Visa utbildning.se som: Mobil

Hitta utbildningar i arbetsrätt

Utbildning i arbetsrätt

Här hittar du utbildningar i arbetsrätt för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Du hittar utbildningar om bland annat uppsägning, medbestämmandelagen, anställningsskydd och förhandlingsrätt.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Arbetsrätt
Kunskapsgruppen
         
(12)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Att ha full kunskap inom arbetsrätt är det få som har. Men om du har personalansvar eller arbetar med personalfrågor, så är det viktigt...
Arbetsrätt
Företagsuniversitetet
         
(4)
2 dagar
14 000 SEK
Flera orter (2)
Lär dig lagarna och hur de ska tillämpas i praktiken! Kursen ger dig kunskaper om gällande arbetsrätt, aktuell lagstiftning och...
Arbetsrätt
Diploma Utbildning
4 timmar
2 245 SEK
Flera orter (2)
Arbetsrätt är en intensivutbildning för dig som vill lära dig förstå, hantera och verka i enlighet med den arbetsrättsliga lagstiftningen....
Grundläggande arbetsrätt
Lexa HR
2 dagar
9 950 SEK
Flera orter (3)
Att känna till vilka lagar och regler som styr förhållandet på arbetsmarknaden bidrar till att undvika onödiga, tidskrävande och dyra...
Praktisk Arbetsrätt
FEI - Företagsekonomiska Institutet
5 dagar
29 800 SEK
Stockholm
Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. FEI:s kurs omfattar fem dagar, det...
Arbetsrätt i praktiken
Framfot företagsutbildning
         
(23)
2 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Arbetsrätt i praktiken ger dig insikt i hur du bör agera när det gäller anställning, uppsägningar, omplaceringar och andra frågor...
Aktuell arbetsrätt
Hjärtum Utbildning
         
(9)
2 dagar
10 980 SEK
Stockholm
Denna utbildning i arbetsrätt lär dig vad du måste tänka på i samband med anställning, uppsägning, omplacering mm. Du lär...
Arbetsrättslig Intensivutbildning Grundläggande arbetsrätt
Edge HR
6 dagar
45 000 SEK
Knivsta
Välkommen till Edge HRs mest eftertraktade och uppskattade 6-dagarsutbildning i arbetsrätt med kursledaren Tommy Iseskog, motsvarande 15 högskolepoäng. Du lär...
Arbetsrätt III
VJS - en del av Karnov Group
         
(5)
2 dagar
15 900 SEK
Stockholm
Denna tredagarskurs i arbetsrätt genomförs i seminarieform med ett i huvudsak problembaserat upplägg . Varje avsnitt inleds med en genomgång,...
EU-rätten i arbetsrätten
VJS - en del av Karnov Group
7 timmar
Stockholm
EU-rätten är något som har stor betydelse för många svenska rättsområden, inte minst arbetsrätten. Den här utbildningen behandlar de delar...
Arbetsrätt distansutbildning
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Flera orter (2)
Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden med inriktning på arbetsrättens juridik. Därefter följer...
Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor
Fakultetskurser
7 timmar
6 800 SEK
Stockholm
Kursen Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor ger en översikt över de arbetsrättsliga regler som rör anställningar inom den offentliga sektorn....
Grundläggande praktisk arbetsrätt
Edge HR
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Välkommen till en praktisk utbildning i grundläggande arbetsrätt för dig som är chef, arbetsledare med personalansvar eller för dig som...
Arbetsrätt I, 2 dagar
VJS - en del av Karnov Group
         
(24)
2 dagar
15 900 SEK
Flera orter (2)
Arbetsrätten och då främst anställningstryggheten och kollektivavtalens roll har diskuterats och debatterats åtskilligt under senare år. Det vardagliga arbetet inom...
Arbetsrätt och migrationsrätt
Fakultetskurser
6 timmar
7 100 SEK
Stockholm
Kursen behandlar arbetstillstånd och villkor för arbetskraft från andra länder. När krävs arbetstillstånd och när krävs det inte? Vilka krav...
Arbetsrätt för lönespecialister
Hogia Institutet
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (3)
Allt går inte alltid som man tänkt sig, varken för arbetsgivare eller arbetstagare. Situationer som ingen räknat med och som...
Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten
VJS - en del av Karnov Group
7 timmar
8 900 SEK
Stockholm
Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten Att navigera rätt bland de många arbetsrättsliga tidsfristerna är inte lätt men nödvändigt...
Arbetsrätt för dig som jobbar med HR eller har personalansvar
Sveriges HR Förening
         
