Visar 1-25 av 97 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-25 av 97 träffar
1
2
3
4

Vidareutbildning inom redovisning och bokföring

Redovisning är ett sätt för företag att dokumentera hur resurser hanteras, och har därför ett behov av att anställa personer som är uppdaterade, inte bara i kunskap om hur bokföring går till, utan även vilka typer av mjukvara som är mest effektiv i arbetet.  Informationen som bokförare tillhandahåller kan i sin tur användas till att jämföra de ekonomiska resultaten med konkurrenterna och underlättar tolkningen och betydelsen av de finansiella resultaten. Denna typ av information är allmänt tillgänglig för alla företagets intressenter, det vill säga ägare, anställda, leverantörer, kunder, finansiärer och investerare. Presentationen av räkenskaperna kan minska såväl externa som interna intressenters osäkerhet. Det är ledningen och styrelsens ansvar att räkenskaperna beskrivs korrekt, konton kan granskas för att se om de faktiskt stämmer.

Utbildningar inom redovisning och bokföring

Visste du att sysselsättningen för revisorer och bokförare växer snabbare än genomsnittet? Letar du efter en karriär i bokföring eller vill du lära dig grundläggande bokföring och redovisningsrutiner för ditt eget företag?
Utbildningarna på utbildning.se kan lära dig redovisningsprinciper, hur man läser bokslut, debet och kredit, leverantörsskulder, SPCS och mycket annat.

Vare sig du letar efter en vidareutbildning, omskolning eller behöver grundkunskaper kan du hitta vad du söker här. I dagens ekonomiska klimat räknas varje krona. Varje organisation, stor eller liten, behöver någon med relevant utbildning inom redovisning och bokföring för att upprätthålla och uppdatera företagets räkenskaper.

Årsredovisning enligt K2 vs K3

Från och med 1 januari 2014 blir K3 (BFNAR 2012:1) det nya huvudregelverket för aktiebolag i Sverige. Om du känner dig osäker i det nya regelverket kan det därför vara bra att gå en utbildning i vad som skiljer K2 mot K3.

Vilken typ av utbildning ska du välja?

Här på utbildning.se har vi delat in alla utbildningar inom redovisning och bokföring i tre olika utbildningstyper. Du kan antingen gå din utbildning som öppen, företagsanpassad eller på distans (e-learning). Det finns allt från grundläggande utbildningar inom bokföring till bokslutsarbete, deklarering, bokföringsprogram. Du kan även hitta utbildningar som gör dig till certifierad redovisningsekonom eller ekonomiassistent.

Bokföringslagen

Bokföringslagen är en central lag och innehåller bestämmelser om vilka som är bokföringsskyldiga, räkenskapsårets omfattning, bokföringsskyldighetens innebörd, löpande bokföring och verifikationer, hur den löpande bokföringen avslutas samt arkivering av räkenskapsinformation. Bokföringslagen talar även om vilka företag som ska avsluta sina räkenskaper genom ett årsbokslut eller en årsredovisning. Bestämmelserna om årsbokslut och årsredovisning finns i årsredovisningslagen.

Bokföringsprogram

Idag finns det ett stort antal leverantörer av bokföringsprogram och en uppsjö av program där många är en del av större affärssystem. Fördelen är att det finns bokföringsprogram anpassade till nästan alla typer av företag, oavsett om man är ett enskilt firma eller ett stor internationell organisation. Det handlar bara om att hitta det bokföringsprogram som passar just ditt företag. Denna guide till rätt bokföringsprogram är en kartläggning uppdelad på företagsstorlek men många bokföringsprogram går att anpassa med påbyggnadsprogram och uppdateringar.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen gäller alla företag som är skyldiga att avsluta sin löpande bokföring med årsbokslut och årsredovisning. Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om hur årsbokslut och årsredovisningen ska upprättas, hur tillgångar och skulder ska värderas, vilka ytterligare upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen och hur en förvaltningsberättelse och en finanseringsanalys ska vara utformade. Vidare regleras upprättande av delårsrapporter. Lagen innehåller också bestämmelser om offentliggörande av redovisingshandlingar och revisionsberättelser

Årsbokslut

Räkenskapsåret avslutas med ett årsbokslut och i vissa fall även årsredovisning. Årsbokslutet består av en balansräkning som visar företagets ekonomiska ställning på bokföringsårets sista dag och en resultaträkning som visar räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat.

