Utbildningar i Hässleholm

Utbildningar i Hässleholm
Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Hässleholm".

Klicka på en utbildning i listan för att läsa mer om den och få möjlighet att kontakta arrangören genom att skicka in en intresseanmälan.

Förfina sökresultatet genom att välja kategori, plats, utbildningstyp eller sortera listan efter pris, längd och startdatum. Du kan även jämföra utbildningarna och läsa recensioner från tidigare kursdeltagare.
ADR
Svensk Uppdragsutbildning
2 495 SEK
Flera orter (2)
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på...
ADR 1.3
JA kompetens AB
3-4 timmar
Flera orter (2)
Få kännedom om de risker och faror som är förknippade med farligt gods och vilka regler som är tillämpliga....
Allmän BAM – Bättre Arbetsmiljö
Kompetensutveckla.se
3 dagar
8 900 SEK
Rikstäckande
BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå...
Arbete med härdplast
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (3)
Målet med utbildningen är att ge ökad förståelse kring hur säker hantering av härdplaster minskar risken för allergier och överkänslighet....
Arbete på väg Nivå 3B – Vakt / Lots
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
1 995 SEK
Flera orter (2)
...
Atex-direktiv och elinstallationer i ex-miljö
Svensk Uppdragsutbildning
         
(1)
1 dag
7 900 SEK
Flera orter (3)
Under denna kurs får du de kunskaper som krävs för att kunna projektera, installera och kontrollera elutrustning placerad i explosiv...
Brandskyddsutbildning
Svensk Uppdragsutbildning
Kontakta oss för mer information
Flera orter (2)
Under kursen tar vi upp bland annat rådande lagstiftning, olika brandorsaker, brandförlopp samt brandceller. Du får även möjlighet att delta...
COACHANDE LEDARSKAP – motivera dina medarbetare
+Chabro
         
(18)
Anpassas efter önskemål
7 900 SEK
Flera orter (2)
Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva. Det bidrar till att människor presterar bättre och mår bättre. Genom...
Engelska för arbetet
The London School of English
Enligt överenskommelse
Rikstäckande
Talar du engelska med dina affärskontakter, kunder eller medarbetare? Du kanske har engelska som koncernspråk eller tala engelska på möten?...
Första hjälpen vid elolycka
Svensk Uppdragsutbildning
4 timmar
Flera orter (2)
Utbildningen riktar sig till personer som i sin vardag arbetar med eller kommer i kontakt med el utrustning. Speciellt personal som...
HLR med Första Hjälpen
Svensk Uppdragsutbildning
         
(38)
1 dag
Flera orter (2)
Kursen består av både praktiska och teoretiska delar. Du får bland annat lära dig hur du genomför hjärt och lungräddning,...
HR-engelska
The London School of English
Enligt överenskommelse
Rikstäckande
Våra kurser riktar sig till HR specialister och dig som jobbar med personalfrågor internationellt, har engelska som koncernspråk eller som...
Inspiration och verktyg för ökad samverkan
Orwén konsulting
1 dag
3 000 SEK
Rikstäckande
Samverkan mellan och inom organisationer är avgörande för att nå framgång och inte sällan kantas samverkansprocessen av en rad utmaningar. Offentliga...
Juridisk engelska
The London School of English
Enligt överenskommelse
Rikstäckande
Som jurist behöver du använda språket med särskild noggrannhet och måste därför vara säker på att en kurs i juridisk...
Kontroll före idrifttagning
Svensk Uppdragsutbildning
         
(43)
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (20)
Denna kurs går igenom rutiner för att planera och genomföra besiktning och kontroll av lågspänningsanläggningar både före och efter att...
Lärande utvärdering – Certifierad utbildning
Orwén konsulting
7 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Välkommen till en certifierad utbildning om lärande utvärdering. Kursen ger dig verktyg och förhållningssätt som lär dig ta tillvara på värdefulla erfarenheter...
Motorsågsutbildning
Svensk Uppdragsutbildning
7 900 SEK
Flera orter (3)
Vill du jobba yrkesmässigt i någon annans skog? Från och med 1 januari 2015 behöver du motorsågskörkort A eller B. Har du...
Nya Behörighetsreformen
Svensk Uppdragsutbildning
         
