Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsmiljöutbildningar

utbildning i arbetsmiljö

Här hittar du arbetsmiljöutbildning för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Vi omges av vår arbetsmiljö nästan varje dag. För de flesta av oss har det här en stor betydelse för hur vi sedan mår resten av dygnet. En trygg och inspirerande arbetsmiljö kan skapa förutsättningar för produktivt arbete, glädje bland medarbetare och en bra hälsa i övrigt. Ansvaret för arbetsmiljön ligger delvis på chefen, men även på de utvalda skyddsombuden och medarbetarna. Det gäller att tillsammans utveckla en bra plan för en trygg och givande arbetsmiljö. Då är en arbetsmiljöutbildning ett väldigt effektivt sätt att få verktyg och kunskap som kan hjälpa till i den utvecklingen.

Arbetsmiljö, grundutbildning
Previa
2 dagar
7 500 SEK
Flera orter (18)
På den här arbetsmiljöutbildningen får du kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur...
Allmän Arbetsmiljöutbildning SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
Kompetensutveckla.se
         
(9)
1 dag
4 600 SEK
Flera orter (21)
Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om de föreskrifter som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapa en förståelse för vad lagen...
Arbetsmiljöutbildning
Consensus Sverige AB
2 dagar
11 500 SEK
Örebro
Efter avslutad kurs ska du ha kunskap om hur sociala kontakter, samarbete, inflytande och personlig utveckling påverkar människors hälsa och...
Allmän BAM – Bättre Arbetsmiljö
Kompetensutveckla.se
         
(35)
2 dagar
7 500 SEK
Flera orter (21)
BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå...
Allmän BAM – Bättre Arbetsmiljö
Kompetensutveckla.se
         
(8)
3 dagar
8 900 SEK
Flera orter (21)
BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå...
Hållbar Arbetsmiljö
Hexanova Academy
1 dag
4 990 SEK
Flera orter (2)
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter förordar att alla chefer på alla nivåer, både ska ha kännedom om de nya föreskrifterna samt kunna...
Fysisk arbetsmiljö
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
13 200 SEK
Södertälje
Denna kurs ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare. Den består av en grundläggande kurs om...
Psykosocial arbetsmiljö
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
13 200 SEK
Stockholm
Detta är en inspirerande och givande kurs som ger dig verktyg, förståelse och inspiration till att systematiskt börja arbeta för...
Arbetsmiljö för chefer
Prevent
2 dagar
7 100 SEK
Flera orter (3)
Som chef eller arbetsledare har du en betydelsefull roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. I din roll ingår bland annat att...
Arbetsmiljö Fördjupning
Svenska Ledargruppen AB
1 dag
3 490 SEK
Flera orter (2)
Målet med kursen är att få fördjupade kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete och få kunskaper, mallar och metoder för att op...
BAM – Bättre arbetsmiljö
Företagsutbildarna
3 dagar
9 900 SEK
Hudiksvall
Från den 31 mars 2016 gäller en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den nya föreskriften ställer krav på att arbetsgivare...
Arbetsmiljö och ansvarsutbildning
Kunskapskontoret
1 dag
3 900 SEK
Malmö
Som chef och som skyddsombud finns mycket att tänka på. Vad är arbetsmiljö och hur arbetar vi för att leva...
Arbetsmiljö för chefer
Edge HR
2 dagar
6 900 SEK
Stockholm
Chefer och arbetsledare måste ha god kunskap om arbetsmiljö. Det är viktigt att känna till lagar och regler men också...
Kemisk arbetsmiljö
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
13 200 SEK
Stockholm
Den kemiska arbetsmiljön är både svår och viktig. Nya ämnen tillförs i samhället i snabb takt – hur vi människor...
Bättre arbetsmiljö – grundutbildning (BAM)
TEK Kompetens
3 dagar
13 000 SEK
Halmstad
Bättre arbetsmiljö – grundutbildning förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och utvecklar deltagarnas förmåga till ett eget lärande. För...
Arbetsmiljö & rehabilitering
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
17 900 SEK
Stockholm
Arbetsmiljöns betydelse för arbetstagares fysiska och psykiska hälsa är ställd utom allt tvivel. På denna kurs lär du dig hur...
Arbetsmiljö Grund
KursHuset i Stockholm AB
2 dagar
7 200 SEK
Stockholm
Välkommen till KursHusets grundutbildning i  arbetsmiljö Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten....
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud online
CariOn AB
2 dagar
5 400 SEK
Distans
Den här onlineutbildningen är skapad för att du ska kunna lära dig mer om ämnet arbetsmiljö när det passar dig och i...
Grundläggande arbetsmiljö online
CariOn AB
0,5 dagar
2 100 SEK
Distans
Den här kursen tar upp grunderna i arbetsmiljölagstiftningen, och passar dig som inte tidigare gått någon arbetsmiljöutbildning eller som behöver repetition...
Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare
Idhammar i Sverige AB
25 dagar
75 000 SEK
Stockholm
Arbetsmiljö står i fokus just nu, vilket det finns många orsaker till. Arbetsmiljölagen säger att arbetsmiljön ska vara i ständig...
Arbetsmiljö på engelska
Arbetsmiljöforum
1 dag
4 500 SEK
Stockholm
Behöver du kunna tala om arbetsmiljöfrågor på engelska med utländska chefer eller ägare, förklara hur svensk lagstiftning fungerar, förhandla eller...
BAM - Bättre Arbetsmiljö
Academy GMS
         
