Visa utbildning.se som: Mobil

Hitta kurser i bokföring & redovisning

Redovisning och bokföring handlar om presentation av finansiell information och är avgörande för ett företags framgång. De flesta ekonomiavdelningar har ett antal revisorer, vars arbete också innehåller detaljerad bokföring. För att vara effektiv och aktuell som revisor krävs det kontinuerlig utbildning och uppdaterad mjukvara.

Här hittar du utbildningar i redovisning och bokföring för dig i arbetslivet. Du kan sortera utbildningarna på pris, ort, längd och typ av utbildning. Vill du ha information om en specifik utbildning kan du göra en intresseanmälan direkt till respektive utbildningsarrangör.

Redovisning – grundläggande
FAR
2 dagar
8 900 SEK
Stockholm
Du lär dig grundläggande ekonomiska begrepp, att förstå ekonomiska rapporter och principerna för bokföring. Du kommer även att få en...
Praktisk redovisning I
Företagsuniversitetet
         
(3)
2 dagar
12 900 SEK
Flera orter (3)
När du ska börja arbeta med redovisning Lär dig bokföringens principer Förstå kontoplanens uppbyggnad Så här tolkar du ett bokslut...
Extern redovisning och räkenskapsanalys
EFL, Executive Foundation Lund
10 dagar
18 500 SEK
Lund
Utbildningen ger dig fördjupad kunskap i extern redovisning. Du kommer att behärska grundläggande begrepp, löpande bokföring, dubbel bokföring, bokslut, årsredovisning,...
Redovisning & analys för icke ekonomer
FEI - Företagsekonomiska Institutet
8 veckor
19 900 SEK
Stockholm
En kurs för dig som vill ha förståelse för bokföring och redovisning. Du blir inte expert men du får en...
Bokföring – grundläggande
Hjärtum Utbildning
2 dagar
7 980 SEK
Stockholm
Bokföring - grundläggande. Denna bokföringskurs ger dig de grundläggande kunskaper du behöver inom redovisning för att kunna ta hand ett...
Bokföring III - årsredovisning enligt K2
FEI - Företagsekonomiska Institutet
4 dagar
23 500 SEK
Stockholm
Bokföring III är det tredje steget i vårt kompetenspaket inom redovisning. Du lär dig hur en årsredovisning upprättas och analyseras...
Extern Redovisning C 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Det avslutande steget i vår akademiska kursserie inom den externa redovisningen som omfattar totalt 3 x 7,5 = 22,5 högskolepoäng....
Praktisk redovisning II
Företagsuniversitetet
         
