Utbildningar inom säkerhet

Säkerhetsutbildningar

Här hittar du säkerhetsutbildningar för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.2Secure erbjuder fler än 20 olika utbildningar inom bland annat säkerhet, resesäkerhet, sjukvård och IT-säkerhet och tillhandahåller helhetslösningar för företag, privatpersoner och organisationer inom säkerhetsrådgivning. 

Vindkraft: Grundläggande säkerhetsutbildning för vindkraftstekniker
Chalmers Professional Education
Göteborg
Innehåller bla kort introduktion i sjölagstiftning, IMO, SOLAS, MARPOL, SAR samlingsstationer och alarmsignaler, utrymning och evakuering principer för överlevnad i...
Generell säkerhetsutbildning – Säkerhet från A till Ö
2Secure
3 timmar
Stockholm
Många skulle nog säga att vardagen är full av risker. Att lära sig att undvika dessa eller ha kunskapen att...
Arbetsmiljö och SAM - Säkerhet och riskhantering
Inspecta Sweden AB
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
Kursen vänder sig till projektledare, chefer, kvalitetsansvariga, säkerhetsansvariga samt till dig som arbetar med HMS. Riskhantering är viktigt inom HMS....
SSF Säkerhet Bas
SSF Stöldskyddsföreningen
2 dagar
13 900 SEK
Flera orter (3)
SSF Säkerhet Bas är utmärkt för dig som kommer i kontakt med säkerhetsfrågor, oavsett om du arbetar i en organisation med...
Säkerhet på väg, SPV, Malmö
Lernia
1 dag
Malmö
Är du vägarbetare, chaufför eller har annat yrke som utförs på allmänna vägar har du ett bra och fritt arbete,...
Fallskyddsutbildning och Skotta säkert – grundutbildning
JA kompetens AB
4 timmar
2 600 SEK
Stockholm
Fallolyckor är i särklass en av de vanligaste olyckorna på arbetsplatser i Sverige. Detta leder oftast till mycket allvarliga konsekvenser....
Fallskyddsutbildning och Skotta säkert på flera språk
JA kompetens AB
4 timmar
Stockholm
Fallolyckor är i särklass en av de vanligaste olyckorna på arbetsplatser i Sverige. Detta leder oftast till mycket allvarliga konsekvenser....
Röjsåg, röjningsteknik och säkerhet, Nivå RA Grund
Företagsutbildarna
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (3)
Utbildning i röjningsteknik och säkerhet så att du kan hantera röjsågen på ett säkert och effektivt sätt. Utbildningen syftar till...
Affärsresesäkerhet
Vesper Group
8 timmar
3 500 SEK
Stockholm
Denna kurs är anpassad till dig som reser i tjänsten samt till de individer som ansvarar för tjänsteresor inom företag,...
SSF 210, reviderad utgåva 3
SSF Stöldskyddsföreningen
1 dag
7 900 SEK
Flera orter (3)
Revideringen grundar sig i publiceringen av SSF 3522, som innehåller produktkraven för låsenheter och att det finns publicerade Europastandarder inom andra delar som...
Arbete på väg – Nivå 1+2
TA Utbildning AB
         
(1)
1 dag
2 350 SEK
Flera orter (7)
Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service och arbetsfordon. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Grundkompetens...
Säker kvinna
2Secure
7 timmar
1 500 SEK
Stockholm
Var tredje kvinna känner sig otrygg och begränsar därför sin vardag. Tidpunkter, platser och händelser kan för oss kvinnor innebära...
Arbete på väg – Nivå 1 och 2
JA kompetens AB
         
(2)
1 dag
2 200 SEK
Stockholm
Arbete på väg  Nivå 1 Avser kompetenkrav för all personal som ska utföra vägarbeten där trafikverket är väghållare. 2 4...
Fallskydd
Stockholms byggmästareförening
         
(1)
1 dag
2 100 SEK
Stockholm
En viktig del i allt säkerhetstänkande är utbildning om de risker som kan finnas i de jobb som ska utföras.Det...
Säkra lyft på flera språk
JA kompetens AB
4 timmar
Stockholm
Målet med utbildningen Säkra lyft är att ge grunderna inom lastkoppling så att deltagaren på ett säkert sätt ska kunna...
Arbete på väg – Nivå 1 och 2 på flera språk
JA kompetens AB
1 dag
Stockholm
Arbete på väg Nivå 1 och 2 på flera språk – engelska, tyska eller polska Kursen Arbete på väg – Nivå 1...
Säkra lyft
JA kompetens AB
4 timmar
1 600 SEK
Flera orter (2)
Målet med utbildningen Säkra lyft är att ge grunderna inom lastkoppling så att deltagaren på ett säkert sätt ska kunna...
Optimerad hantering av informationssäkerhetsrisker
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Att systematiskt identifiera, analysera och förebygga de risker som en verksamhet utsätts för är en viktig del i informationssäkerhetsarbetet. Att...
Säkerhetsskydd
2Secure
3 dagar
17 000 SEK
Stockholm
Säkerhetsskyddslagen skall förhindra terrorbrott, spionage och andra hot mot rikets säkerhet. Många myndigheter, kommuner men även företag har ett stort...
Personsäkerhet i underhållsarbete
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
14 100 SEK
Stockholm
På kursen Personsäkerhet vid underhållsarbete går vi igenom viktiga säkerhetsaspekter vid underhållsarbete. Du får bland annat kunskap om Arbetsmiljölagens föreskrifter,...
Grundkurs Fallskydd
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
1 dag
3 400 SEK
Uppsala
Grundkurs fallskydd är en utbildning som riktar sig till de som arbetar där det föreligger risker för fall inom exempelvis...
Säkerhetshandläggare
Företagsuniversitetet
         
