Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar inom säkerhet

säkerhetsutbildningar

Här hittar du säkerhetsutbildningar för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

 

 

Generell säkerhetsutbildning – Säkerhet från A till Ö
2Secure
3 timmar
Stockholm
Många skulle nog säga att vardagen är full av risker. Att lära sig att undvika dessa eller ha kunskapen att...
Säkerhet i trafik
Cardio Säkerhet
1 dag
Ljungby
Utbildningen vänder sig till alla organisationer där personal befinner sig i trafiken. Syftet är att skapa säkerhet och trygghet hos...
SSF Säkerhet Bas
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(28)
2 dagar
14 500 SEK
Flera orter (3)
SSF Säkerhet Bas är utmärkt för dig som kommer i kontakt med säkerhetsfrågor, oavsett om du arbetar i en organisation med...
Vindkraft: Grundläggande säkerhetsutbildning för vindkraftstekniker
Chalmers Professional Education
 
Göteborg
Att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter om livräddningsutrustning till sjöss, transport av personal och gods till och från anläggningar...
Säker kvinna
2Secure
         
(1)
4 timmar
1 500 SEK
Stockholm
Var tredje kvinna känner sig otrygg och begränsar därför sin vardag. Tidpunkter, platser och händelser kan för oss kvinnor innebära...
Trygg ungdom
2Secure
4 timmar
1 500 SEK
Stockholm
”Hur åker man tunnelbana säkert? Vad ska jag göra om det blir bråk på min skolgård? Är fulla gubbar farliga?...
Fallskyddsutbildning och Skotta säkert – grundutbildning
JA kompetens AB
4 timmar
2 600 SEK
Stockholm
Fallolyckor är i särklass en av de vanligaste olyckorna på arbetsplatser i Sverige. Detta leder oftast till mycket allvarliga konsekvenser....
Fallskyddsutbildning och Skotta säkert på flera språk
JA kompetens AB
4 timmar
Stockholm
Fallolyckor är i särklass en av de vanligaste olyckorna på arbetsplatser i Sverige. Detta leder oftast till mycket allvarliga konsekvenser....
Arbete på väg – Nivå 1+2
TA Utbildning AB
1 dag
2 350 SEK
Flera orter (7)
Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Grundkompetens...
Arbete på väg 3 A
JA kompetens AB
2 dagar
5 400 SEK
Linköping
Kursen ger deltagarna kunskaper för att kunna upprätta och tyda en trafikanordningsplan kunskaper kring kraven för utmärkning av vägarbetsplats, för fordonsutmärkning,...
Skyldigheter och ansvar i vården
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
6 timmar
7 900 SEK
Stockholm
Med fokus på hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och vikten av vårdens säkerhet och kvalité, samt vissa problemområden såsom: - tvångs-...
SSF Säkerhetssamordnare – diplomering
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(20)
9 dagar
37 000 SEK
Stockholm
Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som handhar säkerhetsfrågorna i en organisation. SSF Säkerhetssamordnare är en...
ADR
Cardio Säkerhet
1-3 dagar
Flera orter (2)
ADR är ett samlingsbegrepp av ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön om det inte transporteras...
Olycks och händelseutredning Steg 1
MTO Säkerhet AB
2 dagar
10 500 SEK
Stockholm
Att lära av olyckor och andra händelser som sker är viktigt för att förbättra säkerheten i organisationer och företag Lär...
Grundkurs Slutet utrymme
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
         
(13)
1 dag
3 400 SEK
Uppsala
Att arbeta i miljöer som t.ex. brunnar, cisterner, gruvor och bassänger ställer mycket höga krav på säkerhet och kunnande. Denna...
Fallskydd
Stockholms Byggmästareförening
         
(1)
1 dag
2 100 SEK
Stockholm
En viktig del i allt säkerhetstänkande är utbildning om de risker som kan finnas i de jobb som ska utföras.Det...
Lås och utrymningsvägar
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(10)
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Obehöriga ska inte komma in. Men du vill komma ut om det brinner. Det går att kombinera. Ägna en heldag...
Arbete på väg – Nivå 1 och 2 på flera språk
JA kompetens AB
1 dag
Stockholm
Arbete på väg Nivå 1 och 2 på flera språk – engelska, tyska eller polska Kursen Arbete på väg – Nivå 1...
Kamerabevakning
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(19)
1 dag
8 500 SEK
Stockholm
Kameraövervakningslagen upphör att gälla den 25 maj 2018 och planeras att ersätta av bl.a. Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Detta kommer att...
Säkerhetsledning och säkerhetskultur
MTO Säkerhet AB
1 tillfällen
0 SEK
Stockholm
Vi bjuder in till frukost på inspirerande Helio vid Hornstull. Våra MTO-experter Malin Molnar, Marcus Lavin och Lena Kecklund berättar och...
Säker på nätet
2Secure
2 timmar
1 500 SEK
Stockholm
Internet och sociala medier är idag en självklarhet i vårt samhälle. Det är svårare att vara utanför detta än att...
Arbete på väg – Nivå 1 och 2
JA kompetens AB
         
