Visa utbildning.se som: Mobil

Logistikutbildningar

logistikutbildning

Logistik handlar om att kontrollera materialflöden. Genom att effektivt förstå dessa flöden och hur du strukturerar din lagerverksamhet finns stora kostnader att spara in på. Från truck till exportör, hantera varor som ett proffs.

Logistik för icke-logistiker
Business Sweden
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Supply chain, 3PL, Lean, cross docking. Inom logistiken finns många olika begrepp och uttryck. Har ni precis börjat tänka på...
Logistik i byggbranschen
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
Digitalisering och allt snabbare informationsflöden ställer nya krav på logistikhanteringen vid infrastrukturprojekt, samtidigt som det öppnar upp för nya sätt...
Lean, logistik och inköp - Supply Chain
Nercia Utbildning AB
6 dagar
22 000 SEK
Örebro
Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska få kunskaper och förslag på arbetssätt som kan användas för att hantera och...
Supply Chain Management Roundtables
Chalmers Professional Education
3 tillfällen
22 000 SEK
Göteborg
Troligtvis har någon redan stått inför samma utmaning som den du och din organisation står inför just nu. På samma...
Lagerstyrning
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (4)
För att vara framgångsrika på marknaden måste tillverkande och distribuerande företag åstadkomma hög leveransförmåga och korta leveranstider. De måste dessutom...
Truckansvarsseminarium
Lernia
1 dag
2 800 SEK
Flera orter (2)
Lernias truckansvarsseminarium ger god kännedom om ansvar, skyldigheter och befogenheter för dig som är arbetsledare, truckansvarig, skyddsombud eller VD. Om...
Truckförarutbildning, AB-kort
Företagsutbildarna
3 dagar
5 200 SEK
Flera orter (3)
Till dig som vill ha förarbevis typ AB samt möjlighet för påbyggnad till C-kort. Vår säkerhetsutbildare Tom Andersson, LA Utbildning...
Truckförarutbildning
JA kompetens AB
         
(1)
1–5 dagar
 
Stockholm
Kursen följer den läroplan (TLP10) som fastställts av arbetsmarknadens parter. Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker...
Truckförarutbildning A+B
Lernia
5 dagar
5 200 SEK
Flera orter (8)
Lär dig att köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar. Du får kunskaper om och förståelse för...
Truckförarutbildning på flera språk
JA kompetens AB
1-5 dagar
 
Stockholm
Kursen följer den läroplan (TLP10) som fastställts av arbetsmarknadens parter. Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker...
Truckutbildning – öppen
Svensk Uppdragsutbildning
         
(12)
Anpassat
 
Göteborg
Kursen är en öppen kurs och går igenom de grundläggande bitarna inom truckkörning. Genom kursen tillgodoser man sig både de...
Truckutbildning, A+B
TA Utbildning AB
2–5 dagar
5 100 SEK
Flera orter (2)
Truckförarutbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärder som finns för att förebygga skador och olycksfall på arbetet....
ADR
Cardio Säkerhet
1-3 dagar
 
Flera orter (2)
ADR är ett samlingsbegrepp av ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön om det inte transporteras...
ADR 1.3
JA kompetens AB
3-4 timmar
 
Stockholm
Få kännedom om de risker och faror som är förknippade med farligt gods och vilka regler som är tillämpliga....
Farligt Gods IATAs DGR Grundutbildning Flygtransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
10 790 SEK
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om  bestämmelser  för  transport  av  farligt gods med flyg . Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning...
Farligt Gods Juridik och Säkerhetsrådgivare Grundutbildning
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
 
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods som helhet, farligt gods juridik , gällande lagstiftning...
Farligt Gods uppdatering nya regelverk ADR, RID, DGR, IMDG
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
 
Stockholm
Effektiv genomgång av nya bestämmelser i ADR-VÄG, RID-JÄRNVÄG, IMDG-SJÖ, DGR-FLYG....
Säkerhetsrådgivare för Farligt gods, Allmän Dag Grund
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
 
Stockholm
Delkurs i grundutbildningen för säkerhetsrådgivare för farligt gods....
ADR – grund och repetition
JA kompetens AB
2-3 dagar
 
Stockholm
Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka...
ADR 1.3
Kunskapskontoret
         
(5)
4 timmar
1 500 SEK
Malmö
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kemikaliehantering. Du kan vara chaufför och köra mindre mängd farligt gods, så...
Farligt Gods ADR Grundutbildning Vägtransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
10 790 SEK
Stockholm
Grundutbildningen vägtransport farligt gods ADR ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på väg . Kursdeltagaren...
Farligt Gods RID Grundutbildning Järnvägstransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
5 595 SEK
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg . Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning...
Säkerhetsrådgivare för Farligt Gods utbildningsprogram
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
Beroende av önskat examinationsinnehåll
 
