Visa utbildning.se som: Mobil

Logistikutbildningar

logistikutbildning

Kunskaper i logistik är en viktig faktor när man arbetar med produktion, inköp, lager eller distribution och transporter. En logistikutbildning kan hjälpa dig att optimera din verksamhets logistik, och ge er konkurrensfördelar samt öka er lönsamhet. En utbildning på grundläggande nivå ger dig förståelse för de begrepp, definitioner, tillvägagångssätt och tekniker som finns inom logistik. Utbildning inom logistik på mer avancerad nivå ger dig kunskaper i hur du planerar och beräknar olika flöden och arbetar mer strategiskt.

Vi har samlat utbildningsföretag som erbjuder allt från grundläggande logistikutbildningar till mer avancerade och nischade utbildningar. Här nedan kan du hitta och jämföra utbildningar. När du hittat något som är intressant kan du enkelt fylla i en intresseanmälan och utbildningsföretaget kommer kontakta dig med mer information.

Logistik för icke-logistiker
Business Sweden
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Supply chain, 3PL, Lean, cross docking. Inom logistiken finns många olika begrepp och uttryck. Har ni precis börjat tänka på...
Logistik i byggbranschen
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
Digitalisering och allt snabbare informationsflöden ställer nya krav på logistikhanteringen vid infrastrukturprojekt, samtidigt som det öppnar upp för nya sätt...
Lean, logistik och inköp - Supply Chain
Nercia Utbildning AB
6 dagar
22 000 SEK
Örebro
Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska få kunskaper och förslag på arbetssätt som kan användas för att hantera och...
Supply Chain Management Roundtables
Chalmers Professional Education
3 tillfällen
22 000 SEK
Göteborg
Troligtvis har någon redan stått inför samma utmaning som den du och din organisation står inför just nu. På samma...
APICS Certified Supply Chain Professional - Review Course
LEORON Professional Development Institute
         
(5)
5 timmar
Flera orter (2)
The APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) course is an educational and certification program created to meet the rapidly changing...
Lagerstyrning
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (4)
För att vara framgångsrika på marknaden måste tillverkande och distribuerande företag åstadkomma hög leveransförmåga och korta leve‐ ranstider. De måste...
Truckförarutbildning A+B
Lernia
5 dagar
5 200 SEK
Flera orter (11)
Lär dig att köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar. Du får kunskaper om och förståelse för...
Travers- och kranförarutbildning - Grundkurs
Lernia
2 dagar
4 200 SEK
Flera orter (9)
Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper på en nivå som medger säker lasthantering och att du på ett säkert...
Truckförarutbildning
JA kompetens AB
         
(1)
1–5 dagar
Stockholm
Kursen följer den läroplan (TLP10) som fastställts av arbetsmarknadens parter. Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker...
ADR
Cardio Säkerhet
1-3 dagar
Flera orter (2)
ADR är ett samlingsbegrepp av ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön om det inte transporteras...
ADR 1.3
JA kompetens AB
3-4 timmar
Stockholm
Få kännedom om de risker och faror som är förknippade med farligt gods och vilka regler som är tillämpliga....
ADR Styckegods
Kunskapskontoret
4 timmar
Flera orter (3)
Målet med utbildningen är att ge ökad förståelse kring hur säker hantering av kemikalier minskar risken för skador på människa...
Farligt Gods IATAs DGR Grundutbildning Flygtransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om  bestämmelser  för  transport  av  farligt gods med flyg . Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning...
Farligt Gods Juridik och Säkerhetsrådgivare Grundutbildning
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods som helhet, farligt gods juridik , gällande lagstiftning...
Farligt Gods uppdatering nya regelverk ADR, RID, DGR, IMDG
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
Stockholm
Effektiv genomgång av nya bestämmelser i ADR-VÄG, RID-JÄRNVÄG, IMDG-SJÖ, DGR-FLYG....
Säkerhetsrådgivare för Farligt gods, Allmän Dag Grund
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
Stockholm
Delkurs i grundutbildningen för säkerhetsrådgivare för farligt gods....
Farligt Gods ADR Grundutbildning Vägtransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
Stockholm
Grundutbildningen vägtransport farligt gods ADR ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på väg . Kursdeltagaren...
Farligt Gods RID Grundutbildning Järnvägstransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
5 595 SEK
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg . Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning...
ADR – grund och repetition
JA kompetens AB
2-3 dagar
2 950 SEK
Stockholm
Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka...
ADR 1.3
Kunskapskontoret
         