(2)
1 dag
2 200 SEK
Stockholm
Arbete på väg - Nivå 1 Avser kompetenkrav för all personal som ska utföra vägarbeten där trafikverket är väghållare. 2-4 timmar...
Säkra lyft
JA kompetens AB
4 timmar
1 600 SEK
Flera orter (2)
Målet med utbildningen Säkra lyft är att ge grunderna inom lastkoppling så att deltagaren på ett säkert sätt ska kunna...
Säkra lyft på flera språk
JA kompetens AB
4 timmar
Stockholm
Målet med utbildningen Säkra lyft är att ge grunderna inom lastkoppling så att deltagaren på ett säkert sätt ska kunna...
Hot och Våld
Nordic Protection Academy
         
(3)
5 timmar
3 200 SEK
Flera orter (2)
Denna utbildning i Hot och våld ger deltagaren en ökad förmåga till en effektiv kommunikation och konflikthantering samt ökat säkerhetsmedvetande och...
Grundkurs Mastarbete - Mastintyg
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
         
(5)
2 dagar
6 500 SEK
Uppsala
En tvådagars grundutbildning inriktad på arbete i master och torn. En stor del ligger på praktisk utbildning hur man skall...
Säkerhetschef - diplomutbildning
Företagsuniversitetet
         
(7)
29 dagar
93 000 SEK
Stockholm
Säkerhetschefsutbildning med spets, djup och aktualitet. Marknadens mest erkända diplomutbildning för säkerhetschefer. Utbildningen omfattar 28 dagar och ger såväl bredd-...
Grundkurs Fallskydd
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
1 dag
3 400 SEK
Uppsala
Grundkurs fallskydd är en utbildning som riktar sig till de som arbetar där det föreligger risker för fall inom exempelvis...
Säkerhetshandläggare
Företagsuniversitetet
         
(2)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Ansvar och kontroll - för en säker arbetsplats! Lär dig att arbeta systematiskt och kostnadseffektivt med säkerhetsfrågor som t.ex. att...
Fallskydd
Instruktörerna i Norden
0,5 dagar
1 100 SEK
Flera orter (2)
Kursen kan hållas på svenska, engelska, polska, finska m.m.  Om du arbetar två meter över marken krävs att du har utbildning i...
Förhandling i krissituationer
Diploma Utbildning
1 timme
1 700 SEK
Flera orter (2)
Förhandling i krissituationer är en utbildning för dig som professionellt kan komma att möta människor där du behöver förhandla med gärningsmän,...
Journalist 2
2Secure
1 dag
5 000 SEK
Stockholm
Denna kurs är fortsättningen på Journalist 1 . Nu tar vi de förberedande utbildningarna lite längre. Kursen genomförs i 2Secures...
Säkerhetssamordnare
Företagsuniversitetet
         