Stockholm
Vårt utbildningsprogram består av ett antal delkurser, där deltagaren själv kan sätta ihop ett program som överensstämmer med egna önskemål...
Farligt Gods Transportklassificering enligt ADR/RID, IMDG, IATA DGR/ICAO
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
6 995 SEK
Stockholm
Klassificering av kemikalier – en jämförelse mellan klassificering enligt CLP och klassificering av farligt gods...
Transport av farligt gods på väg
RSM&CO
         
(18)
1 dag
4 200 SEK
Flera orter (4)
Kursen ger dig de kunskaper om transport av farligt gods som krävs för att uppfylla utbildningskravet enligt kapitel 1.3 i...
Företagsanpassad utbildning
Truckförarutbildning A+B
Lernia
   
Rikstäckande
Lär dig att köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar. Du får kunskaper om och förståelse för...
Truckutbildning
Tema Utbildning AB
2–5 dagar
 
Flera orter (2)
För att få använda en truck på arbetsplatsen krävs dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper av användaren samt arbetsgivarens skriftliga körtillstånd....
Truckutbildning – företagsanpassad
Svensk Uppdragsutbildning
         
(5)
Anpassat
 
Rikstäckande
Kursen är en öppen kurs och går igenom de grundläggande bitarna inom truckkörning. Genom kursen tillgodoser man sig både de...
Truckförarutbildning – företagsanpassad
JA kompetens AB
Kontakta oss för mer information
 
Rikstäckande
Kursen följer den läroplan (TLP10) som fastställts av arbetsmarknadens parter. Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker...
Truckutbildning TYA-auktoriserad
Värmlands Truck- & Liftutbildning
1-3 dagar
 
Rikstäckande
Vi har möjlighet att utbilda behöriga förare i alla klasser och trucktyper i nästan hela Europa, för marknaden i Norge...
ADR
Cardio Säkerhet
1-3 dagar
 
Rikstäckande
ADR är ett samlingsbegrepp av ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön om det inte transporteras...
ADR – företagsanpassad
JA kompetens AB
Kontakta oss för mer information
 
Rikstäckande
Utbildningens syfte Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap...
Farligt Gods Alla transportslag: ADR, RID, IMDG, DGR
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
Beror på omfattning och Era önskemål
 
Rikstäckande
Vi kan även erbjuda v åra kurser som anpassade internutbildningar .Vi kan då skapa utbildningen helt efter företagets verksamhet och...
Truckansvarsseminarium
Lernia
   
Rikstäckande
Lernias truckansvarsseminarium ger god kännedom om ansvar, skyldigheter och befogenheter för dig som är arbetsledare, truckansvarig, skyddsombud eller VD. Om...
E-learning
Logistik - översikt
Gothia Logistics
5 timmar
650 SEK
Distans
Insikter i logistikens helhetssyn Logistik är ett synsätt för att hantera effektiva flöden från leverantör till slutlig konsument av den...
Produktionens logistik
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Principer och metoder att leda produktionen Produktionens logistik är en viktig del såväl i det interna logistikflödet som i en...
Grundläggande produktionsekonomi och logistik
Gothia Logistics
15 timmar
3 050 SEK
Distans
Den här kursen ger dig som jobbar inom produktion en bred introduktion i ämnet produktionsekonomi och logistik. Den går igenom...
Lager och logistik
Teknikutbildarna
         