(6)
2 dagar
12 900 SEK
Flera orter (3)
För dig som självständigt ska sköta löpande bokföring Säkra dina kunskaper i bokföring Så gör du en korrekt skattedeklaration Ta...
Löpande bokföring
Srf konsulterna
4 dagar
16 900 SEK
Flera orter (3)
Välkommen till en bred kurs där du får kunskap om allt från att bokföra de dagliga transaktionerna såsom representation, skattekonto, löner, fakturor...
Bokföring III – årsbokslut och årsredovisning
Xpectum AB
2 veckor
5 300 SEK
Distans
Målet är att du självständigt skall kunna sköta ett mindre företags löpande bokföring samt upprätta ett årsbokslut och och upprätta en...
Bokslutsfrågor K2/K3 – sambandet redovisning och skatt
Srf konsulterna
3 dagar
15 800 SEK
Stockholm
Uppdatera och utveckla dig inom det viktigaste på redovisningsområdet inklusive K2 och K3. Kursen ger dig en genomgång av K2-regelverket...
Extern Redovisning B 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Kursen utgör det andra steget i vår akademiska kursserie inom den externa redovisningen. Fokus är på praktisk tillämpbara kunskaper men...
Bokföring grundkurs i snabb takt
Folkuniversitetet Stockholm
2 dagar
3 975 SEK
Flera orter (2)
Kursen ger grundläggande kunskaper i löpande bokföring och redovisning, med de gemensamma dragen som finns i samtliga bolagsformer. Grundkursen i...
Praktisk redovisning III
Företagsuniversitetet
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
När du arbetar med kvalificerad bokföring Uppdatera dig och säkra dina kunskaper om bokslut 16 nyckeltal för rätt diagnos Mycket...
Bokföring II - årsbokslut
FEI - Företagsekonomiska Institutet
5 dagar
23 500 SEK
Stockholm
Bokföring II är det andra steget i vårt bokföringsprogram. I denna kurs fördjupas kunskaperna om redovisning och du lär dig...
Bokföring I – grunder
FEI - Företagsekonomiska Institutet
5 dagar
22 500 SEK
Stockholm
Bokföring I - grunder är det första steget i vårt klassiska kompetensprogram inom bokföring och redovisning. Det är en nybörjarkurs...
Bokföring IV - årsredovisning enligt K3
FEI - Företagsekonomiska Institutet
4 dagar
25 600 SEK
Stockholm
Årsredovisning enligt K3 är den senaste kursen i FEI:s utbud av kurser inom redovisning. Kursen ger både en ordentlig teoretisk...
Bokföring I – grunder i bokföring
Xpectum AB
2 dagar
4 600 SEK
Distans
Kursen ger dig en praktisk introduktion till grundläggande bokföring. Du lär dig ekonomiska grundbegrepp och kopplingen till företagets årsredovisning. Teori ...
Bokföring II – periodiseringar och enkelbokslut
Xpectum AB
3 dagar
4 800 SEK
Distans
Du får lära dig om dig om personal, löner, skatt och periodiseringar. Utbildningen går igenom löpande bokföring i form av olika...
Bokslutskurs K2 – Redovisning 2
Srf konsulterna
4 dagar
16 500 SEK
Flera orter (3)
En mycket praktisk grundkurs i bokslut där du lär dig att på egen hand göra bokslut för ett mindre aktiebolag....
Bokslutskurs K2/K3 – Redovisning 3
Srf konsulterna
3 dagar
15 500 SEK
Flera orter (2)
En nyttig genomgång av vilka värderingsregler som gäller vid upprättande av ett bokslut och årsredovisning. Bokslutskurs K2/K3 – Redovisning 3 utgår...
Redovisning & analys av fastighetsförvaltning i privat regi
BG Institute
Heldag
7 900 SEK
Stockholm
         Välkommen till en ny kurs där du som kursdeltagare ges ett allsidigt innehåll – allt från redovisningsregler och analyser...
Externredovisning I, 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
25 900 SEK
Flera orter (2)
Vår akademiska grundkurs i redovisning ger dig som är praktiker kunskaper som du direkt kan tillämpa i arbetet. Du lär...
Bokföringskurs grund
Srf konsulterna
4 dagar
13 300 SEK
Stockholm
Under denna kurs kommer vi jobba med kontering av olika affärshändelser enligt BAS kontoplan. Du kommer få kunskap och verktyg...
IFRS – grundläggande
FAR
         
