Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar i Hässleholm

Utbildningar i Hässleholm
Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Hässleholm".

Klicka på en utbildning i listan för att läsa mer om den och få möjlighet att kontakta arrangören genom att skicka in en intresseanmälan.

Förfina sökresultatet genom att välja kategori, plats, utbildningstyp eller sortera listan efter pris, längd och startdatum. Du kan även jämföra utbildningarna och läsa recensioner från tidigare kursdeltagare.
Arbetsmiljö för chefer
Prevent
2 dagar
7 100 SEK
Flera orter (3)
Som chef eller arbetsledare har du en betydelsefull roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. I din roll ingår bland annat att...
Arbetsmiljö inom filmproduktion
Prevent
1 dag
3 700 SEK
Flera orter (4)
Under den här utbildningen lär du dig jobba effektivt med att förbättra arbetsmiljön inom filmproduktion. Fokus ligger på hur man...
BAS P / BAS U
Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB
1 dag
5 450 SEK
Flera orter (3)
Från 1 januari  2009 gäller nya krav i arbetsmiljölagen för bygg och anläggningsarbeten. Kravet på utbildning gäller från 1 januari...
Bättre arbetsmiljö – BAM fortsättning
Prevent
2 dagar
Rikstäckande
Den här utbildningen är framtagen för att passa dig som tidigare har gått Bättre arbetsmiljö – BAM grundutbildning 3 dagar...
Engagemangsskapande ledarskap
MT Ledarskap
2 dagar
11 900 SEK
Flera orter (2)
Under två dagar kartlägger vi och tar fram dina personliga nycklar till ett framgångsrikt ledarskap. Fokus ligger på självinsikt, motivation...
Jobba effektivare med OneNote som verktyg
TimeFinder
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (2)
OneNote är en digital och mycket flexibel anteckningsbok både för enskilt arbete och för samarbete i olika grupper som gör...
Konflikthantering i hotfulla situationer
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
Allt fler yrkesgrupper drabbas av hot och våld i arbetslivet. Utöver fysiska skador innebär det även en psykisk belastning att...
Konflikthantering spårbunden trafik – handledare
Prevent
4 100 SEK
Flera orter (2)
Målet med den här utbildningen är att ge personal inom spårbunden trafik fler verktyg att hantera en yrkesvardag som ibland...
Må bra i skiftarbetet
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
Under den här utbildningen får du lära dig knepen som gör att du mår bättre när du jobbar oregelbunden eller...
Organisatorisk och social arbetsmiljö – introduktion
Prevent
0,5 dagar
1 800 SEK
Flera orter (4)
Den här halvdagsutbildningen ger en bra introduktion till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den vänder sig till...
Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (4)
Den här utbildningen ger en praktisk introduktion till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den vänder sig till...
Syn och belysning i arbetslivet
Prevent
5 100 SEK
Flera orter (2)
Synen och belysningen har stor betydelse för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Att se dåligt när man...
Work Environment Management for Managers
Prevent
1 dag
7 100 SEK
Flera orter (4)
The purpose of the training is to give managers the knowledge to fulfil their obligation to ensure a good working...
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (4)
Rehabilitering är en viktig fråga för både individ och företag. Den här utbildningen ger kunskap om hur det konkreta rehabiliteringsarbetet...
Bättre arbetsmiljö – BAM grund
Prevent
3 dagar
8 100 SEK
Flera orter (4)
Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att tolka situationer, ställa rätt frågor, kommunicera, samarbeta och kunna söka...
Bättre arbetsmiljö – BAM Handledarutbildning
Prevent
2 dagar
7 100 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen genomförs i form av grupparbeten med praktikfall varvat med föreläsningar. Du kommer att lära dig handleda enligt en metod...
Friskfaktorer i arbetslivet
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
Det här är en handledarutbildning för den som vill lära sig leda arbetet med att utveckla det friska i ett...
Heta arbeten
Brandfast
         
