HR-utbildningar

HR utbildning

Nedan hittar du utbildningar inom personal och hr (human resources) för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Om du vill ha information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker!

HR goes Digital
Edge HR
1 dag
4 990 SEK
Stockholm
Förbered dig för en heldag med inspiration, praktiska exempel och trendspaningar om HR i framtiden.  Den 11 maj reder vi...
HR NU
Sveriges HR Förening
1 dag
Stockholm
Offentlig sektor i en digital värld! Vi har bjudit in Sveriges främsta experter för att diskutera och belysa digitaliseringens påverkan...
Affärsmannaskap för HR
Diploma Utbildning
1 timme
2 450 SEK
Stockholm
Synen på hur HR ska bidra mot verksamhetens affärsmässiga mål ändra snabbt. Kraven på dig som arbetar med personalfrågor ökar...
HR i praktiken
Framfot företagsutbildning
         
(8)
3 dagar
17 900 SEK
Flera orter (3)
"Jag var ny i min yrkesroll och anmälde mig till kursen för att snabbt skaffa mig kompetens och erfarenhet. Utbildningen...
Certifierad HR
Framfot företagsutbildning
7 dagar
38 845 SEK
Flera orter (3)
Certifierad HR är utbildningen för dig som vill se till att du har rätt kompetens och ett kvitto på det...
HR-chefsutbildning
Företagsuniversitetet
         
(5)
11 dagar
56 000 SEK
Stockholm
En utbildning med fokus på strategi och effekt! En 11 dagar lång utbildning som ger dig en helhetsbild av HR...
Diplomerad HR-specialist
Sensus studieförbund
192 timmar
33 000 SEK
Flera orter (8)
Utbildningen till Diplomerad HR specialist ger dig verktyg att arbeta professionellt ned HR frågorna på din arbetsplats. Målet är att du...
HR-minimässa
Tuff ledarskapsträning AB
4 timmar
Flera orter (3)
De engagerande seminarierna spänner över en mängd angelägna och aktuella infallsvinklar utifrån ett renodlat HR perspektiv. Kunnigt, högst relevant och användbart...
Diplomerad Personalvetare - HR-chefsutbildningen
FEI - Företagsekonomiska Institutet
13 månader
147 000 SEK
Stockholm
Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa utbildningsprogram för nyckelpersoner inom HR. Innehållet täcker alla de viktigaste områdena för chefer,...
HR-nätverket Stockholm
KompetensGruppen i Sverige AB
8 träffar per år
Stockholm
I HR nätverket Stockholm fokuserar vi på frågor knutna till en arbetsdag på HR avdelningen; både strategiska och operativa frågor....
Diplomerad HR-koordinator
Sensus studieförbund
80 timmar
33 000 SEK
Flera orter (8)
  Du som arbetar eller kommer att arbeta med HR frågor behöver en helhetsbild av HR rollen och vad den...
HR-Rekrytering - Intensivkurs
Påhlmans Handelsinstitut
30 timmar
11 750 SEK
Stockholm
En felrekrytering kan kosta en arbetsgivare upp mot 700 000 kronor. Den vetskapen gör att många känner sig oerhört stressade inför,...
HR i ledningsgruppen
Advantum Kompetens AB
         
(3)
2 dagar
13 600 SEK
Flera orter (2)
Alla frågor är HR frågor. Det är i alla fall väldigt få frågor som inte har något HR perspektiv. Med...
Målstyrning för HR
Advantum Kompetens AB
2 dagar
14 400 SEK
Stockholm
Målet med denna utbildning är att deltagaren ska få kunskaper och metoder för att arbeta med tydliga, verksamhetskritiska mål och...
Etik & mångfald för HR-chefer
FEI - Företagsekonomiska Institutet
4 dagar
25 900 SEK
Stockholm
Den här kursen lär dig mer om hur man arbetar med etik, mångfald och arbetsmiljö inom HR området. Du får...
Coachande förhållningssätt för HR
Polhage & Lundberg
         
(18)
3 dagar
17 900 SEK
Stockholm
I denna utbildning är vi utvald leverantör för Sveriges HR förening, ett nationellt nätverk för alla som arbetar inom HR...
HR Management 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Denna kurs i Human Resources är lämplig för dig som vill ha breda kunskaper i personalfrågor. Du behöver inte vara...
Senior Professional in HR – International
LEORON Professional Development Institute
5 dagar
Stuttgart
The Senior Professional in HR –international (SPHRi) is a globally relevant credential that is designed to validate management level core...
Konsultativt arbetssätt för HR
Advantum Kompetens AB
         
