Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar inom fastighetsrätt

Fastighetsrättskurs

Med en kurs i fastighetsrätt lär du dig allt du behöver om de rättsliga detaljerna inom fastigheter och fast egendom. Fastighetsrätt är en viktig del av svensk lag. Samhället är uppbyggt kring fastigheter och dess olika ägarförhållanden. Det ställer kravet på att reglerna kring dessa omständigheter är omfattande och rimliga.

Kan du allt du behöver eller känner du att du saknar vissa kunskaper inom fastighetsrätt? Har du ingen aning om fastighetsrätt, men behöver veta mer inför jobb eller privata situationer? Vi kan hjälpa dig hitta rätt oavsett dina tidigare erfarenheter! Kontakta oss via vår chattfunktion eller mejladress på info@utbildning.se. Du kan också filtrera bland kurserna nedan efter, pris, längd, startdatum med mera, om du vill söka på egen hand. Lycka till!

Fastighetsrätt 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus på de normer dvs. lagar och...
Fastighetsrättslig grundutbildning
JP Infonet AB
2 dagar
 
Stockholm
Kursen Fastighetsrättslig grundutbildning är en tvådagarskurs som ger dig en bred översikt över fastighetsrätten, som ämne, med fördjupningar i vissa...
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2018
BG Institute
         
(99)
Heldag
9 500 SEK
Flera orter (3)
         Nyhetsdagen ger dig en omfattande uppdatering av det fastighetsrättsliga området med särskild fokus inom de mest aktuella frågorna. Under dagen görs...
Fastighetsrättsdagen 2017
VJS - en del av Karnov Group
7 timmar
7 900 SEK
Stockholm
FASTIGHETSRÄTTSDAGEN 2017 Syftet med dagen är att redovisa de senaste årens lagändringar och förslag till ändringar inom fastighetsrättens område samt...
Fel i fastighet - Problemområden och ansvarsfördelning
VJS - en del av Karnov Group
         
(2)
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Fel i fastighet, köparens undersökningsplikt och gränserna för säljarens ansvar vid fel är vanligt förekommande tvistefrågor inom fastighetsrättens område. Rättsläget...
Att anlägga en brygga
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Vi presenterar vår helt nya kurs ”Att anlägga en brygga”, med Fredrik Warnquist och Ulf Jensen som föreläsare. Kursen...
Hyresjuridik - grundkurs
Hjärtum Utbildning
1 dag
5 980 SEK
Stockholm
Denna grundkurs i hyresjuridik går igenom de viktigaste delarna av hyreslagen och lär dig hur du arbetar med fastighetsrätt i...
Juridisk översiktskurs – Distansutbildning
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(27)
 
13 900 SEK
Distans
- Avtalsrätt - Köp- och konsumenträtt - Lös egendom med sakrättsliga inslag - Fordringsrätt - Fast egendom och Hyresrätt -...
Tomträtter – juridik och praktik
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Hur fungerar tomträtter - både i kommersiell verksamhet och i kommuners planarbete. Tomträtter är av stor betydelse för både...
Fastighetsbildning, praxis och strategiska val
VJS - en del av Karnov Group
7 timmar
8 900 SEK
Stockholm
Flertalet lantmäteriförrättningar sker med stöd av överenskommelser, även om förrättningslagstiftningen ger relativt långt gående möjligheter att tillgå mark och skapa...
Partnering – om avtalet och samverkansformen i byggsektorn
BG Institute
         
(30)
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Partnering är en samverkansform som blir allt vanligare i byggsektorn. Välkommen till kursen som ger dig som kursdeltagare en genomgång...
Grundläggande plan- och byggrätt
VJS - en del av Karnov Group
         