(242)
5 900 SEK
Flera orter (20)
Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder ikraft den 1 juli 2017. Under utbildningen går vi igenom vad den kommande elbehörighetsreformen...
Outlook – Jobba smartare och stressa mindre
TimeFinder
         
(2)
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (2)
På våra utbildningar är det alltid några deltagare som högt ropar "Aha!", "Wow", "Ha,ha!" eller till och med "Halleluja" när de...
PROFIBUS DP/PA inkl. felsökning
P&L Nordic AB
3 dagar
12 900 SEK
Hässleholm
Lär dig om hur kommunikationsteknik ska inhämtas och öka din förståelse för projektering, felsökning och konfigurering av felsökning av en...
Röjsågsutbildning
Svensk Uppdragsutbildning
Flera orter (2)
Syftet med utbildningen är att minska arbetsolyckor som uppkommer vid röjningsarbete. Kunna hantera röjsågen på ett så säkert sätt som möjligt...
SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete –1 dag lärarledd utbildning
Branschutbildarna
1 dag
Rikstäckande
Arbetsmiljöverket kräver dokumenterad arbetsmiljöpolicy från ALLA företag  med anställd personal oavsett storlek och verksamhetsområde! Alla företag med anställd personal, oavsett storlek...
Schemaläsning med praktisk felsökning
Svensk Uppdragsutbildning
2 dagar
Flera orter (2)
2 dagarskursen Schemaläsning med praktisk felsökning går igenom felsökning efter schema i elektriska utrustningar. Efter genomgången utbildning skall deltagarna kunna bedriva felsökning...
Skötsel av elanläggningar
Svensk Uppdragsutbildning
         
(45)
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (21)
Kursen Skötsel av elanläggningar går igenom allt om det nya regelverket och tolkar och redogör för konsekvenserna av förändringarna. Målet med...
Stresshantering med självledarskap
MT Ledarskap
2 dagar
8 900 SEK
Flera orter (2)
Under dessa två dagar går vi igenom allt från vad som händer i kroppen vid stress till konkreta och individuella...
Ställningsbyggnad – allmän utbildning
Svensk Uppdragsutbildning
         
(1)
1 dag
2 995 SEK
Flera orter (7)
Denna utbildning ger dig kunskap om olika ställningstypers konstruktion samt behörighet att bygga och bedöma ställningar med en höjd på...
YKB
Svensk Uppdragsutbildning
         
(1)
1 895 SEK
Flera orter (6)
Att utföra persontransporter eller godstransporter med buss eller lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och...
Affärsengelska
The London School of English
Enligt överenskommelse
Rikstäckande
Investera i dig själv och din karriär. Vare sig du är etablerad i ditt arbete och vill hålla dig uppdaterad eller...
Arbete med spänning
Svensk Uppdragsutbildning
         
(1)
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (3)
Efter genomförd utbildning kan deltagarna utföra arbete med spänning på ett, ur elsäkerhetssynpunkt bra sätt....
Arbete på väg
Svensk Uppdragsutbildning
         
(31)
1 dag
2 495 SEK
Flera orter (5)
Utbildning i tre olika nivåer där deltagaren lär sig hur man utför arbete på väg på ett säkert sätt. Efter kursen skall deltagaren...
Arbete på väg Nivå 3A – Utmärkningsansvarig
Svensk Uppdragsutbildning
         
(1)
2 dagar
5 900 SEK
Flera orter (3)
Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. Samt att vara gruppansvarig för...
Avslutsteknik – Online säljutbildning
Adviser Partner
         