(1)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Ansvar och kontroll för en säker arbetsplats! Lär dig att arbeta systematiskt och kostnadseffektivt med säkerhetsfrågor som t.ex. att göra...
Lås och utrymningsvägar
SSF Stöldskyddsföreningen
1 dag
7 700 SEK
Stockholm
Obehöriga ska inte komma in. Men du vill komma ut om det brinner. Det går att kombinera. Ägna en heldag...
Säkerhetschef - diplomutbildning
Företagsuniversitetet
         
(7)
28 dagar
93 000 SEK
Stockholm
Säkerhetschefsutbildning med spets, djup och aktualitet. Marknadens mest erkända diplomutbildning för säkerhetschefer. Utbildningen omfattar 28 dagar och ger såväl bredd...
Grundkurs Slutet utrymme
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
1 dag
3 400 SEK
Uppsala
Att arbeta i miljöer som t.ex. brunnar, cisterner, gruvor och bassänger ställer mycket höga krav på säkerhet och kunnande. Denna...
SSF Säkerhetssamordnare
SSF Stöldskyddsföreningen
9 dagar
35 500 SEK
Stockholm
Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som handhar säkerhetsfrågorna i en organisation. SSF Säkerhetssamordnare är en...
Grundkurs Mastarbete - Mastintyg
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
2 dagar
6 500 SEK
Uppsala
En tvådagars grundutbildning inriktad på arbete i master och torn. En stor del ligger på praktisk utbildning hur man skall...
RESILIA™ Foundation
BiTA Service Management
3 dagar
19 500 SEK
Stockholm
Cyber Resilience Best Practice, Resilia™ har utvecklats för att stödja privata och offentliga organisationer globalt för att förebygga, upptäcka och...
Förhandling i krissituationer
Diploma Utbildning
1 timme
1 700 SEK
Stockholm
Förhandling i krissituationer är en utbildning för dig som professionellt kan komma att möta människor där du behöver förhandla med gärningsmän,...
Nödvändig kännedom av hantering av hiss steg 2
HissKoncept i Stockholm AB
7 timmar
4 600 SEK
Stockholm
Denna kurs har som mål att utbilda deltagare som genomgått kursen ”Nödvändig kännedom hantering av hiss Steg 1″ Vi kommer...
Säkerhetssamordnare
Företagsuniversitetet
         
