Teknikutbildningar

Teknikutbildningar

Här hittar du teknikutbildningar för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Teknik är ett ämne som är vitt och brett, du kanske exempelvis är ingenjör, tekniker eller så arbetar du inom industri, bygg, el eller VVS? Kanske jobbar du med energi, telekom, transport eller produktutveckling? Allt det här och har vi samlat under kategorin teknik. Kategorin teknikutbildningar innehåller därför allt det kreativa och utvecklande inom dessa yrken.

Teknik är något som ständigt utvecklas och där det gäller att vara uppdaterad med det senaste både inom direktiv och metoder för att känna sig trygg i sin roll och för att kunna genomföra sitt arbete på ett så produktivt sätt som möjligt. På utbildning.se hittar du alltid det
senaste inom teknikutbildning, så att du alltid har tillgång till den
kompetens som krävs just nu inom din bransch.

CNC Teknik 2014 - Grön nivå, Eskilstuna
Lernia
1 dag
Eskilstuna
CNC Teknik 2014 grön nivå är ett verktyg för validering och certifiering av personal som arbetar med CNC styrda maskiner...
CNC Teknik 2014 - Grön nivå, Lycksele
Lernia
1 dag
Lycksele
CNC Teknik 2014 grön nivå är ett verktyg för validering och certifiering av personal som arbetar med CNC styrda maskiner...
Solceller - teknik och ekonomi
BFAB (STF)
2 dagar
13 900 SEK
Stockholm
På kursen får du lära dig både de tekniska och ekonomiska aspekterna kring en solcellsinstallation. Upplägget varvar teori med praktiska...
Certifierad underhållstekniker
Teknikutbildarna
10 dagar
52 500 SEK
Solna
Vårt kursprogram för certifiering av tekniker ger dig en god grund för att bli certifierad enligt europeisk standard. Samtidigt lär...
Grundläggande teoretisk kylteknik
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
10 250 SEK
Katrineholm
Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper om tekniken i kylprocessen i kyl , frys och värmepumpaggregat och kunskap om köldmedier och...
Ventilationsmätteknik, fördjupningskurs
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 600 SEK
Flera orter (2)
För att kunna verifiera och validera inneklimat, prestanda på återvinning med mera krävs allt mer och mer mätteknik. Detta är...
Vattenkraftteknik
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
17 300 SEK
Stockholm
Kursen i Vattenkraftteknik ger dig grundläggande kunskaper om produktion av elkraft och drift i vattenkraftverk. Du lär dig hur drift...
Serviceledare
EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter
4 dagar
17 500 SEK
Nyköping
Som serviceledare möter du varje dag företagets viktigaste kunder, de kunder som hela tiden kommer tillbaka. När du får en...
Grundutbildning för mekaniker/reparatörer
Consensus Sverige AB
28 dagar
80 000 SEK
Örebro
Bakgrund: Consensus har utbildat mekaniker/ reparatörer, underhållstekniker och underhållsingenjörer via anpassade utbildningar och yrkeshögskoleutbildningar till bland annat AB Volvo sedan...
Badanläggningar 2017
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
7 980 SEK
Stockholm
Är det dags att bygga en ny badanläggning eller ta krafttag med den gamla? Då är konferensen Badanläggningar rätt forum...
Processindustridagarna 2015
Inspecta Sweden AB
2 dagar
6 700 SEK
Göteborg
Välkommen till Inspectas seminarie Processdagar. Det är ett årligen återkommande seminarium som vänder sig till dig som arbetar på raffinaderi,...
Tryck & Svets 2016
Inspecta Sweden AB
2 dagar
6 850 SEK
Göteborg
Programarbetet för Tryck & Svets 2016 pågår.  2015 års seminarium hölls 23 24 april i Göteborg. Datum för nästa års...
Breakthrouigh innovation
Chalmers Professional Education
1 dag
6 950 SEK
Göteborg
THE INNOVATION CHALLENGE Most companies have ambitious growth goals. The trouble is that markets in many countries and industries are...
Att starta och leda TPM, del 1
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Det är varken svår, revolutionerande eller en fråga om teknik att arbeta med TPM. Det är helt enkelt ett systematiskt...
Byggnads- och installationsteknik
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Detta är en grundläggande utbildning för fastighetsförvaltare, blivande förvaltare, fastighetstekniker och andra personer med behov av grundkunskaper i byggnads och...
FU och inspektionsteknik, del 2 - Mekanisk utrustning
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Regelbundna inspektioner och tillståndskontroller är en självklar del av det förebyggande underhållet. Dessutom ska FU tekniken fungera som produktionspersonalens tekniska...
Reparation och ändring – Vad gäller?
Inspecta Sweden AB
1 dag
3 200 SEK
Flera orter (5)
Förändringar i regelverken har gjort det svårt att veta vad som gäller när det kommer till modifiering och reparation av...
Hydraulikkurs Montör – inriktning certifiering
ITH - Institutet för tillämpad hydraulik
3 dagar
7 500 SEK
Örnsköldsvik
Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med montage av komponenter i hydraulsystem, ingenjörer, tekniker och projektledare. Kurs är...
Ställtidsreduktion (SMED)
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
Onödigt långa omställningstider drar ner produktiviteten och ger en tröghet i produktionen. Ett effektivt och likformat ställarbete och förbättrad ordning...
Tillämpad reglerteknik, steg 2
Siemens-Sitrain utbildningscenter
4 dagar
15 000 SEK
Huddinge
Gör rätt från början och lös problem där de är och inte med mer teknik! Under den här fabrikatsoberoende fortsättningskursen går vi...
Diplomerad Fastighetsförvaltare
Newton
         
