Visa utbildning.se som: Mobil

Vård- och omsorgsutbildningar

Vård

Här kan du som jobbar inom vården hitta vidareutbildning och kompetensutveckling inom ditt område. Du kan få hjälp med att utveckla ditt ledarskap, bli delaktig i nätverk och utbyta kunskap med andra personer inom vården. Du kan även vidareutveckla dig inom flera vårdrelaterade yrken som: rehabiliteringskonsult, andningspedagog, hälsovägledare, kost & näringsrådgivare, friskvårdsterapeut med mera.

Nedan hittar du ett stor utbud på utbildningar. Om du behöver hjälp att navigera utbildningsdjungeln finns vi tillgängliga på mejl eller via vår chattfunktion.

Psykiatri för icke-psykiatriker
Rekommenderad Kunskapsgruppen
         
(43)
2 dagar
5 990 SEK
Flera orter (2)
Det här är kursen för dig som i arbetet kommer i kontakt med personer som lider av psykisk ohälsa. Kanske...
Kognitiv- och beteendeträning i vardagen
Rekommenderad SSK Säkerhetsakademien
24 dagar
39 600 SEK
Uppsala
Utbilda dig inom en brottspreventiv och prisbelönt behandlingsmetod! Kognitiv- och beteende träning i vardagen, handlar om pedagogik istället för terapi ....
Hantera missbruk & beroende på arbetsplatsen
Rekommenderad Lifecap AB
Flexibelt
796 SEK
Distans
Känner du ett behov av att vara förberedd inför oförutsedda situationer som involverar missbruk/beroende i framtiden? Har du en känsla...
Öppen utbildning
Vårdens dataskydd efter GDPR
Institutet för Medicinsk Rätt AB
1 dag
4 995 SEK
Stockholm
Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) i kraft. Förordningen innebär ett skärpt och...
Personcentrerad vård
Kompetensteamet
2 dagar
6 480 SEK
Stockholm
Under två välfyllda dagar har du tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom personcentrerad vård (PCV). Konferensen riktar sig till dig...
Akutpsykiatrisk vård
Kompetensteamet
2 dagar
3 980 SEK
Stockholm
Vi välkomnar dig den till två dagar fyllda med inspirerande och givande föreläsningar som kommer att berika och fördjupa dina...
Palliativ vård 2018
Kompetensteamet
2 dagar
6 480 SEK
Stockholm
Nu bjuder vi in dig för att under två dagar ta del av intresseväckande och utvecklande föreläsningar om aktuella ämnen...
Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer
Lunds universitet
4,5 dagar
 
Malmö
Kursen är en uppdragsutbildning med en teoretisk del (7,5 hp) och en praktisk del (22,5 hp). Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom...
Barnintensivvård för sjuksköterskor
Lunds universitet
12 veckor
14 800 SEK
Malmö
Under vårterminen 2017 planeras en 2:a omgång av utbildningen Barnintensivvård för specialistsjuksköterskor. Det finns ett stort behov av rätt kompetens...
Stresshantering för vårdpersonal
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Att arbeta inom vård och omsorg är ofta stressigt. Utöver hög arbetsbelastning finns utmaningar med bristande möjlighet att påverka andra...
ABC - Akutsjukvård
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Flera orter (2)
Iden här utbildningen får du lära dig första hjälpen med betoning på akutsjukvård vid hjärtstopp, luftvägsstopp och chocktillstånd. Kursen går...
Sjukdomsklassificering (DRG, Diagnos Relaterade Grupper)
Consensus Sverige AB
10 dagar
20 000 SEK
Örebro
Kursens syfte är att deltagarna efter avslutad kurs självständigt ska kunna klassificera diagnoser inom vården på grundval av patientjournalhandlingar efter...
Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
12 dagar
96 000 SEK
Stockholm
Det här är programmet för dig som vill stärka dig i rollen som chef i vården genom att utveckla dina...
Klinisk forensisk psykologi, 7,5 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
7,5 hp
14 500 SEK
Stockholm
Att arbeta kliniskt inom området forensisk psykologi ställer stora krav på kunskap om hur samhället reglerar och organiserar verksamheter för...
Anhörigperspektivet inom personlig assistans
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Många personer som arbetar inom personlig assistans har en personlig relation till brukaren. Den som arbetar som personlig assistent hos...
Spelmissbruk
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
På denna konferens får du ta del av aktuell forskning, konkreta verktyg och lyckade behandlingsmetoder för hur du på ett...
Optimerad strokerehabilitering 2018
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
7 350 SEK
Stockholm
Årligen drabbas omkring 30 000 personer i Sverige av stroke och vi befinner oss idag i en period med brist...
Cancer i centrum
Kompetensteamet
2 dagar
6 480 SEK
Stockholm
Vi inbjuder dig till två kunskapsfyllda dagar som erbjuder det senaste inom cancervård! Konferensen riktar sig till dig som arbetar...
Att hjälpa patienter med psykisk ohälsa genom FACT
Psykologpartners W & W AB
2 dagar
5 000 SEK
Linköping
Allt fler söker vård pga. psykisk ohälsa. Statistik visar att ca 30% av de som söker hjälp via vårdcentraler gör...
Ledarskap för sjuksköterskor
Kunskapsgruppen
2 dagar
8 990 SEK
Flera orter (2)
En sjuksköterskas ledaruppgift är en daglig utmaning, som behöver både påfyllnad av kunskap och tid för reflektion. Hur behöver jag...
Rättspsykiatriska bedömningar – beteendestörning i juridisk kontext
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Vi presenterar vår helt nya kurs, Rättspsykiatriska bedömningar – beteendestörning i juridisk kontext, med Marianne Kristiansson. Den aktuella kursen har...
Gipstekniker
Lunds universitet
   
