Vård- och omsorgsutbildningar

Utbildningar inom vård & omsorg

Här kan du som jobbar inom vården hitta vidareutbildning och kompetensutveckling inom ditt område. Du kan få hjälp med att utveckla ditt ledarskap, bli delaktig i nätverk och utbyta kunskap med andra personer inom vården. Du kan även hitta utbildningar där du kan bli diplomerad rehabiliteringskonsult, andningspedagog, hälsovägledare, kost & näringsrådgivare, friskvårdsterapeut med mera. Hitta en kurs som är intressant för dig och gör en intresseanmälan så får du sedan mer information från utbildningsarrangören.

ABC - Akutsjukvård
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Stockholm
Iden här utbildningen får du lära dig första hjälpen med betoning på akutsjukvård vid hjärtstopp, luftvägsstopp och chocktillstånd. Kursen går...
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
HumaNova
         
(1)
5 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Acceptance Commitment Therapy (ACT) har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk behandlingsmetod på en rad områden såsom depression,...
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – tre utbildningar
Psykologpartners W & W AB
         
(44)
9 dagar
5 000 SEK
Flera orter (3)
Psykologpartners håller utbildningar i Acceptance and Commitment Therapy, ACT, i Stockholm, Göteborg och Malmö. ACT är en beteendeterapeutisk form av psykoterapi...
ACT – fortsättningskurs
Contar
2 dagar
4 960 SEK
Stockholm
ACT hör till de modernare formerna av kognitiv beteendeterapi – de så kallade ”tredje vågens” terapier – som fått allt...
ACT – grundkurs
Contar
2 dagar
4 960 SEK
Stockholm
ACT (Acceptance and Commitment therapy) hör till de modernare formerna av kognitiv beteendeterapi – de s.k. ”tredje vågens” terapier –...
ACT with Compassion – Workshop med Jason Luoma och Jenna LeJeune
Psykologpartners W & W AB
2 dagar
6 000 SEK
Stockholm
Using Acceptance and Commitment Therapy and Affective Science to Work More Effectively with Highly Self Critical and Shame Prone Clients....
Aktiv Seminarie- och Familjehandledarutbildning Jesper Juul & Family-Lab
Schill Coaching AB
         
(6)
8 dagar
19 500 SEK
Flera orter (2)
Skall barnen ha stränga förhållningsregler och tydliga gränser? Eller att tvärtom låta barnet själv bestämma och ta ansvar för sina...
Akut sjuka barn
Kompetensteamet
3 dagar
7 480 SEK
Stockholm
Att arbeta med akut sjuka barn ställer stora krav på dig som sjuksköterska. Det är många medicinska områden du bör...
Akutpsykiatrisk vård
Kompetensteamet
2 dagar
6 480 SEK
Stockholm
Till den akutpsykiatriska öppen och slutenvården kommer personer som ofta mår mycket dåligt i akut kris. Du som arbetar bör...
Allmän brandkunskap genom E-Learning
IT Brandutbildning
1 timme
2 000 SEK
Flera orter (7)
ITbrandutbildning erbjuder ett enkelt alternativ till brandutbildning genom e learning. Utbildningen grundar sig inom räddningstjänsten och framförs av en erfaren...
Anhörigpedagog
Contar
5 månader
23 200 SEK
Stockholm
Kursen Anhörigpedagog syftar till ökad förståelse för att möta anhöriga i deras utsatthet och dilemman kring psykisk eller somatisk ohälsa...
Anhörigperspektivet inom personlig assistans
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Många personer som arbetar inom personlig assistans har en personlig relation till brukaren. Den som arbetar som personlig assistent hos...
Aspergers syndrom och/eller ADHD
Lära
2 dagar
3 995 SEK
Flera orter (2)
Under utbildningen går vi igenom olika praktiska metoder och redskap som kan underlätta vardagen. Skapa en tydlig och begriplig miljö....
Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder - 7,5 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
1 termin
15 500 SEK
Stockholm
Innehåll Levnadsvanor (alkohol, fysisk aktivitet, mat och rökning) och hälsa Folkhälsa i förändring Ojämlikhet i hälsa, socioekonomiska faktorer Stress och...
Att behärska retorik – presentationsteknik med retorikexperten Nina Buchaus
Crevi Retorik
         
