Hitta utbildningar i arbetsrätt

Utbildning i arbetsrätt

Här hittar du utbildningar i arbetsrätt för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Du hittar utbildningar om bland annat uppsägning, medbestämmandelagen, anställningsskydd och förhandlingsrätt.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Arbetsrätt
Företagsuniversitetet
         
(4)
2 dagar
14 000 SEK
Flera orter (2)
Lär dig lagarna och hur de ska tillämpas i praktiken! Kursen ger dig kunskaper om gällande arbetsrätt, aktuell lagstiftning och...
Arbetsrätt
Greater Minds
2 dagar
8 990 SEK
Flera orter (3)
Att ha full kunskap inom arbetsrätt är det få som har. Men om du har personalansvar eller arbetar med personalfrågor, så är det viktigt...
Arbetsrätt III
VJS - en del av Karnov Group
         
(5)
2 dagar
15 900 SEK
Stockholm
Denna tredagarskurs i arbetsrätt genomförs i seminarieform med ett i huvudsak problembaserat upplägg . Varje avsnitt inleds med en genomgång,...
Arbetsrätt i Norden
Edge HR
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Välkommen till ett seminarium som belyser arbetsrättsliga utmaningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige. De nordiska länderna liknar varandra inom många områden...
Arbetsrätt i praktiken
Framfot företagsutbildning
         
(14)
2 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Arbetsrätt i praktiken ger dig insikt i hur du bör agera när det gäller anställning, uppsägningar, omplaceringar och andra frågor...
Aktuell arbetsrätt
Hjärtum Utbildning
         
(7)
2 dagar
9 980 SEK
Stockholm
Denna kurs i arbetsrätt lär dig vad du måste tänka på i samband med anställning, uppsägning, omplacering mm. Du lär...
Arbetsrätt (frågeställningar och utmaningar i dagens arbetsliv)
Arbetsmiljöforum
         
(2)
1 dag
3 900 SEK
Stockholm
Kursen går grundligt igenom arbetsrättens kärna – MBL och LAS....
EU-rätten i arbetsrätten
VJS - en del av Karnov Group
7 timmar
Stockholm
EU rätten är något som har stor betydelse för många svenska rättsområden, inte minst arbetsrätten. Den här utbildningen behandlar de...
Praktisk arbetsrätt
Diploma Utbildning
4 timmar
2 245 SEK
Stockholm
Arbetsrätt är en intensivutbildning för dig som vill lära dig förstå, hantera och verka i enlighet med den arbetsrättsliga lagstiftningen....
Arbetsrätt distansutbildning
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Distans
Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden med inriktning på arbetsrättens juridik. Därefter följer...
Grundläggande praktisk arbetsrätt
Edge HR
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Välkommen till en praktisk utbildning i grundläggande arbetsrätt för dig som är chef, arbetsledare med personalansvar eller för dig som...
Arbetsrätt 2017 – en nyhetsdag
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Arbetsrätt (2017) är VJS årligen återkommande nyhets och kunskapsdag. Nyhetsdagen genomförs i år för 22:a gången! Efter en gemensam inledning fortsätter dagen...
Arbetsrätt I, 2 dagar
VJS - en del av Karnov Group
         
(10)
2 dagar
15 900 SEK
Flera orter (2)
Arbetsrätten och då främst anställningstryggheten och kollektivavtalens roll har diskuterats och debatterats åtskilligt under senare år. Det vardagliga arbetet inom...
Svensk arbetsrätt på engelska
Edge HR
4,5 timmar
4 900 SEK
Stockholm
Do you work with HR matters related to Sweden and want to learn more about Swedish employment law in English?...
Praktisk arbetsrätt för chefer
Conferator Kompetens
         