Lund
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en adekvat gipsteknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bl. a. anatomi, biomekanik och...
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning
JP Infonet AB
1 dag
 
Göteborg
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Inspektionen...
Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården
Kunskapsgruppen
         
(22)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Det här är juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso- och sjukvård. Kursen riktar sig huvudsakligen...
Transdiagnostisk gruppbehandling, Möjligheter och utmaningar i en klinisk vardag
Psykologpartners W & W AB
1 dag
2 500 SEK
Stockholm
Varmt välkommen till en interaktiv heldag på temat transdiagnostisk gruppbehandling. Workshopen fokuserar vanliga teman och utmaningar behandlare ställs inför i...
Beroendeterapeut med KBT-inriktning
KBT Svealand
         
(3)
1 år
62 000 SEK
Örebro
Missbruk och beroende är ökande problem i samhället som medför konsekvenser på flera områden. I den så kallade missbruksutredningen gjordes en...
Journalhantering och inre sekretess – när är det tillåtet att läsa i patientjournalen?
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Patientdatalagen föreskriver att patientjournal ska föras vid vård av patienter med syftet att bidra till en god och säker patientvård....
Övervikt och fetma
Kompetensteamet
         
(4)
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapsintensiva dagar lämnar vi över ordet till några av landets främsta experter inom övervikt och fetma. Konferensen är...
Diplomerad Alkohol- och drogterapeut
Bergströms Kunskapsföretag AB
3 år
11 100 SEK
Distans
Bli professionell A-terapeut! Behovet av specifika kunskaper inom alkohol- och drogterapi ökar Malmö, Göteborg eller Stockholm Distans A-terapeuter arbetar som...
Diplomerad Tolvstegsbehandlare
Bergströms Kunskapsföretag AB
2 läsår
69 900 SEK
Distans
Vi utbildar Dig till tolvstegsbehandlare under två år. Så lång tid tycker vi att man ska "gå i lära" för...
Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs för vårdpersonal
JP Infonet AB
2 dagar
 
Stockholm
Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att vårdverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls vilket medför att höga...
Lex Sarah och kvalitet
JP Infonet AB
0,5 dagar
 
Stockholm
Reglerna i lex Sarah finner vi i Socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, (LSS). Reglerna gäller...
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning
JP Infonet AB
1 dag
 
Malmö
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Inspektionen...
Sekretess inom hälso- och sjukvården
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Offentlighet och sekretess är komplicerade bestämmelser som kräver noggranna bedömningar i varje enskilt fall. I den offentliga hälso- och sjukvården...
Utbildning i handledning inom socialt arbete KBT-inriktning
Psykologpartners W & W AB
12 dagar
24 000 SEK
Stockholm
Välkommen till en handledarutbildning för dig som arbetar med handledning inom socialt arbete. Utbildningen har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). En...
Onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor
Lunds universitet
   
Lund
KURS: ALLMÄN ONKOLOGI FÖR KONTAKTSJUKSJÖTERSKOR, 7,5 HP Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling,...
KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande, 5 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
40 timmar
11 960 SEK
Stockholm
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket...
LVU i praktiken
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
LVU som tvångsinstrument ställer höga krav på snabb handläggning och korrekta ställningstaganden. Många frågeställningar handlar om ställningstaganden inför beslut om...
Diplomerad Anhörigterapeut
Bergströms Kunskapsföretag AB
2 läsår
98 500 SEK
Distans
Om alla som växer upp i dysfunktionella familjer får stöd skulle allt färre välja eget missbruk och allt färre söka...
Stress- och utmattningssyndrom
Kompetensteamet
         
