Visa utbildning.se som: Mobil

Vård- och omsorgsutbildningar

Utbildningar inom vård & omsorg

Här kan du som jobbar inom vården hitta vidareutbildning och kompetensutveckling inom ditt område. Du kan få hjälp med att utveckla ditt ledarskap, bli delaktig i nätverk och utbyta kunskap med andra personer inom vården. Du kan även hitta utbildningar där du kan bli diplomerad rehabiliteringskonsult, andningspedagog, hälsovägledare, kost & näringsrådgivare, friskvårdsterapeut med mera. Hitta en kurs som är intressant för dig och gör en intresseanmälan så får du sedan mer information från utbildningsarrangören.

Hot och våld i vården
Institutet för Medicinsk Rätt AB
1 dag
1 995 SEK
Stockholm
Lär dig att på bästa sätt utnyttja lagtexten i svåra situationer Hot och våld har blivit en del av vardagen...
Palliativ vård för icke palliativa enheter
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
På denna konferens får du möta talare med bred erfarenhet inom palliativ vård. De delar med sig av sin expertis...
Palliativ vård för icke palliativa enheter
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Göteborg
På denna konferens får du möta talare med bred erfarenhet inom palliativ vård. De delar med sig av sin expertis...
Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer
Lunds universitet
4,5 dagar
Malmö
Kursen är en uppdragsutbildning med en teoretisk del (7,5 hp) och en praktisk del (22,5 hp). Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom...
Barnintensivvård för sjuksköterskor
Lunds universitet
12 veckor
14 800 SEK
Malmö
Under vårterminen 2017 planeras en 2:a omgång av utbildningen Barnintensivvård för specialistsjuksköterskor. Det finns ett stort behov av rätt kompetens...
Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
12 dagar
96 000 SEK
Stockholm
Det här är programmet för dig som vill stärka dig i rollen som chef i vården genom att utveckla dina...
Stresshantering för vårdpersonal
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Att arbeta inom vård och omsorg är ofta stressigt. Utöver hög arbetsbelastning finns utmaningar med bristande möjlighet att påverka andra...
Neuropsykofarmakologi för psykologer 7,5 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
3 tillfällen
13 500 SEK
Stockholm
En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus...
ABC - Akutsjukvård
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Flera orter (2)
Iden här utbildningen får du lära dig första hjälpen med betoning på akutsjukvård vid hjärtstopp, luftvägsstopp och chocktillstånd. Kursen går...
Sjukdomsklassificering (DRG, Diagnos Relaterade Grupper)
Consensus Sverige AB
10 dagar
20 000 SEK
Örebro
Kursens syfte är att deltagarna efter avslutad kurs självständigt ska kunna klassificera diagnoser inom vården på grundval av patientjournalhandlingar efter...
Anhörigperspektivet inom personlig assistans
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Många personer som arbetar inom personlig assistans har en personlig relation till brukaren. Den som arbetar som personlig assistent hos...
Klinisk forensisk psykologi
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
7,5 hp
14 500 SEK
Stockholm
Att arbeta kliniskt inom området forensisk psykologi ställer stora krav på kunskap om hur samhället reglerar och organiserar verksamheter för...
Specialistsjuksköterskeprogram
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
1 år
Flera orter (2)
Vid Karolinska Institutet bedrivs specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot: anestesisjukvård, ambulanssjukvård, intensivvård och operationssjukvård, barn och ungdom, distriktssköterska, psykiatrisk vård, onkologisk...
Optimerad strokerehabilitering 2018
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
7 350 SEK
Stockholm
Årligen drabbas omkring 30 000 personer i Sverige av stroke och vi befinner oss idag i en period med brist...
Att hjälpa patienter med psykisk ohälsa genom FACT
Psykologpartners W & W AB
2 dagar
5 000 SEK
Linköping
Allt fler söker vård pga. psykisk ohälsa. Statistik visar att ca 30% av de som söker hjälp via vårdcentraler gör...
Barnoftalmologi och ortoptik, 45 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
45 hp
95 000 SEK
Stockholm
Är du ögonsjuksköterska/oftalmologassistent och vill utbilda dig för att arbeta med barnoftalmologisk och ortoptisk vård? Då är detta en kurs...
Vårdgivarens ansvar i det nya klagomålssystemet
Institutet för Medicinsk Rätt AB
1 dag
3 495 SEK
Stockholm
Från och med 1 januari 2018 gäller ett nytt system för hantering av klagomål inom hälso- och sjukvården. Patienten ska...
Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, 15hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
29 000 SEK
Stockholm
Kursen bygger på att deltagarna varvar teori med praktik och involverar förutom kursdeltagaren även teammedlemmar från verksamheten. Kursdeltagaren får lära...
Neurologisk sjukdomslära och omvårdnad
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
15 hp
20 000 SEK
Stockholm
Det övergripande målet för denna utbildning är att deltagarna efter genomgången utbildning ska kunna: - integrera teoretiska kunskaper inom specialområdet...
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
Socialnämnderna har det yttersta ansvaret för att personer med missbruks- eller beroendeproblem-atik får hjälp att komma ifrån missbruk och beroende....
Beroendeterapeut med KBT-inriktning
KBT Svealand
         