(3)
2 dagar
Rikstäckande
Grundläggande arbetsmiljöutbildning Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig arbetsmiljö från grunden. BAM – Bättre arbetsmiljö är en...
Arbetsmiljö Grundutbildning
Svenska Ledargruppen AB
         
(10)
1 dag
3 490 SEK
Flera orter (3)
Under kursen går vi igenom grundläggande krav och regler i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna 1999:7 Första hjälpen och krisstöd samt 2001:1...
Psykosocial arbetsmiljö
Diploma Utbildning
1 timme
2 100 SEK
Flera orter (2)
I den här utbildningen ligger fokus på hur vi går tillväga för att uppmärksamma och hantera signaler på att arbetsmiljön...
Arbetsmiljöutbildning - För chefer, arbetsledare och skyddsombud
Sensus studieförbund
2 dagar
5 900 SEK
Flera orter (4)
Tonvikten i denna utbildning ligger på de arbetsrättsliga aspekterna. Här får du också möjlighet att checka av om ditt systematiska...
BAM – Bättre arbetsmiljö
Branschutbildarna
         
(14)
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (3)
Detta är en av de mest etablerade kurserna inom arbetsmiljö som finns i Sverige. Under kursdagen får du grundläggande arbetsmiljökunskaper som...
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
Aptor
1 dag
4 600 SEK
Stockholm
Kursen ger grundläggande kunskaper om relevant arbetsmiljölagstiftning (exempelvis arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter) med särskilt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Kursen...
Bättre arbetsmiljö BAM
Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB
3 dagar
6 700 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Efter utbildningen skall deltagarna kunna: Samverka i arbetsmiljöfrågor Förstå föreskrifter kring förhållanden...
Organisatorisk och social arbetsmiljö – introduktion
Prevent
0,5 dagar
1 800 SEK
Flera orter (4)
Den här halvdagsutbildningen ger en bra introduktion till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den vänder sig till...
Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (4)
Den här utbildningen ger en praktisk introduktion till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den vänder sig till...
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
RSM&CO
         
(57)
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (5)
Vår kurs är en perfekt start för nyutnämnda skyddsombud och chefer som skall ta emot en arbetsmiljödelegering. En god arbetsmiljö...
Arbetsmiljö – kränkande särbehandling
Changemaker Educations
0,5 dagar
2 990 SEK
Stockholm
En intensivkurs för dig som vill lära dig mer om vad kränkande särbehandling är samt hur du på bästa sätt...
Arbeta som arbetsmiljö- eller skyddsombud
Svenska Ledargruppen AB
         
(2)
3 timmar
2 050 SEK
Flera orter (2)
Att erhålla en god förståelse för Arbetsmiljölagens villkor för skyddsombud/arbetsmiljöombud samt praktisk kunskap för att kunna medverka i den egna...
BAM – Bättre arbetsmiljö
Arbetsmiljöforum
         