(1)
4 timmar
1 500 SEK
Malmö
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kemikaliehantering. Du kan vara chaufför och köra mindre mängd farligt gods, så...
ADR Grundkurs
Kunskapskontoret
3 dagar
4 100 SEK
Flera orter (3)
Målet med utbildningen är att ge ökad förståelse kring hur säker hantering av kemikalier minskar risken för skador på människa...
ADR Klass 1
Kunskapskontoret
4 timmar
Flera orter (3)
Målet med utbildningen är att ge ökad förståelse kring hur säker hantering av kemikalier minskar risken för skador på människa...
ADR Tank
Kunskapskontoret
 
Flera orter (3)
Målet med utbildningen är att ge ökad förståelse kring hur säker hantering av kemikalier minskar risken för skador på människa...
Säkerhetsrådgivare för Farligt Gods utbildningsprogram
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
Beroende av önskat examinationsinnehåll
Stockholm
Vårt utbildningsprogram består av ett antal delkurser, där deltagaren själv kan sätta ihop ett program som överensstämmer med egna önskemål...
Farligt Gods Transportklassificering enligt ADR/RID, IMDG, IATA DGR/ICAO
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
6 995 SEK
Stockholm
Klassificering av kemikalier – en jämförelse mellan klassificering enligt CLP och klassificering av farligt gods...
Transport av farligt gods på väg
RSM&CO
         
(15)
1 dag
4 700 SEK
Flera orter (4)
Kursen ger dig de kunskaper om transport av farligt gods som krävs för att uppfylla utbildningskravet enligt kapitel 1.3 i...
Företagsanpassad utbildning
Truckförarutbildning A+B
Lernia
 
Rikstäckande
Lär dig att köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar. Du får kunskaper om och förståelse för...
Traversförarutbildning
JA kompetens AB
Kontakta oss för mer information
Rikstäckande
Utbildningens mål Utbildningen vänder sig till alla som skall hantera traverser. Målet är att ge grunderna inom traverskörning så att...
Travers- och kranförarutbildning - Grundkurs
Lernia
 
Rikstäckande
Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper på en nivå som medger säker lasthantering och att du på ett säkert...
ADR
Cardio Säkerhet
1-3 dagar
Rikstäckande
ADR är ett samlingsbegrepp av ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön om det inte transporteras...
ADR – företagsanpassad
JA kompetens AB
Kontakta oss för mer information
Rikstäckande
Utbildningens syfte Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap...
Farligt Gods Alla transportslag: ADR, RID, IMDG, DGR
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
Beror på omfattning och Era önskemål
Rikstäckande
Vi kan även erbjuda v åra kurser som anpassade internutbildningar .Vi kan då skapa utbildningen helt efter företagets verksamhet och...
ADR grundutbildning
Lernia
 
