Utbildning inom organisationsutveckling

organisationsutveckling utbildning

Nedan hittar du utbildningar inom organisationsutveckling för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m. Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker.

Övergång av verksamhet
VJS - en del av Karnov Group
3 timmar
3 900 SEK
Stockholm
Reglerna om övergång av verksamhet har varit ikraft i snart 20 år. Under den senaste tiden har det kommit en...
Diplomerad Gestaltpraktiker i organisation
Gestaltakademin i Skandinavien
         
(4)
3 år
75 000 SEK
Stockholm
Vill du bli modigare som ledare och är nyfiken på hur du påverkar och blir påverkad av din omgivning? Vill...
Risker i verksamheten
Arbetsmiljöforum
         
(3)
1 dag
3 900 SEK
Stockholm
Hur genomför man en riskbedömning som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet? Och vad skiljer ut de psykosociala riskerna från...
Skydd av samhällsviktig verksamhet
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2 dagar
6 400 SEK
Flera orter (2)
Under kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom området skydd av samhällsviktig verksamhet.  För att kunna tillgodose dig...
Visualisera verksamhetens förmågor
Dataföreningen Kompetens
3-dagarskurs
22 950 SEK
Stockholm
Utbildningen riktar sig till dig som är verksam som exempelvis: Verksamhetsutvecklare Verksamhetsarkitekt Kvalitetsansvarig Processägare Processledare Ledare/chef CIO Produktutvecklare IT arkitekter...
Så ökar du motivationen i din organisation – frukostseminarium
Framfot företagsutbildning
1 timme
Flera orter (3)
Under det här seminariet får du konkreta verktyg för ökat engagemang och ägandeskap. Vad är det som gör att vissa organisationer...
Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet
BiTA Service Management
6 dagar
39 500 SEK
Stockholm
Utbildningen Certifierad Förvaltare Verksamhet/IT ger dig kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll.  Utbildningen fokuserar på...
Lokal övningsledare: Att förbereda och leda egen organisations deltagare i samverkansövningar
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
3 dagar
8 600 SEK
Stockholm
Kursen ger dig grundläggande kompetens för att leda din organisations förberedelser inför och deltagande i en samverkansövning. Du får kunskaper i att...
Strategisk kompetensförsörjning
Företagsuniversitetet
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Var med i jakten på talangerna! Lär dig arbeta konkret med HR och strategisk kompetensförsörjning för att attrahera och behålla...
Processorientering - nyttan, målet och resan
Trivector LogiQ
         
(13)
1 dag
6 000 SEK
Stockholm
På ett eller annat sätt pågår processorientering i alla verksamheter. Ska det bli framgångsrikt och bestående så måste alla i...
Att leda Organisationsförändringar 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
En förändring kan vara fantastisk, omvälvande, långsam, energigivande och utmattande att gå igenom. Ibland allt på en och samma gång....
Krishantering och kriskommunikation
Diploma Utbildning
2 timmar
2 700 SEK
Stockholm
Den här utbildningen rustar dig för att hantera krissituationer och kriskommunikation. Du får kunskaper om hur du förbereder och tränar...
Utveckla processer - för bestående förändring
Trivector LogiQ
         
(4)
2 dagar
12 800 SEK
Flera orter (3)
För en livskraftig organisation är det en förutsättning att hela tiden utveckla sina processer. Identifiering av utvecklingsmöjligheter och att genomföra...
Förändringsledning – Strategi och praktik
Hexanova Academy
         
