Arbetsmiljöutbildningar

utbildning i arbetsmiljö

Här hittar du arbetsmiljöutbildning för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Vi omges av vår arbetsmiljö nästan varje dag. För de flesta av oss har det här en stor betydelse för hur vi sedan mår resten av dygnet. En trygg och inspirerande arbetsmiljö kan skapa förutsättningar för produktivt arbete, glädje bland medarbetare och en bra hälsa i övrigt. Ansvaret för arbetsmiljön ligger delvis på chefen, men även på de utvalda skyddsombuden och medarbetarna. Det gäller att tillsammans utveckla en bra plan för en trygg och givande arbetsmiljö. Då är en arbetsmiljöutbildning ett väldigt effektivt sätt att få verktyg och kunskap som kan hjälpa till i den utvecklingen.

Branschutbildarna.se arrangerar följande kurser. Välj mellan lärarledd kurs eller e-learning.

BAM - Bättre Arbetsmiljö
BAS P / BAS U
SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö, grundutbildning
Previa
2 dagar
7 500 SEK
Flera orter (23)
Denna arbetsmiljöutbildning ger deltagaren den kunskap som krävs för att kunna säkerställa att en verksamhet lever upp till de krav...
Bättre arbetsmiljö BAM
Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB
3 dagar
7 250 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Efter utbildningen skall deltagarna kunna: Samverka i arbetsmiljöfrågor Förstå föreskrifter kring förhållanden...
Allmän BAM – Bättre Arbetsmiljö
Kompetensutveckla.se
         
(27)
2 dagar
7 500 SEK
Flera orter (20)
BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå...
Allmän BAM – Bättre Arbetsmiljö
Kompetensutveckla.se
3 dagar
8 900 SEK
Rikstäckande
BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå...
Allmän Arbetsmiljöutbildning SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
Kompetensutveckla.se
         
(1)
1 dag
4 600 SEK
Flera orter (20)
Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om de föreskrifter som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapa en förståelse för vad lagen...
Arbetsmiljöutbildning
Consensus Sverige AB
2 dagar
11 500 SEK
Örebro
Efter avslutad kurs ska du ha kunskap om hur sociala kontakter, samarbete, inflytande och personlig utveckling påverkar människors hälsa och...
BAM – Bättre arbetsmiljö
Företagsutbildarna
3 dagar
9 900 SEK
Hudiksvall
Från den 31 mars 2016 gäller en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den nya föreskriften ställer krav på att arbetsgivare...
Bättre arbetsmiljö – grundutbildning (BAM)
TEK Kompetens
3 dagar
11 500 SEK
Halmstad
Bättre arbetsmiljö – grundutbildning förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och utvecklar deltagarnas förmåga till ett eget lärande. För...
Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare
Idhammar i Sverige AB
25 dagar
75 000 SEK
Stockholm
Arbetsmiljö står i fokus just nu, vilket det finns många orsaker till. Arbetsmiljölagen säger att arbetsmiljön ska vara i ständig...
Bättre arbetsmiljö BAM, Luleå
Lernia
3
Luleå
Kursen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar...
Bättre arbetsmiljö BAM, Västerås
Lernia
3 dagar
Västerås
Kursen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar...
Arbetsmiljö SAM, Västerås
Lernia
1 dag
Västerås
Lernias kurs i arbetsmiljö ger grundläggande kunskaper om lagstiftning samt praktisk tillämpning genom olika roller, fördelning av ansvar och verktyg...
Fysisk arbetsmiljö
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
13 200 SEK
Södertälje
Denna kurs ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare. Den består av en grundläggande kurs om...
Psykosocial arbetsmiljö
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
13 200 SEK
Stockholm
Detta är en inspirerande och givande kurs som ger dig verktyg, förståelse och inspiration till att systematiskt börja arbeta för...
Arbetsmiljö SAM, Göteborg
Lernia
1 dag
Göteborg
Lernias kurs i arbetsmiljö ger grundläggande kunskaper om lagstiftning samt praktisk tillämpning genom olika roller, fördelning av ansvar och verktyg...
SAM – Systematisk Arbetsmiljö
KursHuset i Stockholm AB
3 dagar
8 700 SEK
Stockholm
Vi har valt att genomföra arbetsmiljöutbildningar i mindre grupper för att komprimera och effektivisera utbildningen och 5 dagars utbildning (SAM...
Arbetsmiljö Fördjupning
Svenska Ledargruppen AB
1 dag
3 490 SEK
Flera orter (2)
Målet med kursen är att få fördjupade kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete och få kunskaper, mallar och metoder för att op...
Arbetsmiljö för chefer
Edge HR
2 dagar
6 900 SEK
Stockholm
Chefer och arbetsledare måste ha god kunskap om arbetsmiljö. Det är viktigt att känna till lagar och regler men också...
Kemisk arbetsmiljö
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
13 200 SEK
Stockholm
Den kemiska arbetsmiljön är både svår och viktig. Nya ämnen tillförs i samhället i snabb takt – hur vi människor...
Arbetsmiljö på engelska
Arbetsmiljöforum
1 dag
4 500 SEK
Stockholm
Behöver du kunna tala om arbetsmiljöfrågor på engelska med utländska chefer eller ägare, förklara hur svensk lagstiftning fungerar, förhandla eller...
Arbetsmiljö & rehabilitering
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
17 900 SEK
Stockholm
Arbetsmiljöns betydelse för arbetstagares fysiska och psykiska hälsa är ställd utom allt tvivel. På denna kurs lär du dig hur...
Arbetsmiljö Grundutbildning
Svenska Ledargruppen AB
         
