Visa utbildning.se som: Mobil

Organisation- / verksamhetskurs

organisationsutveckling utbildning

Organisationsutbildningar varierar i innehåll vissa riktar sig brett mot organisationen och andra mot dig i HR eller ledande position. Det som förenar dessa utbildningar är ett fokus på verksamheten och hur ni tillsammans blir bättre.

MTO-utbildning - förstå effekter av samverkan mellan människa, teknik och organisation
MTO Säkerhet AB
1 dag
5 500 SEK
Stockholm
Utveckla dina kunskaper om samspelet Människa-Teknik-Organisation och hur det kan användas för att utveckla säkerhetsarbetet Kunskap och förståelse för hur...
Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet
BiTA Service Management
6 dagar
39 500 SEK
Stockholm
Utbildningen Certifierad Förvaltare Verksamhet/IT ger dig kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll.  Utbildningen fokuserar på...
Visualisera verksamhetens förmågor
Dataföreningen Kompetens
         
(3)
3-dagarskurs
22 950 SEK
Stockholm
Utbildningen riktar sig till dig som är verksam som exempelvis: Ledare/chef Verksamhetsutvecklare Verksamhetsarkitekt Kvalitetsansvarig Processägare Processledare CIO Produktutvecklare IT-arkitekt Affärsutvecklare...
Workshop: den kommunikativa organisationen
Sveriges Kommunikatörer
1 dag
7 325 SEK
Stockholm
I en värld som präglas av digitalisering, i ett högt tempo, komplext medielandskap och med krav på transparens och ständig...
Att leda en Agil organisation
Informator
1 dag
9 750 SEK
Flera orter (2)
Kanske har era team redan arbetat ett tag med Scrum, eller har ni börjat med storskaliga ramverk som t.ex. SAFe...
GDPR - så jobbar du med inventering, styrdokument & rutiner
Easy2perform
1 dag
4 995 SEK
Flera orter (2)
När Dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft den 25 maj 2018 får det ett antal konsekvenser för de flesta företag och organisationer....
Utveckla processer - för bestående förändring
Trivector LogiQ
         
(4)
2 dagar
12 800 SEK
Flera orter (3)
För en livskraftig organisation är det en förutsättning att hela tiden utveckla sina processer. Identifiering av utvecklingsmöjligheter och att genomföra...
Krishantering och kriskommunikation
Diploma Utbildning
1,5 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen rustar dig för att hantera krissituationer och kriskommunikation. Du får kunskaper om hur du förbereder och tränar...
Diplomerad organisationskonsult
HumaNova
1 år
28 500 SEK
Flera orter (2)
HumaNovas utbildning till Diplomerad Organisationskonsult vänder sig till dig som vill arbeta med människor i organisationer och företag i en...
Verksamhetsstyrning
IHM Business School
18 tillfällen
57 900 SEK
Flera orter (2)
IHM Verksamhetsstyrning vänder sig till egenföretagare, enhetschefer och verksamhetsansvariga som vill utveckla sin förmåga att leda, styra och utveckla en...
Processutveckling
Dataföreningen Kompetens
         
(6)
2-dagarskurs
14 950 SEK
Stockholm
Bra utformade arbetsprocesser ger din organisation förmågan att arbeta smartare och att snabbt kunna anpassa sig till förändrade kundkrav. På...
Att ansvara för personal i högriskmiljöer – Kidnappning
2Secure
4 timmar
2 500 SEK
Stockholm
Att ansvara för att skicka medarbetare till konflikområden eller på högriskuppdrag kräver ett stort ansvar för dig som chef. Att...
SSF Säkerhet Bas
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(28)
2 dagar
14 500 SEK
Flera orter (3)
SSF Säkerhet Bas är utmärkt för dig som kommer i kontakt med säkerhetsfrågor, oavsett om du arbetar i en organisation med...
Att skapa värdegrund
Diploma Utbildning
2 timmar
2 300 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Att skapa värdegrund vänder sig till dig som ska forma och implementera en värdegrund på en arbetsplats. Du får...
Leda förändring
STF Business Academy
2 dagar
12 500 SEK
Stockholm
Förändringsarbete är en del av vardagen för dig som är ledare. Den här kursen ger dig en ökad förmåga och...
Företagsstrategi
STF Business Academy
10 dagar
29 000 SEK
Stockholm
Företagsstrategi är en akademisk högskoleutbildning. Den vänder sig till dig som har en ledande befattning och som vill utveckla dina...
Kartlägga och dokumentera processer
Trivector LogiQ
         
