Visa utbildning.se som: Mobil

Teknikutbildningar

Vidareutbildningar inom teknik

Här hittar du teknikutbildningar för dig i arbetslivet inom allt från industri, bygg, el och VVS till energi, telekom, transport och produktutveckling.

Teknik är något som ständigt utvecklas och där det gäller att vara uppdaterad med det senaste både inom direktiv och metoder för att känna sig trygg i sin roll och för att kunna genomföra sitt arbete på ett så produktivt sätt som möjligt. På utbildning.se hittar du alltid det senaste inom teknikutbildning, så att du alltid har tillgång till den kompetens som krävs just nu inom din bransch.

Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Modernt Underhåll® för Tekniker
Teknikutbildarna
8 dagar
49 500 SEK
Gävle
Modernt Underhåll® för Tekniker är en underhållsutbildning som skärper din blick för vad som är viktigt och vilka åtgärder som...
CNC-teknik 2017 Grön nivå
Lernia
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
CNC Teknik 2017 grön nivå är ett verktyg för validering och certifiering av personal som arbetar med CNC-styrda maskiner för...
Solceller - teknik och ekonomi
BFAB (STF)
2 dagar
13 900 SEK
Stockholm
På kursen får du lära dig både de tekniska och ekonomiska aspekterna kring en solcellsinstallation. Upplägget varvar teori med praktiska...
Certifierad underhållstekniker
Teknikutbildarna
8 dagar
Rikstäckande
Vårt kursprogram för certifiering av tekniker ger dig en goda grunder för att bli certifierad enligt europeisk standard. Samtidigt lär...
Byggteknik & kontroll – Installationer
Byggutbildarna
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ingår i serien kurser inom Byggteknik och kontroll för tekniska handläggare och inspektörer.   I serien finns kurserna: Byggteknik...
Byggteknik & kontroll - Stommen
Byggutbildarna
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ingår i serien kurser inom Byggteknik och kontroll för tekniska handläggare och inspektörer.   I serien finns kurserna: Byggteknik...
Byggteknik & kontroll – Grundläggning
Byggutbildarna
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ingår i serien kurser inom Byggteknik och kontroll för tekniska handläggare och inspektörer.   I serien finns kurserna: Byggteknik...
Hydraulik
Nercia Utbildning AB
4 dagar
140 000 SEK
Örebro
Målet med utbildningen är att deltagarna skall få kännedom om olika ventilers funktion och kunna läsa och tyda enklare hydraulscheman....
Grundläggande teoretisk kylteknik
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
10 250 SEK
Katrineholm
Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper om tekniken i kylprocessen i kyl-, frys- och värmepumpaggregat och kunskap om köldmedier och handhavande...
Fabriksbetongtillverkning kompetensklass I-T
Teknologisk Institut AB Sverige
10 dagar
28 000 SEK
Göteborg
Utbildningen Fabriksbetongtillverkning kompetensklass 1-T ger dig fördjupad kunskap om materialet betong samt teknik och bestämmelser - för att du skall...
Grundutbildning för mekaniker/reparatörer
Consensus Sverige AB
28 dagar
80 000 SEK
Örebro
Bakgrund: Consensus har utbildat mekaniker/ reparatörer, underhållstekniker och underhållsingenjörer via anpassade utbildningar och yrkeshögskoleutbildningar till bland annat AB Volvo sedan...
KA-DAGEN
Byggutbildarna
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (2)
KA-DAGEN är mötesplatsen för kontrollansvariga (KA), byggnadsinspektörer, konsulter, projektledare med flera. Sedan 1996 genomförs KA-dagen en gång per år. Konferensen...
Fabriksbetongtillverkning kompetensklass II-T
Teknologisk Institut AB Sverige
10 dagar
24 000 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Fabriksbetongtillverkning klass II-T ger dig bra kunskap om materialet betong, teknik och bestämmelser för att du skall kunna leda...
Underhållsteknik – Hydraulik
ITH - Institutet för tillämpad hydraulik
3 dagar
9 000 SEK
Örnsköldsvik
Kursen ska ge kunskap i underhållsteknik och felsökningsteknik inom hydraulikområdet. Förståelse för när, var och hur man mäter och hur...
Industriell Elteknik/elkraftteknik
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
14 000 SEK
Flera orter (2)
Kursen vänder sig till tekniker, montörer m fl  som behöver aktuell kunskap om industriell elkraftteknik. Du lär dig att förstå...
Att starta och leda TPM, del 1
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Det är varken svår, revolutionerande eller en fråga om teknik att arbeta med TPM. Det är helt enkelt ett systematiskt...
Byggnads- och installationsteknik
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Detta är en grundläggande utbildning för fastighetsförvaltare, blivande förvaltare, fastighetstekniker och andra personer med behov av grundkunskaper i byggnads- och...
FU och inspektionsteknik, del 2 - Mekanisk utrustning
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Regelbundna inspektioner och tillståndskontroller är en självklar del av det förebyggande underhållet. Dessutom ska FU-tekniken fungera som produktionspersonalens tekniska expert,...
Reparation och ändring – Vad gäller?
Kiwa Inspecta
1 dag
6 500 SEK
Flera orter (2)
Att modifiera och reparera rör och kärl i anläggningar tillhör vardagen. Förändringar i regelverk har gjort det svårt att veta...
Ytbehandling mot korrosion
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
14 800 SEK
Stockholm
Fel val av material eller ytbehandling kan medföra risker för en konstruktion. På kursen Ytbehandling mot korrosion går vi igenom...
Motorsågskörkort klass A + B
Kunskapskontoret
3 dagar
5 900 SEK
Malmö
Motorsågskörkort klass A, Motorsågning Syfte och mål: Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att...
Ställtidsreduktion (SMED)
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
Onödigt långa omställningstider drar ner produktiviteten och ger en tröghet i produktionen. Ett effektivt och likformat ställarbete och förbättrad ordning...
LTE grundkurs - 4G
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
12 500 SEK
Stockholm
- Här får du en systemöversikt av 4G-tekniken för mobilsystemet LTE. Du lär dig bland annat principerna för OFDM-radio och...
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål
Intertek Academy
1 dag
5 400 SEK
Stockholm
Utbildningen i IEC 61010-1 behandlar inledningsvis och i korthet frågor om produktansvar och CE märkning samt de flertal direktiv som...
Larm och kameraövervakning
SSF Stöldskyddsföreningen
3 dagar
17 950 SEK
Stockholm
Ofta sker en upphandling av inbrottslarm och kameraövervakningssystem gemensamt och det ställs stora krav på kunskap för att få en...
Diplomerad Fastighetsförvaltare
Newton
         