(7)
1 dag
3 490 SEK
Flera orter (3)
Under kursen går vi igenom grundläggande krav och regler i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna 1999:7 Första hjälpen och krisstöd samt 2001:1...
Psykosocial arbetsmiljö
Diploma Utbildning
1 timme
2 100 SEK
Stockholm
I den här utbildningen ligger fokus på hur vi går tillväga för att uppmärksamma och hantera signaler på att arbetsmiljön...
Arbetsmiljöutbildning - För chefer, arbetsledare och skyddsombud
Sensus studieförbund
2 dagar
5 900 SEK
Flera orter (2)
Tonvikten i denna utbildning ligger på de arbetsrättsliga aspekterna. Här får du också möjlighet att checka av om ditt systematiska...
Hållbar Arbetsmiljö
Hexanova Academy
1 dag
4 990 SEK
Flera orter (2)
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter förordar att alla chefer på alla nivåer, både ska ha kännedom om de nya föreskrifterna samt kunna...
BAM – Bättre arbetsmiljö
Branschutbildarna
         
(14)
1 dag
4 400 SEK
Flera orter (3)
Detta är en av de mest etablerade kurserna inom arbetsmiljö som finns i Sverige. Under kursdagen får du grundläggande arbetsmiljökunskaper som...
Bättre Arbetsmiljö BAM
Branschutbildarna
         
(9)
1 dag
4 400 SEK
Flera orter (3)
Vid sina inspektioner råder Arbetsmiljöverket företagare att gå en BAM eller SAM kurs för att etablera en arbetsmiljöpolicy på företaget....
Arbetsmiljö – kränkande särbehandling
Changemaker Educations
0,5 dagar
2 990 SEK
Stockholm
En intensivkurs för dig som vill lära dig mer om vad kränkande särbehandling är samt hur du på bästa sätt...
Arbeta som arbetsmiljö- eller skyddsombud
Svenska Ledargruppen AB
         
(2)
3 timmar
2 050 SEK
Flera orter (2)
Att erhålla en god förståelse för Arbetsmiljölagens villkor för skyddsombud/arbetsmiljöombud samt praktisk kunskap för att kunna medverka i den egna...
BAM – Bättre arbetsmiljö
Arbetsmiljöforum
         
(52)
3 dagar
7 600 SEK
Flera orter (2)
Alla behöver en grundutbildning i arbetsmiljö! Denna tredagarskurs har direkt påverkan på hur frisk och hälsosam din arbetsplats kan bli....
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Företagsuniversitetet
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Allt om de nya föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö och hur du skapar en bra psykosocial arbetsmiljö för medarbetarna!...
Organisatorisk och social arbetsmiljö – grunder
Teknikutbildarna
1 dag
3 600 SEK
Rikstäckande
Att ha en bra psykosocial arbetsmiljö blir allt viktigare för att kunna konkurrera om arbetskraften. Sjukskrivningar relaterade till den psykosociala...
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
RSM&CO
         
