Utbildningar inom säkerhet

Säkerhetsutbildningar

Här hittar du säkerhetsutbildningar för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.Arbete på väg – Nivå 1+2
TA Utbildning AB
         
(1)
1 dag
2 350 SEK
Flera orter (7)
Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service och arbetsfordon. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Grundkompetens...
Arbetsmiljö och SAM - Säkerhet och riskhantering
Inspecta Sweden AB
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
Kursen vänder sig till projektledare, chefer, kvalitetsansvariga, säkerhetsansvariga samt till dig som arbetar med HMS. Riskhantering är viktigt inom HMS....
Asbest
Instruktörerna i Norden
1 dag
2 000 SEK
Stockholm
Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt nödvändiga skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS...
Att bemöta och förebygga hot och våld
Plus
2 dagar
10 600 SEK
Malmö
Att utsättas för hot och våld blir tyvärr allt vanligare på våra arbetsplatser. Vi vill med denna utbildningsdag ge dig...
Avlastande samtal - krisstöd för personalgrupper, påbyggnad
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2 dagar
6 100 SEK
Revinge
Denna kurs är ett tillfälle för dig att träna på att leda och genomföra avlastande samtal enskilt och i grupp....
Behörig ingenjör - CCTV
SSF Stöldskyddsföreningen
3,5 dagar
19 200 SEK
Stockholm
Vår certifieringsutbildning Behörig ingenjör CCTV ger all nödvändig kunskap som leder fram till ett certifikat som är ett bevis på...
Behörig ingenjör – inbrottslarm
SSF Stöldskyddsföreningen
4 dagar
19 200 SEK
Stockholm
Vår utbildning Behörig ingenjör indrottslarm ger all nödvändig kunskap som leder fram till ett certifikat som är ett bevis på...
Bemötande av hot och våld i arbetet
Hexanova Academy
1 dag
4 990 SEK
Göteborg
Många yrken och sammanhang innebär en risk för att mötas av hotfulla eller våldsamma situationer. Kunskap om riskbedömning, grundläggande förhållningssätt...
CE-märkning och nya maskindirektivet, 2 dagar
Nercia Utbildning AB
16 timmar
7 000 SEK
Örebro
Genomförande                                                         Utbildningsdagarna genomförs med två veckors mellanrum. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna en hemuppgift. Hemuppgiften är att genomföra en mindre riksanalys...
Centralgasanläggningar för medicinska gaser - Fortsättningsutbildn. för projektörer
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 800 SEK
Jönköping
För dig som vill fördjupa kunskaperna kring medicinska centralgasanläggningar och som ingår i projekt eller organisation som projektleder, planerar, konstruerar,...
Centralgasanläggningar för medicinska gaser - fortsättningsutbildning (certifieringsutbildning)
Teknologisk Institut AB Sverige
4 dagar
19 500 SEK
Stockholm
Säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar skall utföras innan anläggningen tas i bruk första gången samt efter väsentlig reparation eller ändring. Besiktningen...
Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning
Teknologisk Institut AB Sverige
4 dagar
19 500 SEK
Flera orter (3)
Denna kurs ger dig goda kunskaper om systemets uppbyggnad och funktion för att sköta drift och tillsyn av sjukhusets centralgasanläggning....
Certifierad Säkerhetschef
SSF Stöldskyddsföreningen
27 dagar
95 500 SEK
Stockholm
Certifierad Säkerhetschef utgår från den första svenska normen för Säkerhetschef SSF 1071 och är förberedande inför tredjepartscertifieringen med Svensk Brand...
Certifierad värdeförvaringstekniker
SSF Stöldskyddsföreningen
2,5 dagar
15 700 SEK
Stockholm
Denna kurs går igenom all teoretisk kunskap som efterfrågas vid certifiering, enligt den nya normen SSF 1076, utgåva 2. Du får...
CLP/ GHS-klassificering & märkning av blandningar
Tenviro
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
De europeiska förordningar CLP & REACH ställer nya krav på klassificering av kemikalier och säkerhetsdatablad (såsom färg, rengöringsmedel, olja eller...
Dammexplosioner
Brandskyddsföreningen
         
