dataföreningen Kompetens
         
(3)
3-dagarskurs
22 950 SEK
Stockholm
Utbildningen riktar sig till dig som är verksam som exempelvis: Verksamhetsutvecklare Verksamhetsarkitekt Kvalitetsansvarig Processägare Processledare Ledare/chef CIO Produktutvecklare IT-arkitekter...
Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet
BiTA Service Management
6 dagar
39 500 SEK
Stockholm
Utbildningen Certifierad Förvaltare Verksamhet/IT ger dig kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll.  Utbildningen fokuserar på...
Säkerhetsskyddsarbete i kommunen – från analys till praktiskt arbete i verksamheten
Studia
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig grundläggande kunskap kring hur säkerhetsskyddsarbetet bör se ut i kommunen, från analys till genomförande av säkerhetsskyddsåtgärder,...
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Easy2perform
1 dag
7 495 SEK
Flera orter (2)
När nya Dataskyddsförordningen (eng GDPR) träder ikraft sker det genom ett omfattande regelverk som påverkar i stort sett alla företag...
Förändringsledning – Strategi och praktik
Hexanova Academy
         
(4)
1 dag
4 990 SEK
Flera orter (3)
Den här kursen kommer att ge dig ökad kunskap att kunna analysera och förstå varför människor tänker och säger som...
Utveckla processer - för bestående förändring
Trivector LogiQ
         
(4)
2 dagar
12 800 SEK
Flera orter (3)
För en livskraftig organisation är det en förutsättning att hela tiden utveckla sina processer. Identifiering av utvecklingsmöjligheter och att genomföra...
Krishantering och kriskommunikation
Diploma Utbildning
2 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen rustar dig för att hantera krissituationer och kriskommunikation. Du får kunskaper om hur du förbereder och tränar...
Strategisk kompetensförsörjning
Företagsuniversitetet
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Var med i jakten på talangerna! Talent Management och Employer Branding. Lär dig arbeta konkret med HR och strategisk kompetensförsörjning...
Diplomerad organisationskonsult
HumaNova
1 år
28 500 SEK
Flera orter (2)
HumaNovas utbildning till diplomerad organisationskonsult vänder sig till dig som vill arbeta med människor i organisationer och företag i en...
Processutveckling
Dataföreningen Kompetens
         
(6)
2-dagarskurs
14 950 SEK
Stockholm
Bra utformade arbetsprocesser ger din organisation förmågan att arbeta smartare och att snabbt kunna anpassa sig till förändrade kundkrav. På...
Från strategi till effekt
Sveriges Kommunikatörer
1 dag
7 325 SEK
Flera orter (3)
Hur kan det komma sig att 95 % av medarbetarna inte använder organisationens strategier i sin vardag, eller att nio...
Att ansvara för personal i högriskmiljöer – Kidnappning
2Secure
4 timmar
2 500 SEK
Stockholm
Att ansvara för att skicka medarbetare till konflikområden eller på högriskuppdrag kräver ett stort ansvar för dig som chef. Att...
Att förebygga mutor enligt ISO 37001 ledningssystem
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Utbildningen visar hur en organisation kan införa arbetssätt för att minska risken för mutor och bestickning. Du får kunskap om...
SSF Säkerhet Bas
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(28)
2 dagar
14 500 SEK
Flera orter (3)
SSF Säkerhet Bas är utmärkt för dig som kommer i kontakt med säkerhetsfrågor, oavsett om du arbetar i en organisation med...
Att skapa värdegrund
Diploma Utbildning
2 timmar
2 300 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Att skapa värdegrund vänder sig till dig som ska forma och implementera en värdegrund på en arbetsplats. Du får...
Stärk kulturen med tydlighet i syfte och värderingar
Lead Human Europe AB
         
(3)
1 dag
4 700 SEK
Stockholm
Värdebaserade och syftesdrivna organisationer vinner mark över sina konkurrenter. Det är tydligt att högre engagemang och lojalitet från medarbetare och...
Grundutbildning, Ledningssystem för informationssäkerhet
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Information är en av verksamheters viktigaste tillgångar, kanske rent utav den viktigaste. Digitaliseringen gör att mängden information ökar explosionsartat samtidigt...
Företagsstrategi
STF Business Academy
10 dagar
29 000 SEK
Stockholm
Företagsstrategi är en akademisk högskoleutbildning. Den vänder sig till dig som har en ledande befattning och som vill utveckla dina...
Kartlägga och dokumentera processer
Trivector LogiQ
         
(26)
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
För att kunna styra och utveckla en verksamhet måste de viktigaste processerna synliggöras genom identifiering och kartläggning . Tanken att...
Riskbedömning
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Men det är inte...
Kontinuitetshantering i praktiken
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Förändringarna i samhället går allt fortare och sambanden blir allt mer komplexa och otydligare. Kontinuitetshantering är en viktig pusselbit för...
Nyttovärdering och business case – Peng steg 1
Dataföreningen Kompetens
         
