Visa utbildning.se som: Mobil
 • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-25 av 25 träffar
 

Varför gå en fallskyddsutbildning?

Fallolyckor är en av de i särklass vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsrelaterade skador och dödsfall i Sverige. För allt arbete på över två meters höjd krävs idag fallskydd. En fallskyddsutrustning består av flera delar som kan kombineras eller användas separat.

Enligt Arbetsmiljöverket bör den som använder fallskydd i sitt yrke få utbildning i hur man ska använda, koppla och prova utrustningen före användning. Varje arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen (AFS 2001:1, AFS 2001:3) skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt utbilda personalen i hur fallskyddsutrustningen skall användas.

Vem bör gå en kurs i fallskydd?

Alla inom bygg- och rivningsbranschen som arbetar på hög höjd med risk för fall, eller som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar för, monterar/hanterar eller arbetar med fallskydd bör gå en fallskyddsutbildning.

Exempel på yrken som ofta använder fallskydd är:

 • takläggare
 • arbetsledare
 • skyddsombud
 • plåtslagare
 • snöskottare
 •  snickare
 •  målare
 •  fastighetsskötare

Vad lär du dig på en fallskyddsutbildning?

Några av de vanligaste punkterna som tas upp under en fallskyddsutbildning är:

 • Grundläggande lagar, regler, föreskrifter och normer
 • Risker, fallfaktorer, riskanalys
 • Räddning, räddningsplan, åtgärder vid olycka/tillbud
 •  Förebyggande åtgärder – olika metoder för att förhindra och minimera riskerna av ett fall
 • Test av utrustning för fallskydd
 • Praktiska övningar med sele och olika typer av stödlinor och fallskydd
 • Skötsel, förvaring, daglig kontroll och underhåll
 • Förankringspunkter/ankarpunkter
 • Teoretiskt prov

Vad händer efter fallskyddsutbildningen?

Efter utbildningen har deltagaren ökad förståelse för användandet av personlig fallskyddsutrustning, såväl i teorin som i praktiken, samt en ökad medvetenhet för att förebygga fallrisker samt kunskap kring hur man minskar personskador.

Efter genomförd utbildning får kursdeltagaren ett kompetensbevis som är giltigt i 5 år.