(7)
6 månader
79 000 SEK
Flera orter (3)
Att arbeta i rollen som Fastighetsförvaltare kräver kompetens inom såväl teknik och ekonomi som juridik och kommunikation. Fastighetsbranschen utvecklas snabbt...
Utbildning till specialist som underhållstekniker
Idhammar i Sverige AB
12 dagar
48 900 SEK
Södertälje
Utbildningen till specialist som underhållstekniker har tagit fram tillsammans med UTEK för att ge deltagarna en bred kunskap inom underhållsområdet...
Tillämpad reglerteknik, steg 2
Siemens-Sitrain utbildningscenter
4 dagar
15 000 SEK
Huddinge
Gör rätt från början och lös problem där de är och inte med mer teknik! Under den här fabrikatsoberoende fortsättningskursen går vi...
Miljöinventering av byggnader
BFAB (STF)
2 dagar
13 600 SEK
Göteborg
EU:s ramdirektiv för avfall kräver att minst 70 % av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska återvinnas senast 2020. För...
El runt kylmaskiner
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
2 dagar
7 100 SEK
Katrineholm
De t här är en kurs för dig som är tekniker och arbetar med kyl- och värmepumpaggregat. Din arbetsdag består...
Effektivt förebyggande underhåll
Teknikutbildarna
         