(11)
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Är du värd att lyssna på?  När du framför ett budskap tar du andras tid –  och energi. Under denna...
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Detta är en viktig utbildning för dig som arbetar inom LSS verksamhet. Målgruppen är medarbetare, verksamhetsansvariga och chefer. Utbildningen är framtagen...
Att förstå och möta autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionssätt
Psykologpartners W & W AB
1 dag
2 500 SEK
Linköping
"Att förstå och möta autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionssätt" är en utbildningsdag för dig som möter individer med neuropsykiatriska funktionssätt...
Att möta ensamkommande barn
Psykologpartners W & W AB
4 dagar
7 500 SEK
Linköping
"Att möta ensamkommande barn" är en paketutbildning som riktar sig till dig som i ditt arbete möter ensamkommande barn. Utbildningen...
Autism och/eller utvecklingsstörning
Lära
2 dagar
3 995 SEK
Flera orter (9)
Under utbildningen går vi igenom olika praktiska metoder och redskap som kan underlätta vardagen: Skapa en tydlig och begriplig miljö....
Barn och trauma, 7,5hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
7,5hp
15 900 SEK
Stockholm
Karolinska Institutet tillsammans med Ericastiftelsen erbjuder i mars 2017 utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger...
Barn som far illa – att upptäcka och agera
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
15 900 SEK
Stockholm
En kurs för dig som arbetar inom en myndighet eller verksamhet som berör barn och unga och som vill utveckla...
Barn-HLR och olycksfall
Brandskyddskoncept
3 timmar
552 SEK
Haninge
Vi erbjuder barn HLR utbildning och olycksfall kurs i Stockholm . Var med och rädda liv du också. Det viktigaste...
Barnintensivvård för sjuksköterskor
Lunds universitet
11 veckor
14 800 SEK
Malmö
Under vårterminen 2017 planeras en 2:a omgång av utbildningen Barnintensivvård för specialistsjuksköterskor. Det finns ett stort behov av rätt kompetens...
Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Utbildningen Barnkonventionen FN:s konvention om barns rättigheter lär dig om konventionens bakgrund, hur den bör tillämpas och hur du själv...
Barnoftalmologi och ortoptik, 45 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
45 hp
90 000 SEK
Stockholm
Är du ögonsjuksköterska/oftalmologassistent och vill utbilda dig för att arbeta med barnoftalmologisk och ortoptisk vård? Då är detta en kurs...
Barnolycksfall
First Aid Sweden AB
         
(1)
3 timmar
550 SEK
Stockholm
I Sverige minskar dödsfall bland barn varje år. De senaste 40 åren har antalet barn som avlidit minskat från fler...
Baskurs i Mindfulness – acceptans och medveten närvaro
Sverigehälsan
         
(2)
3 dagar
5 900 SEK
Flera orter (2)
En kurs under tre dagar för dig som vill få tillgång till mindfulness som ett redskap i ditt arbete och...
Behandling och omvårdnad av patienter med bröstcancer
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
7,5 hp
12 900 SEK
Stockholm
Mål Kursens mål är att stärka sjuksköterskans kompetens inom bröstcancervård för att möta omvårdnadsbehov hos patienter och deras närstående. Sjuksköterskor...
Bemötande vid hot och våld
kbtgruppen
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (2)
I arbetet med människor med en psykisk och/eller social problematik så kan det uppstå hotfulla eller våldsamma situationer. Det finns...
Beroende och medberoende – Basutbildning i psykoterapi
HumaNova
2 år
Stockholm
Utbildningen Basutbildning i psykoterapi med beroende och medberoende inriktning har som mål är att ge dig grundläggande kunskap och färdighet att kunna...
Beroende/12-stegsterapeut
Lifecap AB
3 år
41 680 SEK
Distans
Samtliga linjer på Lifecap  innehåller ett gemensamt basår som ger titeln  Diplomerad Coach , Lifecap. Under detta år läser du...
Beroendelära -behandling av cannabismissbruk 7,5hp
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Lund
Kursen syftar till att förmedla kunskap om beroendemekanismer i hjärnan i allmänhet och för cannabis i synnerhet. Vidare förmedlas kunskap om medicinska,...
Beroendepedagog
Contar
5 månader
23 200 SEK
Stockholm
Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom beroendeproblematik och praktiskt träna på att bemöta människor med...
Beroendeterapeut med KBT-inriktning
KBT Svealand
         