(2)
7 timmar
8 900 SEK
Stockholm
Kursen behandlar på en grundläggande nivå de centrala delarna av plan- och byggrätten, dvs. det kommunala planmonopolet och övriga grundläggande...
Lokalhyresjuridik
Plus
2 dagar
10 900 SEK
Göteborg
Kursen är till för dig som arbetar med lokaluthyrning där vi tar upp de viktigaste reglerna i lokalhyreslagstiftningen och hur...
Juridik & mediakontakter för miljö- & fastighetskontor, fokus offentlighet & sekretess
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
6 750 SEK
Stockholm
Har du rätt kunskap kring lagstiftning och aktuell rättspraxis rörande offentlighets-principen? På kursen Juridik & mediakontakter för miljö- & fastighetskontor...
Fallgropar och hål i hyresavtalet
BG Institute
         
(13)
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Undvik att fastna i ett långt hyresavtal med snåriga villkor. I en ny kurs hos BG Institute går föreläsare Magnus...
Fördjupningskurs i lokalhyresjuridik
BG Institute
         
(36)
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Kursen i lokalhyresjuridik ger dig fördjupade kunskaper i ett antal vanligt förekommande frågor. Vi tar bland annat upp vad...
Anläggningsarrende i praktiken
BG Institute
         
(1)
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
Den här kursen behandlar anläggningsarrende ur ett praktiskt perspektiv. Vi går igenom definitionen av anläggningsarrende, avgränsningen mot andra avtalsformer, vilka...
Ny lag om bostadsanpassning – bidrag eller stöd?
JP Infonet AB
0,5 dagar
 
Stockholm
Den 1 juli 2018 träder en ny lag om bostadsanpassningsbidrag i kraft. Förslaget innehåller dels helt nya regler, dels regler...
Bygglov idag – genomgång av lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Bygglovet är en av de viktigaste funktionerna som finns inom en kommun. Att få eller inte få bygglov påverkar inte...
Exploatering och köp av mark
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (3)
         Låt oss presentera en helt ny kurs med Björn Hellman och Thomas Underskog, Exploatering och köp av mark. Under kursdagen...
Lokalhyresjuridik
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Hyreslagen i Jordabalkens 12 kapitel är en skyddslagstiftning som främst ger skydd till hyresgästen men även i viss mån till...
Aff - Grund Förvaltningsjuridik
BFAB (STF)
2 dagar
13 400 SEK
Stockholm
På den här kursen går vi igenom de nya Aff-dokumenten, upphandlingsprocessen, entreprenadformerna och avtalsinnehållet. Efter kursen kan du grunderna för...
Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar
BFAB (STF)
2 dagar
14 600 SEK
Stockholm
Vad säger lagen om vilka upplåtelseformer som finns? Du får särskilt kunskap om ledningsrättslagen och förutsättningarna för att erhålla ledningsrätt....
Hyresjuridik del 4 - Lokalhyresavtal i praktiken
BFAB (STF)
2 dagar
14 650 SEK
Stockholm
En påbyggnad av kurserna Hyresrätt 1 – 3. Kursen behandlar avtalsskrivning i praktiken. Kommersiella hyresavtal skrivs ofta med stöd av...
Kommersiell hyra
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Under senare år har flera centrala frågor angående lokalhyresrätt avgjorts i rättspraxis och intresset för ämnet har vuxit markant. ...
Markansvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Många kommuner äger betydande markområden, ofta centralt belägna, vilka de fritt disponerar över. Vid större exploateringar är det dock vanligt...
Praktisk juridik för fastighetsvärdar
Plus
1 dag
6 900 SEK
Flera orter (3)
Ett stort antal lagar och förordningar reglerar kontakten mellan bostadsföretaget och hyresgästerna. Den här kursen är en översiktlig genomgång av...
Hyresjuridik del 1, bostäder och lokaler
BFAB (STF)
2 dagar
12 450 SEK
Stockholm
Rätt kunskap om hyresrätten är nödvändig i kontakten med hyresgästerna. I den här grundkursen behandlar vi viktiga avsnitt i hyreslagen...
BBR
BFAB (STF)
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Kursen BBR ger dig en översiktlig genomgång av Boverkets byggregler. Du får ta del av de ändringar och uppdateringar som...
Skriva lokalhyreskontrakt
Fastighetsägarna Utbildning
6 timmar
6 100 SEK
Flera orter (5)
Juridiken kring uthyrning av kommersiella lokaler är komplicerad och ett otydligt eller ofullständigt hyresavtal kan bli kostsamt för fastighetsägaren.  Vissa...
Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna
VJS - en del av Karnov Group
         