Rikstäckande
ADR är ett regelverk för transport av farligt gods som gäller såväl nationellt som internationellt. Både du som arbetstagare och...
E-learning
Logistik - översikt
Gothia Logistics
5 timmar
650 SEK
Distans
Insikter i logistikens helhetssyn Logistik är ett synsätt för att hantera effektiva flöden från leverantör till slutlig konsument av den...
Produktionens logistik
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Principer och metoder att leda produktionen Produktionens logistik är en viktig del såväl i det interna logistikflödet som i en...
Grundläggande produktionsekonomi och logistik
Gothia Logistics
15 timmar
3 050 SEK
Distans
Den här kursen ger dig som jobbar inom produktion en bred introduktion i ämnet produktionsekonomi och logistik. Den går igenom...
Logistik och godsmottagning
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Varje företags verksamhet påverkas av det materialflöde som hanteras. På ett övergripande plan gäller det att knyta samman de funktioner...
Grundläggande logistik
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Ökad förståelse för hela logistikkedjan De centrala begreppen inom logistik och ekonomi har en tydlig koppling. Den här kursen syftar...
Grundläggande Supply Chain Management
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Globaliseringen av marknaden för kunder och leverantörer är en mycket betydelsefull faktor som påverkar det logistiska flödet. De viktigaste bakomliggande...
Transport och spedition
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Organisation av transportarbetet Kursen behandlar val av transporter, transportekonomi och transporttjänster. Transporten har en viktig roll för en effektiv logistik....
Introduktion till transporträtt
Gothia Logistics
5 timmar
1 550 SEK
Distans
Den logistiska kedjan av transporter från producent till konsument blir alltmer komplex med den ökade globaliseringen. Därför krävs väl fungerande...
Introduktion sjötransporter och spedition
Gothia Logistics
10 timmar
2 350 SEK
Distans
Transportbranschen förändras alltmer av globaliseringen, utvecklingen inom IT samt effektiv enhetslastteknik som möjliggör integrerade transporter och en totalekonomisk transport. Även...
Grundläggande lager och distribution
Gothia Logistics
15 timmar
3 050 SEK
Distans
Att kunna uppfylla kundens krav Målsättningen för ett företag är att på ett effektivt sätt tillfredsställa kundens önskemål med en...
Godshantering och administration
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Liksom inom övriga delar i ett distributionssystem är målsättningen för lageradministrationen att minimera kostnader och maximera kundservice. Ett lager innebär...
Good Distribution Practice
Gothia Logistics
4 timmar
750 SEK
Distans
Bibehållen kvalitet genom hela distributionskedjan Förfalskade läkemedel är ett hot mot samhället och måste bekämpas med alla medel. Enligt EU:...
Lagerhantering av livsmedel för samdistribution
Gothia Logistics
5 timmar
650 SEK
Distans
Ett sätt att effektivisera godstransporter är att i så stor utsträckning som möjligt samlasta varor som ska till samma geografiska...
Lagerstyrning
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Kursen är en fördjupningskurs inom logistikområdet med fokus på lagring och dess ekonomi. Den vänder sig främst till personer som...
Leveransservice från lager
Gothia Logistics
5 timmar
650 SEK
Distans
Det finns olika motiv för ett företag att bygga upp lager, vilket direkt påverkar lagrets karaktär. Den främsta anledningen till...
Säkra livsmedelstransporter
Gothia Logistics
4 timmar
650 SEK
Distans
Rätt temperatur under transporter Målsättningen vid all distribution av livsmedel är att förflytta produkterna så att den ursprungliga matsäkerheten och...
Transporter och fraktberäkningar
Gothia Logistics
15 timmar
3 050 SEK
Distans
Varje transportform kännetecknas av olika kostnader. Dessa avgör vilken metod som är mest lämpad för den godstyp som ska förflyttas....
 • = Reportage kopplat till arrangören
 • = Film
 • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-50 av 70 träffar
12
Visa nästa 20 kurser

logistikVad är logistik?

Logistik är färdigheten att leda samt kontrollera materialflöden och till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Logistiken påverkar ditt företags sätt att fungera, dess ekonomi och konkurrenskraft. Målet är att uppnå högsta potentiella effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredställa olika parter i en flödeskedja. Det finns flera olika grenar inom logistik – transport, produktion, tredje part, fjärde part, juridik och IT. Dessa grenar berör olika yrkesgrupper och kan matchas med olika utbildningar i logistik.

Det råder ökad konkurrens och pressade marginaler för företag på marknaden, något som ställer allt högre krav på att ha en effektiv och resurssnål logistik. Idag finns det också oerhörda mängder rådata till förfogande och för att hantera detta ställs det krav på att ha en väl genomtänkt och utarbetad analysstrategi för att kunna skapa säkra beslutsunderlag. Många branscher upplever att kunderna har allt mer kunskap och blir allt mer krävande vilket innebär att det finns ett behov av en mer anpassad uppföljning vad det gäller till exempel kundservice. I många företag finns det stora möjligheter att effektivisera vad det gäller logistik, och en utbildning i logistik kan ge er de aktuella kunskaper som är ett måste för att vara lönsamma på marknaden och skapa gynnsamma förhållanden för er och era kunder.

Vad kan du lära dig under en logistikutbildning?

Har du koll på din logistik, eller råkar ni ibland ut för kostnader som inte varit kalkylerade? Många exportörer och importörer råkar ut för detta. Anledningen till att kalkylen spricker och vinsten minskar beror ofta på bristande kunskap. En logistikutbildning ger dig kunskap om alla de faktorer som spelar in i leveranskedjan och kan ge dig nya infallsvinklar och hjälpa dig och din verksamhet med att utveckla innovativa och kreativa lösningar för ert logistikarbete, oavsett hur stor er verksamhet är eller hur stor erfarenhet ni har sedan innan. Det finns utbildningar inom flera olika områden inom logistik, beroende på vilken roll eller plats du har i flödet.

Med en logistikutbildning kan du få ökade kunskaper i hur du kvalitetssäkrar din verksamhet, effektivisera ditt lagerarbete och olika flöden samt förbättra relationen till dina partners. Nedan finner du några exempel på vad en logistikutbildning kan innehålla:

 • Begrepp och definitioner
 • Lagerstyrning
 • Lean-produktion
 • Import
 • Inköpsfunktioner
 • Programvaror för att hantera logistik
 • Logostikens roll i och mellan företag
 • Supply chain networks
 • Processkartläggning
 • Logistikanalys
 • Framtidsprognoser
 • Lagar och regler