(1)
1 år
62 000 SEK
Örebro
Missbruk och beroende är ökande problem i samhället som medför konsekvenser på flera områden. I den så kallade missbruksutredningen gjordes en...
Beroendetillstånd, 12 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
         
(1)
10 dagar
17 800 SEK
Stockholm
Efter slutförd kurs ska kursdeltagaren kunna: Kunskap och förståelse: redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk förstå och redogöra för grundläggande...
Beteendeterapeut, diplomutbildning – steg 2
Sadholms Akademi
20 veckor
14 400 SEK
Flera orter (2)
Under utbildningen får du grundläggande kunskap i symbolik och psykosyntes för att kunna hjälpa dina klienter att identifiera sin problematik....
Beteendeterapi och ACT med unga – En workshop om att skapa värdefull och engagerande terapi
Psykologpartners W & W AB
         
(6)
1 tillfällen
2 500 SEK
Stockholm
Varmt välkommen till en inspirerande workshop om värdefullt terapiarbete tillsammans med ungdomar och unga vuxna. Dagen kommer att ha stort...
Bipolär sjukdom 2016
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 980 SEK
Stockholm
Möter du personer med bipolär sjukdom i ditt arbete? Vill du ha den senaste kunskapen om diagnostisering, behandlingsmetoder och medicinering? Då är...
Bli den du är
HumaNova
         
(1)
1 år
22 500 SEK
Flera orter (2)
HumaNovas ettåriga grundutbildning i psykosyntes är en utbildning för både intellekt, själ och hjärta. Det här är en fristående utbildning för...
Boende för äldre 2017
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
Hur utformar vi boenden för äldre som är trygga, funktionella, och attraktiva samtidigt som de inspirerar och aktivierar de boende?...
Chef vårdcentral
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 550 SEK
Stockholm
MISSA INTE ÅRETS KONFERENS FÖR DIG! KREATIVA SÄTT ATT REKRYTERA & FINNA NYA PLATTFORMAR Rekrytering av allmänspecialister, krav på tillgänglighet...
Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
12 dagar
96 000 SEK
Stockholm
Det här är programmet för dig som vill stärka dig i rollen som chef i vården genom att utveckla dina...
Daglig verksamhet
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 550 SEK
Stockholm
Du har ett viktigt uppdrag att skapa en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter varje individ oavsett funktionsförmåga. Har du...
Den traumatiserades fixering vid gärningsmannen
Tri psykologi
4 dagar
Göteborg
När en person utsätts för ett trauma aktiverar våldet en mekanism vid namn identifikation med aggressorn som införlivar gärningsmannens bild. Dessutom finns...
Diabetes
Kompetensteamet
2 dagar
Stockholm
Inom området diabetes går forskningen och utvecklingen fort fram. För dig som arbetar med diabetespatienter gäller det att hålla sig...
Diabetesteamet i primärvården - en webbaserad distansutbildning för läkare och sjuksköterskor
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
7,5hp
13 400 SEK
Distans
Utbildningen Diabetesteamet i primärvården är en kurs för dig som är läkare eller sjuksköterska och som vill utveckla och förbättra...
Dipl. EFB-terapeut, steg 3 - Mindfulness övningar i komb. m. EFB-metoden
Akademin för SER terapi
2,5 år
12 800 SEK
Helsingborg
Denna utbildning är det sista steget i en 2 ½ årig utbildning till Samtal (SER) terapeut. Utbildningstiden är ett halvt...
Diplomerad Gestaltterapeut, tre etapper om totalt 4 år
Gestaltakademin i Skandinavien
         
