Visa utbildning.se som: Mobil

ADR-utbildningar

Farligt gods (ADR-regelverk)

En ADR-utbildning passar bra för dig som hanterar transport av farligt gods på väg. ADR är det regelverk som gäller inom EU för transportering av gods som klassificeras som farligt. Den svenska versionen av regelverket kallas för ADR-S. Reglerna i ADR ska tillämpas vid varje transportsträcka på väg inom och mellan EU-länder.

Känner du att din kunskap om transport av farligt gods brister eller behöver uppdateras lite? Då har vi alternativ åt dig! I listan nedan kan du filtrera utbildningar efter längd, språk, pris med mera. Gör en intresseanmälan idag eller kontakta oss via chatt eller mejl så hjälper vi dig.

Farligt Gods ADR Grundutbildning Vägtransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
10 790 SEK
Stockholm
Grundutbildningen vägtransport farligt gods ADR ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på väg . Kursdeltagaren...
ADR
Cardio Säkerhet
1-3 dagar
 
Flera orter (2)
ADR är ett samlingsbegrepp av ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön om det inte transporteras...
ADR 1.3
JA kompetens AB
3-4 timmar
 
Stockholm
Få kännedom om de risker och faror som är förknippade med farligt gods och vilka regler som är tillämpliga....
Transport av farligt gods på väg
RSM&CO
         
(15)
1 dag
4 700 SEK
Flera orter (4)
Kursen ger dig de kunskaper om transport av farligt gods som krävs för att uppfylla utbildningskravet enligt kapitel 1.3 i...
Farligt Gods uppdatering nya regelverk ADR, RID, DGR, IMDG
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
 
Stockholm
Effektiv genomgång av nya bestämmelser i ADR-VÄG, RID-JÄRNVÄG, IMDG-SJÖ, DGR-FLYG....
ADR – grund och repetition
JA kompetens AB
2-3 dagar
2 950 SEK
Stockholm
Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka...
Farligt Gods Transportklassificering enligt ADR/RID, IMDG, IATA DGR/ICAO
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
6 995 SEK
Stockholm
Klassificering av kemikalier – en jämförelse mellan klassificering enligt CLP och klassificering av farligt gods...
Farligt Gods RID Grundutbildning Järnvägstransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
5 595 SEK
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg . Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning...
Säkerhetsrådgivare för Farligt Gods utbildningsprogram
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
Beroende av önskat examinationsinnehåll
 
Stockholm
Vårt utbildningsprogram består av ett antal delkurser, där deltagaren själv kan sätta ihop ett program som överensstämmer med egna önskemål...
ADR-utbildning
Nercia Utbildning AB
8 timmar
2 500 SEK
Örebro
Om du ska transportera farligt gods som värdeberäknad mängd, eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du...
ADR 1.3
Kunskapskontoret
         
(5)
4 timmar
1 500 SEK
Malmö
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kemikaliehantering. Du kan vara chaufför och köra mindre mängd farligt gods, så...
Säkerhetsrådgivare för Farligt gods, Allmän Dag Grund
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
 
Stockholm
Delkurs i grundutbildningen för säkerhetsrådgivare för farligt gods....
Farligt Gods Juridik och Säkerhetsrådgivare Grundutbildning
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
 
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods som helhet, farligt gods juridik , gällande lagstiftning...
Farligt Gods IATAs DGR Grundutbildning Flygtransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
10 790 SEK
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om  bestämmelser  för  transport  av  farligt gods med flyg . Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning...
Företagsanpassad utbildning
ADR
Cardio Säkerhet
1-3 dagar
 
Rikstäckande
ADR är ett samlingsbegrepp av ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön om det inte transporteras...
Farligt Gods Alla transportslag: ADR, RID, IMDG, DGR
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
Beror på omfattning och Era önskemål
 
Rikstäckande
Vi kan även erbjuda v åra kurser som anpassade internutbildningar .Vi kan då skapa utbildningen helt efter företagets verksamhet och...
ADR – företagsanpassad
JA kompetens AB
Kontakta oss för mer information
 
Rikstäckande
Utbildningens syfte Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap...
ADR grundutbildning
Lernia
   