(1)
1 år
62 000 SEK
Örebro
Missbruk och beroende är ökande problem i samhället som medför konsekvenser på flera områden. I den så kallade missbruksutredningen gjordes en...
Gipstekniker
Lunds universitet
Lund
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en adekvat gipsteknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bl. a. anatomi, biomekanik och...
Förflyttnings- och lyftteknik
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Ergonomiutbildning för dig som arbetar inom sjukvård, assistans eller omsorg. Utbildningen lär dig inte bara effektiva metoder för lyft och...
Lex Sarah och kvalitet
JP Infonet AB
3 timmar
2 800 SEK
Stockholm
I drygt tio är har Lex Sarah funnits i Socialtjänstlagen (2001:453), SoL och något kortare i Lag (1993:387) om stöd...
LSS - en grundkurs om lagstiftningen och dess praktiska tillämpning
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslag som ställer höga krav på en rättssäker handläggning....
KBT- baserad behandling för kontrollerat drickande
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
40 timmar
11 960 SEK
Stockholm
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket...
Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården
Greater Minds
         
(5)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Det här är juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso- och sjukvård. Kursen riktar sig huvudsakligen...
Stress- och utmattningssyndrom
Kompetensteamet
2 dagar
6 980 SEK
Stockholm
Välkommen till Stress & utmattningssyndrom 2017! Under två kunskapsrika dagar kommer några av Sveriges främsta experter inom stressforskning att finnas...
Övervikt och fetma
Kompetensteamet
         
(4)
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapsintensiva dagar lämnar vi över ordet till några av landets främsta experter inom övervikt och fetma. Konferensen är...
Kognitiv beteendeterapi vid hypokondri/hälsoångest
Psykologpartners W & W AB
1 dag
2 500 SEK
Västerås
Hypokondri/hälsoångest är tillstånd som kan vara resurskrävande och svåra att bemöta. Tidigare har problematiken ansetts närmast omöjlig att behandla men...
Familjeterapi vid ätstörning
Lunds universitet
24 995 SEK
Lund
När en familj möts är det ofta kring mat. Vårt sociala umgänge och omhändertagande är format kring mat. Den gemensamma...
Onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor
Lunds universitet
Lund
KURS: ALLMÄN ONKOLOGI FÖR KONTAKTSJUKSJÖTERSKOR, 7,5 HP Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling,...
Utbildning i Motiverande samtal
Contar
4 månader
32 320 SEK
Stockholm
Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med, eller vill arbeta med, samtal som en väsentlig del av yrkesutövningen och...
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Detta är en viktig utbildning för dig som arbetar inom LSS-verksamhet. Målgruppen är medarbetare, verksamhetsansvariga och chefer. Utbildningen är framtagen för...
Sekretess inom LSS och SoL
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Lär dig regelverk och hur du bör förhålla dig till brukarens familj, bankärenden och läkarärenden. Du som arbetar inom LSS...
Webbaserad utbildning inom omsorg
Bonnier Academy
1 års abonnemang
1 500 SEK
Distans
Vi hjälper dig som arbetar inom omsorgen att göra ditt arbete tryggare och säkrare. Vi ger dig möjligheten att alltid...
Patientdatalagen och IT-säkerhet
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(9)
6 timmar
7 900 SEK
Stockholm
En juridisk genomgång av PDL inklusive Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården samt Socialstyrelsens handbok till...
Motivationsterapeut, diplomutbildning – steg 5
Sadholms Akademi
         