(2)
2 dagar
9 980 SEK
Stockholm
Allt du behöver veta för att agera korrekt och effektivt • Nya regler och aktuella lagändringar • Arbetsrättens lagstiftning •...
Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor
Fakultetskurser
7 timmar
6 800 SEK
Stockholm
Kursen Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor ger en översikt över de arbetsrättsliga regler som rör anställningar inom den offentliga sektorn....
Avancerad arbetsrätt
Confex - Öppna utbildningar
2 dagar
14 990 SEK
Flera orter (2)
En fördjupad kurs i arbetsrätt. Riktar sig till dig som redan har kunskap i ämnet och söker mer eller till...
Allt du behöver veta om arbetsrätt
Sveriges HR Förening
         
(5)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Allt du behöver veta om arbetsrätt Kursledare: Stefan Flemström, Advance Advokatbyrå Den här tvådagarsutbildningen är för dig som behöver få...
Praktisk Arbetsrätt
FEI - Företagsekonomiska Institutet
5 dagar
29 800 SEK
Stockholm
Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. FEI:s kurs omfattar fem dagar, det...
Allt du behöver veta om arbetsrätt
Confex - Öppna utbildningar
2 dagar
11 990 SEK
Flera orter (3)
Lär dig de viktiga grunderna i arbetsrätt. Hantera personalfrågor, uppsägningar och avsked tryggt och korrekt undvik dyrbara misstag....
Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten
VJS - en del av Karnov Group
7 timmar
8 900 SEK
Stockholm
Att navigera rätt bland de många arbetsrättsliga tidsfristerna är inte lätt men nödvändigt för den som sysslar med arbetsrätt. Detta...
Spörsmålen inom arbetsrätten – att tänka på
BG Institute
Heldag
7 500 SEK
Stockholm
         Denna praktiska kurs fokuserar på att ge tips och råd för dig som kommer i kontakt med denna typ...
Arbetsrätt för lönespecialister
Hogia Institutet
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (3)
Allt går inte alltid som man tänkt sig, varken för arbetsgivare eller arbetstagare. Situationer som ingen räknat med och som...
Skandinavisk arbetsrätt – likheter och skillnader
BG Institute
Heldag
7 500 SEK
Stockholm
         De skandinaviska länderna liknar varandra inom många områden, men inom arbetsrätten finns stora skillnader liksom sätten att kommunicera över...
Arbetsrätt - Sociala medier, visselblåsare och integritet
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Frågan kring yttrandefriheten i arbetslivet har länge varit på tapeten. Den senaste tiden har frågan kring användandet av sociala medier och...
Arbetsrättslig Intensivutbildning, steg 1
Edge HR
5 dagar
44 000 SEK
Knivsta
Välkommen till Edge HRs mest eftertraktade och uppskattade 6 dagarsutbildning i arbetsrätt med kursledaren Tommy Iseskog, motsvarande 15 högskolepoäng. Du...
Arbetsrättslig Intensivutbildning, steg 3
Edge HR
3 dagar
24 000 SEK
Knivsta
Den här utbildningen i arbetsrätt innehåller fördjupning om nya regler och rättsfallsövningar kring aktuella rättsfall. Du får möjlighet att djupdyka...
TIAN-dagen 2017
Edge HR
1 dag
5 600 SEK
Stockholm
TIAN dagen är Edge HRs mest välbesökta seminarium som genomförs för 27:e året i rad. Det sker ständigt förändringar i...
Arbetsrättslig Intensivutbildning, steg 2
Edge HR
4 dagar
34 000 SEK
Flera orter (2)
Påbyggnads och fördjupningskurs i arbetsrätt. Föreläsare är Tommy Iseskog, arbetsrättsexpert och författare. Välkommen till Edge HR:s uppskattade påbyggnads och fördjupningskurs...
Arbetsskyldighetens gränser
VJS - en del av Karnov Group
3 timmar
Stockholm
  Seminariet uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 2,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter...
Förhandla framgångsrikt
VJS - en del av Karnov Group
         