(1)
1 dag
6 500 SEK
Stockholm
Du får en orientering om vad IFRS innebär, vilka principiella grunder som ligger bakom, vem som utformar normerna och i...
Att bli Certifierad redovisningsekonom
Xpectum AB
6 veckor
15 900 SEK
Distans
Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att kunna arbeta som redovisningsekonom. Den ger dig förståelse för företagets totala...
Diplomerad Redovisningsekonom
Folkuniversitetet Stockholm
180 timmar
39 950 SEK
Stockholm
Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper du behöver för att kunna hantera: Löpande bokföringsrutiner Redovisning av skatter och...
Certifierad ekonomiassistent
Xpectum AB
4 veckor
11 900 SEK
Distans
Certifierad Ekonomiassistent är en utmärkt utbildning för den som vill jobba med bokföring och redovisning, eller kanske sköta det egna...
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (3)
         Välkommen till en kurs för dig som behöver känna till vad som enligt bokföringslagen (1999:1078) och Bokföringsnämndens allmänna råd...
Nyhetsdagen
Srf konsulterna
1 dag
3 295 SEK
Flera orter (17)
Välkomna till årets viktigaste uppdateringsdag inom redovisning och skatt. Nyhetsdagen hålls över hela landet och är unik då du får...
Koncernredovisning II - i enlighet med K3
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 dagar
15 500 SEK
Stockholm
Kursen vänder sig till dig som arbetar med koncernredovisning och kan grunderna men vill skaffa dig ytterligare kunskaper. Samtliga icke-noterade...
Certifierad företagsekonom
Xpectum AB
12 månader
32 900 SEK
Distans
En utbildning för dig som vill jobba inom det företagsekonomiska området oavsett om det handlar om marknadsföring, affärsutveckling eller redovisning....
MOMS I
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 dagar
16 500 SEK
Stockholm
Mervärdesskatten är den viktigaste av de indirekta skatterna. De flesta varor och tjänster omfattas av skatteplikt. Denna kurs ger dig...
Ekonomichefsprogrammet - Redovisningsansvarig
FEI - Företagsekonomiska Institutet
1 år
134 500 SEK
Stockholm
FEI:s Ekonomichefsprogram ger kvalificerade kunskaper - de flesta som har genomgått programmet har nu ledande ekonomibefattningar. Utbildningen består av flera...
Läsa & förstå bokslut - Analys I
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
14 900 SEK
Stockholm
I bokslutet finns information som kan ligga till grund för exempelvis konkurrentanalyser, kreditbedömningar och företagsvärderingar. För den som kan läsa...
Redovisningsekonom DFEI 120 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2,5 år
255 000 SEK
Stockholm
FEI erbjuder en unik utbildning för dig som efterfrågar gedigna kunskaper och ett lyft i din karriär. Utbildningen har många...
Diplomerad redovisningsekonom
Företagsuniversitetet
         
(11)
10 dagar
39 000 SEK
Flera orter (3)
Lär dig hantera allt från bokslut till årsredovisning Fördjupa dina kunskaper i redovisning Planera och gör ett bokslut med årsredovisning...
Diplomerad Redovisningsekonom
Sensus studieförbund
156 timmar
 
Flera orter (7)
Utbildningen är en praktisk utbildning som ger dig möjlighet att bredda dina kunskaper inom ekonomi.  Efter avslutad utbildning har du god...
Redovisningsnyheter fördjupningsdag
Srf konsulterna
1 dag
4 200 SEK
Flera orter (3)
För dig som känner att du vill ligga i framkant i årets K-säsong och dessutom ha djupare förståelse för vad...
Ekonomi för administratörer
Mercuri Kongress
         
(2)
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Du arbetar idag med administration eller isolerade områden inom ekonomiavdelningen och vill få en ökad förståelse för ekonomiarbetet – såväl...
Bokslut III – fördjupning och årsredovisning
FAR
3 dagar
13 800 SEK
Flera orter (2)
En teoretisk och praktisk fördjupningskurs där du får en genomgång av god redovisningssed, specifika frågeställningar om intäkter, skatter, avsättningar och...
IFRS – fördjupning
FAR
         
(2)
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Denna fördjupningskurs inom IFRS ger dig kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande...
IFRS-dagen 2018
FAR
         
(1)
1 dag
3 600 SEK
Flera orter (2)
Dagen för dig som jobbar med IFRS och behöver senaste nytt inför årsbokslutet 2018. Här får du kunskap om alla...
Koncernredovisning II
FAR
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
En praktisk fortsättningskurs som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar...
Koncernredovisning – introduktion
FAR
         
(2)
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
En kurs för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet...
Analysera företag - Analys II
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
17 300 SEK
Stockholm
I denna tredagarskurs får du lära dig metoder för att analysera företag, ditt eget och konkurrenters. Utgångspunkt för analysen är...
Diplomerad ekonomiassistent
Företagsuniversitetet
         
(7)
10 dagar
36 000 SEK
Flera orter (3)
För dig som vill bli mer självständig i ekonomiarbetet Redovisningsarbetets alla delar - från transaktion till bokslut Företagsekonomi - sambandet...
Koncernredovisning I - i enlighet med K3
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
15 200 SEK
Stockholm
Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer....
Ekonomiassistent I
FEI - Företagsekonomiska Institutet
9 veckor
31 900 SEK
Stockholm
En ekonomiassistents uppgifter kan variera men rollen är alltid viktig. Som stöd till ekonomi-, redovisnings- eller lönechefen i en större...
Certifierad styr- och redovisningsekonom
Xpectum AB
10 veckor
26 900 SEK
Distans
Du blir redovisningsekonom med controller inriktning. En professionell distansutbildning som ger dig en grundstomme som gör att du behärskar allt...
 • = Reportage kopplat till arrangören
 • = Film
Visar 1-50 av 124 träffar
Visa nästa 74 kurser