(22)
2 dagar
14 500 SEK
Rikstäckande
Ett effektivt sätt att undvika fel är att förebygga eller eliminera dem innan de uppstår. Detta kan göras genom att...
GreenBuilding baskurs
Sweden Green Building Council
0,5 dagar
2 600 SEK
Stockholm
Vill du lära dig mer om det starka varumärket GreenBuilding? Vill du förstå varför denna certifiering efterfrågas av allt fler...
Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
13 400 SEK
Stockholm
Fördjupa dina kunskaper om neutralpunkter, jordfel och jordfelsströmmar i icke direktjordade elnät! På kursen får du lära dig metoder för...
Styrteknik/PLC, grundkurs
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Kursen för dig som behöver grundläggande kunskaper om hur PLC-system fungerar och programmeras.För att ge dig bästa möjliga förutsättningar arbetar...
Fastighetsförmedling, introduktion, 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs beskriver mäklarrollens möjligheter och utmaningar men belyser även begränsningar och etiska ställningstaganden. Vilka processer, regler, praxis och lagstiftning...
Energisystem
Chalmers Professional Education
4 dagar
19 000 SEK
Göteborg
Att uppnå målen för ett hållbart energisystem kommer att ha en signifikant påverkan på energimarknaden. Att möta utmaningarna kräver en...
GSM - uppdatering
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
17 000 SEK
Stockholm
Du får en genomgång av EDGE Evolution, dual transfer mode, VAMOS och andra nyheter i GSM. Ska du jobba professionellt...
Transportnät och optiska system
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
13 700 SEK
Stockholm
Du får förståelse för hur nya datahungriga tjänster påverkar design av Transportnät och ökar din kunskap för optiska system för...
Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs
BFAB (STF)
2 dagar
13 600 SEK
Stockholm
Lär dig välja rätt upplåtelseform! Om förvaltningen innehåller mark och vatten behöver du ha kunskap i arrenderätt och andra nyttjanderätter....
Facility Management, FM
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 500 SEK
Flera orter (2)
Facility Management är en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler, teknik och arbetsprocesser i relation till kärnverksamhetens behov.Facility...
Produktionstekniker
Consensus Sverige AB
13 dagar
32 500 SEK
Örebro
Time-to-Market och Time-to-Consumer är två begrepp som är fundamentala i dagens industriella processer. Att effektivisera verksamheten som är fundamental för...
Vattenkraftteknik
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
18 700 SEK
Stockholm
Kursen i Vattenkraftteknik ger dig grundläggande kunskaper om produktion av elkraft och drift i vattenkraftverk. Du lär dig hur drift...
Fastighetsrätt 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus på de normer dvs. lagar och...
Förbränningsteknik
Chalmers Professional Education
3 dagar
13 700 SEK
Göteborg
Förbränningsteknik Med fokus på fluidiserad bädd En tredagarskurs som ger fördjupade kunskaper inom förbränning i fluidiserad bädd. Kursen är utarbetad...
LTE Advanced Pro och 5G
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
NY KURS! LTE Advanced Pro är det namn som 3GPP satt på versioner efter release 13. Kursen behandlar release 13...
Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
19 800 SEK
Stockholm
Maskindirektivet är grundläggande i kursen och vi går igenom regelverket för maskin- och processäkerhet för CE märkning. Förutom tillverkarens skyldigheter...
El för mekaniker
Consensus Sverige AB
         
