Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar i Hässleholm

Utbildningar i Hässleholm
Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Hässleholm".

Klicka på en utbildning i listan för att läsa mer om den och få möjlighet att kontakta arrangören genom att skicka in en intresseanmälan.

Förfina sökresultatet genom att välja kategori, plats, utbildningstyp eller sortera listan efter pris, längd och startdatum. Du kan även jämföra utbildningarna och läsa recensioner från tidigare kursdeltagare.
Arbete med spänning
Svensk Uppdragsutbildning
         
(2)
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (3)
Efter genomförd utbildning kan deltagarna utföra arbete med spänning på ett, ur elsäkerhetssynpunkt bra sätt....
Arbete på väg
Svensk Uppdragsutbildning
         
(37)
1 dag
2 495 SEK
Flera orter (6)
Utbildning i tre olika nivåer där deltagaren lär sig hur man utför arbete på väg på ett säkert sätt. Efter kursen skall deltagaren...
Arbete på väg Nivå 3A – Utmärkningsansvarig
Svensk Uppdragsutbildning
         
(1)
2 dagar
5 900 SEK
Flera orter (3)
Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. Samt att vara gruppansvarig för...
ESA 14
Svensk Uppdragsutbildning
         
(11)
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (6)
Kurs i ESA Grund och ESA Arbete Den här kursen vänder sig till dig som  ska arbeta i eller i...
ESA Röj
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
Flera orter (2)
Kurs som riktar sig till dem som utför arbeten i röjning av ledningsgator. Efter kursen skall deltagarna uppnått kraven enligt ESA Röj, särskilt...
Heta arbeten
Svensk Uppdragsutbildning
         
(1)
1 dag
3 495 SEK
Flera orter (18)
Heta Arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med...
Lean Produktion 7,5 hp
Chalmers Professional Education
         
(1)
10 dagar
39 000 SEK
Flera orter (3)
Lean Produktion är en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. De kan härledas till en...
Praktisk elsäkerhet för driftpersonal
Svensk Uppdragsutbildning
0,5 dagar
Flera orter (2)
Efter slutförd utbildning ska deltagarna kunna utföra återställning av motorskydd och utbyte av säkringar för produktionsutrustningar. Efter utbildningen ska deltagaren kunna utföra återställning av motorskydd...
Praktisk elteknik för fastighetsskötare
Svensk Uppdragsutbildning
3 dagar
Flera orter (2)
Under utbildningen får feltagaren lära sig att utföra byten av uttag, strömställare och belysningsarmaturer.  Kursen mål är att deltagarna efter genomgången kurs skall...
Praktisk elteknik för mekaniker
Svensk Uppdragsutbildning
3 dagar
14 900 SEK
Flera orter (5)
Under denna utbildning får deltagaren lära sig att utföra vissa enklare elarbeten på ett säkert sätt, såsom in och urkoppling samt kontrollmätning av trefas asynkronmotor....
Praktisk elteknik för VA-personal
Svensk Uppdragsutbildning
3 dagar
Flera orter (2)
Under utbildningen i praktisk elteknik för VA personal  får deltagaren lära sig in och urkoppling samt kontrollmätning av trefas asynkronmotor enligt...
Överspänningsskydd
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
Flera orter (2)
Under kursdagen sker en systematisk genomgång av skydd mot överspänningar enligt SS 436 40 00. Målet med kursen är att deltagarna skall kunna...
ADR
Svensk Uppdragsutbildning
2 495 SEK
Flera orter (2)
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på...
Arbete med härdplast
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (3)
Målet med utbildningen är att ge ökad förståelse kring hur säker hantering av härdplaster minskar risken för allergier och överkänslighet....
Arbete på väg Nivå 3B – Vakt / Lots
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
1 995 SEK
Flera orter (2)
...
Atex-direktiv och elinstallationer i ex-miljö
Svensk Uppdragsutbildning
         