(5)
6 månader
79 000 SEK
Flera orter (3)
Att arbeta i rollen som Fastighetsförvaltare kräver kompetens inom såväl teknik och ekonomi som juridik och kommunikation. Fastighetsbranschen utvecklas snabbt...
Grundkurs i Hydraulik II Proportionalteknik – inriktning certifiering
ITH - Institutet för tillämpad hydraulik
3 dagar
11 000 SEK
Örnsköldsvik
Alla som arbetar inom industri eller inom mobila sektorn kommer i kontakt med någon form av styrd hydraulik. Genom denna...
Utbildning till specialist som underhållstekniker
Idhammar i Sverige AB
12 dagar
48 900 SEK
Södertälje
Utbildningen till specialist som underhållstekniker har tagit fram tillsammans med UTEK för att ge deltagarna en bred kunskap inom underhållsområdet...
Diplomerad Fastighetsförvaltare
Folkuniversitetet Stockholm
180 timmar
41 000 SEK
Stockholm
Folkuniversitetet bedriver en av marknadens mest populära och eftertraktade utbildningar inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder en bred fastighetsförvaltarutbildning där tyngdpunkten ligger...
Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
19 800 SEK
Stockholm
Maskindirektivet är grundläggande i kursen och vi går igenom regelverket för maskin och processäkerhet för CE märkning. Förutom tillverkarens skyldigheter...
Grundkurs i Hydraulik I – inriktning certifiering
ITH - Institutet för tillämpad hydraulik
4 dagar
11 000 SEK
Örnsköldsvik
Denna utbildning vänder sig till tekniker, inköpare, underhållstekniker och konstruktörer. Kursen är anpassad för att kunna möta de krav som...
Hydraulik Konstruktör – inriktning certifiering
ITH - Institutet för tillämpad hydraulik
4 dagar
12 500 SEK
Örnsköldsvik
För att kunna få ett system att jobbar i harmoni krävs det goda kunskaper i systemfunktion och systemanpassningar för ingående...
Effektivt förebyggande underhåll
Teknikutbildarna
         