(41)
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (5)
Vår kurs är en perfekt start för nyutnämnda skyddsombud och chefer som skall ta emot en arbetsmiljödelegering. En god arbetsmiljö...
Systematisk ArbetsMiljö – Bättre Arbetsmiljö SAMBA™
KursHuset i Stockholm AB
         
(1)
3 dagar
8 700 SEK
Stockholm
Kursen kombinerar Systematisk Arbetsmiljö med Bättre arbetsmiljö. För att effektivisera undervisningen genomförs kursen i mindre grupper. Upplägget är anpassat med basen...
Skapa en bättre arbetsmiljö
RSM&CO
         
(4)
2 dagar
10 200 SEK
Flera orter (2)
I och med en allt högre förändringstakt i organisationer får arbetsmiljöfrågorna ett allt större fokus. För att kunna driva ett...
Organisatorisk och social arbetsmiljö
KursHuset i Stockholm AB
1 dag
3 400 SEK
Flera orter (2)
Den stora utmaningen på dagens arbetsplatser är att upptäcka och förebygga stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. När det är större...
OSA – Organisatorisk och Social Arbetsmiljö – webbtentamen
Branschutbildarna
Flexibelt
Distans
Organisatorisk och Social arbetsmiljö webbtentamen består av ett prov med 15 frågor där du måste ha alla 15 rätt för att få...
Arbetsmiljö påbyggnad – praktisk SAM
KursHuset i Stockholm AB
         
(1)
1 dag
5 200 SEK
Stockholm
En av de stora utmaningarna på dagens arbetsplatser är att upptäcka och förebygga stressrelaterade sjukdomar, konflikter och arbetsbelastning. Om det...
Arbetsmiljö för skyddsombud
Edge HR
2 dagar
6 900 SEK
Stockholm
Det är viktigt att du som representant för medarbetarna kan bidra i samverkan med arbetsgivaren. Under denna utbildning lär du...
Riskbedömningar - arbetsmiljö
RSM&CO
         
(2)
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (2)
Att göra riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt är inte bara viktigt för att öka säkerheten på arbetsplatsen, det är även ett lagkrav. ...
ISO 45001 - Nyheterna och att använda ledningssystemet för arbetsmiljö
DNV GL
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Under seminariet går vi igenom nyttan med ett ledningssystem för arbetsmiljö och de nyheter som kommer i ISO 45001, som...
Arbetsmiljö SAM, Kalmar
Lernia
1 dag
Kalmar
Lernias kurs i arbetsmiljö ger grundläggande kunskaper om lagstiftning samt praktisk tillämpning genom olika roller, fördelning av ansvar och verktyg...
Bättre arbetsmiljö BAM, Göteborg
Lernia
3 dagar
Göteborg
Kursen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Kursen riktar sig till chefer, ledare och skyddsombud, men innehållet kan anpassas...
BAM – Bättre Arbetsmiljö
KursHuset i Stockholm AB
3 dagar
8 700 SEK
Stockholm
Vi har valt att genomföra arbetsmiljöutbildningar i mindre grupper för att komprimera och effektivisera utbildningen och 5 dagars utbildning (SAM...
Bättre arbetsmiljö BAM, Kalmar
Lernia
3 dagar
Kalmar
Kursen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Kursen riktar sig till chefer, ledare och skyddsombud, men innehållet kan anpassas...
Psykosocial arbetsmiljö – vad, vem, hur?
Metodicum
         
(15)
2 dagar
8 400 SEK
Flera orter (2)
Psykisk ohälsa som beror på stress, konflikter eller annat som är relaterat till arbetet och arbetsplatsen ökar allt mer. Ändå...
Engelska för arbetsmiljö
Idhammar i Sverige AB
7 dagar
22 000 SEK
Lancing
Det här är en kurs för dig som vill förbättra dina språkkunskaper i engelska inom ämnet arbetsmiljö. Kursen ger dig...
Arbetsmiljö och SAM - Säkerhet och riskhantering
Inspecta Sweden AB
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
Kursen vänder sig till projektledare, chefer, kvalitetsansvariga, säkerhetsansvariga samt till dig som arbetar med HMS. Riskhantering är viktigt inom HMS....
Bättre arbetsmiljö (BAM)
Teknikutbildarna
3 dagar
14 700 SEK
Flera orter (3)
Välkommen till en gedigen som ger helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Utbildningen är grundläggande och vänder sig till chefer på alla nivåer:...
Organisatorisk och social arbetsmiljö - så lyckas du
RSM&CO
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (5)
Förutom genomgång av lagkraven ger kursen dig exempel på verktyg för att förbättra och klargöra den organisatoriska arbetsmiljön och förebygga...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 265 träffar
Visa nästa 215 kurser

Mer om Arbetsmiljöutbildningar

Varför borde man gå en arbetsmiljöutbildning?

