Visa utbildning.se som: Mobil
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-3 av 3 träffar
 

Mer om The Human Element - Kurser

En kurs inom The Human Element är främst anpassad för chefer, ledare och yrkesverksamma inom HR. Målet är att växa inom sin professionella roll och avgöra hur man bäst använder Human Element-lösningar inom sin verksamhet.

The Human Element-kurser är generellt utformade på ett sätt som ger dig en förståelse för logiken i mänskligt beteende och samspel och innehåller en uppsättning praktiska verktyg för att hjälpa dig att navigera den mänskliga sidan av organisationen. Kurserna innehåller ett fokus på att öka medvetenheten om sitt eget beteende och motivation eftersom det oftast är mest lämpligt att börja med sig själv innan man kan börja hantera människor runt omkring. Genom att få en detaljerad förståelse av hur du själv fungerar, vad som motiverar dig och vad som oroar dig får du bättre förutsättningar för att skapa bättre relationer med andra.

Innehållet i en Human Element- Kurs

Mer ingående innehåller Human Element-kurserna metoder för att tillämpa självkännedom-materialet i de mänskliga frågorna som kan uppstå i organisationer, t.e.x: Hur människor fungerar tillsammans, svåra samtal, teamarbete, personliga relationer, beslutsfattande i grupp. De verktyg och den kunskap som du samlat på dig kan sedan, tillsammans med The Human Element-teorier, ge dig grund för ett annorlunda tänkande när du står inför vanliga problem. Genom att skapa situationer i vilka människor talar direkt och uppriktigt till varandra kan arbetslag börja lösa problem på egen hand, bli mer ansvarstagande och inspirera varandra.

Syftet med The Human Element

Syftet med en Human Element-kurs är att maximera individens, lagets och organisationens potential och att förändra sättet på vilket människor arbetar tillsammans och löser problem. Det innefattar generellt

Principer - för att skapa en kontinuerlig och positiv förändring.

Teori - ett enkelt ramverk för att förstå mänskliga beteenden, motivation och gruppdynamik.

Övning - tala öppet och trovärdigt, ha svåra samtal och förbättra gruppfunktioner och problemlösning