Rikstäckande
ADR är ett regelverk för transport av farligt gods som gäller såväl nationellt som internationellt. Både du som arbetstagare och...
Truckansvarsseminarium
Lernia
   
Rikstäckande
Lernias truckansvarsseminarium ger god kännedom om ansvar, skyldigheter och befogenheter för dig som är arbetsledare, truckansvarig, skyddsombud eller VD. Om...
E-learning
ADR 1.3 online
JA kompetens AB
Flexibelt
 
Distans
Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods...
ADR 1.3
JA kompetens AB
 
1 900 SEK
Distans
ADR 1.3 utbildning på distans Vårt motto är att en utbildning ska vara enkelt, bekvämt, och framförallt effektivt tidsmässigt. För att lyckas med...
Visar 1-21 av 21 träffar
 

Mer om ADR-utbildningar

ADR står för ”European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. ADR är ett regelverk inom EU-länder för hur du ska transportera farligt gods på väg. I Sverige kallas regelverket för ADR-S och betyder att reglerna dels står på svenska, men också har några tilläggsregler som endast gäller för nationella vägtransporter av farligt gods. Inom termen ”farligt gods” innefattas den typ av material, gaser eller vätskor som kan vara skadligt för människor, egendom och miljö. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) klassificerar farligt gods utifrån dessa nio punkter:

 • Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2 Gaser
 • Klass 3 Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
 • Klass 4.2 Självantändande ämnen
 • Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 • Klass 5.1 Oxiderande ämnen
 • Klass 5.2 Organiska peroxider
 • Klass 6.1 Giftiga ämnen
 • Klass 6.2 Smittförande ämnen
 • Klass 7 Radioaktiva ämnen
 • Klass 8 Frätande ämnen
 • Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Mer uppgifter om hur man klassificerar farligt gods finns i ADR-S föreskrifter. Det finns olika regelverk för olika transportslag. För transport av farligt gods på järnväg inom Sverige gäller regelverket RID-S. Inom sjöfart används det internationella reglementet IMDG. För flygtransporter tillämpas regelverken IATA-DGR och ICAO-TI. Det finns även flera olika regionala föreskrifter som gäller för transporter inom specifika delar av världen.

För de specifika bestämmelser som endast gäller i Sverige refererar MSB till följande punkter i ADR-S:

 • användning av äldre fordon
 • språk i transporthandlingar
 • övningskörning
 • kontroll av brandsläckare
 • godkännande av dolly
 • lokala transporter av farligt gods på väg eller i terräng
 • transporter av farligt gods i mindre förpackningar till återvinning eller bortskaffande
 • användning av multilaterala avtal
 • lastsäkring

Vilka behöver känna till ADR-S?

Först och främst du som är yrkesförare och transporterar mycket varierande material, däribland farligt gods. Samtidigt kan det vara bra för alla inom logistikledet att känna till vad som gäller vid transport och hantering av känslig last. Du som är chef bör ha kunskaper om dina förare behöver veta något specifikt och känna till vad som klassas som farligt gods.

Utbildningarna vänder sig främst till förarna men också till dem som är delaktiga i transporten på olika sätt. En grundutbildning går igenom det mesta du och dina kollegor kommer behöva för att ha god insyn i ADR-S regelverk.

Innehållet i en ADR-S-utbildning

Innehållet kan variera lite från utbildning till utbildning, men generellt får du samma bitar med dig i slutändan. Det är viktigt att du som kör har en utbildning då det generellt inte bara är en förutsättning utan ett krav, även om det finns vissa undantag inkluderat i ADR-S regelverk.

Nedan följer några av utbildningarnas vanligaste programpunkter.

 • Uppdaterad kunskap om ADR-S.
 • Lagstiftning kring farligt gods.
 • Insyn i transportsystem.
 • Klassificering av farligt gods.
 • Praktisk erfarenhet av lossning, transport, lastning m.m.
 • Klassificering, förpackning, fordonsmärkning och etikettering.
 • Undantag och lättnader, t.ex. begränsad mängd och värdeberäknad mängd.

Detta för att nämna några saker som du kan vänta dig när du går en utbildning i ADR. Lev farligt men kör säkert med en utbildning i transport av farligt gods!