(1)
5 dagar
15 700 SEK
Örebro
Mål: Att lära sig hur el-kretsar fungerar Sambandet mellan ström, spänning och resistans Att hantera mätinstrument. Efter detta program kan...
Byggnadsteknik 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs syftar till att ge fastighetsmäklare breda kunskaper i byggnadsteknik enligt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter. Kursen ges med FEI FLEX. Det...
Logistik i byggbranschen
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
Digitalisering och allt snabbare informationsflöden ställer nya krav på logistikhanteringen vid infrastrukturprojekt, samtidigt som det öppnar upp för nya sätt...
Serviceledare
EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter
4 dagar
17 500 SEK
Nyköping
Som serviceledare möter du varje dag företagets viktigaste kunder, de kunder som hela tiden kommer tillbaka. När du får en...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 1145 träffar
123...2223
Visa nästa 500 kurser

Mer om Teknikutbildningar

teknikutbildningarVad har man för nytta av en teknikutbildning?

När det kommer till teknik krävs skicklighet för att kunna utföra sitt arbete på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Har du exempelvis koll på ritningsläsning? Eller vet du hur man genomför en ordentlig riskanalys? När var senast du uppdaterade dina kunskaper kring LOU när det kommer till upphandling av entreprenader? En teknikutbildning skulle kunna uppdatera dig med det senaste inom teknik inom ditt område. Det kan handla om logik och sätt att både optimera och effektivisera sitt arbete men även att förstå de nya lagar och direktiv som gör att man måste tänka på ett nytt sätt kring sitt arbete.

Vem borde gå en teknikutbildning?

En utbildning i teknik är därför till för dig som arbetar inom bygg, el/elektronik, energi/energideklarationer, fastighetsförfaltning, industri, produktutveckling, telekom/radio, transport/fordon, VVS och vill utvecklas vidare för att kunna klara dina arbetsuppgifter bättre.

Olika typer av teknikutbildningar:

Inom kategorin teknik finns både grundläggande och avancerade utbildningar med fokus på både praxis, teori och direktiv inom bland annat:
• Bygg
• Energi
• Industri
• Transport
• Produktutveckling
• VVS

Vanligt innehåll:

Vad lär man sig när man går en teknikutbildning? Kategorin teknik har ett brett fokus där många olika områden ingår. Många områden har både liknande förutsättningar och utvecklingsområden vilket gör att det går att samla dem på det här sättet. Några vanliga teman inom dessa områden kan exempelvis vara säkerhet, service och reparationer, entreprenadrätt eller praktiska utvecklande utbildningar där du får möjlighet utveckla din skicklighet.

Säkerhet är ett viktigt fokus i teknikbranschen. Under en utbildning ligger betoningen på de nya regler och lagar som gäller för just din bransch för att det ska gå rätt till men också rent praktiskt hur man på bästa sätt gör sin arbetsplats så säker som möjligt.

Service och reparationer är en stor del av att arbeta med teknik. Det är betydelsefullt att ha koll på effektiva sätt att lösa problem och att kunna göra en ordentlig felsökning. Utöver det är också kunskap kring kundrelationer och vad som leder till bra service ett stort fokus i teknikutbildningar. Här ingår är även entreprenadrätt som en viktig del.

Praktiska utbildningar är alltid ett mer effektivt sätt att lära sig något, speciellt inom teknik. Vid en installation, förbättringsarbete eller likande är det viktigt att du genom praktiska övningar lärt dig att utveckla framgångsrika arbetsmetoder att göra det på.

Ett vanligt upplägg:

Plats: Utbildningarna är främst öppna eller företagsanpassade. De sker därför oftast antingen på plats i utbildarens lokaler eller hos ert företag.

Format: När du går en teknikutbildning är upplägget oftast pedagogiska praktiska övningar där man går igenom hur system fungerar och hur de är uppbyggda. Praxis är i fokus och hur man faktiskt löser problem i praktiken. Även vid teoretiska kurser värvas oftast teori med övningar. 

Längd: En utbildning är vanligtvis mellan en dag till en vecka. Beroende på utbildningens omfattning kan den ibland även vara längre.