Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

 • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-25 av 44 träffar
12

Varför gå en fallskyddsutbildning?

Fallolyckor är en av de i särklass vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsrelaterade skador och dödsfall i Sverige. För allt arbete på över två meters höjd krävs idag fallskydd. En fallskyddsutrustning består av flera delar som kan kombineras eller användas separat.

Enligt Arbetsmiljöverket bör den som använder fallskydd i sitt yrke få utbildning i hur man ska använda, koppla och prova utrustningen före användning. Varje arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen (AFS 2001:1, AFS 2001:3) skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt utbilda personalen i hur fallskyddsutrustningen skall användas.

Vem bör gå en kurs i fallskydd?

Alla inom bygg- och rivningsbranschen, som arbetar på hög höjd med risk för fall, eller som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar för, monterar/hanterar eller arbetar med fallskydd bör gå en fallskyddsutbildning.

Exempel på yrken som ofta använder fallskydd är:

 • takläggare
 • arbetsledare
 • skyddsombud
 • plåtslagare
 • snöskottare
 •  snickare
 •  målare
 •  fastighetsskötare

Vad lär du dig på en fallskyddsutbildning?

Några av de vanligaste punkterna som tas upp under en fallskyddsutbildning är:

 • Grundläggande lagar, regler, föreskrifter och normer
 • Risker, fallfaktorer, riskanalys
 • Räddning, räddningsplaner, åtgärder vid olycka/tillbud
 • Förebyggande åtgärder – olika metoder för att förhindra och minimera riskerna av ett fall
 • Test av utrustning för fallskydd
 • Praktiska övningar med sele och olika typer av stödlinor och fallskydd
 • Skötsel, förvaring, daglig kontroll och underhåll
 • Förankringspunkter/ankarpunkter
 • Teoretiskt prov

Vad händer efter fallskyddsutbildningen?

Efter utbildningen har deltagaren ökad förståelse för användandet av personlig fallskyddsutrustning, såväl i teorin som i praktiken, samt en ökad medvetenhet för att förebygga fallrisker samt kunskap kring hur man minskar personskador.

Efter genomförd utbildning får kursdeltagaren ett kompetensbevis som är giltigt i 5 år.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!