(10)
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Bakgrund Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna...
Fastighetsvärdering 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Flera orter (2)
Innehållet i denna kurs sätter fastighetsmarknadens funktionssätt och fastighetsvärderingsmetoder i fokus. Den vänder sig till dig som vill komplettera dina...
Fastighetsmäklare 120 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
 
270 000 SEK
Flera orter (2)
Sedan 2015 erbjuder FEI en fastighetsmäklarutbildning. Denna uppdragsutbildning genomförs i samarbete med Högskolan Väst. Omfattningen är 120 högskolepoäng. Utbildningen är...
Aff - Avtal för fastighetsförvaltning, grundkurs
EGA
2 dagar
10 300 SEK
Flera orter (3)
Tvådagarskurs Vad är en upphandling med Aff? En upphandling med hjälp av Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och andra FM-tjänster) innebär...
Offentlig upphandling och hyresavtal
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Ett av de mer komplexa områdena inom rättsområdet offentlig upphandling är: När ska ett hyresavtal upphandlas via LOU/LUF? Offentligupphandlina av...
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Kursen Plan- och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel inleds med en allmän orientering av PBL, samt en orientering av...
PBL
BFAB (STF)
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
På den här kursen får du grundläggande kunskaper om PBL, Plan- och bygglagen. Du får ta del av de senaste...
Fördjupningsseminarie i fastighetsmoms och moms i samband med exploatering m.m.
PwC Academy
1 dag
4 250 SEK
Stockholm
Syftet med kursen är att efter en allmän genomgång av de regler som gäller för fastigheter närmare diskutera aktuella frågor...
Hyresjuridik - fortsättning
Plus
2 dagar
10 900 SEK
Flera orter (2)
I vår fortsättningskurs tar vi ett steg vidare in i den hyresrättsliga lagstiftningen och ser hur den kan användas för...
Hyresjuridik del 2, bostäder
BFAB (STF)
2 dagar
13 400 SEK
Stockholm
Fördjupningskurs med praktisk tillämpning för bostäder. Du får kunskap angående hyresförhandlingssystemet, hyresgästens besittningsskydd och störningsärenden tillsammans med aktuella rättsfall. Du...
Hyresjuridik del 2, lokaler
BFAB (STF)
2 dagar
13 400 SEK
Stockholm
Fördjupningskurs med praktisk tillämpning för lokaler. Du kommer att få helt nya insikter om hur du sätter hyran i ett...
Vissa hyresrättsliga frågor
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
         Välkommen till denna nya kurs med Nils Larsson gällande Lokalhyresreglernas tillämpningsområde. Definitionen av hyra medför att lokalhyresreglerna smyger sig in...
Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Revisorer, redovisningskonsulter och andra verksamma med koppling till fastigheter och fastighetsmarknad ställs i och med redovisningsregelverken inför alltfler situationer...
Redovisning & analys av fastighetsförvaltning i privat regi
BG Institute
Heldag
7 900 SEK
Stockholm
         Välkommen till en ny kurs där du som kursdeltagare ges ett allsidigt innehåll – allt från redovisningsregler och analyser...
Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs
BFAB (STF)
2 dagar
13 600 SEK
Stockholm
Lär dig välja rätt upplåtelseform! Om förvaltningen innehåller mark och vatten behöver du ha kunskap i arrenderätt och andra nyttjanderätter....
Bolagsrättslig nyhetsdag 2019
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Två av Sveriges främsta experter inom associationsrätten strålar samman i en bolagsrättslig nyhetsdag som blivit en riktig favorit. Erik...
Hyresjuridik - grundkurs
Plus
2 dagar
10 900 SEK
Flera orter (3)
Hyreslagens bestämmelser är kärnan i ett fastighetsföretags verksamhet. Det är därför viktigt att alla som arbetar i företaget har grundläggande...
Hyresjuridik del 3, lokaler
BFAB (STF)
2 dagar
14 650 SEK
Stockholm
Specialkurs i lokalhyresjuridik som delvis bygger på att du tillsammans med de andra kursdeltagarna diskuterar och analyserar intressanta praktikfall, rättsfall...
Detaljplanen som stöd för genomförande, fastighetsbildning, huvudmannaskap och avtal
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Plangenomförande och fastighetsbildning är tätt sammanvävda. Frågorna kring fastighetsbildning, huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningar behöver därför uppmärksammas i ett tidigt skede av...
Arrende och andra nyttjanderätter - fördjupningsseminarium
BFAB (STF)
2 dagar
14 650 SEK
Stockholm
Under senare år har lagstiftningen kring nyttjanderätt till mark och vatten genomgått flera betydande förändringar. Bland annat har lagarna för...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 56 träffar
12
Visa nästa 6 kurser

