Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar inom säkerhet

säkerhetsutbildningar

Här hittar du säkerhetsutbildningar för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

 

 

Generell säkerhetsutbildning – Säkerhet från A till Ö
2Secure
3 timmar
 
Stockholm
Många skulle nog säga att vardagen är full av risker. Att lära sig att undvika dessa eller ha kunskapen att...
Säkerhet i trafik
Cardio Säkerhet
1 dag
 
Ljungby
Utbildningen vänder sig till alla organisationer där personal befinner sig i trafiken. Syftet är att skapa säkerhet och trygghet hos...
SSF Säkerhet Bas
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(28)
2 dagar
14 500 SEK
Flera orter (3)
SSF Säkerhet Bas är utmärkt för dig som kommer i kontakt med säkerhetsfrågor, oavsett om du arbetar i en organisation med...
Vindkraft: Grundläggande säkerhetsutbildning för vindkraftstekniker
Chalmers Professional Education
   
Göteborg
Att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter om livräddningsutrustning till sjöss, transport av personal och gods till och från anläggningar...
Service och säkerhet i reception och kundmottagning
Företagsuniversitetet
         
(1)
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Förena god service med hög säkerhet Agera snabbt och korrekt i säkerhetslägen Bra kundmottagande ger förtroende och trygghet Lär dig...
Säker kvinna
2Secure
         
(1)
4 timmar
1 500 SEK
Stockholm
Var tredje kvinna känner sig otrygg och begränsar därför sin vardag. Tidpunkter, platser och händelser kan för oss kvinnor innebära...
Trygg ungdom
2Secure
4 timmar
1 500 SEK
Stockholm
”Hur åker man tunnelbana säkert? Vad ska jag göra om det blir bråk på min skolgård? Är fulla gubbar farliga?...
Fallskyddsutbildning och Skotta säkert – grundutbildning
JA kompetens AB
4 timmar
2 600 SEK
Stockholm
Fallolyckor är i särklass en av de vanligaste olyckorna på arbetsplatser i Sverige. Detta leder oftast till mycket allvarliga konsekvenser....
Fallskyddsutbildning och Skotta säkert på flera språk
JA kompetens AB
4 timmar
 
Stockholm
Fallolyckor är i särklass en av de vanligaste olyckorna på arbetsplatser i Sverige. Detta leder oftast till mycket allvarliga konsekvenser....
Arbete på väg – Nivå 1+2
TA Utbildning AB
1 dag
2 350 SEK
Flera orter (7)
Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Grundkompetens...
Säkerhetshandläggare
Företagsuniversitetet
         
(2)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Grundkurs i säkerhet Så bedriver du ett systematiskt och effektivt säkerhetsarbete Skapa en trygg och säker miljö för dina medarbetare...
Säkerhetschef - diplomutbildning
Företagsuniversitetet
         
(7)
28 dagar
93 000 SEK
Stockholm
Säkra upp verksamhetens säkerhet Använd de senaste metoderna för riskbedömning Mätbara effekter av säkerhetsarbete Förankra säkerhetsarbetet i hela organisationen Säkerhetschefsutbildning...
Arbete på tak
Plus
1 dag
 
Stockholm
Praktiska övningar blandat med teori, riskbedömning och säkerhet....
Skyldigheter och ansvar i vården
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
6 timmar
7 900 SEK
Stockholm
Med fokus på hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och vikten av vårdens säkerhet och kvalité, samt vissa problemområden såsom: - tvångs-...
SSF Säkerhetssamordnare – diplomering
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(20)
9 dagar
37 000 SEK
Stockholm
Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som handhar säkerhetsfrågorna i en organisation. SSF Säkerhetssamordnare är en...
ADR
Cardio Säkerhet
1-3 dagar
 
Flera orter (2)
ADR är ett samlingsbegrepp av ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön om det inte transporteras...
Kamerabevakning - ny lag
SSF Stöldskyddsföreningen
0,5 dagar
5 500 SEK
Flera orter (3)
Den 25 maj införs dataskyddsförordningen, och en ny kamerabevakningslag planeras att träda ikraft den 1 augusti. Detta kommer att innebära...
Grundkurs Slutet utrymme
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
         