(7)
9 dagar
37 500 SEK
Stockholm
En nio dagar lång diplomkurs i modernt säkerhetsarbete. Du får lära dig att bedriva ett systematiskt och effektivt säkerhetsarbete som...
ADR 1.3
JA kompetens AB
3-4 timmar
Flera orter (2)
Få kännedom om de risker och faror som är förknippade med farligt gods och vilka regler som är tillämpliga....
CE-märkning och nya maskindirektivet, 2 dagar
Nercia Utbildning AB
16 timmar
7 000 SEK
Örebro
Genomförande                                                         Utbildningsdagarna genomförs med två veckors mellanrum. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna en hemuppgift. Hemuppgiften är att genomföra en mindre riksanalys...
Fallskydd BAS
Svenska Ledargruppen AB
4 timmar
1 700 SEK
Göteborg
...
Farligt Gods Juridik och Säkerhetsrådgivare Grundutbildning
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods som helhet, farligt gods juridik , gällande lagstiftning...
Farligt Gods uppdatering nya regelverk ADR, RID, DGR, IMDG
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
Stockholm
Effektiv genomgång av nya bestämmelser i ADR VÄG, RID JÄRNVÄG, IMDG SJÖ, DGR FLYG....
ISO 27001 Grundkurs
CANEA
1 dag
6 300 SEK
Flera orter (2)
Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap om området informationssäkerhet och hur standarden ISO 27001 kan användas för att upprätta ett...
Mastcertifikat
Pro Access
2 dagar
5 600 SEK
Uddevalla
Godkänd deltagare skall efter genomgången kurs kunna bedöma och förstå de risker som finns vid arbete i mast. Ha kännedom...
Praktisk riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadskurs
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
För dig som arbetar med maskiner (hos tillverkare och brukare) är det viktigt att kunna identifiera och hantera uppkomna risker....
Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur
Diploma Utbildning
1 timme
1 700 SEK
Stockholm
...
Regelverket för medicintekniska produkter
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Stockholm
Du som aktör på den medicintekniska marknaden möts av en mängd regler. För att komma in och vara kvar på...
Riskhantering för medicinteknik - praktisk tillämpning
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Göteborg
Du som arbetar med riskhantering av medicintekniska produkter vet att för att få en fungerande och effektiv riskhanteringsprocess måste ni...
Sprat nivå I-III
Pro Access
5 dagar
13 990 SEK
Uddevalla
Att använda sig av rep för att utföra arbete är en teknik på stark framgång! Tekniken är säker är mycket...
Strålskydd - Lasersäkerhet
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
11 300 SEK
Borås
Laser används idag inom många olika områden inom mekanisk bearbetning/svetsning, kirurgi, kommunikation, analys, byggnadsverksamhet, vid högskolor/universitet, industrilaboratorier och i samband...
Strålskydd - Radiografering - komplettering och repetition
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
4 000 SEK
Stockholm
Vid radiogradering skall strålskyddsarbetet bedrivas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS2008:25.Föreskrifterna ställer särskilda krav på strålskyddskunskap för såväl arbetsledare som operatörer. Kompetensnivån...
Säker på nätet
2Secure
2 timmar
1 500 SEK
Stockholm
Internet och sociala medier är idag en självklarhet i vårt samhälle. Det är svårare att vara utanför detta än att...
Säkerhetsdatablad (SDB)
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 500 SEK
Flera orter (2)
Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om...
Säkerhetsrådgivare för Farligt gods, Allmän Dag Grund
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
Stockholm
Delkurs i grundutbildningen för säkerhetsrådgivare för farligt gods....
Säkerhetsskydd
SSF Stöldskyddsföreningen
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Omvärlden förändras. Uppfyller din organisation kraven på säkerhetsskydd? Kursen Säkerhetsskydd ger dig insikter i hur din organisation ska hantera och...
Active Shooter (Pågående dagligt våld)
Vesper Group
4 timmar
2 200 SEK
Stockholm
Utbildningens mål och syfte är att ge kunskap i förebyggande åtgärder, att möjliggöra tidig upptäckt samt att ha kunskap om agerande...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 180 träffar
Visa nästa 130 kurser

Mer om Utbildningar inom säkerhet

En säkerhetskurs eller en säkerhetsutbildning kan vara avgörande för din arbetsplats.  Att man som ansvarig ser till att alla säkerhetskrav uppfylls kräver kunskap. Vanliga säkerhetsutbildningar är: säkerhetschef, säkerhetsrådgivare, säkerhet för all typ av transport av farligt gods.

Hur säkert det är på jobbet beror mycket på vilken typ av arbetsplats du jobbar på. Att jobba i en gruva, som chaufför, vägarbetare eller på ett bygge innebär förstås fler risker och andra typer av säkerhetsutbildningar än om du jobbar på kontor eller i en butik.

Din arbetsgivare ansvarar för säkerhetsutbildningen

Arbetsgivaren har ansvar för säkerheten på arbetsplatsen, men du måste självklart också följa skyddsreglerna själv. Alla arbetsplatser med mer än fem anställda ska ha ett skyddsombud. Skyddsombudet gör inspektioner och ska agera tillsammans med arbetsgivaren för att se till att arbetsmiljölagen följs och att arbetsplatsen håller så hög säkerhet som möjligt.

I dag används ofta beteckningen arbetsmiljöombud, men fortfarande är skyddsombud den officiella beteckningen som ska användas vid anmälan till arbetsgivare och till Arbetsmiljöverket. Ett skyddsombud har rätt att gå på utbildning och få tid för uppdraget på arbetstid, och har rätt att stoppa arbetet om det finns en akut fara. Ett skyddsombud ska självklart känna till rättigheterna och skyldigheterna i arbetsmiljölagen.

Det finns en rad regler som gäller på en arbetsplats, bland annat om
användningen av personlig skyddsutrustning, buller, kemiska arbetsmiljörisker, arbete vid bildskärm m fl.

Självklart är du som arbetstagare också skyldig att ta reda på vilka regler som gäller på din arbetsplats, och vilka säkerhetsrutiner som ska följas, till exempel vid brand. Om du måste använda särskilda kläder eller personlig skyddsutrustning på jobbet ska du naturligtvis göra det, och se till att utrustningen är i gott skick. Slarv har orsakat många olyckor!