Mer om Utbildningar inom fastighetsrätt

Fastighetsrätten tillhör Jordabalken och appliceras mest vid civilrättsärenden (privaträtt), men berör även offentliga aktörer i vissa sammanhang. Eftersom fastigheter är en så pass stor del av vår infrastruktur är det naturligt att det behöver finnas ett stort regelverk för att täcka upp för alla eventualiteter.

Fastighetsrätten tangerar många olika typer av lagar. Några kända exempel som berör regler vid bygglov och bygglagen (PBL). Annars berör fastighetsrätten också ägarrätt och de regler som gäller vid köp och sälj av bostad, samt hyresgäster, upplåtelser och överlåtelse med mera.

Man kan säga att fastighetsrätten finns till för alla rättsliga processer som går att koppla till fastighet, från ägandet till säljande, från bygglov till ett färdigt hus.

Vem behöver gå en kurs i fastighetsrätt?

En fastighetsrättsutbildning kan vara lämplig för dig som av olika skäl tycker dig behöva ha mer insyn i fastighetsrättsliga processer. Kanske ska du eller anhörig överlåta en fastighet?  Planerar du att köpa eller sälja bostad inom närmsta tiden? Då kan det vara bra att du har koll på regelverken i den allt för ofta hetsiga bostadsmarknaden.

Många kurser vänder sig direkt till olika yrkesgrupper. Är du advokat och behöver fräscha upp dina kunskaper finns det många utbildningar för just detta ändamål. Om du är mäklare är det alltid en bra idé att hålla dig uppdaterad inom vad som gäller i fastighetsrätt.

Vissa kurser passar fastighetsbolag eller förvaltare och fastighetsägare som behöver veta exakt vilka regler som gäller. Specifika kommunalarbetare, exploatörer, konsulenter, entreprenörer, konsultföretag, banker är alla exempel på yrken och yrkesgrupper som kan nyttja en fastighetsrättskurs i olika sammanhang.

Innehåll i fastighetsrättsutbildningar

Vad är det då som ingår i de olika utbildningarna? Grundkurserna är förstås mer elementära för att kunna vara mottagliga för den som inte har några, till lite förkunskaper. Andra kurser fokuserar istället mer specifikt på yrkesgrupper som förutsätter någon from av grundkunskap för att kunna nyttja utbildningen.

Här är en blandning kursernas viktigaste punkter.

  • Allmän fastighetsrätt.
  • Att skriva ett funktionellt köpekontrakt.
  • Allemansrätten, hur påverkar den din fastighet?
  • Köp av fast egendom, möjligheter och risker.
  • Hur analyserar du juridiska dokument som kan förekomma?
  • Skattekonsekvenser och viktiga saker att tänka på!
  • Riskhantering och vanliga fel och brister.

Det är viktigt att du hittar en kurs som passar dina önskemål. Vi finns tillgängliga på chatt eller mejl om du behöver hjälp. Bli ett med fastighetsrätt!