Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Arbete på väg
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 40 träffar
1
2
Annonser

Ämnen inom Arbete på väg

Populära platser

Artiklar inom Arbete på väg

Reportage inom Arbete på väg

Utbildningar inom arbete på väg

Kurserna du hittar här är anpassade för alla som på något sätt arbetar på eller vid en väg. Det gäller för anläggningsarbetare, byggarbetare eller andra som kan utöva sitt yrke vid en vägarbetsplats. Det gäller även för personer som framför service-, arbets- och vägunderhållsfordon eller som arbetar som utmärkningsansvariga för vägmärken och skyddsanordningar på väg. Som icke yrkesutövande inom dessa kategorier kan kurserna ändå ge en god insikt i grundläggande regler som gäller vid vistelse på vägen. Den kan således med fördel genomföras av personer som arbetar som trafikskollärare eller yrkesförare.

Syfte med utbildningen

Det främsta syftet med en arbete på väg-utbildning är att upplysa och informera om lagar och regler för arbete på väg, för den som där utövar olika slags arbete. Därtill tar utbildningen upp hur dessa ska tillämpas inom olika yrken och verksamheter. Kursen belyser också de allmänna risker som finns vid arbete vid vägen. Osäkerheter och faror klargörs medan lösningar hittas. Du kommer att tillskansa dig en betydande grund i förståelsen för hur man kan förebygga att risker uppstår, men får samtidigt en ökad kunskap i hur man agerar om olyckan är framme.

Utöver detta kommer även allmänna trafiksäkerhetsfrågor, vilka kastar ljus över trafikanters beteende, att gås igenom grundligt. Kurserna följer de riktlinjer och kompetenskrav som satts upp av Trafikverket i TRVK och TRVR. Utbildningen utgår från de krav som fastställts i Trafikverkets rådande regelverk. Kurserna kan anpassas efter individbehov och således objektstyras. De avslutas vanligen med ett prov och kursdeltagaren erhåller ett intyg efter godkänd prövning.

Innehåll i en Arbete på väg-kurs

Utbildningarna i arbete på väg är indelade i ett antal olika nivåer. Här nedan går vi igenom de olika nivåerna, dess innehåll och målgrupp.

 

Arbete på väg – Nivå 1

Nivå 1-utbildningen är den mest grundläggande utbildningen och riktar sig till alla som arbetar på eller vid en vägarbetsplats. Med den här utbildningen får du behörighet att utföra enklare arbeten på en redan etablerad vägarbetsplats. Du har inte behörighet att etablera eller avveckla en vägarbetsplats med endast en nivå 1 utbildning.

I utbildningen får du lära dig om de grundläggande säkerhetskraven som gäller på denna typ av arbetsplatser. Du får även mer information om de olika rollerna som förekommer på arbetsplatsen och dess ansvarsområden. Självklart får du även lära dig hur du ska arbeta och bete dig för att vägen ska vara en säker plats även för trafikanter. Därför får du även en genomgång av den så kallade V3-principen som syftar till att vägen ska vara en säker plats för vägarbetare såväl som vägtrafikant. Denna princip lyder: Varna Trafikanterna, Värna Trafikanterna, Värna vägarbetarna.

Arbete på väg – Nivå 1-utbildning innehåller:

 • Personlig skyddsutrustning.
 • Zonindelningar på arbetsplatsen.
 • Trafikantbeteende.
 • Information om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.
 • Roller och ansvar vid vägarbete.

 

Repetition av Arbete på väg – Nivå 1-utbildning ska ske minst var 15:e månad.

 

Arbete på väg – Nivå 2

En arbete på väg utbildning på nivå 2 riktar sig mot förare av olika typer av vägunderhållsfordon och andra arbetsfordon som framförs på vägarbetsplatser. Med den här utbildningen får du behörighet att utrusta och märka ut ditt fordon. Oftast ingår både nivå 1 och 2 i en kombinerad utbildning så att du ska få alla de kunskaper du behöver för att kunna arbeta på eller vid en vägarbetsplats. Vidare krävs även att du har genomfört utbildning motsvarande nivå 1 för att gå kursen på nivå 2.