(22)
2 dagar
13 000 SEK
Rikstäckande
Ett effektivt sätt att undvika fel är att förebygga eller eliminera dem innan de uppstår. Detta kan göras genom att...
Fastighetsförmedling, introduktion, 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs beskriver mäklarrollens möjligheter och utmaningar men belyser även begränsningar och etiska ställningstaganden. Vilka processer, regler, praxis och lagstiftning...
Fabriksbetongtillverkning kompetensklass II-T
Teknologisk Institut AB Sverige
10 dagar
24 000 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Fabriksbetongtillverkning klass II T ger dig bra kunskap om materialet betong, teknik och bestämmelser för att du skall kunna...
IMD – individuell mätning och debitering
Teknikutbildarna
1 dag
5 900 SEK
Solna
EU:s Energieffektiviseringsdirektiv (EED) uppmanar medlemsstaterna att införa Individuell mätaning och debitering (IMD) på nyttigheter som varmvatten, elektricitet, gas och värme....
Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs
BFAB (STF)
2 dagar
13 600 SEK
Stockholm
Lär dig välja rätt upplåtelseform! Om förvaltningen innehåller mark och vatten behöver du ha kunskap i arrenderätt och andra nyttjanderätter....
Ytbehandling mot korrosion
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
13 600 SEK
Stockholm
Fel val av material eller ytbehandling kan medföra risker för en konstruktion. På kursen Ytbehandling mot korrosion går vi igenom...
Energisystem
Chalmers Professional Education
4 dagar
19 000 SEK
Göteborg
Att uppnå målen för ett hållbart energisystem kommer att ha en signifikant påverkan på energimarknaden. Att möta utmaningarna kräver en...
Lean för bygg och anläggningssektorn
Chalmers Professional Education
10 dagar
37 500 SEK
Göteborg
Kursen utgår ifrån en uppsättning principer och tekniker vars syfte är att effektivisera och kvalitetssäkra byggandet. Det handlar om en...
Fastighetsrätt 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus på de normer dvs. lagar och...
Förbränningsteknik
Chalmers Professional Education
3 dagar
12 000 SEK
Göteborg
Förbränningsteknik Med fokus på fluidiserad bädd En tredagarskurs som ger fördjupade kunskaper inom förbränning i fluidiserad bädd. Kursen är utarbetad...
AMA Hus 14
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (2)
AMA Hus uppdateras numera oftare. Från tidigare intervall på 10 15 år uppdateras numera AMA vart 3 4 år.AMA Hus...
LTE grundkurs - 4G
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Här får du en systemöversikt av 4G tekniken för mobilsystemet LTE. Du lär dig bland annat principerna för OFDM radio...
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål
Intertek Academy
1 dag
5 400 SEK
Stockholm
Utbildningen i IEC 61010 1 behandlar inledningsvis och i korthet frågor om produktansvar och CE märkning samt de flertal direktiv...
Industriell Elteknik/elkraftteknik
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
14 000 SEK
Flera orter (2)
Kursen vänder sig till tekniker, montörer m fl  som behöver aktuell kunskap om industriell elkraftteknik. Du lär dig att förstå...
PLC / Styrteknik - Grundkurs
ARCC Utbildning AB
2 dagar
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger kunskap om olika programmeringsspråk för PLC och ger dig förmåga att skapa enklare PLC program. Du lär dig...
Byggnadsteknik 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs syftar till att ge fastighetsmäklare breda kunskaper i byggnadsteknik enligt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter. Kursen ges med FEI FLEX. Det...
El runt kylmaskiner
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
10 250 SEK
Katrineholm
De t här är en kurs för dig som är tekniker och arbetar med kyl och värmepumpaggregat. Din arbetsdag består...
Röjsåg, röjningsteknik och säkerhet, Nivå RA Grund
Företagsutbildarna
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (3)
Utbildning i röjningsteknik och säkerhet så att du kan hantera röjsågen på ett säkert och effektivt sätt. Utbildningen syftar till...
Elmaskiner/Elmotorer- Asynkron/Synkron/Synkron reluktans
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
13 600 SEK
Stockholm
På kursen går vi igenom elmaskiners och elmotorers funktioner och användningsområden. Vi kommer framförallt att beröra asynkronmaskinen, synkronmaskinen och den...
KNX, steg 1 – Projektering och installation
Teknikutbildarna
         
(7)
2 dagar
6 300 SEK
Rikstäckande
Denna tvådagarskurs ger de kunskaper som krävs för att kunna projektera och installera KNX anläggningar. För att nå den fulla...
Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
13 400 SEK
Stockholm
Fördjupa dina kunskaper om neutralpunkter, jordfel och jordfelsströmmar i icke direktjordade elnät! På kursen får du lära dig metoder för...
Styrteknik/PLC, grundkurs
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Kursen för dig som behöver grundläggande kunskaper om hur PLC system fungerar och programmeras.För att ge dig bästa möjliga förutsättningar...
ADR 1.3, Linköping
Lernia
1 dag
Linköping
ADR 1.3 är ett regelverk för att hantera farligt gods, lasta / lossa farligt gods inom inhägnat område/företag. Både du...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 1241 träffar
arrow123...2425arrow
Visa nästa 500 kurser

Mer om Teknikutbildningar

teknikutbildningarVad har man för nytta av en teknikutbildning?