(6)
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Hur förhandlar du? Och hur ser egentligen en framgångsrik förhandling ut? I en förhandlingssituation måste många skilda faktorer beaktas. Viktiga...
Arbetsrättsliga nyheter 2017
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Välkommen till en årlig nyhetsdag med fokus på nyheter inom det arbetsrättsliga området – denna gång i ny tappning. Nyhetsdagen leds av...
Arbetsrättslig nyhetsdag 2017
BG Institute
Heldag
7 900 SEK
Flera orter (2)
         En återkommande och uppskattad arbetsrättslig nyhetsdag där Tommy Iseskog informerar om aktuella frågor inom arbetsrätten. Vår årliga nyhetsdag inom...
Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
På den offentliga sektorn gäller speciella regler som får betydelse för anställningen och hur myndigheten kan agera i förhållande till...
Lär dig hantera svåra personalfrågor
Greater Minds
2 dagar
8 990 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen lär dig som ledare att hantera de svåra samtalen som uppstår i vardagen. Vi kommer att fördjupa oss...
Uppsägning och avskedande av personliga skäl
JP Infonet AB
1 dag
5 950 SEK
Stockholm
Ett avskedande eller en uppsägning som sker på grund av personliga skäl är ofta svårbedömt ur ett rättsligt perspektiv. Ett...
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Edge HR
1 dag
7 200 SEK
Stockholm
Om sjukdom påverkar en arbetstagares arbetsförmåga har arbetsgivaren ett så kallat rehabiliteringsansvar. Under detta seminarium behandlar arbetsrättsexperten Tommy Iseskog lagstiftningens krav på såväl...
Juridiken vid inledande av anställning
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
– anställningsavtalet, arbetsledningsrätt, omreglering av anställningsvillkor och övergång av verksamhet.  Denna kurs tar upp aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och...
Juridiken vid kontroll av anställda och efter avslutad anställning
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
–  konkurrerande verksamhet, företagshemligheter och arbetstagares integritet och personuppgifter Denna kurs tar upp aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och...
Arbetsrättsliga frågor vid omstrukturering
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
Stockholm
Kursen behandlar de arbetsrättsliga frågorna som uppkommer vid olika typer av omstruktureringar där uppsägning med motiveringen "på grund av arbetsbrist"...
Diskriminering och likabehandling
Edge HR
1 dag
7 200 SEK
Stockholm
Diskrimineringslagen har två syften – att förebygga diskriminering och att främja likabehandling. Med likabehandling avses att alla arbetstagare, arbetssökande och...
Om turordningens kärna - tillräckliga kvalifikationer
VJS - en del av Karnov Group
2,5 timmar
2 900 SEK
Stockholm
Under kursen får du fördjupade kunskaper i de situationer då arbetsgivaren kan frångå turordningen med hänsyn till kravet på att...
Rehabiliteringsskyldigheten
VJS - en del av Karnov Group
         
(4)
2,5 timmar
2 900 SEK
Stockholm
Syftet med kursen är att ge en koncentrerad och tidseffektiv genomgång av rehabiliteringsutredning och arbetsgivarens ansvar i de svåra frågorna. ...
Skiljande från tjänsten - de personliga skälen
VJS - en del av Karnov Group
2,5 timmar
2 900 SEK
Stockholm
Frågan om det föreligger grund för att skilja en arbetstagare från sin anställning på grund av personliga skäl förekommer dagligen....
Allt du behöver veta om diskrimineringsfrågor
Metodicum
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Alla vet att vi har en lag som förbjuder diskriminering och nästan ingen vill diskriminera. Men i praktiken kan man...
Juridiken vid rekrytering – saklig grund för anställning?
VJS - en del av Karnov Group
0,5 dagar
2 900 SEK
Stockholm
Under seminariumet får du en tidseffektiv genomgång av juridiken vid rekrytering ur ett praktiskt perspektiv. Vi går bland annat igenom...
Uppsägning av personliga skäl - De svåra uppsägningarna
Edge HR
1 dag
7 200 SEK
Stockholm
Ett anställningsavtal är ett avtal om en relation. Om en arbetsgivare vill avsluta denna relation av skäl som är hänförliga...
Allt du behöver veta om juridiken kring arbetstider
Metodicum
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Hur hårt styrs verksamheten av reglerna i Arbetstidslagen och EUs arbetstidsdirektiv? Stämmer det att det inte längre går att ordna...
Psykisk ohälsa – arbetsgivarens ansvar och skyldigheter
Edge HR
1 dag
6 800 SEK
Stockholm
Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren ”vidta alla åtgärder som behövs” för att...
Rehabiliteringens lagar - rättspraxis
Metodicum
2 dagar
8 900 SEK
Stockholm
För dig som behöver ha ett grepp om helheten: Hur samverkar LAS med AML, socialförsäkringsbalken, sjuklönelagen, MBL, PUL, förtroendemannalagen  och...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 58 träffar
12
Visa nästa 8 kurser

