Visa utbildning.se som: Mobil

Kurser i databas och SQL

Utbildning i Databas och  SQL

Här hittar du utbildningar i databaser och SQL för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Databaser & SQL - Grundkurs
Rubid Datautbildningar
         
(6)
2 dagar
6 480 SEK
Stockholm
Kursen är inte direkt knuten till någon specifik databas utan behandlar relationsdatabaser och SQL ur ett mer generellt perspektiv. I...
Informationsbehandling med SQL
Informator
         
(1)
3 dagar
26 950 SEK
Flera orter (3)
Detta är en den mest heltäckande kursen för dig som behöver få en grundläggande förståelse för skapande och underhåll av...
DB2 SQL for Experienced Users (WBT)
Arrow ECS
2 990 SEK
Stockholm
This course teaches you how to make use of advanced SQL techniques to access DB2 databases in different environments. This...
Querying Microsoft SQL Server
Informator
5 dagar
36 950 SEK
Flera orter (4)
This 5-day instructor led course provides students with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL...
Administering Microsoft SQL Server Databases
Informator
         
(1)
5 dagar
Flera orter (3)
This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The...
Att använda SQL i SAS®
SAS Institute AB
2 dagar
Stockholm
Detta är en SAS® kurs. SQL (Structured Query Language) i SAS software möjliggör åtkomst, hantering och manipulering av data på...
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server
Informator
5 dagar
Flera orter (3)
This course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to...
Databaser & SQL - Fortsättningskurs
Rubid Datautbildningar
2 dagar
4 180 SEK
Stockholm
  Detta är en kurs för dig som redan kan grunderna i relationsdatabaser och SQL och vill komma vidare. Kursen...
SQL Workshop
Arrow ECS
2 dagar
2 490 SEK
Stockholm
This course provides an introduction to the SQL language. This course is appropriate for students working in all DB2 environments,...
DB2 SQL Workshop
Arrow ECS
2 dagar
14 300 SEK
Stockholm
This course provides an introduction to the SQL language. This course is appropriate for customers working in all DB2 environments,...
Introduktion till SQL Server 2005
Learning Tree International AB
4 dagar
Stockholm
SQL Server 2005 erbjuder en robust arkitektur för företagsdatahantering, utvecklarproduktivitet och Business Intelligence. Möjligheten att använda och dra nytta av...
Utveckla SQL-frågor för SQL Server
Learning Tree International AB
4 dagar
24 950 SEK
Flera orter (2)
Utveckla robusta SQL-frågor, testa frågorna samt att undvika vanliga misstag Utnyttja SQL för att tillämpa bästa praxis för problemlösning Fråga...
SQL Workshop - SPVC
Arrow ECS
2 dagar
3 990 SEK
Stockholm
This course provides an introduction to the SQL language. This course is appropriate for those working in all DB2 environments,...
Provisioning SQL Server 2016 Databases (20765)
Learning Tree International AB
3 dagar
21 950 SEK
Flera orter (2)
Provision a Database Server Upgrade SQL Server Configure SQL Server Manage Databases and Files (shared)...
Powerful SQL Queries for SQL Server
Learning Tree International AB
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (2)
Select the most efficient solution to complex SQL problems Apply joins and subqueries Identify and avoid common error situations Ensure...
SQL Replication: Advanced Topics (SPVC)
Arrow ECS
2 dagar
3 990 SEK
Stockholm
This course will provide you the ability to use advanced functions of DB2 SQL replication such as the Command Line...
Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases (20462)
Learning Tree International AB
5 dagar
27 950 SEK
Flera orter (2)
Describe core database administration tasks and tools. Install and configure SQL Server 2014. Configure SQL Server databases and storage. Plan...
Developing SQL Server 2016 Databases (20762)
Learning Tree International AB
5 dagar
27 950 SEK
Flera orter (2)
Design and Implement Tables. Describe advanced table designs Ensure Data Integrity through Constraints. Describe indexes, including Optimized and Columnstore indexes...
Introduction to SQL Server 2016 Databases (10985)
Learning Tree International AB
3 dagar
21 950 SEK
Flera orter (2)
Describe key database concepts in the context of SQL Server 2016 Describe database languages used in SQL Server 2016 Describe...
Utbildning och kurs: Oracle PL/SQL-programmering
Learning Tree International AB
5 dagar
27 950 SEK
Flera orter (2)
Utveckla PL/SQL-program för att få åtkomst till Oracle-databaser Skapa lagrade funktioner för återanvändning/lätt kodunderhåll Designa moduluppbyggda applikationer med hjälp av...
Accessing the IBM i Database Using SQL
Arrow ECS
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
SQL is a very powerful programming and database language that is widely used in business today. For example, SQL can...
DB2 SQL for Experienced Users - SPVC
Arrow ECS
5 990 SEK
Stockholm
This course teaches you how to make use of advanced SQL techniques to access DB2 databases in different environments. This...
Querying Microsoft SQL Server 2014 (20461)
Learning Tree International AB
5 dagar
27 950 SEK