(64)
3 dagar
7 600 SEK
Flera orter (3)
Alla behöver en grundutbildning i arbetsmiljö! Denna tredagarskurs har direkt påverkan på hur frisk och hälsosam din arbetsplats kan bli....
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Företagsuniversitetet
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Allt om de nya föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö och hur du skapar en bra psykosocial arbetsmiljö för medarbetarna!...
Organisatorisk och social arbetsmiljö online
CariOn AB
0,5 dagar
2 100 SEK
Distans
Kursens fokus ligger på innehållet i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och hur den kan tillämpas i praktiken men...
Psykosocial arbetsmiljö – vad, vem, hur?
Metodicum
         
(15)
2 dagar
8 400 SEK
Flera orter (2)
Den här tvådagarsutbildningen ger en god grund att stå på för att föra in sociala och organisatoriska aspekter i arbetsmiljöarbetet....
Arbetsmiljö påbyggnad – praktisk SAM
KursHuset i Stockholm AB
         
(3)
2 dagar
7 200 SEK
Stockholm
Välkommen till KursHusets påbyggnadsutbildning i arbetsmiljökunskap Du har tidigare fått kunskap för  hur du ska planera och medverka i arbetsmiljöarbete....
Arbetsmiljö – Skyddsombudets roll och agerande
KursHuset i Stockholm AB
         
(17)
2 dagar
7 200 SEK
Stockholm
Välkommen till KursHusets utbildning för skyddsombud  När vi pratar om arbetsmiljö så handlar det om att du ska förstå varför....
Bättre arbetsmiljö – BAM Handledarutbildning
Prevent
2 dagar
7 100 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen genomförs i form av grupparbeten med praktikfall varvat med föreläsningar. Du kommer att lära dig handleda enligt en metod...
Bättre arbetsmiljö BAM
Kunskapskontoret
1 dag
3 900 SEK
Malmö
Som chef och som skyddsombud finns mycket att tänka på. Vad är arbetsmiljö och hur arbetar vi för att leva...
Organisatorisk och social arbetsmiljö
KursHuset i Stockholm AB
1 dag
3 400 SEK
Stockholm
Den stora utmaningen på dagens arbetsplatser är att upptäcka och förebygga stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. När det är större...
OSA – Organisatorisk och Social Arbetsmiljö – webbtentamen
Branschutbildarna
Flexibelt
Distans
Organisatorisk och Social arbetsmiljö webbtentamen består av ett prov med 15 frågor där du måste ha alla 15 rätt för att få...
Engelska för arbetsmiljö
Idhammar i Sverige AB
7 dagar
22 000 SEK
Lancing
Det här är en kurs för dig som vill förbättra dina språkkunskaper i engelska inom ämnet arbetsmiljö. Kursen ger dig...
Bättre arbetsmiljö (BAM)
Teknikutbildarna
3 dagar
14 700 SEK
Flera orter (3)
Välkommen till en gedigen som ger helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Utbildningen är grundläggande och vänder sig till chefer på alla nivåer:...
Bättre arbetsmiljö (BAM)
Nercia Utbildning AB
3 dagar
10 000 SEK
Flera orter (3)
God arbetsmiljö kommer inte av sig självt. För att förebygga olyckor och ohälsa är ett målinriktat och systematiskt arbetsmiljöarbete nödvändigt...
Arbetsmiljö och SAM - Säkerhet och riskhantering
Kiwa Inspecta
1 dag
6 500 SEK
Solna
Inom HMS är riskhantering viktigt. Hur gör man en bra riskanalys och riskbedömning? Vilken kompetens och dokumentation krävs? Hur kan...
Skapa en bättre arbetsmiljö
RSM&CO
         
(4)
2 dagar
11 200 SEK
Flera orter (2)
I och med en allt högre förändringstakt i organisationer får arbetsmiljöfrågorna ett allt större fokus. För att kunna driva ett...
Organisatorisk arbetsmiljö – bedöma och intervenera med en diskursiv ansats
Metodicum
2 dagar
8 400 SEK
Stockholm
Traditionella modeller räcker inte alltid till för förstå varför folk blir sjuka av jobbet. På den här fördjupningsutbildningen får du en...
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Iseskog
65 minuter - du har tillgång till föreläsningen i en månad
2 500 SEK
Distans
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö kräver att alla chefer och arbetsledare har kunskaper för att kunna arbeta med...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 327 träffar
123...67
Visa nästa 277 kurser

Mer om Arbetsmiljöutbildningar

Varför borde man gå en arbetsmiljöutbildning?