(1)
8 timmar
7 100 SEK
Stockholm
Inget är roligare än att jobba med människor. Men vilka regler finns egentligen? Och hur påverkar de vad du kan...
Arbetsrätt - Sociala medier, visselblåsare och integritet
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Frågan kring yttrandefriheten i arbetslivet har länge varit på tapeten. Den senaste tiden har frågan kring användandet av sociala medier och...
Arbetsrätt i praktiken
Roda Utbildning
2 dagar
11 450 SEK
Stockholm
Vi lär dig korrekt hantering av dina medarbetares anställningsvillkor....
Arbetsrättens sanktionsregler – en dagskurs om risker och möjligheter inom arbetsrätten
BG Institute
Heldag
7 900 SEK
Stockholm
...
Arbetsrättslig intensivutbildning Fördjupning och nyhetsuppdatering
Edge HR
3 dagar
24 000 SEK
Knivsta
Arbetsrättslig Intensivutbildning steg 3 är en årligen återkommande 3-dagars fördjupningskurs i arbetsrätt. Kursledare är Tommy Iseskog, arbetsrättsexpert och författare. Den...
Arbetsrättslig Intensivutbildning Tillämpning och metod
Edge HR
4 dagar
34 000 SEK
Flera orter (2)
Påbyggnads- och fördjupningskurs i arbetsrätt. Föreläsare är Tommy Iseskog, arbetsrättsexpert och författare. Välkommen till Edge HR:s uppskattade påbyggnads- och fördjupningskurs...
Omplacering, uppsägning och utköp – en heldagskurs i praktisk arbetsrätt avseende aspekter på avslut av anställning
BG Institute
Heldag
7 900 SEK
Flera orter (3)
...
Facklig grundkurs för ombudsmän och förtroendevalda
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
12 timmar
10 900 SEK
Stockholm
En kurs för dig som vill utöka din arbetsrättsliga kunskap för att kunna vara ännu säkrare i din roll som...
Ledighetslagarna
Iseskog
45 min - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
De svenska ledighetslagarna är en viktig del av den relation som ett anställningsförhållande innebär. En utgångspunkt för den svenska arbetsrätten...
Arbetsskyldighetens gränser
VJS - en del av Karnov Group
3 timmar
Stockholm
  Seminariet uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 2,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter...
Lär dig hantera svåra personalfrågor
Kunskapsgruppen
         
(4)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen lär dig som ledare att hantera de svåra samtalen som uppstår i vardagen. Vi kommer att fördjupa oss...
Uppsägning och avskedande av personliga skäl
JP Infonet AB
1 dag
5 950 SEK
Stockholm
Ett avskedande eller en uppsägning som sker på grund av personliga skäl är ofta svårbedömt ur ett rättsligt perspektiv. Ett...
Förhandla framgångsrikt
VJS - en del av Karnov Group
         
(6)
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Hur förhandlar du? Och hur ser egentligen en framgångsrik förhandling ut? I en förhandlingssituation måste många skilda faktorer beaktas. Viktiga...
Arbetsrättslig nyhetsdag 2017
BG Institute
         
