Visar 1-7 av 7 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-7 av 7 träffar

Mer om CSR

CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om ett företags ansvarstagande i samhället, vilket kan innefatta hur man jobbar med att integrera sociala och miljömässiga aspekter i verksamheten. Det är inte lag på att organisationer och företag ska arbeta med CSR, men idag uppfattas det ändå som en självklarhet.

CSR-arbetet omfattar följande områden:

  • Miljö – hantering av avfall, föroreningar, biologisk mångfald
  • Socialt och etiskt – mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och produktansvar
  • Ekonomiskt – långsiktig lönsamhet och ekonomisk redovisning
     

Tips på vägen om CSR och utbildning

Precis som i många andra former av affärsutveckling krävs en strategi och tydliga mål i CSR-arbetet. Det är ett långsiktigt arbete, därför är det viktigt att sätta upp mål och delmål för att kunna följa upp företagets utveckling på bästa sätt.

En bra start är att börja på ledningsnivå, för att sedan integrera arbetet i företagets verksamheter. Alla medarbetare bör veta vad CSR innebär och vad organisationen gör för att jobba mot ett mer hållbart samhälle. Med ökad öppenhet och transparens ökar er trovärdighet. Ett tips är att se över era leverantörer, särskilt då ni har produktion i andra länder. Det kan vara så att ni har samarbetspartners som har bristande miljökontroll eller dåliga arbetsförhållanden. En rekommendation är att starta ett samarbete med en hjälporganisation.

För mer ingående tips på hur ert företag kan arbeta med CSR rekommenderas en utbildning. Då finns ofta rum för frågor och skräddarsydda lösningar.

Utbildningar och kurser inom CSR

Med rätt utbildning kan du lära dig vad för slags CSR-arbete ni kan tillämpa på ert företag. Du får nya kunskaper i miljöfrågor och lär dig nya begrepp och principer. På utbildning.se finns utbildningar som ger dig en stadig grund och du får med dig de hållbarhetsverktyg som krävs för din organisation. Kurserna kan innefatta strategi, organisationsstyrning och etiskt uppträdande.

Varför bör du gå en utbildning i CSR?

Det är visserligen inte lag på att arbeta med CSR i organisationer och företag, men det är ett viktigt ansvar och alla bör ha en tydlig strategi. Framför allt handlar det om god samhällsutveckling, särskilt på lång sikt för våra kommande generationer.

Vem är den här typen av utbildning till för?

En utbildning inom CSR är till för alla typer av organisationer och företag. På utbildning.se finns det utbildningar för nya miljöansvariga som behöver grundläggande kunskaper, men det finns även kurser för dem som jobbar aktivt med hållbar utveckling och vill utöka sina kunskaper.

Mer specifikt kan denna utbildning passa för personer i ledande positioner, miljösamordnare, hållbarhets-koordinatorer, CSR-ansvariga eller andra medarbetare som har ansvar för företagets hållbara utveckling.

Olika typer av utbildningar

  • CSR i praktiken
  • Strategier för CSR
  • Certifiering – Corporate Responsibility
  • ISO 26000


Ett vanligt upplägg för kurs eller utbildning

Plats: Kurserna på utbildning.se finns som öppna eller företagsanpassade. Då läser du utbildningen i antingen utbildarens lokaler eller på ditt företag. För distanskurser krävs endast en dator och nätuppkoppling.

Format: En CSR-utbildning kan innefatta både teori och praktiska övningar.

Tid: Kursernas innehåll styr hur länge de pågår – de kan vara allt från en dag till en vecka. Distanskurser går ofta att läsa i din egen takt.

Andra kategorier som kan intressera dig:

Kurser i miljö och kvalitetsledning
Arbetsmiljö
ISO 14001 certifiering
Vad är en ISO 14001 certifiering?

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Mer inom området