Flera orter (2)
Describe the basic architecture and concepts of Microsoft SQL Server 2014. Understand the similarities and differences between Transact-SQL and other...
Utbildning: Introduktionskurs till SQL Server
Learning Tree International AB
4 dagar
24 950 SEK
Flera orter (2)
Skapa och administrera SQL Server 2012 eller 2014-databaser Skapa frågor med Transact-SQL för att hämta och redigera data Säkerhetskopiera &...
Utbildning: Introduktionskurs till SQL-programmering
Learning Tree International AB
3 dagar
21 950 SEK
Flera orter (2)
Skriva SQL-kod baserad på ANSI/ISO-standarder för att bygga Microsoft SQL Server eller Oracle-databasstrukturer Uppdatera databasinnehåll med SQL och transaktionshantering Hämta...
Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
Informator
4 dagar
Flera orter (3)
About this course This four-day instructor-led course provides students who manage and maintain SQL Server databases with the knowledge and...
Utbildning och kurs: Skriva SQL-frågor
Learning Tree International AB
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (2)
Skriva SQL SELECT-satser baserade på ANSI/ISO-standarder för att hämta data från relationsdatabaser Identifiera de grundläggande byggblocken för databaser Tillämpa filtervillkor...
Administering a SQL Server 2016 Database Infrastructure (20764)
Learning Tree International AB
5 dagar
27 950 SEK
Flera orter (2)
Authenticate and authorize users Assign server and database roles Authorize users to access resources Protect data with encryption and auditing...
Querying SQL Server 2016 Data with Transact-SQL (20761)
Learning Tree International AB
5 dagar
27 950 SEK
Flera orter (2)
Describe the basic architecture and concepts of Microsoft SQL Server 2016 Understand the similarities and differences between Transact-SQL and other...
IBM BigInsights Big SQL
Arrow ECS
1 dag
1 490 SEK
Stockholm
This course is designed to help students understand and use Big SQL. Students will learn to use different BigInsights components...
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014 (20463)
Learning Tree International AB
5 dagar
27 950 SEK
Flera orter (2)
Describe data warehouse concepts and architecture considerations. Select an appropriate hardware platform for a data warehouse. Design and implement a...
Utbildning och kurs: SQL Server Integration Services
Learning Tree International AB
4 dagar
24 950 SEK
Flera orter (2)
Lösa problem med datahantering genom att migrera och bearbeta data Genomföra icke-standardiserad import och export med Script-komponenten Samla uppgifter för...
Getting Started with Master Data Management (MDM)
Informator
2 dagar
20 450 SEK
Flera orter (2)
Master Data Management (MDM) is one of the most priority areas in IT right now. Every day we see that we...
DB2 10 for LUW Advanced Database Recovery
Arrow ECS
4 dagar
3 990 SEK
Stockholm
Gain a deeper understanding of the advanced recovery features of DB2 10 for Linux, UNIX, and Windows database environments with...
Modernizing IBM Lotus Domino 8.5.2 Applications
Arrow ECS
2 dagar
14 300 SEK
Stockholm
Prior to IBM® Lotus® Domino® version 8.5 and the launch of XPages, the concept of modernization did not exist. This...
Utbildning och kurs: Oracle Database 12c Backup, Recovery och Server Tuning
Learning Tree International AB
5 dagar
27 950 SEK
Stockholm
Backup- & återställningsstrategier för att skydda Oracle 12c-data Implementera automatiska backup- & återställningstekniker med Recovery Manager (RMAN) & Oracle Enterprise...
DB2 Family Fundamentals
Arrow ECS
2 dagar
14 300 SEK
Stockholm
This course provides you with information about the functions of IBM's DB2, a relational database manager which may be installed...
IMS Physical Organization of Databases Workshop
Arrow ECS
4 dagar
28 800 SEK
Stockholm
Learn how to design, implement, reorganize, and recover Information Management System (IMS) databases. Practice these skills in intensive machine labs....
Programmering 1: Grundkurs i SAS® Base
SAS Institute AB
3 dagar
Stockholm
Detta är en kurs för dig som vill lära dig programmera i SAS . Erfarenhet av andra programmeringsspråk är en fördel,...
Programmering 2: Fortsättningskurs i SAS® Base
SAS Institute AB
3 dagar
Stockholm
Om du har grundkunskaper i SAS programmering, men vill gå vidare och lära dig mer om datahantering och manipulering, då är...
SAS® Macroprogrammering 1
SAS Institute AB
2 dagar
Stockholm
Macrospråket är en del av programspråket SAS. Det är ett språk som kan användas för tex textsubstitutioner eller för att...
IBM Cognos BI Combined Administration, Architecture, and Logging (V10.2) - SPVC
Arrow ECS
5 dagar
9 990 SEK
Stockholm
IBM Cognos BI: Combined Administration, Architecture, and Logging (V10.2) is a five-day, self-paced training course that is designed to teach...
Oracle WebLogic Server 12c: Administration I
Informator
5 dagar
30 000 SEK
Flera orter (2)
This course teaches students how to install and configure Oracle WebLogic Server 12c. It gives administrators an overview of the...
Create Visualizations with Qlik Sense
Qlik
         