(13)
1 dag
3 400 SEK
Uppsala
Att arbeta i miljöer som t.ex. brunnar, cisterner, gruvor och bassänger ställer mycket höga krav på säkerhet och kunnande. Denna...
Arbete på väg 3 A
JA kompetens AB
2 dagar
5 400 SEK
Linköping
Kursen ger deltagarna kunskaper för att kunna upprätta och tyda en trafikanordningsplan kunskaper kring kraven för utmärkning av vägarbetsplats, för fordonsutmärkning,...
Kamerabevakning
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(19)
1 dag
8 500 SEK
Stockholm
Kameraövervakningslagen upphör att gälla den 25 maj 2018 och planeras att ersätta av bl.a. Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Detta kommer att...
Lås och utrymningsvägar
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(10)
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Obehöriga ska inte komma in. Men du vill komma ut om det brinner. Det går att kombinera. Ägna en heldag...
Certifierad säkerhetschef
Företagsuniversitetet
0 dagar
9 900 SEK
Stockholm
För dig som vill vara uppdaterad med det senaste Bygg på och fördjupa din yrkeskompetens Ta del av den senaste...
Arbete på väg 1+2
Kunskapskontoret
1 dag
2 495 SEK
Malmö
Trafikverket ställer krav på att den personal som utför vägarbete eller liknande arbete har rätt kompetens. Det är arbetsgivarens, leverantörens,...
Fallskydd
Stockholms Byggmästareförening
         
(1)
1 dag
2 100 SEK
Stockholm
En viktig del i allt säkerhetstänkande är utbildning om de risker som kan finnas i de jobb som ska utföras.Det...
Säker på nätet
2Secure
2 timmar
1 500 SEK
Stockholm
Internet och sociala medier är idag en självklarhet i vårt samhälle. Det är svårare att vara utanför detta än att...
Grundkurs Mastarbete - Mastintyg
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
         
(5)
2 dagar
6 500 SEK
Uppsala
En tvådagars grundutbildning inriktad på arbete i master och torn. En stor del ligger på praktisk utbildning hur man skall...
Säkra lyft
JA kompetens AB
4 timmar
1 600 SEK
Flera orter (2)
Målet med utbildningen Säkra lyft är att ge grunderna inom lastkoppling så att deltagaren på ett säkert sätt ska kunna...
Hot och Våld
Nordic Protection Academy
         
(10)
5 timmar
3 200 SEK
Flera orter (2)
Denna utbildning i Hot och våld ger deltagaren en ökad förmåga till en effektiv kommunikation och konflikthantering samt ökat säkerhetsmedvetande och...
Intern brottsutredning
Företagsuniversitetet
         
(1)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Identifikation och åtgärder Så upptäcker du intern brottslighet Så dokumenterar du fakta och bevis Så gör du utredningar, objektiva analyser...
Säkerhetschef 2020
Företagsuniversitetet
         
(3)
8 dagar
42 500 SEK
Stockholm
Security Management när det är som bäst Rusta dig för att möta samtidens och framtidens digitala och fysiska hot Positionera...
Fallskydd
Instruktörerna i Norden
0,5 dagar
1 100 SEK
Flera orter (2)
Kursen kan hållas på svenska, engelska, polska, finska m.m.  Om du arbetar två meter över marken krävs att du har utbildning i...
Förhandling i krissituationer
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 700 SEK
Flera orter (2)
Förhandling i krissituationer är en utbildning för dig som professionellt kan komma att möta människor där du behöver förhandla med gärningsmän,...
Föreståndare för brandfarlig vara med inriktning på gasol
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 500 SEK
Borås
Föreståndaren är en person med dokumenterad kunskap om och erfarenhet av att yrkesmässigt hantera gasol. Personen skall namnges till räddningsnämnden.Föreståndaren...
Journalist 2
2Secure
1 dag
5 000 SEK
Stockholm
Denna kurs är fortsättningen på Journalist 1 . Nu tar vi de förberedande utbildningarna lite längre. Kursen genomförs i 2Secures...
Säkerhetssamordnare
Företagsuniversitetet
         
(7)
9 dagar
37 500 SEK
Stockholm
Lär dig bedriva ett systematiskt och effektivt säkerhetsarbete! Bygg organisationens säkerhetsmedvetande Lär dig inventera och analysera säkerhetsrisker Så prioriterar du...
Arbete på väg – Nivå 1 och 2 på flera språk
JA kompetens AB
1 dag
 
Stockholm
Arbete på väg Nivå 1 och 2 på flera språk – engelska, tyska eller polska Kursen Arbete på väg – Nivå 1...
Grundkurs Fallskydd
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
1 dag
3 400 SEK
Uppsala
Grundkurs fallskydd är en utbildning som riktar sig till de som arbetar där det föreligger risker för fall inom exempelvis...
Säkert takarbete
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
1 dag
3 400 SEK
Uppsala
Att arbeta säkert på tak och hög höjd borde vara en självklarhet för alla som arbetar i denna miljö. Utbildningen...
Arbete på väg – Nivå 1 och 2
JA kompetens AB
         