Vidareutbildning inom redovisning och bokföring

utbildning i redovisning & bokföring

Redovisning är ett sätt för företag att dokumentera hur resurser hanteras, och har därför ett behov av att anställa personer som är uppdaterade, inte bara i kunskap om hur bokföring går till, utan även vilka typer av mjukvara som är mest effektiv i arbetet.  Informationen som bokförare tillhandahåller kan i sin tur användas till att jämföra de ekonomiska resultaten med konkurrenterna och underlättar tolkningen och betydelsen av de finansiella resultaten. Denna typ av information är allmänt tillgänglig för alla företagets intressenter, det vill säga ägare, anställda, leverantörer, kunder, finansiärer och investerare. Presentationen av räkenskaperna kan minska såväl externa som interna intressenters osäkerhet. Det är ledningen och styrelsens ansvar att räkenskaperna beskrivs korrekt, konton kan granskas för att se om de faktiskt stämmer.

Utbildningar inom redovisning och bokföring

Visste du att sysselsättningen för revisorer och bokförare växer snabbare än genomsnittet? Letar du efter en karriär i bokföring eller vill du lära dig grundläggande bokföring och redovisningsrutiner för ditt eget företag?
Utbildningarna på utbildning.se kan lära dig redovisningsprinciper, hur man läser bokslut, debet och kredit, leverantörsskulder, SPCS och mycket annat.

Vare sig du letar efter en vidareutbildning, omskolning eller behöver grundkunskaper kan du hitta vad du söker här. I dagens ekonomiska klimat räknas varje krona. Varje organisation, stor eller liten, behöver någon med relevant utbildning inom redovisning och bokföring för att upprätthålla och uppdatera företagets räkenskaper.

Årsredovisning enligt K2 vs K3

Från och med 1 januari 2014 blir K3 (BFNAR 2012:1) det nya huvudregelverket för aktiebolag i Sverige. Om du känner dig osäker i det nya regelverket kan det därför vara bra att gå en utbildning i vad som skiljer K2 mot K3.

Vilken typ av utbildning ska du välja?

Här på utbildning.se har vi delat in alla utbildningar inom redovisning och bokföring i tre olika utbildningstyper. Du kan antingen gå din utbildning som öppen, företagsanpassad eller på distans (e-learning). Det finns allt från grundläggande utbildningar inom bokföring till bokslutsarbete, deklarering, bokföringsprogram. Du kan även hitta utbildningar som gör dig till certifierad redovisningsekonom eller ekonomiassistent.

Bokföringslagen

Bokföringslagen är en central lag och innehåller bestämmelser om vilka som är bokföringsskyldiga, räkenskapsårets omfattning, bokföringsskyldighetens innebörd, löpande bokföring och verifikationer, hur den löpande bokföringen avslutas samt arkivering av räkenskapsinformation. Bokföringslagen talar även om vilka företag som ska avsluta sina räkenskaper genom ett årsbokslut eller en årsredovisning. Bestämmelserna om årsbokslut och årsredovisning finns i årsredovisningslagen.

Bokföringsprogram

Idag finns det ett stort antal leverantörer av bokföringsprogram och en uppsjö av program där många är en del av större affärssystem. Fördelen är att det finns bokföringsprogram anpassade till nästan alla typer av företag, oavsett om man är ett enskilt firma eller ett stor internationell organisation. Det handlar bara om att hitta det bokföringsprogram som passar just ditt företag. Denna guide till rätt bokföringsprogram är en kartläggning uppdelad på företagsstorlek men många bokföringsprogram går att anpassa med påbyggnadsprogram och uppdateringar.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen gäller alla företag som är skyldiga att avsluta sin löpande bokföring med årsbokslut och årsredovisning. Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om hur årsbokslut och årsredovisningen ska upprättas, hur tillgångar och skulder ska värderas, vilka ytterligare upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen och hur en förvaltningsberättelse och en finanseringsanalys ska vara utformade. Vidare regleras upprättande av delårsrapporter. Lagen innehåller också bestämmelser om offentliggörande av redovisingshandlingar och revisionsberättelser

Årsbokslut

Räkenskapsåret avslutas med ett årsbokslut och i vissa fall även årsredovisning. Årsbokslutet består av en balansräkning som visar företagets ekonomiska ställning på bokföringsårets sista dag och en resultaträkning som visar räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat.