(13)
Heldag
7 900 SEK
Flera orter (2)
         En återkommande och uppskattad arbetsrättslig nyhetsdag där Tommy Iseskog informerar om aktuella frågor inom arbetsrätten. Vår årliga nyhetsdag inom...
Svåra uppsägningar – fördjupning om organisatoriska och personliga skäl
Edge HR
1 dag
6 900 SEK
Flera orter (2)
Vid uppsägning av ett anställningsförhållande från arbetsgivarens sida krävs saklig grund. Kravet på saklig grund innebär olika utmaningar beroende på...
Anställningsavtal
Iseskog
43 min - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
Anställningsavtalet är ett avtal om en relation mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. I  föreläsningen om anställning – anställningsavtal  behandlas...
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Iseskog
45 minuter - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
Den arbetstagare som har en nedsatt arbetsförmåga eller som missköter sin anställning på grund av sjukdom har ett förstärkt anställningsskydd....
Arbetstidslagen
Iseskog
42 min - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
Vår arbetstidslag är i grunden en arbetarskyddslag som främst handlar om uttag av arbetstid och garantier för vila. I  föreläsningen...
Anställningsskydd
Iseskog
46 minuter - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
Lagen om anställningsskydd (LAS) är vår mest omtalade arbetsrättsliga lag. I  föreläsningen om anställning – anställningsskydd  behandlas uppsägning vid arbetsbrist,...
Arbetsprocessrätt
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(3)
6 timmar
8 400 SEK
Stockholm
Den svenska tvistelösningsmodellen går ut på att parterna på arbetsmarknaden i första hand ska söka lösa sina tvister genom förhandlingar...
Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
På den offentliga sektorn gäller speciella regler som får betydelse för anställningen och hur myndigheten kan agera i förhållande till...
Kontroll av anställda
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(11)
6 timmar
7 900 SEK
Stockholm
- Integritetsskyddet i arbetslivet - Behandling av personuppgifter i arbetslivet och kameraövervakning - Policy för e-post och Internet - Följder...
Föreningsrätt
Iseskog
22 min - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
Föreningsrätt handlar om rätten att vara med i eller att stå utanför en förening på arbetsmarknaden. I  föreläsningen om föreningsrätt...
Medbestämmandelagen
Iseskog
48 min - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
Lagen om medbestämmande (MBL) har myntat begrepp som aktiv och passiv informationsskyldighet, editionsplikt samt primär och sekundär förhandlingsskyldighet. I  föreläsningen...
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Edge HR
1 dag
7 200 SEK
Stockholm
Om sjukdom påverkar en arbetstagares arbetsförmåga har arbetsgivaren ett så kallat rehabiliteringsansvar. Under detta seminarium behandlar arbetsrättsexperten Tommy Iseskog lagstiftningens krav på såväl...
Avskedande
Iseskog
48 min - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
I  föreläsningen om avskedande  avhandlas i detalj vilka ageranden från en arbetstagares sida som kan motivera att arbetsgivaren genom ett...
Förändring av anställning utan uppsägning
Iseskog
33 min - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
I ett anställningsavtal gäller en yttre ram som reglerar arbetsskyldighet, tjänstgöringsgrad och sådana förmåner som är individuellt överenskomna. Vilka olika...
Likabehandling och lönekartläggning
Iseskog
50 min - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
Föreläsningen ger en praktisk beskrivning av de nya reglerna och hur arbetet med dessa krav kan, bör och måste bedrivas....
Skydd mot diskriminering
Iseskog
40 min - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
Skyddet mot diskriminering i arbetslivet finns i den allmänna diskrimineringslagen men också i viss speciallagstiftning, t.ex. föräldraledighetslagen. I  föreläsningen om...
Uppsägning av personliga skäl - föreläsning
Iseskog
3 timmar
3 800 SEK
Stockholm
Tommy Iseskogs föreläsning om Uppsägning av personliga skäl kommer att handla om följande: Förändring av anställning – arbetsbrist eller personliga...
Visselblåsarlagen
Iseskog
37 min - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
Visselblåsarlagen handlar om skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden och gäller från och med den 1 januari 2017....
Förbud mot diskriminering
Iseskog
47 min - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
I föreläsningen om förbud mot diskriminering behandlas reglerna om förbud mot direkt och indirekt diskriminering i diskrimineringslagen. Här beskrivs i detalj hur...
Skydd mot diskriminering vid föräldraledighet
Iseskog
27 min - du har tillgång till föreläsningen i en månad.
2 500 SEK
Distans
I föreläsningen om skydd mot diskriminering vid föräldraledighet behandlas de särskilda skyddsregler mot missgynnande till följd av eller i samband med föräldraledighet...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 110 träffar
Visa nästa 60 kurser

Mer om Hitta utbildningar i arbetsrätt

Arbetsrätt är lagen som reglerar och styr förhållandet mellan en arbetsrätt 
utbildningarbetsgivare och en arbetstagare. Vid oenigheter om arbetsrätten tas  frågorna upp i  arbetsdomstolen vilket skiljer sig från civilrätten som drivs i tingsrätten.

Lagen om anställningsskydd

I följande fall är det tillåtet att tillämpa en tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS:

  • Allmän visstidsanställning 
  • Vikariat
  • Säsongsarbete
  • Arbetstagare som fyllt 67 år
  • Provanställning i maximalt sex månader.

När du börjar en ny anställning kan du provanställas under högst sex
månader. Sedan går anställningen över till en tillsvidareanställning. Du eller arbetsgivaren kan bryta provanställningen med två veckors varsel. Om du inte får besked gäller anställningen tills vidare.

Genom kollektivavtal kan parterna komma överens om större möjligheter till visstidsanställningar eller begränsningar i rätten till visstidsanställningar.

Om en arbetstagare har vikarierat eller allmän visstidsanställningi mer än två år under de senaste fem åren hos en och samma arbetsgivare, omvandlas tjänsten till en tillsvidareanställning.

En privat arbetsgivare är i princip fri att anställa vem hon/han vill, och det finns i regel ingen möjlighet att överklaga detta. Däremot finns det vissa inskränkningar i denna rättighet som grundar sig på diskriminering samt företrädesrätten till återanställning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Inom staten gäller dock lite andra regler, eftersom förtjänst och skicklighet ska vara det som beaktas vid offentlig anställning (Lagen om offentlig anställning). Dessutom finns det möjlighet att överklaga arbetsgivarens anställningsbeslut.

Egen uppsägning

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. LAS reglerar därefter endast arbetsgivarens uppsägningstider, som ökar till som mest sex månader. På många områden finns dock kollektivavtalsregler om längre uppsägningstid för den anställde om han säger upp sig på egen begäran.