(1)
1-dagskurs
7 950 SEK
Stockholm
Kursen ger dig en god förståelse för vad Peng innebär samt hur modellen används för att förenkla nyttoutvärderingen i din...
Making Strategies Work
EXMI Executive Management Institute
4 dagar
32 300 SEK
Stockholm
Se till att strategierna förverkligas Det råder oftast ingen brist på god strategisk planering i organisationer, men själva genomförandet av...
Systematiskt säkerhetsarbete
Lunds universitet
6 dagar
18 950 SEK
Lund
Som chef, säkerhetsansvarig, eller ombud har man ett behov av att uppdatera kunskaper och färdigheter om hur säkerhetsarbetet kan utvecklas...
Företagsstrategi 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Att arbeta med strategiutveckling är att ställas inför en mängd intressanta - och komplexa - frågeställningar. För att lyckas behöver...
Innovationsledning - Hur man kommer igång
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Företag och organisationer behöver ständigt utveckla och förnya sina verksamheter för att snabbare möta framtida utmaningar. Inte minst till följd...
Civilingenjörsprogrammet Affärsutveckling
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
21 dagar
133 000 SEK
Stockholm
Civilingenjörsprogrammet är en ledarskapsutbildning uppdelat i  två delar och är speciellt framtagen för civilingenjörer. Programmet stärker din kompetens inom affärsekonomi...
Ledarskap för förändring
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
9 800 SEK
Stockholm
Teknologisk Instituts utbildning Ledarskap för förändring är en simulering av hur ett kontinuerligt förbättringsarbete kan ledas och genomföras genom aktivt...
Certifiering Extended DISC
Extended DISC Sverige
2 dagar
9 800 SEK
Stockholm
Utbildning i Extended DISC!  Extended DISC är ett revolutionerande system för informationshantering. Den ger dig som användare möjlighet att designa,...
CSM RA – riskhantering för järnväg (enligt EU/402/2013)
MTO Säkerhet AB
1 dag
5 500 SEK
Stockholm
Många aktörer på den europeiska järnvägsmarknaden måste tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden (CSM RA). ERA (Europeiska järnvägsbyrån) har givit ut förordningen...
CSR – Corporate Social Responsibility
Intertek Academy
1 dag
5 600 SEK
Stockholm
CSR står för Corporate Social Responsibility. Det handlar om hur en organisation kan ta sitt ansvar och arbeta för en...
Strategisk kompetensförsörjning-Talent Management
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
19 800 SEK
Stockholm
Vad har verksamheten för kompetens i idag? Vilken kompetens behöver vi framåt? Hur säkerställer vi att medarbetarna har rätt förutsättningar...
Strategi och affärsutveckling
Framfot företagsutbildning
         
(3)
2 dagar
13 900 SEK
Flera orter (3)
Skapa er egen framgångssaga. Bli morgondagens vinnare som har kreativitet nog att skilja er åt från konkurrenterna, fatta rätt beslut,...
Personlig effektivitet
Informator
2 dagar
19 450 SEK
Flera orter (2)
Redan under utbildningen påbörjar du ett förändringsarbete mot en effektivare vardag. Första steget är att kartlägga och beskriva den arbetssituation...
Asset Management
Idhammar
5 dagar
29 700 SEK
Stockholm
Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar ett stort antal...
Nyckeltal - ett smart redskap för att analysera och styra ett företag
B Consulting AB
6 timmar
4 000 SEK
Göteborg
En kurs i hur du arbetar med nyckeltal, vad du ska tänka på och vad nyckeltalen innebär. ...
Alkohol & Droger - Identifiera och agera
Diploma Utbildning
1 timme
2 700 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen vänder sig till HR, medarbetare och chefer som vill lära sig förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatser.  Utbildningen...
Optimering av vårdplatser
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 550 SEK
Stockholm
Tillgången på vårdplatser är en av vår tids mest diskuterade frågor. Avsätt två dagar så ser vi till att du...
Intern styrning och kontroll – Grund
PwC Academy
1 dag
4 250 SEK
Flera orter (2)
Vi ger en bred kunskap i ämnesområdet med fokus på hur en sund organisation för intern kontroll kan utformas samt...
Lean Six Sigma
Chalmers Professional Education
3 dagar
15 500 SEK
Göteborg
Vad är dina utmaningar och varför denna kurs? Har ni problem med variation i era processer och/eller produkter? Vet ni...
Processkartläggning - effektiv processutveckling
Informator
1 dag
10 950 SEK
Flera orter (2)
Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna kartlägga, implementera och vidareutveckla verksamhetsprocesser. Du...
Du kan mer än du tror - motivation och vilja i arbetsgruppen!
Hexanova Academy
3 timmar
795 SEK
Flera orter (4)
Vad är det som gör att vi tar de första stegen mot att bli en bättre lagspelare och medarbetare?  Hur...
Affärskunskap
EFL, Executive Foundation Lund
8 dagar
29 500 SEK
Lund
Utveckla din helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning med hjälp av EFLs utbildningsprogram i affärsmannaskap. Det ingår både mjuka och hårda delar...
Business Management
IHM Business School
         