(1)
1 termin
20 000 SEK
Flera orter (3)
Utbildningen Diplomerad Motivationsterapeut – inspirationscoach är en komplett yrkesutbildning som bygger på Samtalsterapeut steg 4 . Här lär du dig att hjälpa...
Läkemedelshantering
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Läkemedelshantering lär dig det du behöver veta kring läkemedel. Kursen ger Socialstyrelsens allmänna råd och följer dess föreskrifter kring...
Rehabiliteringsterapeut, diplomutbildning – steg 3
Sadholms Akademi
         
(5)
1 termin
14 400 SEK
Flera orter (3)
Utbildningen Diplomerad Rehabiliteringsterapeut bygger på Friskvårdsterapeut steg 1 samt Beteendeterapeut steg 2. Fokuset under utbildningen är återhämtning, läkning och rehabiliteringsprocessen. Vi...
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Sverige har undertecknat FN:s konvention och alla som arbetar inom LSS, SoL och andra arbetsplatser där personer med funktionsnedsättning ska...
Vad är sorg? Grundkurs i sorgebearbetning
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Mio Rubin är handledare i Programmet för Sorgebearbetning vid Svenska Institutet för Sorgebearbetning och håller här en kurs riktad för...
Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter lär dig om konventionens bakgrund, hur den bör tillämpas och hur du...
Orienteringskurs i kognitiv beteendeterapi
KBT Svealand
         
(6)
5 dagar
7 900 SEK
Örebro
Under orienteringskursen presenteras olika terapeutiska modeller och tekniker för områden som depression, ångesttillstånd, personlighetsstörningar och psykoser. De teorier och tekniker vi...
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - en introducerande workshop
Psykologpartners W & W AB
2 dagar
5 000 SEK
Umeå
Hur kan vi förstå de mönster som människor fastnar i när de kämpar för att hantera sitt obehag? Hur kan...
Grundkurs i Signs of safety
SIPU
2 dagar
8 900 SEK
Stockholm
För dig som arbetar som handläggare av ärenden som rör barn- och unga inom socialtjänsten erbjuder SIPU enlösningsfokuserad grundkurs i...
Grundkurs om Cannabis, förekomst, skador och behandling 3hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
6 800 SEK
Stockholm
Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende.  ...
IVA 2018
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 550 SEK
Stockholm
Intensivvård är en verksamhet som lever i symbios med omvärldens förändringar och som ständigt förs framåt av forskningens insatser. Den...
Juridik för AT-läkare
Institutet för Medicinsk Rätt AB
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
Hur bra känner en genomsnittlig läkare till de lagar och förordningar som styr den medicinska verksamheten? Skrämmande lite, om man...
Led- och muskelrelaterade funktionsproblem/OMT
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
30hp
55 000 SEK
Stockholm
Utmärkande för kursen Majoriteten av föreläsarna vid kursen är kliniskt verksamma specialister och forskare inom olika specialområden vilket grundar för...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 274 träffar
Visa nästa 224 kurser

Mer om Vård- och omsorgsutbildningar

I Sverige fungerar landsting, regioner och kommuner som huvudmän för sjukvården. Det betyder att det är de som har ansvaret för att våra medborgare får den vård som de är i behov av. Sjukvård kan även drivas av privata aktörer och av våra 27.500 läkare är det idag 2.000 stycken som arbetar inom den privata sektorn.

I vårt land har vi en Hälso- och sjukvårdslag som betyder att landstingen är skyldiga att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt de som är bosatta i landstinget. Det betyder att vård ska finnas tillgänglig för alla människor, oavsett vårdtyp och var man bor.

Arbeta som sjuksköterska

En sjuksköterska kan välja att göra sin tjänst på olika institutioner. Flertalet av de som är verksamma inom vården arbetar idag på sjukhus, inom primärvården och äldreomsorgen.

Sjuksköterskans ansvar ligger på det omvårdnadsmässiga planet. Det betyder att sjuksköterskan ska se till att patienten blir så bra omhändertagen som möjligt under sin vårdtid. Arbetet består i att förebygga ohälsa och sjuksköterskans arbete kan vara varierande inom många olika områden.