(5)
4 år
65 000 SEK
Stockholm
1. Grundkurs, ca 15 dgr över 3 4 månader (eller likvärdig erfarenhet) 2. Fördjupad personlig utveckling, 16 dgr över ca...
Diplomerad handledare
HumaNova
1 termin
Stockholm
Utbildningen vänder sig till dig som vill handleda individer och grupper som har ett behov av att avlasta sig i...
Diplomerad mindfulnessinstruktör
Mindfulnessgruppen och Minds Unlimited
         
(1)
6 dagar
14 400 SEK
Flera orter (2)
Vill du vara med och skapa förutsättningar för människor att leva sina liv fullt ut? Då är du hjärtligt välkommen att...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 281 träffar
Visa nästa 231 kurser

Mer om Vård- och omsorgsutbildningar

I Sverige fungerar landsting, regioner och kommuner som huvudmän för sjukvården. Det betyder att det är de som har ansvaret för att våra medborgare får den vård som de är i behov av. Sjukvård kan även drivas av privata aktörer och av våra 27.500 läkare är det idag 2.000 stycken som arbetar inom den privata sektorn.

I vårt land har vi en Hälso- och sjukvårdslag som betyder att landstingen är skyldiga att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt de som är bosatta i landstinget. Det betyder att vård ska finnas tillgänglig för alla människor, oavsett vårdtyp och var man bor.

Arbeta som sjuksköterska

En sjuksköterska kan välja att göra sin tjänst på olika institutioner. Flertalet av de som är verksamma inom vården arbetar idag på sjukhus, inom primärvården och äldreomsorgen.

Sjuksköterskans ansvar ligger på det omvårdnadsmässiga planet. Det betyder att sjuksköterskan ska se till att patienten blir så bra omhändertagen som möjligt under sin vårdtid. Arbetet består i att förebygga ohälsa och sjuksköterskans arbete kan vara varierande inom många olika områden.

Oavsett specialinriktning är omvårdnaden av patienten den huvudsakliga delen av arbetet. Det gäller därför att ha god människokännedom och veta hur man på bästa sätt kan ta hand om och hjälpa en sjuk person. Att kunna bemöta andra människor på rätt sätt är även viktigt i kontakten med de anhöriga till patienterna.

Att arbeta som sjuksköterska innebär ofta att man arbetar i team och det är därför viktigt att ha en bra samarbetsförmåga. Man delar på det tunga ansvaret och alla i teamet bidrar med sina kompetenser. I sin arbetsroll ingår även en del administrativt arbete som exempelvis att skriva ut remisser, föra omvårdnadsjournaler och ha kontakt med olika myndigheter.

Oavsett om man arbetat som sjuksköterska en kort tid eller är erfaren inom vården är det alltid bra med kompetensutveckling. Man får chans att möta personer som är verksamma inom samma område, får ta del av råd och nya verktyg som gör att man kan utvecklas i sin yrkesroll.

Coaching Här hittar du vidareutbildning för undersköterskor / sjuksköterskor

Arbeta som läkare

I Sverige finns cirka 29.000 yrkesverksamma läkare och varje år är det ytterligare 1.000 läkare som blir legitimerade. När man utbildar sig till läkare så brukar man prata om tre olika sorters utbildning: 

grundutbildning, allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST). En läkarutbildning kan även bana väg för en yrkeskarriärer inom hälso- och sjukvårdsadministration, miljö- och hälsovårdsarbete samt läkemedelsindustrin.