(4)
Kontakta oss för mer information
Rikstäckande
Avslut och avslutstekniker som får kunder att agera och hjälper dig och din kund att nå överenskommelse på kortast möjliga...
BAS P / BAS U
Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB
1 dag
5 450 SEK
Flera orter (3)
Från 1 januari  2009 gäller nya krav i arbetsmiljölagen för bygg och anläggningsarbeten. Kravet på utbildning gäller från 1 januari...
CLP/ GHS-klassificering & märkning av blandningar
Tenviro
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
Lär dig att klassificera och märka blandningar/ produkter enligt CLP/ GHS och få reda på hur säkerhetsdatablad ska anpassas. Förordning EG 1272/2008 (CLP)...
Engagemangsskapande ledarskap
MT Ledarskap
2 dagar
11 900 SEK
Flera orter (2)
Under två dagar kartlägger vi och tar fram dina personliga nycklar till ett framgångsrikt ledarskap. Fokus ligger på självinsikt, motivation...
ESA 14
Svensk Uppdragsutbildning
         
(4)
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (6)
Kurs i ESA Grund och ESA Arbete Den här kursen vänder sig till dig som  ska arbeta i eller i...
ESA Röj
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
Flera orter (2)
Kurs som riktar sig till dem som utför arbeten i röjning av ledningsgator. Efter kursen skall deltagarna uppnått kraven enligt ESA Röj, särskilt...
Film för alla – praktisk kurs i filmskapande
MBVB Kommunikation
2 dagar
9 500 SEK
Flera orter (2)
Vad du har för förkunskaper och vad vill du lära dig? Denna utbildning utgår från dig som kursdeltagare.  Målsättningen är...
Försäkringsengelska
The London School of English
Enligt överenskommelse
Rikstäckande
Försäkringsbranschen blir allt mer internationell och därmed ökar kraven på att behärska engelska i tal och skrift i professionella sammanhang....
Heta arbeten
Svensk Uppdragsutbildning
         
(1)
1 dag
3 495 SEK
Flera orter (17)
Heta Arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med...
Jobba effektivare med OneNote som verktyg
TimeFinder
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (2)
OneNote är en digital och mycket flexibel anteckningsbok både för enskilt arbete och för samarbete i olika grupper som gör...
Lean Produktion 7,5 hp
Chalmers Professional Education
         
(1)
10 dagar
39 000 SEK
Flera orter (3)
Lean Produktion är en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. De kan härledas till en...
Praktisk elsäkerhet för driftpersonal
Svensk Uppdragsutbildning
0,5 dagar
Flera orter (2)
Efter slutförd utbildning ska deltagarna kunna utföra återställning av motorskydd och utbyte av säkringar för produktionsutrustningar. Efter utbildningen ska deltagaren kunna utföra återställning av motorskydd...
Praktisk elteknik för fastighetsskötare
Svensk Uppdragsutbildning
3 dagar
Flera orter (2)
Under utbildningen får feltagaren lära sig att utföra byten av uttag, strömställare och belysningsarmaturer.  Kursen mål är att deltagarna efter genomgången kurs skall...
Praktisk elteknik för mekaniker
Svensk Uppdragsutbildning
3 dagar
14 900 SEK
Flera orter (5)
Under denna utbildning får deltagaren lära sig att utföra vissa enklare elarbeten på ett säkert sätt, såsom in och urkoppling samt kontrollmätning av trefas asynkronmotor....
Praktisk elteknik för VA-personal
Svensk Uppdragsutbildning
3 dagar
Flera orter (2)
Under utbildningen i praktisk elteknik för VA personal  får deltagaren lära sig in och urkoppling samt kontrollmätning av trefas asynkronmotor enligt...
REACH & CLP-kurs: kemikaliehantering för nedströmsanvändare
Tenviro
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
Öka er kunskap inom REACH & CLP kemikaliehantering i en praktisk och betalbar kurs Många importörer och tillverkare har registrerat...
Retorik - konsten att övertyga
Mindset
         
(3)
3 dagar
19 990 SEK
Flera orter (3)
Har du någon gång behövt övertyga någon om dina åsikter? Har du ibland upplevt att det är svårt att nå...
Time Management
TimeZapp
4 timmar
4 700 SEK
Flera orter (2)
Är det ens möjligt att lämna jobbet helt när du tar telefonen med dig hem? Med den kommer email som...
Överspänningsskydd
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
Flera orter (2)
Under kursdagen sker en systematisk genomgång av skydd mot överspänningar enligt SS 436 40 00. Målet med kursen är att deltagarna skall kunna...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 1750 träffar
123...3435
Visa nästa 500 kurser