Visa utbildning.se som: Mobil

Logistikutbildningar

logistikutbildning

Kunskaper i logistik är en viktig faktor när man arbetar med produktion, inköp, lager eller distribution och transporter. En logistikutbildning kan hjälpa dig att optimera din verksamhets logistik, och ge er konkurrensfördelar samt öka er lönsamhet. En utbildning på grundläggande nivå ger dig förståelse för de begrepp, definitioner, tillvägagångssätt och tekniker som finns inom logistik. Utbildning inom logistik på mer avancerad nivå ger dig kunskaper i hur du planerar och beräknar olika flöden och arbetar mer strategiskt.

Vi har samlat utbildningsföretag som erbjuder allt från grundläggande logistikutbildningar till mer avancerade och nischade utbildningar. Här nedan kan du hitta och jämföra utbildningar. När du hittat något som är intressant kan du enkelt fylla i en intresseanmälan och utbildningsföretaget kommer kontakta dig med mer information.

Logistik för icke-logistiker
Business Sweden
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
3PL, Lean, cross docking. Inom logistiken finns många olika begrepp och uttryck. Har du precis börjat tänka på logistikfrågorna? Vi...
Lean, logistik och inköp - Supply Chain
Nercia Utbildning AB
6 dagar
22 000 SEK
Örebro
  Innehåll: ·         Logistik grunder ·         Inköp grunder ·         Logistik fördjupning ·         Ekonomi ·         Leanspel, Lean i praktiken ·         Studiebesök...
APICS Certified Supply Chain Professional - Review Course
LEORON Professional Development Institute
         
(5)
5 timmar
Flera orter (2)
The APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) course is an educational and certification program created to meet the rapidly changing...
Lagerstyrning
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (4)
För att vara framgångsrika på marknaden måste tillverkande och distribuerande företag åstadkomma hög leveransförmåga och korta leve‐ ranstider. De måste...
Internationell transportlogistik
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 600 SEK
Flera orter (2)
I kursen internationella transporter sätter vi fokus på helhetssynen, sambandet från köpeavtalet fram till slutlig betalning och äganderättsövergång. Kursen utbildar...
Företagsanpassad utbildning
ISO 9001
Combitech AB
1 dag
Rikstäckande
Standarden ISO 9001 innehåller krav på innehåll och utformning av ett ledningssystem för kvalitet. Den överordnade målsättningen är att etablera...
Effektiv mjukvarulogistik
Combitech AB
1 dag
Rikstäckande
Programvara används i många produkter idag och kraven ökar från både kunder och leverantörer att logistiken kring mjukvaran hanteras på...
Leanspel
Combitech AB
1 dag
Rikstäckande
Skillnaden mellan att ”veta hur” och att ”kunna göra” är praktisk övning. Leanspelet ger varje deltagare egna erfarenheter av vad...
SPC (Statistical Process Control) in Practice
Combitech AB
0,5 dagar
Rikstäckande
I denna kurs lär du dig att plocka de enklaste frukterna för processförbättringar. Här går vi igenom varför processer bör...
ILS Fundamentals
Combitech AB
2 dagar
Rikstäckande
Integrerat Logistikstöd (Integrated Logistic Support, ILS) är en ingenjörsdisciplin och ledningsprocess som används för att skapa optimerade drift och underhållskostnader...
E-learning
Logistik - översikt
Gothia Logistics
5 timmar
650 SEK
Distans
Insikter i logistikens helhetssyn Logistik är ett synsätt för att hantera effektiva flöden från leverantör till slutlig konsument av den...
Produktionens logistik
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Principer och metoder att leda produktionen Produktionens logistik är en viktig del såväl i det interna logistikflödet som i en...
Grundläggande produktionsekonomi och logistik
Gothia Logistics
15 timmar
3 050 SEK
Distans
Den här kursen ger dig som jobbar inom produktion en bred introduktion i ämnet produktionsekonomi och logistik. Den går igenom...
Grundläggande Supply Chain Management
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Globaliseringen av marknaden för kunder och leverantörer är en mycket betydelsefull faktor som påverkar det logistiska flödet. De viktigaste bakomliggande...
Transport och spedition
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Organisation av transportarbetet Kursen behandlar val av transporter, transportekonomi och transporttjänster. Transporten har en viktig roll för en effektiv logistik....
Grundläggande lager och distribution
Gothia Logistics
15 timmar
3 050 SEK
Distans
Att kunna uppfylla kundens krav Målsättningen för ett företag är att på ett effektivt sätt tillfredsställa kundens önskemål med en...
Good Distribution Practice
Gothia Logistics
4 timmar
750 SEK
Distans
Bibehållen kvalitet genom hela distributionskedjan Förfalskade läkemedel är ett hot mot samhället och måste bekämpas med alla medel. Enligt EU:...
Lagerstyrning
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Kursen är en fördjupningskurs inom logistikområdet med fokus på lagring och dess ekonomi. Den vänder sig främst till personer som...
Säkra livsmedelstransporter
Gothia Logistics
4 timmar
650 SEK
Distans
Rätt temperatur under transporter Målsättningen vid all distribution av livsmedel är att förflytta produkterna så att den ursprungliga matsäkerheten och...
Distribution och transport
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument Distribution handlar om flödet från producent till konsument. Ordet betyder aktiviteten...
Good Distribution Practice för lagerpersonal
Gothia Logistics
6 timmar
750 SEK
Distans
En organisation för kvalitet och säkerheten i verksamheten För att bedriva handel med läkemedel krävs ett partihandelstillstånd. Den som innehar...
Inventory Management
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Planning and controlling inventory effectively Inventories are materials and supplies carried on hand either for sale or to provide material...
Livsmedelssäkerhet inom distribution
Gothia Logistics
10 timmar
2 350 SEK
Distans
Hantering av livsmedel vid rätt temperatur Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill tillhandahålla livsmedel på marknaden också ansvarar...
Master Planning in Production
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Optimizing manufacturing operations Managing the operation means planning for and controlling the resources used in the process. Production planning systems...
Materialflöden och lager
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Hantering av godsflöden I ett tillverkande företag lever man på materialflödet; materialflödet är företagets livsnerv. Det finns olika sätt att...
Produktionsplanering
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Med fokus på MPS och huvudplanering Kursen behandlar de olika planeringsnivåerna som finns i ett företag men kursens fokus har...
Produktionsplanering i företag
Gothia Logistics
6 timmar
650 SEK
Distans
Att planera för beslut om framtida aktiviteter och händelser Att planera innebär förenklat att fatta beslut om framtida aktiviteter och...
 • = = Reportage kopplat till arrangören
 • = = Film
Visar 1-27 av 27 träffar
 

