Visa utbildning.se som: Mobil

Logistikutbildningar

logistikutbildning

Kunskaper i logistik är en viktig faktor när man arbetar med produktion, inköp, lager eller distribution och transporter. En logistikutbildning kan hjälpa dig att optimera din verksamhets logistik, och ge er konkurrensfördelar samt öka er lönsamhet. En utbildning på grundläggande nivå ger dig förståelse för de begrepp, definitioner, tillvägagångssätt och tekniker som finns inom logistik. Utbildning inom logistik på mer avancerad nivå ger dig kunskaper i hur du planerar och beräknar olika flöden och arbetar mer strategiskt.

Vi har samlat utbildningsföretag som erbjuder allt från grundläggande logistikutbildningar till mer avancerade och nischade utbildningar. Här nedan kan du hitta och jämföra utbildningar. När du hittat något som är intressant kan du enkelt fylla i en intresseanmälan och utbildningsföretaget kommer kontakta dig med mer information.

Logistik för icke-logistiker
Business Sweden
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
3PL, Lean, cross-docking. Inom logistiken finns många olika begrepp och uttryck. Har du precis börjat tänka på logistikfrågorna? Vi diskuterar...
Logistik i byggbranschen
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
7 350 SEK
Stockholm
Digitalisering och allt snabbare informationsflöden ställer nya krav på logistikhanteringen vid infrastrukturprojekt, samtidigt som det öppnar upp för nya sätt...
Lean, logistik och inköp - Supply Chain
Nercia Utbildning AB
6 dagar
22 000 SEK
Örebro
Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska få kunskaper och förslag på arbetssätt som kan användas för att hantera och...
APICS Certified Supply Chain Professional - Review Course
LEORON Professional Development Institute
         
(5)
5 timmar
Flera orter (2)
The APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) course is an educational and certification program created to meet the rapidly changing...
Lagerstyrning
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (4)
För att vara framgångsrika på marknaden måste tillverkande och distribuerande företag åstadkomma hög leveransförmåga och korta leve‐ ranstider. De måste...
Internationell transportlogistik
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 600 SEK
Flera orter (2)
I kursen internationella transporter sätter vi fokus på helhetssynen, sambandet från köpeavtalet fram till slutlig betalning och äganderättsövergång. Kursen utbildar...
E-learning
Logistik - översikt
Gothia Logistics
5 timmar
650 SEK
Distans
Insikter i logistikens helhetssyn Logistik är ett synsätt för att hantera effektiva flöden från leverantör till slutlig konsument av den...
Produktionens logistik
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Principer och metoder att leda produktionen Produktionens logistik är en viktig del såväl i det interna logistikflödet som i en...
Grundläggande produktionsekonomi och logistik
Gothia Logistics
15 timmar
3 050 SEK
Distans
Den här kursen ger dig som jobbar inom produktion en bred introduktion i ämnet produktionsekonomi och logistik. Den går igenom...
Grundläggande logistik
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Ökad förståelse för hela logistikkedjan De centrala begreppen inom logistik och ekonomi har en tydlig koppling. Den här kursen syftar...
Logistik och godsmottagning
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Varje företags verksamhet påverkas av det materialflöde som hanteras. På ett övergripande plan gäller det att knyta samman de funktioner...
Grundläggande Supply Chain Management
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Globaliseringen av marknaden för kunder och leverantörer är en mycket betydelsefull faktor som påverkar det logistiska flödet. De viktigaste bakomliggande...
Transport och spedition
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Organisation av transportarbetet Kursen behandlar val av transporter, transportekonomi och transporttjänster. Transporten har en viktig roll för en effektiv logistik....
Grundläggande lager och distribution
Gothia Logistics
15 timmar
3 050 SEK
Distans
Att kunna uppfylla kundens krav Målsättningen för ett företag är att på ett effektivt sätt tillfredsställa kundens önskemål med en...
Introduktion sjötransporter och spedition
Gothia Logistics
10 timmar
2 350 SEK
Distans
Transportbranschen förändras alltmer av globaliseringen, utvecklingen inom IT samt effektiv enhetslastteknik som möjliggör integrerade transporter och en totalekonomisk transport. Även...
Godshantering och administration
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Liksom inom övriga delar i ett distributionssystem är målsättningen för lageradministrationen att minimera kostnader och maximera kundservice. Ett lager innebär...
Good Distribution Practice
Gothia Logistics
4 timmar
750 SEK
Distans
Bibehållen kvalitet genom hela distributionskedjan Förfalskade läkemedel är ett hot mot samhället och måste bekämpas med alla medel. Enligt EU:...
Lagerhantering av livsmedel för samdistribution
Gothia Logistics
5 timmar
650 SEK
Distans
Ett sätt att effektivisera godstransporter är att i så stor utsträckning som möjligt samlasta varor som ska till samma geografiska...
Lagerstyrning
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Kursen är en fördjupningskurs inom logistikområdet med fokus på lagring och dess ekonomi. Den vänder sig främst till personer som...
Leveransservice från lager
Gothia Logistics
5 timmar
650 SEK
Distans
Det finns olika motiv för ett företag att bygga upp lager, vilket direkt påverkar lagrets karaktär. Den främsta anledningen till...
Säkra livsmedelstransporter
Gothia Logistics
4 timmar
650 SEK
Distans
Rätt temperatur under transporter Målsättningen vid all distribution av livsmedel är att förflytta produkterna så att den ursprungliga matsäkerheten och...
Transporter och fraktberäkningar
Gothia Logistics
15 timmar
3 050 SEK
Distans
Varje transportform kännetecknas av olika kostnader. Dessa avgör vilken metod som är mest lämpad för den godstyp som ska förflyttas....
Distribution och transport
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument Distribution handlar om flödet från producent till konsument. Ordet betyder aktiviteten...
Good Distribution Practice för lagerpersonal
Gothia Logistics
6 timmar
750 SEK
Distans
En organisation för kvalitet och säkerheten i verksamheten För att bedriva handel med läkemedel krävs ett partihandelstillstånd. Den som innehar...
Inventory Management
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Planning and controlling inventory effectively Inventories are materials and supplies carried on hand either for sale or to provide material...
Kalkylering inför beslut
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Beslut är att ta ställning till information. Beroende på företagets produktionssystem uppstår olika beslutssituationer. För vissa vanliga beslutssituationer finns det...
Lagerhållning i försörjningskedjan
Gothia Logistics
6 timmar
650 SEK
Distans
Lagerfunktionen ger möjligheter till betydande kostnadsminskningar genom en hel förädlingskedja från leverantörer till slutlig kund. Detta kan realiseras genom minskad...
Lagerstyrning - översikt
Gothia Logistics
5 timmar
650 SEK
Distans
För de flesta företag är det nödvändigt med en viss lagerhållning. För att åstadkomma en störningsfri produktion krävs oftast lager...
Livsmedelssäkerhet inom distribution
Gothia Logistics
10 timmar
2 350 SEK
Distans
Hantering av livsmedel vid rätt temperatur Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill tillhandahålla livsmedel på marknaden också ansvarar...
Logistics and Supply Chain
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
The internationalization of the world business has substantially increased the border-crossing activities between companies. In order to manage its demand...
Master Planning in Production
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Optimizing manufacturing operations Managing the operation means planning for and controlling the resources used in the process. Production planning systems...
Materialflöden och lager
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Hantering av godsflöden I ett tillverkande företag lever man på materialflödet; materialflödet är företagets livsnerv. Det finns olika sätt att...
Packaging for Distribution and Shipping
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Packaging logistics is defined as an approach with the purpose of developing packaging and packaging systems that support the logistics...
Packaging Logistics
Gothia Logistics
4 timmar
650 SEK
Distans
Packaging logistics is a new field within logistics where packaging is regarded as a part of the logistics chain, rather...
Produktionsplanering
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Med fokus på MPS och huvudplanering Kursen behandlar de olika planeringsnivåerna som finns i ett företag men kursens fokus har...
Produktionsplanering i företag
Gothia Logistics
6 timmar
650 SEK
Distans
Att planera för beslut om framtida aktiviteter och händelser Att planera innebär förenklat att fatta beslut om framtida aktiviteter och...
Supply Chain Management - Översikt
Gothia Logistics
6 timmar
650 SEK
Distans
Uttrycket ”Supply Chain”, vilket på svenska kallas leveranskedja, syftar på den kedja av aktiviteter och aktörer som är inblandade i...
 • = Reportage kopplat till arrangören
 • = Film
Visar 1-37 av 37 träffar
 