Mer om Hitta utbildningar i arbetsrätt

Arbetsrätt är lagen som reglerar och styr förhållandet mellan en arbetsrätt 
utbildningarbetsgivare och en arbetstagare. Vid oenigheter om arbetsrätten tas  frågorna upp i  arbetsdomstolen vilket skiljer sig från civilrätten som drivs i tingsrätten.

Lagen om anställningsskydd

I följande fall är det tillåtet att tillämpa en tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS:

  • Allmän visstidsanställning 
  • Vikariat
  • Säsongsarbete
  • Arbetstagare som fyllt 67 år
  • Provanställning i maximalt sex månader.

När du börjar en ny anställning kan du provanställas under högst sex
månader. Sedan går anställningen över till en tillsvidareanställning. Du eller arbetsgivaren kan bryta provanställningen med två veckors varsel. Om du inte får besked gäller anställningen tills vidare.

Genom kollektivavtal kan parterna komma överens om större möjligheter till visstidsanställningar eller begränsningar i rätten till visstidsanställningar.

Om en arbetstagare har vikarierat eller allmän visstidsanställningi mer än två år under de senaste fem åren hos en och samma arbetsgivare, omvandlas tjänsten till en tillsvidareanställning.

En privat arbetsgivare är i princip fri att anställa vem hon/han vill, och det finns i regel ingen möjlighet att överklaga detta. Däremot finns det vissa inskränkningar i denna rättighet som grundar sig på diskriminering samt företrädesrätten till återanställning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Inom staten gäller dock lite andra regler, eftersom förtjänst och skicklighet ska vara det som beaktas vid offentlig anställning (Lagen om offentlig anställning). Dessutom finns det möjlighet att överklaga arbetsgivarens anställningsbeslut.

Egen uppsägning

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. LAS reglerar därefter endast arbetsgivarens uppsägningstider, som ökar till som mest sex månader. På många områden finns dock kollektivavtalsregler om längre uppsägningstid för den anställde om han säger upp sig på egen begäran.

Medbestämmandelagem (MBL)

Medbestämmandelagen är den viktigaste lagen på arbetsrättens område. Dess syfte är främst att stärka arbetstagarsidans inflytande över arbetsorganisering och arbetsvillkoren genom regler om föreningsrätt och rätt till information och förhandling. En viktig del av MBL är att den innehåller regler om kollektivavtal.                                               

Föreningsrätt

Föreningsrätten innebär att såväl arbetstagare som arbetsgivare har rätt att tillhöra en organisation och verka för denna. Arbetsgivaren får inte behandla en anställd sämre för att personen är med i en fackförening – då kan det bli fråga om skadeståndsskyldighet.

Förhandlingsrätt

Den svenska arbetsrätten bygger på att såväl frågan om inflytande för arbetstagare som tvister mellan arbetsgivare och fack i första hand skall lösas genom förhandling. En facklig organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren har alltid rätt att förhandla med arbetsgivaren om anställningsvillkoren för dess medlemmar och vice versa. Arbetsgivaren har dessutom skyldighet att själv ta initiativ till förhandling i frågor där arbetsgivaren ensam beslutar, främst då viktigare förändringar av verksamheten planeras. Men arbetsgivaren har ingen skyldighet att komma överens med facket i dessa frågor.