(170)
1 dag
2 690 SEK
Flera orter (7)
Öppna kurser varje vecka! Du får behörighet att vara tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt. Vi håller kurser i Stockholm, Uppsala, Mälardalen...
Inspiration och verktyg för ökad samverkan
Orwén konsulting
1 dag
3 000 SEK
Rikstäckande
Samverkan mellan och inom organisationer är avgörande för att nå framgång och inte sällan kantas samverkansprocessen av en rad utmaningar. Offentliga...
Introduktion – Systematiskt arbetsmiljöarbete
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen ger en snabb orientering i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och en introduktion till hur de kan omsättas...
Kemiska hälsorisker
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (4)
Att hantera kemiska produkter i arbetet innebär risker. Den här grundutbildningen ger kunskap om hur hälsan kan påverkas av kemiska...
Konflikthantering bussbranschen – handledare
Prevent
Flera orter (2)
Målet med den här utbildningen är att ge bussförare fler verktyg att hantera en yrkesvardag som ibland innehåller påhopp, kränkningar,...
Lyckas med kontorsförändringen
Prevent
1 dag
5 100 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen har som mål att underlätta förändringsprocessen vid flytt från en typ av kontor till en annan. Utbildningsdagen...
Lärande utvärdering – Certifierad utbildning
Orwén konsulting
7 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Välkommen till en certifierad utbildning om lärande utvärdering. Kursen ger dig verktyg och förhållningssätt som lär dig ta tillvara på värdefulla erfarenheter...
Naglar, fransar och farliga ämnen - handledare
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
Att arbeta med fransförlängning eller som nagelteknolog innebär att man kommer i kontakt med kemiska produkter som kan ge både...
Riskbedömning
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Men det är inte...
Stress i arbetet – undersök och åtgärda
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen ger praktiskt användbara redskap för att förebygga stress i arbetet, och är ett effektivt stöd för företag,...
Stresshantering med självledarskap
MT Ledarskap
2 dagar
8 900 SEK
Flera orter (2)
Under dessa två dagar går vi igenom allt från vad som händer i kroppen vid stress till konkreta och individuella...
Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
Prevent
2 dagar
6 100 SEK
Flera orter (4)
Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen...
Utveckla arbetsklimatet
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
Stress, konflikter, kränkningar och mobbning som kan leda till psykisk ohälsa, härrör ofta från organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen....
Arbete med spänning
Svensk Uppdragsutbildning
         
(2)
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (3)
Efter genomförd utbildning kan deltagarna utföra arbete med spänning på ett, ur elsäkerhetssynpunkt bra sätt....
Arbete på väg Nivå 3A – Utmärkningsansvarig
Svensk Uppdragsutbildning
         
(7)
2 dagar
5 900 SEK
Flera orter (4)
Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. Samt att vara gruppansvarig för...
ESA 14
Svensk Uppdragsutbildning
         
(52)
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (6)
Kurs i ESA Grund och ESA Arbete Den här kursen vänder sig till dig som  ska arbeta i eller i...
ESA Industri & Installation
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
ESA Industri och Installation är en ny anvisning där arbetsmetoderna är anpassade för industriella anläggningar och elinstallationer i bostäder, kontor...
ESA Röj
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
Flera orter (2)
Kurs som riktar sig till dem som utför arbeten i röjning av ledningsgator. Efter kursen skall deltagarna uppnått kraven enligt ESA Röj, särskilt...
Fallskydd Grundkurs
Svensk Uppdragsutbildning
         
(143)
1 dag
1 995 SEK
Flera orter (7)
Det är viktigt att du som arbetar på två meters höjd eller högre vid anläggnings- eller byggnadsarbeten har kunskap om hur  ...
Heta arbeten
Svensk Uppdragsutbildning
         