logistikVad är logistik?

Logistik är färdigheten att leda samt kontrollera materialflöden och till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Logistiken påverkar ditt företags sätt att fungera, dess ekonomi och konkurrenskraft. Målet är att uppnå högsta potentiella effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredställa olika parter i en flödeskedja. Det finns flera olika grenar inom logistik – transport, produktion, tredje part, fjärde part, juridik och IT. Dessa grenar berör olika yrkesgrupper och kan matchas med olika utbildningar i logistik.

Det råder ökad konkurrens och pressade marginaler för företag på marknaden, något som ställer allt högre krav på att ha en effektiv och resurssnål logistik. Idag finns det också oerhörda mängder rådata till förfogande och för att hantera detta ställs det krav på att ha en väl genomtänkt och utarbetad analysstrategi för att kunna skapa säkra beslutsunderlag. Många branscher upplever att kunderna har allt mer kunskap och blir allt mer krävande vilket innebär att det finns ett behov av en mer anpassad uppföljning vad det gäller till exempel kundservice. I många företag finns det stora möjligheter att effektivisera vad det gäller logistik, och en utbildning i logistik kan ge er de aktuella kunskaper som är ett måste för att vara lönsamma på marknaden och skapa gynnsamma förhållanden för er och era kunder.

Vad kan du lära dig under en logistikutbildning?

Har du koll på din logistik, eller råkar ni ibland ut för kostnader som inte varit kalkylerade? Många exportörer och importörer råkar ut för detta. Anledningen till att kalkylen spricker och vinsten minskar beror ofta på bristande kunskap. En logistikutbildning ger dig kunskap om alla de faktorer som spelar in i leveranskedjan och kan ge dig nya infallsvinklar och hjälpa dig och din verksamhet med att utveckla innovativa och kreativa lösningar för ert logistikarbete, oavsett hur stor er verksamhet är eller hur stor erfarenhet ni har sedan innan. Det finns utbildningar inom flera olika områden inom logistik, beroende på vilken roll eller plats du har i flödet.

Med en logistikutbildning kan du få ökade kunskaper i hur du kvalitetssäkrar din verksamhet, effektivisera ditt lagerarbete och olika flöden samt förbättra relationen till dina partners. Nedan finner du några exempel på vad en logistikutbildning kan innehålla:

 • Begrepp och definitioner
 • Lagerstyrning
 • Lean-produktion
 • Import
 • Inköpsfunktioner
 • Programvaror för att hantera logistik
 • Logostikens roll i och mellan företag
 • Supply chain networks
 • Processkartläggning
 • Logistikanalys
 • Framtidsprognoser
 • Lagar och regler