I utbildningen byggs dina kunskaper på så att du får tillräckligt med kunskap för att säkert använda väghållningsfordon. Du får lära dig hur du kör fordonet på ett säkert sätt, hur du framför arbetsredskap både inom avstängda område och på trafikerad väg. I utbildningen ingår även en genomgång av hur du ska märka ut ditt arbetsredskap för att du ska få utföra arbeten och vistas på allmän väg.

 

Arbete på väg – Nivå 2-utbildning innehåller:

 • Fordonsmonterade vägmärken, skyddsanordningar och lyktor.
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Placering av arbetsredskap och fordon på väg.
 • Utföra riskanalyser.
 • Regler och krav på förare av väghållningsfordon.

 

Repetition av Arbete på väg – Nivå 2-utbildning bör ske inom 3–5 år för att du ska få en uppdatering om eventuella regeländringar.

 

Arbete på väg – Nivå 3A Utmärkningsansvarig

Under denna utbildning riktar sig mot dig som ska ansvara för utmärkning på en vägarbetsplats. Du får du lära dig hur du utför utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Denna utbildning är även en ett krav för personal som ingår i BAS P/U:s ansvarsområde. När du har genomfört denna utbildning så är du behörig att utmärka en fast vägarbetsplats och att arbeta som gruppansvarig för små fasta, rörliga och periodiskt återkommande arbeten. Förkunskapskraven för här utbildningen är att du tidigare har genomfört utbildning på nivå 1 och 2. 

 

Arbete på väg – Nivå 3A-utbildning innehåller:

 • Fördjupning inom arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Trafikanters behov av framkomlighet, säkerhet och information.
 • Tillåtna skyddsanordningar.
 • Hur du tar fram en arbetsmiljöplan.
 • VMF och dess föreskrifter.

 

Repetition av Arbete på väg – Nivå 3A-utbildning ska ske vart 5:e år.

 

Arbete på väg – Nivå 3B Vakt/lots

Denna utbildning riktar sig till dig som ska arbeta som vakt eller lots vid vägarbete. Under utbildningen får du lära dig hur du på ett säkert sätt lotsar trafiken vid vägarbetsplatser. Du får lära dig mer om vilken utrustning du ska använda, de tecken som du får använda och hur du på ett korrekt sätt informerar trafikanter om pågående projekt. Som vakt har du ett oerhört viktigt arbete och är den personen som aktivt ser till att dina medarbetare har en säker arbetsplats. För att få gå denna utbildning krävs det att du har genomfört nivå 1 och 2 utbildning samt har B-körkort.

Arbete på väg – Nivå 3B-utbildning innehåller:

 • Korrekt skyddsutrustning och användning.
 • Hur du ordnar en trafikplats för att få trafikanter att sänka farten.
 • Hur du lotsar trafikanter genom arbetsplatsen på ett säkert sätt.
 • Hur du bör informera trafikanter om pågående vägarbete.
 • Hälsnings- och informationsfraser på andra språk.

 

Repetition av Arbete på väg – Nivå 3B-utbildning bör ske var 60:e månad för att du ska få en uppdatering om eventuella regeländringar.

 

Målet med utbildningen

Efter avslutad kurs förväntas du ha god kännedom om vilka regler som gäller för arbete på väg, samt en fördjupad förståelse för hur man förhåller sig till dem i sitt arbete eller som privatperson. Regelverket utgår från vad som gäller på vägar där Trafikverket är väghållare. Varje deltager bör efter en utbildning inom arbete på väg ha tillskansat sig en god kunskap inom nedanstående kategorier:

 • Förståelse för hur det egna beteendet påverkar säkerheten vid vägen.
 • Kunskap om märken och utrustning som förekommer på vägarbetsplatser.
 • Kännedom att kunna identifiera riskfaktorer samt finna lösningar för att motverka dessa och på detta sätt skapa en säker arbetsplats.