(30)
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
För att kunna styra och utveckla en verksamhet måste de viktigaste processerna synliggöras genom identifiering och kartläggning . Tanken att...
CSM RA – riskhantering för järnväg (enligt EU/402/2013)
MTO Säkerhet AB
1 dag
5 500 SEK
Stockholm
Många aktörer på den europeiska järnvägsmarknaden måste tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden (CSM RA). ERA (Europeiska järnvägsbyrån) har givit ut förordningen...
Management Acceleration Program
Mgruppen
8 dagar (3 + 2 + 3)
65 000 SEK
Täby
I programmet får du ta del av de senaste forskningsrönen kring hur man framgångsrikt kan leda och organisera en verksamhet....
Making Strategies Work
EXMI Executive Management Institute
4 dagar
32 300 SEK
Stockholm
Se till att strategierna förverkligas Det råder oftast ingen brist på god strategisk planering i organisationer, men själva genomförandet av...
Systematiskt säkerhetsarbete
Lunds universitet
6 dagar
18 950 SEK
Lund
Organisatorisk kunskap och verktyg för utveckling av säkerhetsarbete Riskanalys och riskvärdering Säkerhetskultur Juridik inom säkerhet, olyckor och arbetsmiljö Riskkommunikation Den...
Lean Produktion 7,5 hp
Chalmers Professional Education
         
(1)
10 dagar
41 000 SEK
Flera orter (3)
Lean Produktion är en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. De kan härledas till en...
Nyttovärdering och business case – Peng steg 1
Dataföreningen Kompetens
         
(1)
1-dagskurs
7 950 SEK
Stockholm
Kursen ger dig en god förståelse för vad Peng innebär samt hur modellen används för att förenkla nyttoutvärderingen i din...
Företagsstrategi 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Att arbeta med strategiutveckling är att ställas inför en mängd intressanta - och komplexa - frågeställningar. För att lyckas behöver...
CSR – Corporate Social Responsibility
Intertek Academy
1 dag
5 600 SEK
Stockholm
CSR står för Corporate Social Responsibility. Det handlar om hur en organisation kan ta sitt ansvar och arbeta för en...
Strategisk kompetensförsörjning-Talent Management
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
19 800 SEK
Stockholm
Vad har verksamheten för kompetens i idag? Vilken kompetens behöver vi framåt? Hur säkerställer vi att medarbetarna har rätt förutsättningar...
Strategisk & Digital Affärsutveckling
Framfot företagsutbildning
         