(5)
2 dagar
12 000 SEK
Flera orter (2)
Create Visualizations with Qlik Sense är en grundkurs som går igenom allt du behöver kunna för att analysera data och...
Data Modeling for Qlik Sense
Qlik
         
(5)
3 dagar
18 000 SEK
Flera orter (2)
Data Modeling for Qlik Sense är en teknisk kurs som fokuserar på att skapa en sammanlänkad datamodell i Qlik Sense...
QlikView Designer
Qlik
         
(5)
2 dagar
12 000 SEK
Flera orter (2)
QlikView Designer är en grundkurs som hjälper dig att komma igång med att bygga QlikView applikationer. Kursen har en blandning...
QlikView Developer
Qlik
         
(5)
3 dagar
18 000 SEK
Flera orter (2)
Kunskaper om datamodellen och grundläggande scripting är avgörande för att ta fram QlikView applikationer som ska förse företaget med effektiva...
Nya dataskyddsförordningen
Edge HR
0,5 dagar
3 900 SEK
Stockholm
Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilken skärper kraven på hur personuppgifter ska hanteras. Under...
SAS® Data Integration Studio
SAS Institute AB
4 dagar
Stockholm
Kursens mål: Kursen ger en grundläggande insikt i SAS Data Integration Studio . Verktyget hanterar hela din ETL process med...
Företagsanpassad utbildning
Databaser & SQL - företagsanpassad grundkurs
Rubid Datautbildningar
2 dagar
Rikstäckande
Företagsanpassad kurs för dig som vill lära dig grunderna om databasmodeller, databaser samt frågespråket SQL. Kursen är inte knuten till någon...
  • = = Film
Visar 1-50 av 57 träffar
12
Visa nästa 7 kurser

Mer om Kurser i databas och SQL

En databas (tidigare kallat databank) är en samling information som är organiserad så att det är lätt att söka efter och sql databashämta enskilda bitar information och även att ändra informationen. Ordet databas kan betyda informationen som finns lagrad eller den programvara som kan tolka den ofta mycket komplexa datastrukturen som lagras på hårddisken. Databaser nås via ett så kallat gränssnitt. De vanligaste databasgränssnitten idag är Microsofts ODBX och Sun Microsystems JDBC. När datorer började användas inom affärsvärlden på 1960-talet blev det viktigt att kunna spara data på ett säkert sätt. De första databaserna var hierarkiska där data var lagrad i en trädstruktur som gjorde att det gick snabbt att hitta men datan var svår att manipulera.

SQL

SQL, Structured Query Language är ett standardiserat frågespråk som används för att ställa frågor till en databashanterare, dvs göra sökningar och ändringar i en så kallad relationsdatabas. SQL är den standard som de flesta databaser följer. En relationsdatabas är en databas där information (data) är organiserad i relationer (även kallat tabeller), eventuellt med restriktioner inom en och samma relation eller mellan relationer. Den moderna relationsdatabasen uppfanns  av Edgar Codd på IBM 1970. Termen "relationsdatabas" definierades av upphovsmannen, men innebörden har luckrats upp av nutida databastillverkare. Bland de mest kända relationsdatabaserna räknas idag Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2 och MySQL.

Varför lära sig SQL och databashantering?

Relationsmodellen är den helt dominerande datamodellen i dagens databashanterare. Om du någon gång kommer i kontakt med databaser, vilket är ganska troligt, kommer det antagligen att vara just relationsdatabaser det rör sig om. SQL är det helt dominerande frågespråket idag. Om du någon gång ska arbeta med en databashanterare på ett mer avancerat sätt än att bara fylla i formulär, är chansen därför stor att att du kommer att använda SQL.

SQL och databashantering, för vem?

En grundläggande kurs ger kunskaper om olika databaser och färdigheter i att skapa och hantera relationsdatabaser. Man kommer att avhandla minnesstruktur och processer, samt vilka filer som ingår i databasen. Hur man skapar en databas, hanterar säkerhet för att skydda data och hantering av utrymme för högsta prestanda.

Andra tillgängliga kurser varierar i innehåll och kan vända sig till dem som arbetar eller kommer att arbeta med databaser ur administrativ synpunkt, applikationsutvecklare, databas- och systemadministratörer, personal för teknisk support, programmerare som ska underhålla applikationer eller andra som vill ta ut information ur databaser eller ska utveckla och implementera databashanterare såsom SQL.