Medbestämmandelagem (MBL)

Medbestämmandelagen är den viktigaste lagen på arbetsrättens område. Dess syfte är främst att stärka arbetstagarsidans inflytande över arbetsorganisering och arbetsvillkoren genom regler om föreningsrätt och rätt till information och förhandling. En viktig del av MBL är att den innehåller regler om kollektivavtal.                                               

Föreningsrätt

Föreningsrätten innebär att såväl arbetstagare som arbetsgivare har rätt att tillhöra en organisation och verka för denna. Arbetsgivaren får inte behandla en anställd sämre för att personen är med i en fackförening – då kan det bli fråga om skadeståndsskyldighet.

Förhandlingsrätt

Den svenska arbetsrätten bygger på att såväl frågan om inflytande för arbetstagare som tvister mellan arbetsgivare och fack i första hand skall lösas genom förhandling. En facklig organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren har alltid rätt att förhandla med arbetsgivaren om anställningsvillkoren för dess medlemmar och vice versa. Arbetsgivaren har dessutom skyldighet att själv ta initiativ till förhandling i frågor där arbetsgivaren ensam beslutar, främst då viktigare förändringar av verksamheten planeras. Men arbetsgivaren har ingen skyldighet att komma överens med facket i dessa frågor.

I de frågor som rör arbets- och anställningsförhållanden har arbetsgivaren även en skyldighet att förhandla med den/de organisationer som inte har kollektivavtal på arbetsplatsen men som ändå har medlemmar där. Du bör dock se till att du är ansluten till det fackförbund som har kollektivavtal och därmed förhandlingsrätten med den aktuella arbetsgivaren för att inte gå miste om dina rättigheter. 

Rätt till information

Arbetsgivaren skall fortlöpande hålla facket, till viket han/hon är bunden av kollektivavtal, underrättad om hur verksamheten utvecklas såväl produktionsmässigt som ekonomiskt och personalpolitiskt.

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen gäller för de allra flesta arbetstagare och innehåller regler om arbetstidens längd, mertid, övertid och jourtid samt om arbetstidens förläggning. På de flesta områden på arbetsmarknaden finns kollektivavtal om arbetstid, vilka innebär undantag från lagens tillämpning.

Arbetstid

Den ordinarie arbetstiden är reglerad till högst 40 timmar i veckan. I de fall där arbetets karaktär kräver en annan förläggning av arbetstiden räknas den genomsnittliga arbetstiden under en period av fyra veckor ut- denna får inte överstiga 40 timmar.

Med övertid avses den tid som överstiger den ordinarie arbetstiden.  Övertid måste i regel vara beordrad. Vid övertid skall kompensationsledighet eller annan ledighet utgå om övertidsersättning inte är avtalad. Mertid är den tid som överstiger den ordinarie arbetstiden vid en deltidsanställning.

Alla ska ha rätt till rast senast efter fem timmars arbete. Med "rast" menas det vi i allmänna ordalag kallar lunch. Under rast får man lämna arbetsplatsen och tiden räknas inte in i arbetstiden. Dessutom har man rätt till kortare pauser med jämna mellanrum, och denna tid räknas som arbetstid.

Semesterlagen

Lagen gäller alla arbetstagare, oavsett anställning på deltid, heltid, arbetsrättsutbildningvikariat eller provanställning. Det får dock avtalas fram, för dem som arbetar viss säsong eller tid, att arbetstagaren inte har rätt till semesterledighet- så länge anställningen inte är över tre månader. Den arbetstagaren som inte har rätt till semesterledighet har dock rätt till semesterersättning.

Kollektivavtal som ersätter lagreglerna är vanliga, exempelvis har många arbetstagare genom kollektivavtal  rätt till fler semesterdagar än enligt semesterlagen .

Enligt lagen har du rätt till 25 dagars semesterledighet. Det är dock endast en regel om rätt till ledighet – rätten till semesterlön beror på om du har tjänat in någon semester.

Semesterlönen utgör cirka 12 procent av din lön under intjänandeåret. Semesterersättning utgår till arbetstagare som exempelvis är timanställda eller som blivit uppsagd alternativt sagt upp sig själva.

Studieledighetslagen

Huvudregeln är att du som arbetstagare har rätt till den studieledighet du begär. Däremot har du inte en absolut rätt att få ledigt just vid den tidpunkt som du tänkt dig. Arbetsgivaren har enligt lagen möjlighet att skjuta upp ledigheten men kan inte, utan att komma överens med facket, skjuta upp ledigheten längre än sex månader.

Du har rätt att studera vad du vill, det behöver därmed inte finnas ett samband mellan utbildningen du söker och ditt nuvarande arbete. Däremot kan du inte söka ledighet med stöd av lagen till rena hobbyverksamheter i stil med skidåkning eller ridläger. Studierna måste även vara i organiserad form, det vill säga det måste finnas en kursverksamhet och en kursplan.