Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Mobila arbetsplattformar
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 30 träffar
1
2
Annonser

Populära platser

Utbildning för mobila arbetsplattformar – Lyft din kunskap och ditt värde

Att lyfta och sänka en plattform är inte själva utmaningen med att köra lift. Det är att göra det korrekt och säkert både ur mänsklig och teknisk synvinkel. En auktoriserad utbildning för att framföra en mobil arbetsplattform garanterar att föraren har fördjupat både sina tekniska och praktiska kunskaper kring såväl framförande som underhåll av liften.

Som förare blir du till en värdefull resurs för företaget genom att du på ett teoretiskt plan har lärt känna de olyckor som kan ske i arbetet - samt hur du kan förebygga och därmed undvika dem. Undersökningar visar att 80 % av de olyckor som sker vid hantering av liftar orsakas av att man har brutit mot säkerhetsföreskrifterna - olyckor som med rätt kunskap alltså skulle ha kunnat undvikas.

Då Arbetsmiljöverket föreskriver att varje liftförare skall vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning, höjer en auktoriserad utbildning ditt värde i arbetsgivarens ögon.

Läroplan från Liftutbildningsrådet

Idag finns en övergripande läroplan som alla auktoriserade utbildningar för mobila arbetsplattformar följer. I detta dokument stadgas de olika delar av den grundläggande utbildningen som gör dig till en kompetent liftförare. Du lär dig inte bara om själva framförandet av liften, utan förvärvar också kunskaper om liftens tekniska uppbyggande och dess olika funktioner. Du får värdefull kännedom kring kontroll och besiktning, samt studerar yttre faktorer så som centrifugalkraft, vindkraft och sidokraft, för att kunna etablera en välbalanserad tyngdpunkt vid arbetet med liften. Inte minst utbildning kring säkerhet utgör ett viktigt inslag i varje kurs.

Teori och praktik

Utbildningen innehåller såväl teori som praktik. Du studerar olika typer av arbetsplattformar och liftar, samt dess yttre och inre egenskaper. För att du skall få en sann känsla för liftens funktioner, krävs en kännedom om vad som pågår både bakom och framför spakarna, samt hur yttre faktorer så som vindhastighet eller omfång på lasten påverkar maskinens egenskaper.

Det är upp till dig som förare att kompensera för dessa olika händelser. Med en liftutbildning i bagaget har du kompetensen för att göra ett bra jobb - oavsett väder och vind.