En bra arbetsmiljö är det som i slutändan gör att ett företag kan utvecklas och där man kan nå målen på ett effektivt sätt. Det är viktigt att ha en klar struktur så att alla är införstådda med det personliga ansvar man har för att bidra till en bra arbetsmiljö. Chefer, skyddsombud och anställda har alla sin del av utvecklingen av en positiv arbetsmiljö. Här kan en arbetsmiljöutbildning vara ett oerhört bra sätt att gå igenom de strukturer och ansvarsuppdelningar som finns. Man får också konkreta verktyg för hur man kan arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågan för att skapa en produktiv och kreativ arbetsplats.

arbetsmiljöutbildningVem är en arbetsmiljöutbildning till för?

En arbetsmiljöutbildning riktar sig till delvis till chefer och ansvariga för arbetsmiljö, men också till dig som är skyddsombud. Dessutom är en arbetsmiljöutbildning något som man som anställd också borde gå för att förstå hur man själv kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

Olika typer av utbildning:

Inom området arbetsmiljö finns både grundläggande och avancerade utbildningar inom flera olika områden. Det fyra huvudfokus som finns är:
• Arbetsmiljö för chefer
• Arbetsmiljö för skyddsombud
• Arbetsmiljö för alla medarbetare
• Arbetsmiljö för din specifika bransch

Ett vanligt innehåll:

Arbetsmiljö för chefer: Det finns krav på chefer och arbetsledare att väl förstå hur man kan arbeta med arbetsmiljöfrågor. Man måste känna till regler och lagar men också förstå hur man kan arbeta praktiskt med att främja en god arbetsmiljö. Genom en arbetsmiljöutbildning lär man sig förstå hur man kan arbeta med arbetsmiljöfrågor i praktiken och hur man kan utveckla effektiva strategier för en välmående arbetsplats.

Arbetsmiljö för skyddsombud: Som skyddsombud fungerar du som representant för dina medarbetare när det kommer till arbetsmijlöfrågor. Det är därför viktigt att vara ordentligt insatt i hur det praktiska arbetet faktiskt går till. Genom att gå en arbetsmiljöutbildning lär man sig förstå sin roll och får en förståelse för hur man kan bidra till en bra arbetsplats.

Arbetsmiljö för alla medarbetare: För att ha möjlighet att skapa en bra arbetsmiljö är det viktigt att alla i organisationen förstår hur de kan bidra. Du lär dig förstå lagar och regler kring arbetsmiljö men får också en insikt i hur man kan arbeta förebyggande med stress och ohälsa. Genom en arbetsmiljöutbildning får du en ökad förståelse för hur din chef arbetar med arbetsmiljöfrågor och kan därför lättare samverka.

Arbetsmiljö för din specifika bransch: Flera branscher har väldigt specifika behov när det kommer till arbetsmiljö. Arbetar du exempelvis inom bygg, VVS eller el så finns det tydligt inriktade arbetsmiljöutbildningar för dessa områden. Lagar och frågor kring säkerhet blir i dessa branscher oerhört viktiga och därför kan det vara bra att gå en riktad utbildning.

Ett vanligt upplägg:

Plats: En arbetsmiljöutbildning är främst öppen eller företagsanpassad. Den sker därför oftast antingen på plats i utbildarens lokaler eller hos ert företag. En del av utbildningarna går även att läsa på distans genom e-learning vilket betyder att du kan läsa på valfri plats.

Format: När du går en arbetsmiljöutbildning är upplägget oftast pedagogiska praktiska övningar där man går igenom hur man kan arbeta praktiskt med arbetsmiljöfrågor. Även vid teoretiska kurser värvas oftast teori med övningar.

Tid: Längden på en arbetsmiljöutbildning är oftast mellan en dag till en vecka beroende på utbildningens omfattning. En del av utbildningarna går även att läsa på distans genom e-learning vilket betyder att du kan läsa dem i din takt.