(1)
1 dag
7 900 SEK
Flera orter (3)
Under denna kurs får du de kunskaper som krävs för att kunna projektera, installera och kontrollera elutrustning placerad i explosiv...
Brandskyddsutbildning
Svensk Uppdragsutbildning
Kontakta oss för mer information
Flera orter (2)
Under kursen tar vi upp bland annat rådande lagstiftning, olika brandorsaker, brandförlopp samt brandceller. Du får även möjlighet att delta...
Första hjälpen vid elolycka
Svensk Uppdragsutbildning
4 timmar
Flera orter (2)
Utbildningen riktar sig till personer som i sin vardag arbetar med eller kommer i kontakt med el utrustning. Speciellt personal som...
HLR med Första Hjälpen
Svensk Uppdragsutbildning
         
(38)
1 dag
Flera orter (2)
Kursen består av både praktiska och teoretiska delar. Du får bland annat lära dig hur du genomför hjärt och lungräddning,...
Kontroll före idrifttagning
Svensk Uppdragsutbildning
         
(43)
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (23)
Denna kurs går igenom rutiner för att planera och genomföra besiktning och kontroll av lågspänningsanläggningar både före och efter att...
Motorsågsutbildning
Svensk Uppdragsutbildning
7 900 SEK
Flera orter (3)
Vill du jobba yrkesmässigt i någon annans skog? Från och med 1 januari 2015 behöver du motorsågskörkort A eller B. Har du...
Nya Behörighetsreformen
Svensk Uppdragsutbildning
         
(419)
5 900 SEK
Flera orter (20)
Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder ikraft den 1 juli 2017. Under utbildningen går vi igenom vad den kommande elbehörighetsreformen...
Nya Elinstallationsreglerna, utgåva 3
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (28)
Under våren 2017 kommer de nya elinstallationsreglerna SS 436 40 00, enligt utgåva 3. Under denna kursdag kommer vi att...
PROFIBUS DP/PA inkl. felsökning
P&L Nordic AB
3 dagar
12 900 SEK
Hässleholm
Lär dig om hur kommunikationsteknik ska inhämtas och öka din förståelse för projektering, felsökning och konfigurering av felsökning av en...
Röjsågsutbildning
Svensk Uppdragsutbildning
Flera orter (2)
Syftet med utbildningen är att minska arbetsolyckor som uppkommer vid röjningsarbete. Kunna hantera röjsågen på ett så säkert sätt som möjligt...
Schemaläsning med praktisk felsökning
Svensk Uppdragsutbildning
2 dagar
Flera orter (2)
2 dagarskursen Schemaläsning med praktisk felsökning går igenom felsökning efter schema i elektriska utrustningar. Efter genomgången utbildning skall deltagarna kunna bedriva felsökning...
Skötsel av elanläggningar
Svensk Uppdragsutbildning
         
(80)
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (26)
Kursen Skötsel av elanläggningar går igenom allt om det nya regelverket och tolkar och redogör för konsekvenserna av förändringarna. Målet med...
Ställningsbyggnad – allmän utbildning
Svensk Uppdragsutbildning
         
(4)
1 dag
2 995 SEK
Flera orter (7)
Denna utbildning ger dig kunskap om olika ställningstypers konstruktion samt behörighet att bygga och bedöma ställningar med en höjd på...
YKB
Svensk Uppdragsutbildning
         
(8)
1 895 SEK
Flera orter (6)
Att utföra persontransporter eller godstransporter med buss eller lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och...
Företagsanpassad utbildning
ProfiNET – grund - företagsanpassad kurs
P&L Nordic AB
3 dagar
12 900 SEK
Hässleholm
Utbildningens mål är att höja deltagarnas kunskaper om kommunikationsteknik, felsökning, konfigurering och projektering i en ProfiNET anläggning. Den lärarledda utbildningen...
Visar 1-30 av 30 träffar