(1)
1 dag
3 495 SEK
Flera orter (23)
Har du dator, surfplatta eller smartphone rekommenderar vi att du tar med denna vid utbildningstillfället. Du kan då göra certifieringstestet på plats. Du kan...
Praktisk elsäkerhet för driftpersonal
Svensk Uppdragsutbildning
         
(2)
0,5 dagar
Flera orter (2)
Efter utbildningen ska deltagaren kunna utföra återställning av motorskydd och utbyte av säkringar för produktionsutrustningar. De får också kunskaper om skydds- och manöverapparaters funktion...
Praktisk elteknik för fastighetsskötare
Svensk Uppdragsutbildning
         
(6)
3 dagar
Flera orter (2)
Under utbildningen får feltagaren lära sig att utföra byten av uttag, strömställare och belysningsarmaturer.  Kursen mål är att deltagarna efter genomgången kurs skall...
Praktisk elteknik för mekaniker
Svensk Uppdragsutbildning
         
(37)
3 dagar
14 900 SEK
Flera orter (5)
Efter genomgången kurs skall deltagarna förstå ellära likström, växelström samt trefassystemet och begreppen fasförskjutning, reaktiv, aktiv och skenbar effekt. De skall förstå funktionen hos motorer, motorskydd,...
Praktisk elteknik för VA-personal
Svensk Uppdragsutbildning
3 dagar
Flera orter (2)
Efter genomförd kurs skall deltagarna förstå ellära, lik‐ och växelström, trefassystemet och begreppen fasförskjutning, reaktiv‐, aktiv‐ och skenbar effekt. De skall förstå funktionen hos motorer,...
Arbete med härdplast
Svensk Uppdragsutbildning
         
(9)
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (3)
Målet med utbildningen är att ge ökad förståelse kring hur säker hantering av härdplaster minskar risken för allergier och överkänslighet....
Arbete på väg Nivå 3B – Vakt / Lots
Svensk Uppdragsutbildning
         
(8)
1 dag
1 995 SEK
Flera orter (2)
...
Atex-direktiv och elinstallationer i ex-miljö
Svensk Uppdragsutbildning
         
(3)
1 dag
7 900 SEK
Flera orter (3)
Efter utbildningen skall deltagarna fått information om riskbedömning/riskklassning och ökade kunskaper om ATEX -direktiv och elinstallationer i riskområden....
Första hjälpen vid elolycka
Svensk Uppdragsutbildning
4 timmar
Flera orter (2)
Utbildningen riktar sig till personer som i sin vardag arbetar med eller kommer i kontakt med el-utrustning. Speciellt personal som arbetar...
HLR med Första Hjälpen
Svensk Uppdragsutbildning
         
(48)
1 dag
Flera orter (2)
Efter kursen ska du ha de grundläggande färdigheterna och kunskaperna som behövs för att hantera en akut situation medan du väntar på...
Kontroll före idrifttagning
Svensk Uppdragsutbildning
         
(142)
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (23)
Efter kursen skall deltagarna ha fått kunskap om kraven på Kontroll i gällande föreskrift och standardens detaljbeskrivning av hur kontrollen skall utföras. Deltagarna skall...
Motorsågsutbildning
Svensk Uppdragsutbildning
7 900 SEK
Flera orter (2)
Vill du jobba yrkesmässigt i någon annans skog? Från och med 1 januari 2015 behöver du motorsågskörkort A eller B. Har du...
Nya Behörighetsreformen
Svensk Uppdragsutbildning
         
(493)
5 900 SEK
Flera orter (20)
Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder ikraft den 1 juli 2017. Under utbildningen går vi igenom vad den kommande elbehörighetsreformen...
Röjsågsutbildning
Svensk Uppdragsutbildning
Flera orter (2)
Syftet med utbildningen är att minska arbetsolyckor som uppkommer vid röjningsarbete. Kunna hantera röjsågen på ett så säkert sätt som möjligt...
  • = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-50 av 1125 träffar
123...2223
Visa nästa 500 kurser