(4)
1 dag
4 990 SEK
Flera orter (4)
Den här kursen kommer att ge dig ökad kunskap att kunna analysera och förstå varför människor tänker och säger som...
Diplomerad organisationskonsult
HumaNova
1 år
28 500 SEK
Flera orter (2)
HumaNovas utbildning till diplomerad organisationskonsult vänder sig till dig som vill arbeta med människor i organisationer och företag i en...
Att skapa värdegrund
Diploma Utbildning
2 timmar
2 300 SEK
Stockholm
Utbildningen Att skapa värdegrund vänder sig till dig som ska forma och implementera en värdegrund på en arbetsplats. Du får...
Processutveckling
Dataföreningen Kompetens
2-dagarskurs
14 950 SEK
Stockholm
Processer används idag i alla typer av företag och organisationer som ett verktyg för att vidareutveckla verksamhet och kunderbjudande. Väl...
Lean IT Foundation
Profecto Service Management AB
2 dagar
12 900 SEK
Flera orter (4)
Lean IT Foundation IT organisationer söker ständigt nya vägar för att öka kundnöjdhet, tjänstekvalitet och värdet för verksamheten. Lean IT...
Från strategi till effekt
Sveriges Kommunikatörer
1 dag
7 325 SEK
Flera orter (3)
Hur kan det komma sig att 95 % av medarbetarna inte använder organisationens strategier i sin vardag, eller att nio...
Verksamhetsstyrning
IHM Business School
18 veckor
57 900 SEK
Flera orter (3)
Organisationer är idag beroende av att ha ett stort antal självgående chefer och medarbetare som kan vidta åtgärden och ta...
Företagsstrategi
STF Ingenjörsutbildning AB
10 dagar
25 000 SEK
Stockholm
Företagsstrategi är en akademisk högskoleutbildning. Den vänder sig till dig som har en ledande befattning och som vill utveckla dina...
Risk Management i offentlig sektor
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
2 dagar
21 000 SEK
Stockholm
Utbildning med syftet att skapa förutsättningar för att ha kontroll, hantera risker och undvika kriser Det är skillnader mellan kommunal,...
Nyttovärdering och business case – Peng steg 1
Dataföreningen Kompetens
1-dagskurs
7 950 SEK
Stockholm
Kursen ger dig en god förståelse för vad Peng innebär samt hur modellen används för att förenkla nyttoutvärderingen i din...
Certifierad verksamhetsutvecklare
Dataföreningen Kompetens
12-dagarsprogram
89 950 SEK
Stockholm
Utbildningen ger dig förmågan att arbeta strukturerat med verksamhetsutveckling. Du lär dig att identifiera, analysera och implementera förbättringar i verksamheten....
Intern styrning och kontroll – Grund
PwC Academy
1 dag
3 750 SEK
Flera orter (3)
Vi ger en bred kunskap i ämnesområdet med fokus på hur en sund organisation för intern kontroll kan utformas samt...
Gratisseminarium – Att arbeta som organisationskonsult
HumaNova
2 timmar
Flera orter (2)
Vill du veta mer om hur du som organisationskonsult kan verka i dagens komplexa organisationer och nå önskvärt resultat. Välkommen till...
Förändringsledare
Profecto Service Management AB
3 dagar
17 000 SEK
Stockholm
Denna kurs lär deltagaren hur man framgångsrikt leder och driver förändringar inom en organisation. Kunskaperna från kursen Förändringsagent  används tillsammans...
Tjänstekatalog i praktiken
Profecto Service Management AB
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Under kursen kommer vi att gå igenom de viktigaste frågorna för dig som arbetar med eller ska ta fram en...
Samverkan och ledning – Gemensamma grunder
2Secure
8 timmar
4 500 SEK
Stockholm
Samhällets förmåga att möta kriser lutar sig mycket mot ett samarbete mellan näringslivet, offentlig sektor och ideella organisationer. Det är...
Lean introduktion med Leanspel
Sandholm Associates AB
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Kursen ger en introduktion till vad Lean innebär, hur Lean påverkar det sätt på vilken en verksamhet drivs samt ger förståelse...
Leansamordnarutbildning
Sandholm Associates AB
9 dagar
43 800 SEK
Stockholm
Leansamordnarutbildningen ger deltagarna kunskap om hur man leder och samordar verksamhetens lokala förbättringsarbete i linje med Leans principer, samt hur...
Alkohol & Droger - Identifiera och agera
Diploma Utbildning
1 timme
2 700 SEK
Stockholm
Utbildningen vänder sig till HR, medarbetare och chefer som vill lära sig förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatser.  Utbildningen...
Praktisk statistik
Sandholm Associates AB
14 dagar
59 700 SEK
Stockholm
Utbildningen Praktisk statistik ger dig genuina kunskaper och mycket träning i att använda statistisk analys för att på ett effektivt...
Bygga multisite ledningssystem
J O Advisory
1 dag
5 600 SEK
Malmö
Alla verksamheter har ett sätt att leda och utföra sitt arbete. Vi kallar det för ett ledningssystem. De organisationer som...
Internationella affärer
STF Ingenjörsutbildning AB
10 dagar
25 000 SEK
Stockholm
Internationella affärer är en akademisk högskoleutbildning om 7,5 högskolepoäng för dig, i ledande befattning, som vill utveckla dina affärsmässiga färdigheter....
Informationssäkerhetsarbete i offentlig sektor – nya arbetssätt för att uppnå kraven i GDPR
Studia
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Den 25 maj 2018 ska dataskyddsförordningen börja tillämpas. Det innebär bland annat nya krav på det tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsarbetet....
Grundutbildning, Ledningssystem för informationssäkerhet
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Information är en av verksamheters viktigaste tillgångar, kanske rent utav den viktigaste. Digitaliseringen gör att mängden information ökar explosionsartat samtidigt...
Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden
Astrakan Strategisk Utbildning AB
         