(2)
1 dag
2 200 SEK
Stockholm
Arbete på väg - Nivå 1 Avser kompetenkrav för all personal som ska utföra vägarbeten där trafikverket är väghållare. 2-4 timmar...
Det utmanande mötet – att hantera hot och våld i sin yrkesroll
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Risken att behöva hantera hot och våld förekommer i många branscher och yrkesroller där människor interagerar med varandra. Du som...
Brandfarliga köldmedier – säker hantering vid service och underhåll
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
1 dag
5 100 SEK
Katrineholm
Känner du oro över riskerna vid hantering av brandfarliga köldmedier? Då är det här en kurs för dig. Vid installation...
Fallskydd A
Kunskapskontoret
         
(1)
4 timmar
1 500 SEK
Malmö
Målet med utbildningen är att ge ökad förståelse kring hur säkert arbete på höjd kan rädda liv. Genom väl utbildad...
Säkra lyft på flera språk
JA kompetens AB
4 timmar
 
Stockholm
Målet med utbildningen Säkra lyft är att ge grunderna inom lastkoppling så att deltagaren på ett säkert sätt ska kunna...
Certifierad Säkerhetschef
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(112)
27 dagar
96 500 SEK
Stockholm
Styrk din kompetens med en certifiering! Certifierad Säkerhetschef utgår från den första svenska normen för Säkerhetschef SSF 1071 och är förberedande...
Mobila arbetsplattformar
Lernia
1 dag
2 200 SEK
Flera orter (4)
Lernias kurs Mobila arbetsplattformar ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligt förekommande lifttyperna; typ A1, A3, B1 och B3....
Mekaniskt skydd och förvaring
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(6)
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
Det krävs kunskap för att du själv ska kunna bedöma lämplig skyddsnivå och vilka produkter som är bra eller undermåliga....
Arbete på väg nivå 3B Vakt, Lots
Kunskapskontoret
1 dag
1 995 SEK
Malmö
Personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare. Förhandskrav Kompetens Nivå 2 – Arbete på väg/Säker-...
Interna utredningar
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(17)
1 dag
8 500 SEK
Stockholm
Många företag och organisationer av brott begångna av den egna personalen. Brott på arbetsplatsen kan kosta ditt företag flera miljoner...
Introduktion till säkerhetsvetenskap (7,5 hp)
Företagsuniversitetet
6 dagar
34 000 SEK
Stockholm
Samarbete med Lunds universitet Vetenskapliga grunder för ett organisatoriskt säkerhetsarbete Starkare förmåga att leda och bedriva systematiskt säkerhetsarbete Högskolepoäng från...
Praktisk kurs i centralgasanläggningar för drifttekniker
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
9 900 SEK
Göteborg
En praktisk utbildning som ger den kompetens som fordras för att klara en säker drift av gasanläggningar.Kursen ger en dags...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
  • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-50 av 250 träffar
Visa nästa 200 kurser

Mer om Utbildningar inom säkerhet

En säkerhetskurs eller en säkerhetsutbildning kan vara avgörande för din arbetsplats.  Att man som ansvarig ser till att alla säkerhetskrav uppfylls kräver kunskap. Vanliga säkerhetsutbildningar är: säkerhetschef, säkerhetsrådgivare, säkerhet för all typ av transport av farligt gods.

Hur säker din arbetsplats är beror på var du arbetar. Att jobba i en gruva, som chaufför, vägarbetare eller på ett bygge innebär förstås fler risker och andra typer av säkerhetsutbildningar än om du jobbar på kontor eller i en butik.

Din arbetsgivare ansvarar för säkerhetsutbildningen

Arbetsgivaren har ansvar för säkerheten på arbetsplatsen, men du måste självklart också följa skyddsreglerna själv. Alla arbetsplatser med mer än fem anställda ska ha ett skyddsombud. Skyddsombudet gör inspektioner och ska agera tillsammans med arbetsgivaren för att se till att arbetsmiljölagen följs och att arbetsplatsen håller så hög säkerhet som möjligt.

I dag används ofta beteckningen arbetsmiljöombud, men fortfarande är skyddsombud den officiella beteckningen som ska användas vid anmälan till arbetsgivare och till Arbetsmiljöverket. Ett skyddsombud har rätt att gå på utbildning och få tid för uppdraget på arbetstid, och har rätt att stoppa arbetet om det finns en akut fara. Ett skyddsombud ska självklart känna till rättigheterna och skyldigheterna i arbetsmiljölagen.

Det finns en rad regler som gäller på en arbetsplats, bland annat om
användningen av personlig skyddsutrustning, buller, kemiska arbetsmiljörisker, arbete vid bildskärm m fl.

Självklart är du som arbetstagare också skyldig att ta reda på vilka regler som gäller på din arbetsplats, och vilka säkerhetsrutiner som ska följas, till exempel vid brand. Om du måste använda särskilda kläder eller personlig skyddsutrustning på jobbet ska du naturligtvis göra det, och se till att utrustningen är i gott skick. Slarv har orsakat många olyckor!