(4)
2 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Skapa er egen framgångssaga. Bli morgondagens vinnare som har kreativitet nog att skilja er åt från konkurrenterna, fatta rätt beslut,...
Personlig effektivitet
Informator
2 dagar
19 450 SEK
Flera orter (2)
Redan under utbildningen påbörjar du ett förändringsarbete mot en effektivare vardag. Första steget är att kartlägga och beskriva den arbetssituation...
Affärskritiskt jämställdhetsarbete
BG Institute
Heldag
6 900 SEK
Stockholm
         En tydlig effekt av alla upprop under hösten 2017 är att jämställdhets- och mångfaldsarbetet nu tydligt gått från att kanske primärt ha varit en...
Olycks- & händelseutredning med MTO-perspektiv - steg 1
MTO Säkerhet AB
2 dagar
10 500 SEK
Stockholm
Att lära av olyckor och andra händelser för att förbättra säkerheten i organisationer och företag Lär dig vilka delar som...
Improving R&D performance (Lean PD)
Chalmers Professional Education
5 dagar
35 000 SEK
Göteborg
- 5 dagar för R&D-chefer och ledningsgrupper inom produktutveckling som vill utforma och förverkliga en leanstrategi för sin verksamhet. Välkommen...
ISO 31000 - Risk Management
DNV GL
1 dag
6 200 SEK
Stockholm
Ger dig förståelsen för nyttan med Riskhantering och verktygen för att integrera det systematiskt i er verksamhet. Målet är att...
Alkohol & Droger - Identifiera och agera
Diploma Utbildning
1 timme
2 700 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen vänder sig till HR, medarbetare och chefer som vill lära sig förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatser.  Utbildningen...
Asset Management
Idhammar
5 dagar
29 700 SEK
Stockholm
Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar ett stort antal...
Nyckeltal - ett smart redskap för att analysera och styra ett företag
B Consulting AB
6 timmar
4 000 SEK
Göteborg
En kurs i hur du arbetar med nyckeltal, vad du ska tänka på och vad nyckeltalen innebär. ...
Affärskunskap
EFL, Executive Foundation Lund
8 dagar
29 500 SEK
Lund
Utveckla din helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning med hjälp av EFLs utbildningsprogram i affärsmannaskap. Det ingår både mjuka och hårda delar...
Processkartläggning - effektiv processutveckling
Informator
1 dag
10 950 SEK
Flera orter (2)
Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna kartlägga, implementera och vidareutveckla verksamhetsprocesser. Du...
Business Management
IHM Business School
         
(4)
16 veckor
57 900 SEK
Flera orter (3)
Vad är det som gör vissa företag mer framgångsrika än andra? IHM Business Management ger dig ett helhetsperspektiv på en...
Lean Energy
Chalmers Professional Education
10 dagar
42 000 SEK
Södertälje
Lean är ett framgångsrikt förhållningssätt som handlar om att identifiera och eliminera de aktiviteter i en process som inte skapar...
COBIT® 5 Foundation
BiTA Service Management
3 dagar
18 950 SEK
Stockholm
Kursen  COBIT® 5 Foundation beskriver fördelarna med ett ordentligt ramverk för IT Governance. Kursen förklarar också hur en organisation kan uppnå...
Lean Administration
Företagsuniversitetet
         
(2)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Effektiva administrativa rutiner Skapa effektiva administrativa processer Framgångsfaktorer: verktyg, modeller och principer som fungerar Förbättra organisationens resultat med engagerade medarbetare...
Tjänstedesign
Dataföreningen Kompetens
         
(3)
2-dagarskurs
16 950 SEK
Stockholm
Som tjänstedesigner arbetar du kundfokuserat med att ständigt förbättra nyttan och upplevelsen av en tjänst genom att utveckla företagets erbjudande. Kursen vänder sig till...
Digital Business Transformation
IHM Business School
3 dagar
20 400 SEK
Stockholm
Under tre heldagar utforskar och fördjupar vi insikter om den digitala transformationens påverkan på affären. Tillsammans arbetar vi med de...
Executive Management Program
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
12 dagar
120 000 SEK
Stockholm
Executive Management Program syftar till att ge dig nya insikter kring samband mellan strategi, värdeskapande och organisering. Tillsammans med andra...
Certifierad CIO
Dataföreningen Kompetens
         
(13)
12-dagarsprogram
89 500 SEK
Stockholm
Certifierad CIO är ett kraftfullt verktyg för företag och verksamheter som vill maximera affärsnyttan med IT. Utbildningen täcker hela CIO-rollen...
Målstyrning
Kompetens Express Sverige AB
ca 1 timme + flexibelt eget arbete/repetition
995 SEK
Flera orter (2)
I åtta kapitel får du både tips, övningar och korta filmföreläsningar om hur du hittar en bättre styrning och effektivitet...
Industriellt förändringsarbete
STF Business Academy
10 dagar
29 000 SEK
Stockholm
Industriellt förändringsarbete är en akademisk högskoleutbildning. Den vänder sig till dig som har en ledande befattning och som vill utveckla...
Lean för ledare
Chalmers Professional Education
         