(3)
3 dagar
20 750 SEK
Stockholm
Inte så lätt att veta alltid. Men om du kan genomföra processkartläggningar kan du också bättre utvärdera förbättrade arbetssätt.  Efter...
Introduktion till verksamhetsutveckling och kvalitet (TQM)
Sandholm Associates AB
3 dagar
16 200 SEK
Stockholm
Denna utbildning ger en grundläggande förståelse för hur ett modernt kvalitets och verksamhetsutvecklingsarbete bedrivs inom en organisation. Den lämpar sig...
Kartlägga och dokumentera processer
Trivector LogiQ
         
(9)
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
För att kunna styra och utveckla en verksamhet måste de viktigaste processerna synliggöras genom identifiering och kartläggning . Tanken att...
Black Belt-utbildning
Sandholm Associates AB
         
(1)
22 dagar
87 200 SEK
Stockholm
Förbättringsledarna, eller Black Belts som de kallas med anspelning på kampsporten karate, har en central roll i Sex Sigma program...
Företagsstrategi 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Att arbeta med strategiutveckling är att ställas inför en mängd intressanta och komplexa frågeställningar. För att lyckas behöver du på...
Green Belt-utbildning
Sandholm Associates AB
6 dagar
32 400 SEK
Stockholm
Green Belt utbildningen ger deltagarna god inblick i hur förbättringsarbete enligt Sex Sigma går till. De får också kunskaper om...
Innovationsledning - Hur man kommer igång
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Företag och organisationer behöver ständigt utveckla och förnya sina verksamheter för att snabbare möta framtida utmaningar. Inte minst till följd...
Certifikat Digital Transformation
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2+2 heldagar.
32 900 SEK
Flera orter (2)
Vi befinner oss mitt uppe i ett omfattande och omvälvande paradigmskifte där digitalisering utgör den drivande faktorn. Många företag och organisationer...
Förbättrings- och förändringsledning
Sandholm Associates AB
         