(6)
2 dagar
6 980 SEK
Stockholm
Välkommen till Stress & utmattningssyndrom 2018 14-15 november Under två kunskapsrika dagar kommer några av Sveriges främsta experter inom stressforskning...
Familjeterapi vid ätstörning
Lunds universitet
 
27 000 SEK
Lund
Familjeterapi vid ätstörning 7,5 hp. Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn...
Webbaserad utbildning inom omsorg
Bonnier Academy
1 års abonnemang
1 500 SEK
Distans
Vi hjälper dig som arbetar inom omsorgen att göra ditt arbete tryggare och säkrare. Vi ger dig möjligheten att alltid...
Patientdatalagen och IT-säkerhet
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(15)
6 timmar
7 900 SEK
Stockholm
En juridisk genomgång av PDL inklusive Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården samt Socialstyrelsens handbok till...
KBT steg 1, Grundläggande utbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning
Bergströms Kunskapsföretag AB
2 år
126 000 SEK
Stockholm
- grundläggande KBT-kunskaper har man glädje av i många olika yrken! Kognitiva förhållningssätt och kognitiva metoder vinner mark överallt. Snart...
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Detta är en viktig utbildning för dig som arbetar inom LSS-verksamhet. Målgruppen är medarbetare, verksamhetsansvariga och chefer. Utbildningen är framtagen för...
Sekretess inom LSS och SoL
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Lär dig regelverk och hur du bör förhålla dig till brukarens familj, bankärenden och läkarärenden. Du som arbetar inom LSS...
Läkemedelshantering
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Läkemedelshantering lär dig det du behöver veta kring läkemedel. Kursen ger Socialstyrelsens allmänna råd och följer dess föreskrifter kring...
Motivationsterapeut, diplomutbildning – steg 5
Sadholms Akademi
         
(1)
1 termin
20 000 SEK
Flera orter (3)
Utbildningen Diplomerad Motivationsterapeut – inspirationscoach är en komplett yrkesutbildning som bygger på Samtalsterapeut steg 4 . Här lär du dig att hjälpa...
Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter lär dig om konventionens bakgrund, hur den bör tillämpas och hur du...
Rehabiliteringsterapeut, diplomutbildning – steg 3
Sadholms Akademi
         
(5)
1 termin
14 400 SEK
Flera orter (3)
Utbildningen Diplomerad Rehabiliteringsterapeut bygger på Friskvårdsterapeut steg 1 samt Beteendeterapeut steg 2. Fokuset under utbildningen är återhämtning, läkning och rehabiliteringsprocessen. Vi...
Orienteringskurs i kognitiv beteendeterapi
KBT Svealand
         
(6)
5 dagar
7 900 SEK
Örebro
Under orienteringskursen presenteras olika terapeutiska modeller och tekniker för områden som depression, ångesttillstånd, personlighetsstörningar och psykoser. De teorier och tekniker vi...
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Flera orter (2)
Sverige har undertecknat FN:s konvention och alla som arbetar inom LSS, SoL och andra arbetsplatser där personer med funktionsnedsättning ska...
Vad är sorg? Grundkurs i sorgebearbetning
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Mio Rubin är handledare i Programmet för Sorgebearbetning vid Svenska Institutet för Sorgebearbetning och håller här en kurs riktad för...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 314 träffar
123...67
Visa nästa 264 kurser

Mer om Vård- och omsorgsutbildningar

I Sverige fungerar landsting, regioner och kommuner som huvudmän för sjukvården. Det betyder att det är de som har ansvaret för att våra medborgare får den vård som de är i behov av. Sjukvård kan även drivas av privata aktörer och av våra 27.500 läkare är det idag 2.000 stycken som arbetar inom den privata sektorn.

I vårt land har vi en Hälso- och sjukvårdslag som betyder att landstingen är skyldiga att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt de som är bosatta i landstinget. Det betyder att vård ska finnas tillgänglig för alla människor, oavsett vårdtyp och var man bor.

Arbeta som sjuksköterska

En sjuksköterska kan välja att göra sin tjänst på olika institutioner. Flertalet av de som är verksamma inom vården arbetar idag på sjukhus, inom primärvården och äldreomsorgen.