logistikVad är logistik?

Logistik är färdigheten att leda samt kontrollera materialflöden och till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Logistiken påverkar ditt företags sätt att fungera, dess ekonomi och konkurrenskraft. Målet är att uppnå högsta potentiella effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredställa olika parter i en flödeskedja. Det finns flera olika grenar inom logistik – transport, produktion, tredje part, fjärde part, juridik och IT. Dessa grenar berör olika yrkesgrupper och kan matchas med olika utbildningar i logistik.

Det råder ökad konkurrens och pressade marginaler för företag på marknaden, något som ställer allt högre krav på att ha en effektiv och resurssnål logistik. Idag finns det också oerhörda mängder rådata till förfogande och för att hantera detta ställs det krav på att ha en väl genomtänkt och utarbetad analysstrategi för att kunna skapa säkra beslutsunderlag. Många branscher upplever att kunderna har allt mer kunskap och blir allt mer krävande vilket innebär att det finns ett behov av en mer anpassad uppföljning vad det gäller till exempel kundservice. I många företag finns det stora möjligheter att effektivisera vad det gäller logistik, och en utbildning i logistik kan ge er de aktuella kunskaper som är ett måste för att vara lönsamma på marknaden och skapa gynnsamma förhållanden för er och era kunder.

Vad kan du lära dig under en logistikutbildning?

Har du koll på din logistik, eller råkar ni ibland ut för kostnader som inte varit kalkylerade? Många exportörer och importörer råkar ut för detta. Anledningen till att kalkylen spricker och vinsten minskar beror ofta på bristande kunskap. En logistikutbildning ger dig kunskap om alla de faktorer som spelar in i leveranskedjan och kan ge dig nya infallsvinklar och hjälpa dig och din verksamhet med att utveckla innovativa och kreativa lösningar för ert logistikarbete, oavsett hur stor er verksamhet är eller hur stor erfarenhet ni har sedan innan. Det finns utbildningar inom flera olika områden inom logistik, beroende på vilken roll eller plats du har i flödet.

Med en logistikutbildning kan du få ökade kunskaper i hur du kvalitetssäkrar din verksamhet, effektivisera ditt lagerarbete och olika flöden samt förbättra relationen till dina partners. Nedan finner du några exempel på vad en logistikutbildning kan innehålla:

 • Begrepp och definitioner
 • Lagerstyrning
 • Lean-produktion
 • Import
 • Inköpsfunktioner
 • Programvaror för att hantera logistik
 • Logostikens roll i och mellan företag
 • Supply chain networks
 • Processkartläggning
 • Logistikanalys
 • Framtidsprognoser
 • Lagar och regler