(1)
3 dagar
16 200 SEK
Stockholm
Kursen Förbättrings och förändringsledning ger kunskaper om hur man leder förbättringsarbete och säkerställer att avsedda förändringar framgångsrikt blir genomförda. Att...
Making Strategies Work
EXMI Executive Management Institute
4 dagar
32 300 SEK
Stockholm
Se till att strategierna förverkligas Det råder oftast ingen brist på god strategisk planering i organisationer, men själva genomförandet av...
Processledning och processutveckling
Sandholm Associates AB
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Kursen  Processledning och processutveckling visar hur man kan utveckla verksamheten mot bättre effektivitet, kortare ledtider och ökad kundtillfredsställelse genom att...
Systematiskt säkerhetsarbete
Lunds universitet
6 dagar
18 950 SEK
Lund
Som chef, säkerhetsansvarig, eller ombud har man ett behov av att uppdatera kunskaper och färdigheter om hur säkerhetsarbetet kan utvecklas...
Coachande förändringsledning
CoachWalk Academy AB
         
(2)
6,5 dagar
35 000 SEK
Malmö
Den här utbildningen riktar sig till chefer och ledare som arbetar med, eller ska arbeta med, olika sorts förändringar i organisationer där...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 354 träffar
123...78
Visa nästa 304 kurser

Mer om Utbildning inom organisationsutveckling

organisation

Med organisationsutveckling menar man ett helt företags eller organisations försök att förbättra sina resultat genom att ständigt utbilda sina medarbetare samt genom att effektivisera processerna. Att fokusera på dessa processer kan leda till att organisationerna kan skapa situationer som driver förändring och innovation framåt samt att man förstärker värderingarna hos organisationen vilket i sin tur kan leda till att man når de långsiktiga målen.

Organisationsutveckling är ofta definierat som ett planerat försök att få hela organisationen (styrd från toppen) att öka effektiviteten och välmåendet genom insatser inom olika organisationsprocesser, ofta med en beteendevetenskaplig grund. Organisationsutveckling är ett område som handlar om insatser riktade mot processerna inom mänskliga system (formella och informella grupper, organisationer och samhällen). Det krävs att deltagarna är medvetna om de värderingar som styr organisationen och att fokus ligger på att uppnå resultat med hjälp av människor. Det är nödvändigt att betrakta organisationen som ett komplext system inom ett större system, som var och en har sina egna attribut och grader av anpassning. 

En utbildning inom organisationsutveckling har som mål att ge dig och din organisation de verktyg som behövs för att kunna lösa problem på egen hand och förbättra företagets kapacitet. Exempel på områden där en utbildning inom organisationsutveckling kan vara till nytta är försäljning, administration och HR. Det kan även vara en del av ihopslagningar av två eller flera företag, avveckling av verksamheter, för att förändra arbetsprocesser, med mera.

En utbildning inom organisationsutveckling för ditt företag

Som sagt kan en utbildning inom organisationsutveckling ge dig nya verktyg och hjälpa dig och ditt företag nå era mål. Utbildningarna som du hittar hos oss leder i stora drag till ökad kunskap inom följande områden:

  • Förvaltning och organisatorisk diagnostik
  • Konstruktion av åtgärdsplaner
  • Intern rådgivning
  • Ledarskapsutveckling
  • Förändringsledning

Du kommer bland annat att lära dig mer om :

  • Praktisk verktyg och resurser för organisationsutveckling
  • Aktuell forskning om bästa praxis inom organisationsutveckling
  • Hur du får större trovärdighet i beslutsfattningsprocesser

Vad resulterar utbildningarna i?

Syftet med en utbildning i organisationsutveckling är att förbättra förmåga att hantera sina interna och externa funktioner och relationer. Detta innebär: förbättrade mellanmänskliga relationer och grupprocesser, effektivare kommunikation, ökad förmåga att hantera organisatoriska problem av alla slag, effektivare beslutsprocesser, förändrad ledarstil samt högre nivåer av tillit och samarbete mellan organisationens medlemmar.

Det yttersta målet med organisationsutveckling är att den som är med och implementerar förändringar under tiden arbetar sig ut ur sin position. Det kan låta underligt men arbetet är först klart när du gjort dig själv överflödig, men samtidigt lämnat efter dig en uppsättning verktyg, beteenden, attityder, och en handlingsplan att följa. Först då kan organisationen skapa egen förnyelse och utveckling.