När det kommer till teknik krävs skicklighet för att kunna utföra sitt arbete på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Har du exempelvis koll på ritningsläsning? Eller vet du hur man genomför en ordentlig riskanalys? När var senast du uppdaterade dina kunskaper kring LOU när det kommer till upphandling av entreprenader? En teknikutbildning skulle kunna uppdatera dig med det senaste inom teknik inom ditt område. Det kan handla om logik och sätt att både optimera och effektivisera sitt arbete men även att förstå de nya lagar och direktiv som gör att man måste tänka på ett nytt sätt kring sitt arbete.

Vem borde gå en teknikutbildning?

En utbildning i teknik är därför till för dig som arbetar inom bygg, el/elektronik, energi/energideklarationer, fastighetsförfaltning, industri, produktutveckling, telekom/radio, transport/fordon, VVS och vill utvecklas vidare för att kunna klara dina arbetsuppgifter bättre.

Olika typer av teknikutbildningar:

Inom kategorin teknik finns både grundläggande och avancerade utbildningar med fokus på både praxis, teori och direktiv inom bland annat:
• Bygg
• Energi
• Industri
• Transport
• Produktutveckling
• VVS

Vanligt innehåll:

Vad lär man sig när man går en teknikutbildning? Kategorin teknik har ett brett fokus där många olika områden ingår. Många områden har både liknande förutsättningar och utvecklingsområden vilket gör att det går att samla dem på det här sättet. Några vanliga teman inom dessa områden kan exempelvis vara säkerhet, service och reparationer, entreprenadrätt eller praktiska utvecklande utbildningar där du får möjlighet utveckla din skicklighet.

Säkerhet är ett viktigt fokus i teknikbranschen. Under en utbildning ligger betoningen på de nya regler och lagar som gäller för just din bransch för att det ska gå rätt till men också rent praktiskt hur man på bästa sätt gör sin arbetsplats så säker som möjligt.

Service och reparationer är en stor del av att arbeta med teknik. Det är betydelsefullt att ha koll på effektiva sätt att lösa problem och att kunna göra en ordentlig felsökning. Utöver det är också kunskap kring kundrelationer och vad som leder till bra service ett stort fokus i teknikutbildningar. Här ingår är även entreprenadrätt som en viktig del.

Praktiska utbildningar är alltid ett mer effektivt sätt att lära sig något, speciellt inom teknik. Vid en installation, förbättringsarbete eller likande är det viktigt att du genom praktiska övningar lärt dig att utveckla framgångsrika arbetsmetoder att göra det på.

Ett vanligt upplägg:

Plats: Utbildningarna är främst öppna eller företagsanpassade. De sker därför oftast antingen på plats i utbildarens lokaler eller hos ert företag.

Format: När du går en teknikutbildning är upplägget oftast pedagogiska praktiska övningar där man går igenom hur system fungerar och hur de är uppbyggda. Praxis är i fokus och hur man faktiskt löser problem i praktiken. Även vid teoretiska kurser värvas oftast teori med övningar. 

Längd: En utbildning är vanligtvis mellan en dag till en vecka. Beroende på utbildningens omfattning kan den ibland även vara längre.

Så här går du vidare

 Filtrera listan och välj  passande utbildningar

 Gör 
 intresseanmälningar

 Du blir kontaktad och får  mer information av  arrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om kompetensutveckling.

Jämför utbildningar

Reportage
Kraftfullt samarbete mellan Bilf...

För att samordna utbildningar för 200 personer utspridda på olika orter krävs en stabil och pålitlig utbildningsleverantör. Det vet Ulla Augustsson, utbildningsplanerare på industrikoncernen Bilfinger, som sedan tre år tillbaka har ett nära samarbete med Teknikutbildarna.

Läs mer
Teknologisk Institut – en utbild...

Johan Bågander har under sina tjugo år som OVK-besiktningsman hunnit gå flertalet kurser hos Teknologisk Institut. Varför? Helt enkelt för att de har bra kurser som passar, berättar han.

Läs mer
Kvalificerad fastighetsförvaltni...

Kursen Kvalificerad fastighets-förvaltning hos BFAB (STF) hjälpte Karolin att förstå sin nya roll – och hon ser positiva effekter redan nu. Hon tror även att hennes framtida karriär kan gynnas av kursen. 

Läs mer
Arbetsledning Steg 1 – Teknologi...

– Jag fick med mig nya användbara verktyg från kursen som jag kommer kunna ha med mig livet ut – enkla, men väldigt effektiva, berättar Mikael Lahti.

Läs mer
expand Visa fler reportage