Som läkare träffar man patienter med olika besvär. Arbetsuppgifterna skiljer sig såklart mycket beroende på vilken specialitet man har valt. En allmänläkare kan till exempel arbeta på en vårdcentral och behandla sjukdomar som inte kräver någon annan form av specialistbehandling.

Läkare arbetar ofta i arbetslag med bland annat sjuksköterskor och undersköterskor. Som läkare måste man vara beredd på obekväma arbetstider och övertid. Arbetar man på sjukhus har man också jour vissa tider.

Hälso- och sjukvårdsdokumentation

Att ha en grundläggande utbildning i hälso- och sjukvårdsdokumentation innebär oftast att man arbetar som läkarsekreterare eller har hand om andra administrativa uppgifter inom hälso- och sjukvård. Man kan arbeta inom primär- som sjukhusvård, företagshälsovård, läkemedelsindustri och forskningsinstitutioner. För att få fördjupade kunskaper eller förbättra sig inom något område kan det alltid vara bra att läsa en kurs. För dig som redan arbetar med hälso- och sjukvårdsdokumentation kan det t.ex. vara lämpligt att läsa kommunikation, organisation och strategi, information eller ekonomi.

Samtalsterapeut

Samtalsterapi är ett samlingsord för olika sorters verksamhet där man använder sig av samtal för att behandla och ge råd till personer med psykiska problem. En samtalsterapeut arbetar med att lyssna och ställa frågor. De vägleder personer och ger dem stöd att hitta egna lösningar och svar på sina problem. Det finns många olika utbildningar för att certifiera sig till samtalsterapeut och grunden är ofta att inledningsvis fokusera på sig själv. För att kunna hjälpa någon annan måste man vara säker på sig själv och i sin egen roll. Man måste arbeta med att känna sig trygg och utvecklas till en insiktsfull person med god självkännedom.

Psykoterapiutbildning

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling som enbart bedrivs av psykoterapeuter eller legitimerade psykologer. Psykoterapi är välbeprövad och har väl dokumenterade effekter vid många olika typer av psykisk ohälsa som till exempel ångest, depression eller ätstörningar. Psykoterapi bedrivs i både grupp och individuellt för både vuxna, familjer, par och barn.

Hälsovägledning

När man arbetar med hälsovägledning så jobbar man med att vägleda personer till att göra de rätta valen för att uppnå en god hälsa. Alla har ansvar för sin egen hälsa men man ska komma ihåg att hälsa är något individuellt och har olika innebörd för alla. Det krävs därför en bred kompetens inom hälso- och friskvårdsområdet för att på bästa sätt kunna vägleda människor och tillgodose deras egna individuella behov. Att arbeta inom hälsovägledning kräver alltså inte uteslutande kunskap inom hälsa utan även inom områden så som social kompetens, pedagogik och ledarskap.

Så här går du vidare

 Filtrera listan och välj  passande utbildningar

 Gör 
 intresseanmälningar

 Du blir kontaktad och får  mer information av  arrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om kompetensutveckling.

Jämför utbildningar

Populära sökningar
Reportage
Arbetsledning Steg 1 – Teknologi...

– Jag fick med mig nya användbara verktyg från kursen som jag kommer kunna ha med mig livet ut – enkla, men väldigt effektiva, berättar Mikael Lahti.

Läs mer
Gestaltakademin utbildar om Rela...

"Det viktigaste jag fått med mig är insikten kring hur viktig relationen och mötet är för vår egen existens. Men även lika viktigt inom organisationen, gruppen – affärsområdet."

– Christine Sundén, rekryteringsansvarig på Bonnier News

Läs mer
Om Karolinska Institutets Uppdra...

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning levererar kompetensutveckling för landsting, kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa – och verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare samhälle.

Läs mer
Sagt av HumaNovas deltagare

Läs vad tidigare kursdeltagare säger om sina erfarenheter av HumaNova.

Läs mer
expand Visa fler reportage