I de frågor som rör arbets- och anställningsförhållanden har arbetsgivaren även en skyldighet att förhandla med den/de organisationer som inte har kollektivavtal på arbetsplatsen men som ändå har medlemmar där. Du bör dock se till att du är ansluten till det fackförbund som har kollektivavtal och därmed förhandlingsrätten med den aktuella arbetsgivaren för att inte gå miste om dina rättigheter. 

Rätt till information

Arbetsgivaren skall fortlöpande hålla facket, till viket han/hon är bunden av kollektivavtal, underrättad om hur verksamheten utvecklas såväl produktionsmässigt som ekonomiskt och personalpolitiskt.

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen gäller för de allra flesta arbetstagare och innehåller regler om arbetstidens längd, mertid, övertid och jourtid samt om arbetstidens förläggning. På de flesta områden på arbetsmarknaden finns kollektivavtal om arbetstid, vilka innebär undantag från lagens tillämpning.

Arbetstid

Den ordinarie arbetstiden är reglerad till högst 40 timmar i veckan. I de fall där arbetets karaktär kräver en annan förläggning av arbetstiden räknas den genomsnittliga arbetstiden under en period av fyra veckor ut- denna får inte överstiga 40 timmar.

Med övertid avses den tid som överstiger den ordinarie arbetstiden.  Övertid måste i regel vara beordrad. Vid övertid skall kompensationsledighet eller annan ledighet utgå om övertidsersättning inte är avtalad. Mertid är den tid som överstiger den ordinarie arbetstiden vid en deltidsanställning.

Alla ska ha rätt till rast senast efter fem timmars arbete. Med "rast" menas det vi i allmänna ordalag kallar lunch. Under rast får man lämna arbetsplatsen och tiden räknas inte in i arbetstiden. Dessutom har man rätt till kortare pauser med jämna mellanrum, och denna tid räknas som arbetstid.

Semesterlagen

Lagen gäller alla arbetstagare, oavsett anställning på deltid, heltid, arbetsrättsutbildningvikariat eller provanställning. Det får dock avtalas fram, för dem som arbetar viss säsong eller tid, att arbetstagaren inte har rätt till semesterledighet- så länge anställningen inte är över tre månader. Den arbetstagaren som inte har rätt till semesterledighet har dock rätt till semesterersättning.

Kollektivavtal som ersätter lagreglerna är vanliga, exempelvis har många arbetstagare genom kollektivavtal  rätt till fler semesterdagar än enligt semesterlagen .

Enligt lagen har du rätt till 25 dagars semesterledighet. Det är dock endast en regel om rätt till ledighet – rätten till semesterlön beror på om du har tjänat in någon semester.

Semesterlönen utgör cirka 12 procent av din lön under intjänandeåret. Semesterersättning utgår till arbetstagare som exempelvis är timanställda eller som blivit uppsagd alternativt sagt upp sig själva.

Studieledighetslagen

Huvudregeln är att du som arbetstagare har rätt till den studieledighet du begär. Däremot har du inte en absolut rätt att få ledigt just vid den tidpunkt som du tänkt dig. Arbetsgivaren har enligt lagen möjlighet att skjuta upp ledigheten men kan inte, utan att komma överens med facket, skjuta upp ledigheten längre än sex månader.

Du har rätt att studera vad du vill, det behöver därmed inte finnas ett samband mellan utbildningen du söker och ditt nuvarande arbete. Däremot kan du inte söka ledighet med stöd av lagen till rena hobbyverksamheter i stil med skidåkning eller ridläger. Studierna måste även vara i organiserad form, det vill säga det måste finnas en kursverksamhet och en kursplan.