(1)
2 dagar
13 600 SEK
Flera orter (3)
Med HR som navet i en verksamhet blir målstyrning en av grundbultarna. Som HR ansvarig får du bättre förutsättningar att...
HR-chefens roll i ledningsgruppen-Affärsdriven HR
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
19 800 SEK
Stockholm
HR har i allt högre grad en strategisk betydelse i företagets verksamhet. I denna kurs diskuteras hur HR kan ge...
The Scandinavian MSc in HR Mgmt. - full time
FEI - Företagsekonomiska Institutet
180 000 SEK
Stockholm
FEI lanserar en påbyggnadsutbildning inom HR som leder till akademisk examen. Detta Masterprogram genomförs helt på engelska. Du får kvalificerade...
The Scandinavian MSc in HR Mgmt. - part time
FEI - Företagsekonomiska Institutet
180 000 SEK
Stockholm
Detta kvalificerade program för HR praktiker leder till akademisk examen. Studierna genomförs helt på engelska med svenska lärare. Du får...
Digital kommunikation för HR
Företagsuniversitetet
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Strategisk och praktisk kunskap för dig som jobbar med HR och som vill lära dig att använda sociala medier, webb...
Corporate Health Responsibility
Diploma Utbildning
1 timme
2 350 SEK
Stockholm
CHR Corporate Health Responsibility är ett snabbt växande begrepp kring att strategiskt inom organisationer arbeta med friskfaktorer som ett sätt...
Diplomerad HR-assistent
Företagsuniversitetet
         
(16)
12 dagar
39 500 SEK
Flera orter (2)
Kunskaperna du behöver för att bedriva modernt HR arbete! En diplomutbildning i modernt HR arbete som ger dig kunskaper om...
Nå bättre resultat med effektiv internkommunikation
Sveriges HR Förening
         
(17)
1 dag
7 000 SEK
Stockholm
Kursledare: Sofie Reutercrona, Inse Kommunikation Den här endagsutbildningen riktar sig till dig som vill stärka din kommunikativa förmåga och förbättra...
Den nya dataskyddsförordningen för dig inom HR
BG Institute
Heldag
7 500 SEK
Stockholm
         Den nya dataskyddsförordningen kommer att utgöra den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan...
HR-chefens verktyg
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
15 900 SEK
Flera orter (2)
Kursen definierar och sammanfattar HR chefens roll och ger en introduktion till de viktigaste redskapen som står till förfogande för...
HR:s roll i digitaliseringen
Edge HR
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Ett av de hetaste och mest omdiskuterade ämnena just nu är digitalisering eller digital transformation, men vad är det och...
Stärk dina kunskaper inom professionell coachning
Sveriges HR Förening
         
(9)
3 dagar
17 900 SEK
Stockholm
Kursledare: Maria Polhage och Per Lundberg, Polhage & Lundberg Det här är utbildningen för dig som vill använda den professionella...
Executive Certificate in HR and Business Strategy
LEORON Professional Development Institute
5 dagar
London
In today’s turbulent business world, most companies find themselves in a complex, competitive environment in which the formulation and execution...
Bli en framgångsrik förhandlare
Sveriges HR Förening
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Det här är en praktisk utbildning i förhandlingsteknik som ger dig verktyg, insikter och träning i konsten att förhandla framgångsrikt....
Förhandlingsteknik för HR – lönesamtal inkluderat
BG Institute
2 dagar
14 900 SEK
Stockholm
         Förhandlingsteknik för HR med lönesamtal inkluderat är en tvådagarskurs för dig som vill lära så mycket det bara går...
Jämställdhet för offentliga organisationer och ESF-projekt
Diploma Utbildning
1 timme
2 150 SEK
Stockholm
Utbildningen riktar sig till chefer och medarbetare i offentlig sektor och lär ut hur man implementerar framgångsrikt jämställdhetsarbete i organisationen. Utbildningen...
Allt du behöver veta om arbetsrätt
Sveriges HR Förening
         