En bra arbetsmiljö är det som i slutändan gör att ett företag kan utvecklas och där man kan nå målen på ett effektivt sätt. Det är viktigt att ha en klar struktur så att alla är införstådda med det personliga ansvar man har för att bidra till en bra arbetsmiljö. Chefer, skyddsombud och anställda har alla sin del av utvecklingen av en positiv arbetsmiljö. Här kan en arbetsmiljöutbildning vara ett oerhört bra sätt att gå igenom de strukturer och ansvarsuppdelningar som finns. Man får också konkreta verktyg för hur man kan arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågan för att skapa en produktiv och kreativ arbetsplats.

arbetsmiljöutbildningVem är en arbetsmiljöutbildning till för?

En arbetsmiljöutbildning riktar sig till delvis till chefer och ansvariga för arbetsmiljö, men också till dig som är skyddsombud. Dessutom är en arbetsmiljöutbildning något som man som anställd också borde gå för att förstå hur man själv kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

Olika typer av utbildning:

Inom området arbetsmiljö finns både grundläggande och avancerade utbildningar inom flera olika områden. Det fyra huvudfokus som finns är:
• Arbetsmiljö för chefer
• Arbetsmiljö för skyddsombud
• Arbetsmiljö för alla medarbetare
• Arbetsmiljö för din specifika bransch

Ett vanligt innehåll:

Arbetsmiljö för chefer: Det finns krav på chefer och arbetsledare att väl förstå hur man kan arbeta med arbetsmiljöfrågor. Man måste känna till regler och lagar men också förstå hur man kan arbeta praktiskt med att främja en god arbetsmiljö. Genom en arbetsmiljöutbildning lär man sig förstå hur man kan arbeta med arbetsmiljöfrågor i praktiken och hur man kan utveckla effektiva strategier för en välmående arbetsplats.

Arbetsmiljö för skyddsombud: Som skyddsombud fungerar du som representant för dina medarbetare när det kommer till arbetsmijlöfrågor. Det är därför viktigt att vara ordentligt insatt i hur det praktiska arbetet faktiskt går till. Genom att gå en arbetsmiljöutbildning lär man sig förstå sin roll och får en förståelse för hur man kan bidra till en bra arbetsplats.

Arbetsmiljö för alla medarbetare: För att ha möjlighet att skapa en bra arbetsmiljö är det viktigt att alla i organisationen förstår hur de kan bidra. Du lär dig förstå lagar och regler kring arbetsmiljö men får också en insikt i hur man kan arbeta förebyggande med stress och ohälsa. Genom en arbetsmiljöutbildning får du en ökad förståelse för hur din chef arbetar med arbetsmiljöfrågor och kan därför lättare samverka.

Arbetsmiljö för din specifika bransch: Flera branscher har väldigt specifika behov när det kommer till arbetsmiljö. Arbetar du exempelvis inom bygg, VVS eller el så finns det tydligt inriktade arbetsmiljöutbildningar för dessa områden. Lagar och frågor kring säkerhet blir i dessa branscher oerhört viktiga och därför kan det vara bra att gå en riktad utbildning.

Ett vanligt upplägg:

Plats: En arbetsmiljöutbildning är främst öppen eller företagsanpassad. Den sker därför oftast antingen på plats i utbildarens lokaler eller hos ert företag. En del av utbildningarna går även att läsa på distans genom e-learning vilket betyder att du kan läsa på valfri plats.

Format: När du går en arbetsmiljöutbildning är upplägget oftast pedagogiska praktiska övningar där man går igenom hur man kan arbeta praktiskt med arbetsmiljöfrågor. Även vid teoretiska kurser värvas oftast teori med övningar.

Tid: Längden på en arbetsmiljöutbildning är oftast mellan en dag till en vecka beroende på utbildningens omfattning. En del av utbildningarna går även att läsa på distans genom e-learning vilket betyder att du kan läsa dem i din takt.