(1)
2 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Damm exploderar minst en gång i veckan i svenska industrier. Sedan 2003 finns det krav på att alla dessa verksamheter...
Explosionsskydd
Brandskyddsföreningen
2 tillfällen
7 625 SEK
Stockholm
Behöver du fördjupa dina kunskaper om hur du ska bedriva ditt brandskyddsarbete i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö?...
Fallskydd
Stockholms byggmästareförening
1 dag
2 100 SEK
Stockholm
En viktig del i allt säkerhetstänkande är utbildning om de risker som kan finnas i de jobb som ska utföras.Det...
Farligt Gods ADR Grundutbildning Vägtransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
Stockholm
Grundutbildningen vägtransport farligt gods ADR ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på väg . Kursdeltagaren...
Farligt Gods IATAs DGR Grundutbildning Flygtransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om  bestämmelser  för  transport  av  farligt gods med flyg . Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning...
Farligt Gods IMDG-koden Grundutbildning Sjötransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods till sjöss. Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning kunna...
Farligt Gods Juridik och Säkerhetsrådgivare Grundutbildning
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods som helhet, farligt gods juridik , gällande lagstiftning...
Farligt Gods RID Grundutbildning Järnvägstransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
5 595 SEK
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg . Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning...
Farligt Gods uppdatering nya regelverk ADR, RID, DGR, IMDG
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
Stockholm
Effektiv genomgång av nya bestämmelser i ADR VÄG, RID JÄRNVÄG, IMDG SJÖ, DGR FLYG....
Förebygga hot och våld på jobbet
Branschutbildarna
1 timme
Rikstäckande
Vi lever idag i ett samhälle där hot om våld på jobbet ökar, och det återfinns i många olika yrkeskategorier....
Förebyggande mot våld och hot i HVB hem
Teknologisk Institut AB Sverige
0 dagar
0 SEK
Stockholm
Du som arbetar med eller på HVB hem har kanske lagt en turbulent tid bakom dig men står inför många...
Förhandling i krissituationer
Diploma Utbildning
1 timme
1 700 SEK
Stockholm
Förhandling i krissituationer är en utbildning för dig som professionellt kan komma att möta människor där du behöver förhandla med gärningsmän,...
Gasolanläggningar - hantering och säkerhetsåtgärder
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 900 SEK
Borås
Utbildningen genomförs i samarbete med Kosan Gas Sverige AB.En utbildning för dig som behöver få en relation till gasen och...
Grundkurs fallskydd
MA System Utbildning
6 timmar
1 900 SEK
Flera orter (3)
Grundkurs i fallskydd Utbildningen är anpassad för dig som arbetar inom bygg eller industri och ger dig de faktakunskaper och...
Grundkurs Fallskydd
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
1 dag
3 400 SEK
Uppsala
Grundkurs fallskydd är en utbildning som riktar sig till de som arbetar där det föreligger risker för fall inom exempelvis...
Grundkurs i samhällsskydd och beredskap
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
3 dagar
Flera orter (3)
Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell...
Grundkurs Mastarbete - Mastintyg
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
2 dagar
6 500 SEK
Uppsala
En tvådagars grundutbildning inriktad på arbete i master och torn. En stor del ligger på praktisk utbildning hur man skall...
Grundkurs Rope Access
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
3 dagar
7 500 SEK
Uppsala
Kursen riktar sig till de som behöver arbeta hängande i rep för att nå sitt arbetsställe. Det kan vara fönsterputsare,...
Grundkurs Slutet utrymme
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
1 dag
3 400 SEK
Uppsala
Att arbeta i miljöer som t.ex. brunnar, cisterner, gruvor och bassänger ställer mycket höga krav på säkerhet och kunnande. Denna...
Hot och våld
Svenska Ledargruppen AB
1 dag
3 350 SEK
Göteborg
Kursinnehåll: Arbetsgivarens anvar för hot och våld i arbetsmiljön enl. Arbetsmiljölagen. Vad får vi göra enligt lagen om vi blir...
Hot och våld i vården
Institutet för Medicinsk Rätt AB
1 dag
1 995 SEK
Stockholm
Inslag av hot och våld är tyvärr något som hör till vardagen inom vården. Såväl personal som patienter och anhöriga utsätts...
Hur förbereder man organisationen för GDPR - kostnadsfritt frukostseminarium
SIS, Swedish Standards Institute
0,5 dagar
0 SEK
Stockholm
Under frukostseminarium får du en inblick i ämnet och bakgrund till den nya EU förordning om dataskydd för personuppgifter som...
Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
15 dagar
5 000 SEK
Stockholm
Kursen ger dig fördjupade kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar för att kunna bidra i arbetet med att förebygga och...
Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
37 dagar
Stockholm
Denna kurs är speciellt anpassad för dig som i ditt arbete behöver vara väl insatt i samhällets krisberedskap och/eller totalförsvar....
Inbrottslarm
SSF Stöldskyddsföreningen
2 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Det ställs stora krav på dig som projekterar eller upphandlar larmsystem då det är många faktorer att ta hänsyn till....
Installationer i explosionsfarliga områden
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
14 500 SEK
Flera orter (2)
Kursen vänder sig till dig som arbetar med elinstallationer och elutrustningar i miljö där explosionsrisk kan uppkomma. Vi tar upp...
Instruktörskurs för fallskyddsutbildning
MA System Utbildning
1 dag
8 500 SEK
Flera orter (2)
En utbildning för dig som vill kunna utbilda i fallskydd själv och för de företag som vill utnyttja fördelarna med att...
Instruktörskurs för liftutbildning
MA System Utbildning
2 dagar
15 000 SEK
Lund
Under utbildningen får du både den faktakunskap och kompetens som behövs för att utbilda liftanvändare. Utbildningen är inte knuten till...
Interna utredningar
SSF Stöldskyddsföreningen
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Många företag och organisationer av brott begångna av den egna personalen. Brott på arbetsplatsen kan kosta ditt företag flera miljoner...
ISO 27001 – Informationssäkerhet
DNV GL
2 dagar
12 700 SEK
Stockholm
Under kursen tar vi upp varför man bör säkra informationskapitalet, vad standarden ISO 27001 säger samt hur ett ledningssystem för...
ISO 27001 Grundkurs
CANEA
1 dag
6 300 SEK
Flera orter (2)
Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap om området informationssäkerhet och hur standarden ISO 27001 kan användas för att upprätta ett...
Kameraövervakning - lagen, regelverk och tillämpningar
SSF Stöldskyddsföreningen
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Normen SSF 1060 ingår som kurslitteratur (värde 525 kr)....
Kemikalier i varor: REACH & RoHS II kurs för varuleverantörer
Tenviro
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
Målet med den här kursen är att öka kunskapen inom produktregler (kemikalier i varor) så att ni få reda på...
Larm och kameraövervakning
SSF Stöldskyddsföreningen
3 dagar
17 300 SEK
Stockholm
Ofta sker en upphandling av inbrottslarm och kameraövervakningssystem gemensamt och det ställs stora krav på kunskap för att få en...
Lås och utrymningsvägar
SSF Stöldskyddsföreningen
1 dag
7 700 SEK
Stockholm
Obehöriga ska inte komma in. Men du vill komma ut om det brinner. Det går att kombinera. Ägna en heldag...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 147 träffar
Visa nästa 97 kurser