(5)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Allt du behöver veta om arbetsrätt Kursledare: Stefan Flemström, Advance Advokatbyrå Den här tvådagarsutbildningen är för dig som behöver få...
Executive Master of Human Resources
Mgruppen
12 dagar (4 x 3)
69 000 SEK
Stockholm
För dig vars yrkesroll ställer krav på att du skall kunna bidra med HR kompetens med utgångspunkt från en helhetssyn...
Psykosocial arbetsmiljö – att arbeta förebyggande och hälsofrämjande
Edge HR
1 dag
6 800 SEK
Stockholm
Idag upptar de psykosociala frågorna en allt större del av arbetsmiljöarbetet ute i företag och organisationer. Andelen sjukskrivningar med sociala...
Systematiskt likabehandlingsarbete
Edge HR
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Den nya diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete mot diskriminering och för likabehandling. Men vad...
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Edge HR
1 dag
7 200 SEK
Stockholm
Om sjukdom påverkar en arbetstagares arbetsförmåga har arbetsgivaren ett så kallat rehabiliteringsansvar. Under detta seminarium behandlar arbetsrättsexperten Tommy Iseskog lagstiftningens krav på såväl...
Certifiering i team- & personprofilen FokusProfilen
Garuda
1 dag
9 500 SEK
Malmö
Genom att certifiera dig i FokusProfilen får du möjlighet att använda ett analysverktyg som hjälper dig att kvalitetssäkra olika HR...
Diplomerad rekryteringsresearcher
Nackademin
6 veckor
19 900 SEK
Solna
Drömmer du om att arbeta med människor? Är du nyfiken, ambitiös och ordningsam? Funderar du på att byta karriär och...
Utbildningsnätverket Stockholm
KompetensGruppen i Sverige AB
8 träffar per år
Stockholm
Utbildningsnätverket är ett yrkesnätverk för dig som har utbildningsansvar och för dig som arbetar med utbildningsfrågor. Strategiskt och operativt. Vi...
Certifikat Personaladministration
FEI - Företagsekonomiska Institutet
6 dagar
28 900 SEK
Stockholm
FEI:s Certifikat i Personaladministration är en introduktionsutbildning för dig som arbetar eller planerar att arbeta med personalfrågor i organisationen. Den...
Certifikat Personaladministration
FEI - Företagsekonomiska Institutet
6 dagar
28 900 SEK
Stockholm
FEI:s Certifikat i Personaladministration är en introduktionsutbildning för dig som arbetar eller planerar att arbeta med personalfrågor i organisationen. Den...
Rekrytering & Validering 2017
Hexanova Academy
2 dagar
5 490 SEK
Stockholm
Rekrytering & Validering är mötesplatsen och konferensen för dig som jobbar med rekrytering, validering & HR. Här utvecklas du inom...
Utbildning i 16PF®
Assessio
3 dagar
17 500 SEK
Stockholm
Personlighetstestet 16PF identifierar 16 olika personlighetsdrag som var och en pekar ut vad som är lika och olika i olika...
Certifierad kompetensutvecklare 2+2+2 dagar
Advantum Kompetens AB
6 dagar
44 500 SEK
Stockholm
Utbildningen Certifierad kompetensutvecklare riktar sig till såväl HR och utbildningsansvariga som konsulter och ger en gedigen grund i pedagogik och...
Stockholm Talent Summit
Företagsuniversitetet
1 dag
5 200 SEK
Stockholm
Stockholm Talent Summit är en heldag om framtidens rekrytering. Konferensen är en samlingspunkt för Sveriges bästa HR och rekryteringsexperter. Internationella...
Personaladministration I Certifikat, kväll
Påhlmans Handelsinstitut
         
(2)
30 timmar
11 000 SEK
Stockholm
Välkommen till en populär och rolig kurs som breddar dina kunskaper inom området personaladministration! Det här är en kurs som...
Psykisk ohälsa i arbetslivet – fördjupning
BG Institute
Heldag
7 900 SEK
Flera orter (2)
         Tommy Iseskog ger dig fördjupning kring systematiskt arbetsmiljöarbete, vilka konkreta krav som finns kring bland annat ohälsosam arbetsbelastning och...
  • = = Film
Visar 1-50 av 229 träffar
Visa nästa 179 kurser

Mer om HR-utbildningar

hr och personalFörvaltningen av anställda inom en organisation kallas för Human Resources, förkortat HR. Tidigare har arbetsuppgifterna varit av administrativ karaktär, men innefattar numera även omfattande strategiskt tänkande och handlande.

Ett flertal studier bekräftar kopplingen mellan duktiga och engagerade medarbetare med ett företags framgång Detta har på senare tid uppmärksammats mer och mer och lett till att många företag omstrukturerat sina HR-avdelningar.

En utbildning i HR bör vara verklighetsförankrad

Framgången och effektiviteten i ett företag beror på varje anställds prestation. En utbildning i HR lär dig att förstå rollen som personalvetaren har. Du lär dig förstå kopplingen mellan de anställdas effektivitet och den motivation och samhörighetskänsla de har med de värderingar och mål som företaget står för. Den centrala frågan är oftast hur stor motivationen är för att bidra till företagets framgång. En utbildning i HR ger dig kunskap i hur rekryteringen bör anpassas efter de nuvarande anställdas inställning till företaget och hur du kan förbättra den allmänna arbetsmiljön och tillfredsställelsen i arbetsuppgifter.

Ansvarsområden

Arbetsuppgifter för den som arbetar inom Human Resources innefattar till stor del vård av företagskulturen. Förhållningssätt till utbildningen i så fall ta en hög prioritet.

Att lära sig att säkerställa en balans av kompetens och erfarenhet inom företaget är också ett av de viktigaste inslagen i en HR-utbildning. Att kunna erbjuda utbildning och nya möjligheter för personalen kan öka möjligheten att uppnå företagets mål. Dessutom innefattar en utbildning inom HR rekrytering, uppsägning, coaching samt konflikthantering.

Varför gå en utbildning i HR?

En utbildning i HR är särskilt viktig i dagens läge på grund av regelbundna förändringar i arbetsrätten vilket i sin tur påverkar företagens rekryteringsprocesser. HR-anställda måste ha kunskap om nuvarande arbetslagar och få regelbunden utbildning i det. Det är få yrkesområden som kräver så mycket flexibilitet som HR. Här på utbildning.se har vi samlat Sveriges främsta utbildare inom Human Resources och vi tror att du kan hitta en utbildning här som passar just dig.

Lycka till!