Sjuksköterskans ansvar ligger på det omvårdnadsmässiga planet. Det betyder att sjuksköterskan ska se till att patienten blir så bra omhändertagen som möjligt under sin vårdtid. Arbetet består i att förebygga ohälsa och sjuksköterskans arbete kan vara varierande inom många olika områden.

Oavsett specialinriktning är omvårdnaden av patienten den huvudsakliga delen av arbetet. Det gäller därför att ha god människokännedom och veta hur man på bästa sätt kan ta hand om och hjälpa en sjuk person. Att kunna bemöta andra människor på rätt sätt är även viktigt i kontakten med de anhöriga till patienterna.

Att arbeta som sjuksköterska innebär ofta att man arbetar i team och det är därför viktigt att ha en bra samarbetsförmåga. Man delar på det tunga ansvaret och alla i teamet bidrar med sina kompetenser. I sin arbetsroll ingår även en del administrativt arbete som exempelvis att skriva ut remisser, föra omvårdnadsjournaler och ha kontakt med olika myndigheter.

Oavsett om man arbetat som sjuksköterska en kort tid eller är erfaren inom vården är det alltid bra med kompetensutveckling. Man får chans att möta personer som är verksamma inom samma område, får ta del av råd och nya verktyg som gör att man kan utvecklas i sin yrkesroll.

Coaching Här hittar du vidareutbildning för undersköterskor / sjuksköterskor

Arbeta som läkare

I Sverige finns cirka 29.000 yrkesverksamma läkare och varje år är det ytterligare 1.000 läkare som blir legitimerade. När man utbildar sig till läkare så brukar man prata om tre olika sorters utbildning: 

grundutbildning, allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST). En läkarutbildning kan även bana väg för en yrkeskarriärer inom hälso- och sjukvårdsadministration, miljö- och hälsovårdsarbete samt läkemedelsindustrin.

Som läkare träffar man patienter med olika besvär. Arbetsuppgifterna skiljer sig såklart mycket beroende på vilken specialitet man har valt. En allmänläkare kan till exempel arbeta på en vårdcentral och behandla sjukdomar som inte kräver någon annan form av specialistbehandling.

Läkare arbetar ofta i arbetslag med bland annat sjuksköterskor och undersköterskor. Som läkare måste man vara beredd på obekväma arbetstider och övertid. Arbetar man på sjukhus har man också jour vissa tider.

Hälso- och sjukvårdsdokumentation

Att ha en grundläggande utbildning i hälso- och sjukvårdsdokumentation innebär oftast att man arbetar som läkarsekreterare eller har hand om andra administrativa uppgifter inom hälso- och sjukvård. Man kan arbeta inom primär- som sjukhusvård, företagshälsovård, läkemedelsindustri och forskningsinstitutioner. För att få fördjupade kunskaper eller förbättra sig inom något område kan det alltid vara bra att läsa en kurs. För dig som redan arbetar med hälso- och sjukvårdsdokumentation kan det t.ex. vara lämpligt att läsa kommunikation, organisation och strategi, information eller ekonomi.

Samtalsterapeut

Samtalsterapi är ett samlingsord för olika sorters verksamhet där man använder sig av samtal för att behandla och ge råd till personer med psykiska problem. En samtalsterapeut arbetar med att lyssna och ställa frågor. De vägleder personer och ger dem stöd att hitta egna lösningar och svar på sina problem. Det finns många olika utbildningar för att certifiera sig till samtalsterapeut och grunden är ofta att inledningsvis fokusera på sig själv. För att kunna hjälpa någon annan måste man vara säker på sig själv och i sin egen roll. Man måste arbeta med att känna sig trygg och utvecklas till en insiktsfull person med god självkännedom.

Psykoterapiutbildning

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling som enbart bedrivs av psykoterapeuter eller legitimerade psykologer. Psykoterapi är välbeprövad och har väl dokumenterade effekter vid många olika typer av psykisk ohälsa som till exempel ångest, depression eller ätstörningar. Psykoterapi bedrivs i både grupp och individuellt för både vuxna, familjer, par och barn.

Hälsovägledning

När man arbetar med hälsovägledning så jobbar man med att vägleda personer till att göra de rätta valen för att uppnå en god hälsa. Alla har ansvar för sin egen hälsa men man ska komma ihåg att hälsa är något individuellt och har olika innebörd för alla. Det krävs därför en bred kompetens inom hälso- och friskvårdsområdet för att på bästa sätt kunna vägleda människor och tillgodose deras egna individuella behov. Att arbeta inom hälsovägledning kräver alltså inte uteslutande kunskap inom hälsa utan även inom områden så som social kompetens, pedagogik och ledarskap.