  • När du gör årsbokslutet måste du se till att:
  • De tillgångar som är upptagna i balansräkningen existerar i verkligheten, tillhör företaget och är riktigt värderade.
  • Samtliga skulder och andra engagemang finns i balansräkningen.
  • Uppgifterna i resultaträkningen på ett rättvisande sätt speglar företagets resultat.

Grundbegrepp i bokföring och redovisning

För att lära sig företagsekonomi måste man börja med att lära sig grunderna och vad de olika termerna betyder

Affärshändelse

De händelser som påverkar företagets ekonomiska ställning till exempel in och utbetalningar, skulder och fordringar, kallas för affärshändelser och det ligger till grund för bokföringen. varje affärshändelse bestryks med en verifikation

Inkomst och utgift

När du har beställt en vara uppstår din utgift i samma ögonblick som du får fakturan i din hand. Om du köper en vara kontant får du en uppgift när du betalt varan och fått kvitto.
Om du fakturerar en kund uppstår inkomsten i samma ögonblick som du skickar iväg fakturan. Betalar kunden kontant får du inkomsten vid betalningstillfället. detta innebär att om du skickar iväg en faktura uppstår kundens utgift när han får fakturan, medan din inkomst uppstod när du skickat iväg den. Inkomster och utgifter kan vara obetalda

Inbetalning och utbetalning

När du får betalt av en kund så sker en inbetalning. Inbetalningen kan vara kontanta pengar, överföring via bank eller plusgiro, betalkort mm.

Inbetalning - Utbetalning = Likviditet = Betalningsberedskap

Intäkter och kostnader

Inkomster under en viss period kallas intäkter. utgifterna under samma period kallas för kostnader. periodens längd varierar beroende på när under året man studerar siffrorna i bokföringen

Kostnader = Det som förbrukas under den aktuella perioden
Intäkter = Det som sålts under den aktuella perioden

Skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader utgör företagets resultat

Bokföringens grunder - debet och kredit

Debet betyder vänster sida och kredit betyder höger sida av ett konto i bokföringen. Skillnaden mellan debet och kredit utgör kontots saldo.

Resultat och balansräkning i bokföringen

Du måste veta vad som är meningen med bokföringen och var de registrerade siffrorna slutligen hamnar för att lättare kunna förstå vad som egentligen nät du registrerar en verifikation. Varje år avslutas företags bokföringsår med ett resultat och balansräkning. De siffror  du registrerat i din bokföring kommer till slut att hamna i resultat och balansräkningens debet och kredit.

Resultaträkning i bokföring

Vid årets slut sammanställs företagets intäkter och kostnader i en balansräkning. En resultaträkning består av två sidor, där kostnaderna skrivs på den vänstra sidan (debet) och intäkter skrivs på den högra (kredit). 

Balansräkning i bokföring

Balansräkningen ska i sammandrag visa företagets samtliga tillgångar, skulder och eget kapital på balansdagen. Observera att balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning vid ett visst datum medan resultaträkningen avser en viss period. I ett företag sker ständiga förändringar bland tillgångar och skulder. Företagets tillgångar skrivs på debetsidan och skulderna på kreditsidan i balansräkningen. När det gäller eget kapital i handelsbolag bokförs egna insättningar på kreditsidan och egna uttag på debetsidan. I ett aktiebolag är det aktiekapitalet som är ägarnas insats och bokförs på kreditsidan.

Årsredovisning

Alla aktiebolag måste upprätta en årsredovisning som ska innehålla:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Tilläggsupplysning
  • Finansieringsanalys
Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
"Förändringen går snabbt och vi ...

Åsa Liedgren, Executive Assistant på Sustainable Banking på SEB, berättar om sina erfarenheter av utbildningen ”Executive Assistant 2025” under hösten 2020.

Läs mer
Kör bara kör - det finns så myck...

Anna Lundberg, HR-specialist och kursledare på kursen ”Agila metoder för HR”, berättar om vilka fördelar ett agilt arbetssätt kan föra med sig till området HR, men även om vilka eventuella utmaningar som kan uppstå. 

Läs mer
De nya kunskaperna stärker henne...

Åse Larsen, säkerhetsansvarig och dataskyddsombud på Affärsverken, om sin diplomutbildning som hon avslutade i januari 2021.

Läs mer
Ekonomiassistent med löneadminis...

Anna Schenk gick kursen Ekonomiassistent med löneadministration. Hon rekommenderar kvällskursen för dem som vill jobba inom ekonomi och vill ha en bra grund att stå på. 

Läs mer