(4)
16 veckor
57 900 SEK
Flera orter (3)
Vad är det som gör vissa företag mer framgångsrika än andra? IHM Business Management ger dig ett helhetsperspektiv på en...
Informationssäkerhetsarbete i offentlig sektor - Hur införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som fungerar?
Studia
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Det ställs flera nya krav kring hur den offentliga sektorn ska arbeta med informationshantering och informationssäkerhet, då dataskyddsförordningen (GDPR) ska...
Certifierad CIO
Dataföreningen Kompetens
         
(13)
12-dagarsprogram
89 500 SEK
Stockholm
Certifierad CIO är ett kraftfullt verktyg för företag och verksamheter som vill maximera affärsnyttan med IT. Utbildningen täcker hela CIO-rollen...
Teater för jobbet-frukost
Stockholms Improvisationsteater AB
2 timmar
0 SEK
Stockholm
Välkommen till Teater för jobbet-frukost! Under denna morgon får ni smakprover på vår verksamhet, och veta mer om hur vi...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 384 träffar
123...78
Visa nästa 334 kurser

Mer om Utbildning inom organisationsutveckling

organisation

Med organisationsutveckling menar man ett helt företags eller organisations försök att förbättra sina resultat genom att ständigt utbilda sina medarbetare samt genom att effektivisera processerna. Att fokusera på dessa processer kan leda till att organisationerna kan skapa situationer som driver förändring och innovation framåt samt att man förstärker värderingarna hos organisationen vilket i sin tur kan leda till att man når de långsiktiga målen.

Organisationsutveckling är ofta definierat som ett planerat försök att få hela organisationen (styrd från toppen) att öka effektiviteten och välmåendet genom insatser inom olika organisationsprocesser, ofta med en beteendevetenskaplig grund. Organisationsutveckling är ett område som handlar om insatser riktade mot processerna inom mänskliga system (formella och informella grupper, organisationer och samhällen). Det krävs att deltagarna är medvetna om de värderingar som styr organisationen och att fokus ligger på att uppnå resultat med hjälp av människor. Det är nödvändigt att betrakta organisationen som ett komplext system inom ett större system, som var och en har sina egna attribut och grader av anpassning. 

En utbildning inom organisationsutveckling har som mål att ge dig och din organisation de verktyg som behövs för att kunna lösa problem på egen hand och förbättra företagets kapacitet. Exempel på områden där en utbildning inom organisationsutveckling kan vara till nytta är försäljning, administration och HR. Det kan även vara en del av ihopslagningar av två eller flera företag, avveckling av verksamheter, för att förändra arbetsprocesser, med mera.

En utbildning inom organisationsutveckling för ditt företag

Som sagt kan en utbildning inom organisationsutveckling ge dig nya verktyg och hjälpa dig och ditt företag nå era mål. Utbildningarna som du hittar hos oss leder i stora drag till ökad kunskap inom följande områden:

  • Förvaltning och organisatorisk diagnostik
  • Konstruktion av åtgärdsplaner
  • Intern rådgivning
  • Ledarskapsutveckling
  • Förändringsledning

Du kommer bland annat att lära dig mer om :

  • Praktisk verktyg och resurser för organisationsutveckling
  • Aktuell forskning om bästa praxis inom organisationsutveckling
  • Hur du får större trovärdighet i beslutsfattningsprocesser

Vad resulterar utbildningarna i?

Syftet med en utbildning i organisationsutveckling är att förbättra förmåga att hantera sina interna och externa funktioner och relationer. Detta innebär: förbättrade mellanmänskliga relationer och grupprocesser, effektivare kommunikation, ökad förmåga att hantera organisatoriska problem av alla slag, effektivare beslutsprocesser, förändrad ledarstil samt högre nivåer av tillit och samarbete mellan organisationens medlemmar.

Det yttersta målet med organisationsutveckling är att den som är med och implementerar förändringar under tiden arbetar sig ut ur sin position. Det kan låta underligt men arbetet är först klart när du gjort dig själv överflödig, men samtidigt lämnat efter dig en uppsättning verktyg, beteenden, attityder, och en handlingsplan att följa. Först då kan organisationen skapa egen förnyelse och utveckling.