 • När du gör årsbokslutet måste du se till att:
 • De tillgångar som är upptagna i balansräkningen existerar i verkligheten, tillhör företaget och är riktigt värderade.
 • Samtliga skulder och andra engagemang finns i balansräkningen.
 • Uppgifterna i resultaträkningen på ett rättvisande sätt speglar företagets resultat.

Grundbegrepp i bokföring och redovisning

För att lära sig företagsekonomi måste man börja med att lära sig grunderna och vad de olika termerna betyder

Affärshändelse

De händelser som påverkar företagets ekonomiska ställning till exempel in och utbetalningar, skulder och fordringar, kallas för affärshändelser och det ligger till grund för bokföringen. varje affärshändelse bestryks med en verifikation

Inkomst och utgift

När du har beställt en vara uppstår din utgift i samma ögonblick som du får fakturan i din hand. Om du köper en vara kontant får du en uppgift när du betalt varan och fått kvitto.
Om du fakturerar en kund uppstår inkomsten i samma ögonblick som du skickar iväg fakturan. Betalar kunden kontant får du inkomsten vid betalningstillfället. detta innebär att om du skickar iväg en faktura uppstår kundens utgift när han får fakturan, medan din inkomst uppstod när du skickat iväg den. Inkomster och utgifter kan vara obetalda

Inbetalning och utbetalning

När du får betalt av en kund så sker en inbetalning. Inbetalningen kan vara kontanta pengar, överföring via bank eller plusgiro, betalkort mm.

Inbetalning - Utbetalning = Likviditet = Betalningsberedskap

Intäkter och kostnader

Inkomster under en viss period kallas intäkter. utgifterna under samma period kallas för kostnader. periodens längd varierar beroende på när under året man studerar siffrorna i bokföringen

Kostnader = Det som förbrukas under den aktuella perioden
Intäkter = Det som sålts under den aktuella perioden

Skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader utgör företagets resultat

Bokföringens grunder - debet och kredit

Debet betyder vänster sida och kredit betyder höger sida av ett konto i bokföringen. Skillnaden mellan debet och kredit utgör kontots saldo.

Resultat och balansräkning i bokföringen

Du måste veta vad som är meningen med bokföringen och var de registrerade siffrorna slutligen hamnar för att lättare kunna förstå vad som egentligen nät du registrerar en verifikation. Varje år avslutas företags bokföringsår med ett resultat och balansräkning. De siffror  du registrerat i din bokföring kommer till slut att hamna i resultat och balansräkningens debet och kredit.

Resultaträkning i bokföring

Vid årets slut sammanställs företagets intäkter och kostnader i en balansräkning. En resultaträkning består av två sidor, där kostnaderna skrivs på den vänstra sidan (debet) och intäkter skrivs på den högra (kredit). 

Balansräkning i bokföring

Balansräkningen ska i sammandrag visa företagets samtliga tillgångar, skulder och eget kapital på balansdagen. Observera att balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning vid ett visst datum medan resultaträkningen avser en viss period. I ett företag sker ständiga förändringar bland tillgångar och skulder. Företagets tillgångar skrivs på debetsidan och skulderna på kreditsidan i balansräkningen. När det gäller eget kapital i handelsbolag bokförs egna insättningar på kreditsidan och egna uttag på debetsidan. I ett aktiebolag är det aktiekapitalet som är ägarnas insats och bokförs på kreditsidan.

Årsredovisning

Alla aktiebolag måste upprätta en årsredovisning som ska innehålla:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Tilläggsupplysning
 • Finansieringsanalys