(7)
9 dagar
37 500 SEK
Stockholm
En nio dagar lång diplomkurs i modernt säkerhetsarbete. Du får lära dig att bedriva ett systematiskt och effektivt säkerhetsarbete som...
CSM RA – riskhantering för järnväg (enligt EU/402/2013)
MTO Säkerhet AB
1 dag
5 500 SEK
Stockholm
Många aktörer på den europeiska järnvägsmarknaden måste tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden (CSM RA). ERA (Europeiska järnvägsbyrån) har givit ut förordningen...
Informationssäkerhet för energiproducenter
STF Ingenjörsutbildning AB
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Under senare år har ett flertal IT-incidenter inträffat i Sverige. Incidenterna har varit relativt begränsade men pekar på ett flertal...
Säkert takarbete
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
1 dag
3 400 SEK
Uppsala
Att arbeta säkert på tak och hög höjd borde vara en självklarhet för alla som arbetar i denna miljö. Utbildningen...
Mobila arbetsplattformar
Lernia
1 dag
2 200 SEK
Flera orter (8)
Lernias kurs Mobila arbetsplattformar ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligt förekommande lifttyperna; typ A1, A3, B1 och B3....
Certifierad Säkerhetschef
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(112)
27 dagar
96 500 SEK
Stockholm
Certifierad Säkerhetschef utgår från den första svenska normen för Säkerhetschef SSF 1071 och är förberedande inför tredjepartscertifieringen med Svensk Brand-...
Mekaniskt skydd och förvaring
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(6)
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
Det krävs kunskap för att du själv ska kunna bedöma lämplig skyddsnivå och vilka produkter som är bra eller undermåliga....
Interna utredningar
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(17)
1 dag
8 500 SEK
Stockholm
Många företag och organisationer av brott begångna av den egna personalen. Brott på arbetsplatsen kan kosta ditt företag flera miljoner...
Lift- och fallskyddsutbildning
TEK Kompetens
1 dag
4 100 SEK
Falkenberg
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om och handhavande av mobila plattformar. Kursen är en auktoriserad utbildning för liftar enligt Liftutbildningsrådet....
Praktisk kurs i centralgasanläggningar för drifttekniker
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
9 900 SEK
Göteborg
En praktisk utbildning som ger den kompetens som fordras för att klara en säker drift av gasanläggningar.Kursen ger en dags...
Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering
Diploma Utbildning
1 timme
1 700 SEK
Flera orter (2)
Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering  är en utbildning som lär dig att hantera stress med ett lösningsfokuserat...
Professionell konflikthantering - Taktiskt säkerhetstänk
Diploma Utbildning
1 timme
1 700 SEK
Flera orter (2)
I den här utbildningen får du lära dig om taktiskt säkerhetstänk avseende miljö, situation och person. Utbildningen tar upp riskbedömning...
Resesäkerhet
Företagsuniversitetet
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Skapa goda förutsättningar för att resa och arbeta tryggt vid möten, konferenser eller tjänstgöring utomlands och för att klara eventuella...
Risk Manager - Diplomutbildning
Företagsuniversitetet
3 dagar
15 900 SEK
Stockholm
Bli ännu bättre på att identifiera och hantera risker. Den här kursen ger dig djupa och aktuella kunskaper i Risk...
Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning
Teknologisk Institut AB Sverige
         
(1)
3 dagar
17 500 SEK
Stockholm
Utbildningen uppfyller Strålskyddsmyndighetens allmänna krav på strålskyddsutbildning.Utbildningen ger kunskaper för att utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar som...
Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot radiografering
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
17 500 SEK
Stockholm
Kursen uppfyller Strålskyddsmyndighetens allmänna krav på strålskyddsutbildning samt de särskilda krav om utbildning för operatörer och arbetsledare som finns i...
Tillämpning av REACH
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Göteborg
Reach (Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) har till stora delar ersatt den svenska kemikalielagstiftning som gällt fram till...
Grundkurs Rope Access
Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
3 dagar
7 500 SEK
Uppsala
Kursen riktar sig till de som behöver arbeta hängande i rep för att nå sitt arbetsställe. Det kan vara fönsterputsare,...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
  • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-50 av 197 träffar
Visa nästa 147 kurser

Mer om Utbildningar inom säkerhet

En säkerhetskurs eller en säkerhetsutbildning kan vara avgörande för din arbetsplats.  Att man som ansvarig ser till att alla säkerhetskrav uppfylls kräver kunskap. Vanliga säkerhetsutbildningar är: säkerhetschef, säkerhetsrådgivare, säkerhet för all typ av transport av farligt gods.

Hur säkert det är på jobbet beror mycket på vilken typ av arbetsplats du jobbar på. Att jobba i en gruva, som chaufför, vägarbetare eller på ett bygge innebär förstås fler risker och andra typer av säkerhetsutbildningar än om du jobbar på kontor eller i en butik.

Din arbetsgivare ansvarar för säkerhetsutbildningen

Arbetsgivaren har ansvar för säkerheten på arbetsplatsen, men du måste självklart också följa skyddsreglerna själv. Alla arbetsplatser med mer än fem anställda ska ha ett skyddsombud. Skyddsombudet gör inspektioner och ska agera tillsammans med arbetsgivaren för att se till att arbetsmiljölagen följs och att arbetsplatsen håller så hög säkerhet som möjligt.

I dag används ofta beteckningen arbetsmiljöombud, men fortfarande är skyddsombud den officiella beteckningen som ska användas vid anmälan till arbetsgivare och till Arbetsmiljöverket. Ett skyddsombud har rätt att gå på utbildning och få tid för uppdraget på arbetstid, och har rätt att stoppa arbetet om det finns en akut fara. Ett skyddsombud ska självklart känna till rättigheterna och skyldigheterna i arbetsmiljölagen.

Det finns en rad regler som gäller på en arbetsplats, bland annat om
användningen av personlig skyddsutrustning, buller, kemiska arbetsmiljörisker, arbete vid bildskärm m fl.

Självklart är du som arbetstagare också skyldig att ta reda på vilka regler som gäller på din arbetsplats, och vilka säkerhetsrutiner som ska följas, till exempel vid brand. Om du måste använda särskilda kläder eller personlig skyddsutrustning på jobbet ska du naturligtvis göra det, och se till att utrustningen är i gott skick. Slarv har orsakat många olyckor!