Mer om Utbildningar inom säkerhet

En säkerhetskurs eller en säkerhetsutbildning kan vara avgörande för din arbetsplats.  Att man som ansvarig ser till att alla säkerhetskrav uppfylls kräver kunskap. Vanliga säkerhetsutbildningar är: säkerhetschef, säkerhetsrådgivare, säkerhet för all typ av transport av farligt gods.

Hur säkert det är på jobbet beror mycket på vilken typ av arbetsplats du jobbar på. Att jobba i en gruva, som chaufför, vägarbetare eller på ett bygge innebär förstås fler risker och andra typer av säkerhetsutbildningar än om du jobbar på kontor eller i en butik.

Din arbetsgivare ansvarar för säkerhetsutbildningen

Arbetsgivaren har ansvar för säkerheten på arbetsplatsen, men du måste självklart också följa skyddsreglerna själv. Alla arbetsplatser med mer än fem anställda ska ha ett skyddsombud. Skyddsombudet gör inspektioner och ska agera tillsammans med arbetsgivaren för att se till att arbetsmiljölagen följs och att arbetsplatsen håller så hög säkerhet som möjligt.

I dag används ofta beteckningen arbetsmiljöombud, men fortfarande är skyddsombud den officiella beteckningen som ska användas vid anmälan till arbetsgivare och till Arbetsmiljöverket. Ett skyddsombud har rätt att gå på utbildning och få tid för uppdraget på arbetstid, och har rätt att stoppa arbetet om det finns en akut fara. Ett skyddsombud ska självklart känna till rättigheterna och skyldigheterna i arbetsmiljölagen.

Det finns en rad regler som gäller på en arbetsplats, bland annat om
användningen av personlig skyddsutrustning, buller, kemiska arbetsmiljörisker, arbete vid bildskärm m fl.

Självklart är du som arbetstagare också skyldig att ta reda på vilka regler som gäller på din arbetsplats, och vilka säkerhetsrutiner som ska följas, till exempel vid brand. Om du måste använda särskilda kläder eller personlig skyddsutrustning på jobbet ska du naturligtvis göra det, och se till att utrustningen är i gott skick. Slarv har orsakat många olyckor!

Så här går du vidare

 Filtrera listan och välj  passande utbildningar

 Gör 
 intresseanmälningar

 Du blir kontaktad och får  mer information av  arrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om kompetensutveckling.
Mer inom området

Jämför utbildningar

Reportage
CANEA Consulting Group
Projektledarutbildning hos CANEA

CANEA har erfarenhet av att utbilda projektledare inom många branscher. Anna Nyberg, Key Account Manager på Protexion Sverige AB och Anders Ahlström, it-konsult har gått kursen Projektledarcertifiering - PMP på CANEA Consulting Group.

Läs mer om vad de tycker om upplägget och nyttan.

Läs mer
Teknologisk Institut – en utbild...

Johan Bågander har under sina tjugo år som OVK-besiktningsman hunnit gå flertalet kurser hos Teknologisk Institut. Varför? Helt enkelt för att de har bra kurser som passar, berättar han.

Läs mer
Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen har utbildningar i allt från allmän brandkunskap till specialutbildningar om till exempel brandfarliga varor, explosioner i dammiga miljöer eller boendesprinkler.

Läs mer
Vad är farligt gods?
ACTIVE SAFETY Dangerous Goods Consulting AB

Farligt gods är ett samlingsnamn för ämnen och produkter som har farliga egenskaper dvs. att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt vid transport.

Läs mer
expand Visa fler reportage