(11)
8 timmar
2 200 SEK
Distans
En kurs som ger dig en bred förståelse för processoptimering av lager, transporter, ekonomi och inköp samt IT-stöd. Begreppet logistik...
Grundläggande logistik
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Ökad förståelse för hela logistikkedjan De centrala begreppen inom logistik och ekonomi har en tydlig koppling. Den här kursen syftar...
Logistik och godsmottagning
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Varje företags verksamhet påverkas av det materialflöde som hanteras. På ett övergripande plan gäller det att knyta samman de funktioner...
Grundläggande Supply Chain Management
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Globaliseringen av marknaden för kunder och leverantörer är en mycket betydelsefull faktor som påverkar det logistiska flödet. De viktigaste bakomliggande...
Transport och spedition
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Organisation av transportarbetet Kursen behandlar val av transporter, transportekonomi och transporttjänster. Transporten har en viktig roll för en effektiv logistik....
Introduktion sjötransporter och spedition
Gothia Logistics
10 timmar
2 350 SEK
Distans
Transportbranschen förändras alltmer av globaliseringen, utvecklingen inom IT samt effektiv enhetslastteknik som möjliggör integrerade transporter och en totalekonomisk transport. Även...
Introduktion till transporträtt
Gothia Logistics
5 timmar
1 550 SEK
Distans
Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument blir alltmer komplex med den ökade globaliseringen. Därför krävs väl fungerande...
Grundläggande lager och distribution
Gothia Logistics
15 timmar
3 050 SEK
Distans
Att kunna uppfylla kundens krav Målsättningen för ett företag är att på ett effektivt sätt tillfredsställa kundens önskemål med en...
Good Distribution Practice
Gothia Logistics
4 timmar
750 SEK
Distans
Bibehållen kvalitet genom hela distributionskedjan Förfalskade läkemedel är ett hot mot samhället och måste bekämpas med alla medel. Enligt EU:...
Sjötransport och handel
Gothia Logistics
15 timmar
3 050 SEK
Distans
Att skapa plats- och tidsnytta för kundernas produkter internationellt Några av de problem man ofta stöter på i internationella logistiksystem...
Säkra livsmedelstransporter
Gothia Logistics
4 timmar
650 SEK
Distans
Rätt temperatur under transporter Målsättningen vid all distribution av livsmedel är att förflytta produkterna så att den ursprungliga matsäkerheten och...
Transporter och fraktberäkningar
Gothia Logistics
15 timmar
3 050 SEK
Distans
Varje transportform kännetecknas av olika kostnader. Dessa avgör vilken metod som är mest lämpad för den godstyp som ska förflyttas....
Distribution och transport
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument Distribution handlar om flödet från producent till konsument. Ordet betyder aktiviteten...
 • = Reportage kopplat till arrangören
 • = Film
 • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-50 av 75 träffar
12
Visa nästa 25 kurser

Vad är logistik?

Logistik är färdigheten att leda samt kontrollera materialflöden och till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Logistiken påverkar ditt företags sätt att fungera, dess ekonomi och konkurrenskraft. Målet är att uppnå högsta potentiella effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredställa olika parter i en flödeskedja. Det finns flera olika grenar inom logistik – transport, produktion, tredje part, fjärde part, juridik och IT. Dessa grenar berör olika yrkesgrupper och kan matchas med olika utbildningar i logistik.

Det råder ökad konkurrens och pressade marginaler för företag på marknaden, något som ställer allt högre krav på att ha en effektiv och resurssnål logistik. Idag finns det också oerhörda mängder rådata till förfogande och för att hantera detta ställs det krav på att ha en väl genomtänkt och utarbetad analysstrategi för att kunna skapa säkra beslutsunderlag. Många branscher upplever att kunderna har allt mer kunskap och blir allt mer krävande vilket innebär att det finns ett behov av en mer anpassad uppföljning vad det gäller till exempel kundservice. I många företag finns det stora möjligheter att effektivisera vad det gäller logistik, och en utbildning i logistik kan ge er de aktuella kunskaper som är ett måste för att vara lönsamma på marknaden och skapa gynnsamma förhållanden för er och era kunder.

Vad kan du lära dig under en logistikutbildning?

Har du koll på din logistik, eller råkar ni ibland ut för kostnader som inte varit kalkylerade? Många exportörer och importörer råkar ut för detta. Anledningen till att kalkylen spricker och vinsten minskar beror ofta på bristande kunskap. En logistikutbildning ger dig kunskap om alla de faktorer som spelar in i leveranskedjan och kan ge dig nya infallsvinklar och hjälpa dig och din verksamhet med att utveckla innovativa och kreativa lösningar för ert logistikarbete, oavsett hur stor er verksamhet är eller hur stor erfarenhet ni har sedan innan. Det finns utbildningar inom flera olika områden inom logistik, beroende på vilken roll eller plats du har i flödet.

Med en logistikutbildning kan du få ökade kunskaper i hur du kvalitetssäkrar din verksamhet, effektivisera ditt lagerarbete och olika flöden samt förbättra relationen till dina partners. Nedan finner du några exempel på vad en logistikutbildning kan innehålla:

 • Begrepp och definitioner
 • Lagerstyrning
 • Lean-produktion
 • Import
 • Inköpsfunktioner
 • Programvaror för att hantera logistik
 • Logostikens roll i och mellan företag
 • Supply chain networks
 • Processkartläggning
 • Logistikanalys
 • Framtidsprognoser
 • Lagar och regler