Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Motorsåg & Röjsåg
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 43 träffar
1
2
Annonser

Ämnen inom Motorsåg & Röjsåg

Populära platser

Reportage inom Motorsåg & Röjsåg

Vanliga frågor

 • Nej, det finns inget krav på motorsågskörkort för privatpersoner om du fäller träd på din egna tomt eller mark. Kravet gäller för yrkesverksamma. Om du däremot anlitar en vän för att hjälpa dig, behöver både du och den du anlitat ha motorsågskörkort.

  Även om det inte är ett krav kan det vara en bra ide att skaffa motorsågskörkort. Då lär du dig allt du behöver för att fälla träd på ett säkert sätt.

 • Rekommendationen från Arbetsmiljöverket är att du bör göra om proven vart femte år för att säkerställa att du har rätt kunskaper. Det finns dock inget lagkrav eller giltighetstid för motorsågskörkortet. 

 • Det absolut vanligaste är att du tar ett kombinerat Motorsågskörkort A+B. Priset på ett sådant motorsågskörkort kan variera mellan 3 000 - 15 000 kronor, beroende på omfattningen på kursen och dina tidigare erfarenheter.

 • Det finns ett par olika nivåer på motorsågskörkort, vanligast är att du har ett A+B-kort men det finns även flera nivåer för mer avancerade arbetsmoment:

  • Nivå A – Motorsågning
  • Nivå B – Trädfällning Grund
  • Nivå C – Trädfällning Avancerad
  • Nivå D – Linjearbete
  • Nivå E – Skylift
  • Nivå I – Industri
  • Nivå F – Räddningsstjänst
  • Nivå S – Skadade träd
  • Nivå V – Räddningstjänst

Att ta körkort för röjsåg eller motorsåg innebär att du lär dig hur röjning- och avverkningsarbetet på din arbetsplats bör genomföras för att vara så säkert och effektivt som möjligt. Under en utbildning går du vanligtvis igenom olika arbetsmoment i varierande komplexitet, främst för att minimera olycksrisken men du lär dig även metoder för att minimera onödig ansträngning. 

För att få motorsågskörkort bör du kunna:

 • Säkerhetsregler
 • Hur du sköter och vårdar sågen
 • Apteringsregler
 • Hur du arbetar tekniskt och utförande av praktiska arbetsmoment

Detta gäller främst grundläggande nivån för motorsågskörkort (A). För mer avancerad trädfällning finns även certifiering i nivåerna B, C, D, E, F, S.

Efter genomförd utbildning finns möjlighet för "uppkörning", enligt riktlinjer från Säker Skog. Uppkörningen genomförs tillsammans med certifierade instruktörer, och det är de som utfärdar själva motorsågskörkortet. 

Behöver du skaffa röjsågskörkort?

Det finns två nivåer av röjsågskort samt en specialklass. En röjsåg har en roterande klinga med tillhörande bärsele, till skillnad från en motorsåg som har det mer klassiska sågutseendet. Röjsågen används främst för att röja sly, gräs och att avverka ungskog och högt sittande grenar. 

Röjsåg – Nivå RA (Röjsåg A)

RA är den grundläggande nivån och behandlar skötsel, hantering och enklare röjningsarbeten av exempelvis gräs och sly. Denna nivå inkluderar även specialklassen RT, du behöver alltså inte ta RT-nivån om du redan klarat RA-nivån. 

Utbildningen på denna nivå innehåller:

 • Hantering av röjsågen
 • Justering av röjsåg och sele
 • Grundläggande teknik för sågning och avverkning
 • Teknik för röjning av sly samt trimning av gräs
 • Kontroll samt daglig skötsel av röjsåg
 • Säkerhetsbestämmelser och risker

 

Röjsåg – Nivå RB (Röjsåg B)

På RB-nivån går utbildaren igenom en mer avancerade användning av röjsåg för användning vid skogsröjningsarbeten. Tonvikten på utbildningen ligger på ungskogsröjning samt underväxtröjning. 

Utbildningen på denna nivå innehåller:

 • Fällning av mindre träd
 • Teknik och metoder vid fällning av grövre träd
 • Rekommenderad planering av arbete
 • Säkerhetsbestämmelser och risker
 • Rensning av högre sittande grenar och kapning i sektioner

 

Röjsåg – Nivå RT

RT-nivån är en speciell nivå som enbart berör trimning av gräs med skärverktyg av plast. Innehållet är detsamma som för RA-nivån men inga skärverktyg i metall ingår. Den främsta målgruppen är sommararbetande ungdomar. 

Teoriprov och praktiskt prov

Innan man får plocka ut sitt kort krävs godkänt resultat på både ett teoretisk och praktisk prov. För att klara det teoretiska provet krävs det att man har ett visst antal rätt. För det praktiska provet ska man kunna visa att man behärskar röjsågen, arbetstekniken och kan hantera den på ett säkert sätt.

Källa: Säker Skog