Oavsett specialinriktning är omvårdnaden av patienten den huvudsakliga delen av arbetet. Det gäller därför att ha god människokännedom och veta hur man på bästa sätt kan ta hand om och hjälpa en sjuk person. Att kunna bemöta andra människor på rätt sätt är även viktigt i kontakten med de anhöriga till patienterna.

Att arbeta som sjuksköterska innebär ofta att man arbetar i team och det är därför viktigt att ha en bra samarbetsförmåga. Man delar på det tunga ansvaret och alla i teamet bidrar med sina kompetenser. I sin arbetsroll ingår även en del administrativt arbete som exempelvis att skriva ut remisser, föra omvårdnadsjournaler och ha kontakt med olika myndigheter.

Oavsett om man arbetat som sjuksköterska en kort tid eller är erfaren inom vården är det alltid bra med kompetensutveckling. Man får chans att möta personer som är verksamma inom samma område, får ta del av råd och nya verktyg som gör att man kan utvecklas i sin yrkesroll.

Coaching Här hittar du vidareutbildning för undersköterskor / sjuksköterskor

Arbeta som läkare

I Sverige finns cirka 29.000 yrkesverksamma läkare och varje år är det ytterligare 1.000 läkare som blir legitimerade. När man utbildar sig till läkare så brukar man prata om tre olika sorters utbildning: 

grundutbildning, allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST). En läkarutbildning kan även bana väg för en yrkeskarriärer inom hälso- och sjukvårdsadministration, miljö- och hälsovårdsarbete samt läkemedelsindustrin.

Som läkare träffar man patienter med olika besvär. Arbetsuppgifterna skiljer sig såklart mycket beroende på vilken specialitet man har valt. En allmänläkare kan till exempel arbeta på en vårdcentral och behandla sjukdomar som inte kräver någon annan form av specialistbehandling.

Läkare arbetar ofta i arbetslag med bland annat sjuksköterskor och undersköterskor. Som läkare måste man vara beredd på obekväma arbetstider och övertid. Arbetar man på sjukhus har man också jour vissa tider.

Hälso- och sjukvårdsdokumentation

Att ha en grundläggande utbildning i hälso- och sjukvårdsdokumentation innebär oftast att man arbetar som läkarsekreterare eller har hand om andra administrativa uppgifter inom hälso- och sjukvård. Man kan arbeta inom primär- som sjukhusvård, företagshälsovård, läkemedelsindustri och forskningsinstitutioner. För att få fördjupade kunskaper eller förbättra sig inom något område kan det alltid vara bra att läsa en kurs. För dig som redan arbetar med hälso- och sjukvårdsdokumentation kan det t.ex. vara lämpligt att läsa kommunikation, organisation och strategi, information eller ekonomi.

Samtalsterapeut

Samtalsterapi är ett samlingsord för olika sorters verksamhet där man använder sig av samtal för att behandla och ge råd till personer med psykiska problem. En samtalsterapeut arbetar med att lyssna och ställa frågor. De vägleder personer och ger dem stöd att hitta egna lösningar och svar på sina problem. Det finns många olika utbildningar för att certifiera sig till samtalsterapeut och grunden är ofta att inledningsvis fokusera på sig själv. För att kunna hjälpa någon annan måste man vara säker på sig själv och i sin egen roll. Man måste arbeta med att känna sig trygg och utvecklas till en insiktsfull person med god självkännedom.

Psykoterapiutbildning

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling som enbart bedrivs av psykoterapeuter eller legitimerade psykologer. Psykoterapi är välbeprövad och har väl dokumenterade effekter vid många olika typer av psykisk ohälsa som till exempel ångest, depression eller ätstörningar. Psykoterapi bedrivs i både grupp och individuellt för både vuxna, familjer, par och barn.

Hälsovägledning

När man arbetar med hälsovägledning så jobbar man med att vägleda personer till att göra de rätta valen för att uppnå en god hälsa. Alla har ansvar för sin egen hälsa men man ska komma ihåg att hälsa är något individuellt och har olika innebörd för alla. Det krävs därför en bred kompetens inom hälso- och friskvårdsområdet för att på bästa sätt kunna vägleda människor och tillgodose deras egna individuella behov. Att arbeta inom hälsovägledning kräver alltså inte uteslutande kunskap inom hälsa utan även inom områden så som social kompetens, pedagogik och ledarskap.