(1)
5 dagar
37 500 SEK
Göteborg
Chalmers Professional lanserar kursen Lean för ledare som riktar sig till chefer och ledare i alla funktioner och på alla...
Agila metoder med Scrum, Kanban och Lean
Informator
         
(1)
1 dag
5 915 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs är en heldags introduktion till agila metoder med exempel från Scrum, Kanban och Lean, där du oavsett roll...
Samverkan och ledning – Gemensamma grunder
2Secure
8 timmar
4 500 SEK
Stockholm
Samhällets förmåga att möta kriser lutar sig mycket mot ett samarbete mellan näringslivet, offentlig sektor och ideella organisationer. Det är...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 402 träffar
123...89
Visa nästa 352 kurser

Mer om Organisation- / verksamhetskurs

Med organisationsutveckling menar man ett helt företags eller organisations försök att förbättra sina resultat genom att ständigt utbilda sina medarbetare samt genom att effektivisera processerna. Att fokusera på dessa processer kan leda till att organisationerna kan skapa situationer som driver förändring och innovation framåt samt att man förstärker värderingarna hos organisationen vilket i sin tur kan leda till att man når de långsiktiga målen.

Organisationsutveckling är ofta definierat som ett planerat försök att få hela organisationen (styrd från toppen) att öka effektiviteten och välmåendet genom insatser inom olika organisationsprocesser, ofta med en beteendevetenskaplig grund. Organisationsutveckling är ett område som handlar om insatser riktade mot processerna inom mänskliga system (formella och informella grupper, organisationer och samhällen). Det krävs att deltagarna är medvetna om de värderingar som styr organisationen och att fokus ligger på att uppnå resultat med hjälp av människor. Det är nödvändigt att betrakta organisationen som ett komplext system inom ett större system, som var och en har sina egna attribut och grader av anpassning. 

En utbildning inom organisationsutveckling har som mål att ge dig och din organisation de verktyg som behövs för att kunna lösa problem på egen hand och förbättra företagets kapacitet. Exempel på områden där en utbildning inom organisationsutveckling kan vara till nytta är försäljning, administration och HR. Det kan även vara en del av ihopslagningar av två eller flera företag, avveckling av verksamheter, för att förändra arbetsprocesser, med mera.

En utbildning inom organisationsutveckling för ditt företag

Som sagt kan en utbildning inom organisationsutveckling ge dig nya verktyg och hjälpa dig och ditt företag nå era mål. Utbildningarna som du hittar hos oss leder i stora drag till ökad kunskap inom följande områden:

  • Förvaltning och organisatorisk diagnostik
  • Konstruktion av åtgärdsplaner
  • Intern rådgivning
  • Ledarskapsutveckling
  • Förändringsledning

Du kommer bland annat att lära dig mer om :

  • Praktisk verktyg och resurser för organisationsutveckling
  • Aktuell forskning om bästa praxis inom organisationsutveckling
  • Hur du får större trovärdighet i beslutsfattningsprocesser

Vad resulterar utbildningarna i?

Syftet med en utbildning i organisationsutveckling är att förbättra förmåga att hantera sina interna och externa funktioner och relationer. Detta innebär: förbättrade mellanmänskliga relationer och grupprocesser, effektivare kommunikation, ökad förmåga att hantera organisatoriska problem av alla slag, effektivare beslutsprocesser, förändrad ledarstil samt högre nivåer av tillit och samarbete mellan organisationens medlemmar.

Det yttersta målet med organisationsutveckling är att den som är med och implementerar förändringar under tiden arbetar sig ut ur sin position. Det kan låta underligt men arbetet är först klart när du gjort dig själv överflödig, men samtidigt lämnat efter dig en uppsättning verktyg, beteenden, attityder, och en handlingsplan att följa. Först då kan organisationen skapa egen förnyelse och utveckling.