Visa utbildning.se som: Mobil

Gå en kurs i entreprenadjuridik

Kurser i entreprenadjuridik

Här hittar du utbildningar i entreprenadjuridik i Sverige för dig i arbetslivet. Du kan sortera utbildningarna på pris, ort, längd och typ av utbildning. Vill du ha information om en specifik utbildning kan du göra en intresseanmälan direkt till respektive utbildningsarrangör.

Entreprenadjuridik
Byggakademin
         
(101)
2 dagar
8 900 SEK
Flera orter (3)
En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter är att du kan de grundläggande spelreglerna....
Entreprenadjuridik
Hjärtum Utbildning
         
(11)
2 dagar
10 980 SEK
Stockholm
Kurs i entreprenadjuridik som ger dig heltäckande kunskaper i hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken....
Entreprenadjuridik 1
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
15 500 SEK
Katrineholm
Vilka regler gäller egentligen vid utförandeentreprenader? Genom kursen Entreprenadjuridik 1 får du kunskap som hjälper dig minimera risken för reklamationer,...
Entreprenadjuridik
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
2 dagar
12 000 SEK
Stockholm
Entreprenadjuridik ger dig kunskaper om entreprenörers och beställares synsätt på försäkringsbehov och skadehantering. Detta avsnitt tar upp entreprenadavtal, ansvarsfrågor, olika...
Entreprenadjuridik
Kunskapskontoret
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (4)
Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem och onödiga kostnader. Denna...
Entreprenadjuridik
Svensk Uppdragsutbildning
         
(534)
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (18)
Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem och onödiga kostnader. Denna...
Entreprenadjuridik, grunder
Teknikutbildarna
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
För beställare och utförare av entreprenader är det viktigt att känna till de juridiska grunderna inom avtalsrätten och dess tillämpningar...
Avancerad entreprenadjuridik
SBR Byggingenjörerna
         
(23)
8 timmar
5 300 SEK
Flera orter (3)
Kursen kommer att innehålla genomgångar av de senaste rättsfallen inom entreprenadjuridiken med hjälp av grupparbeten. Genomgång av frågorna och svar...
Entreprenadjuridik 2 med ABT
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
2 dagar
14 100 SEK
Katrineholm
Har du goda kunskaper om lagar och avtal kan du agera mer säkert i olika entreprenadskeden. Misstag i avtal kan...
Entreprenadjuridik - fortsättningskurs
LearnLab
1 dag
4 900 SEK
Distans
Fortsättningskurs i entreprenadjuridik som ger dig fördjupade kunskaper i de juridiska spelreglerna för ett entreprenadprojekt. Du får kunskap om hur...
Grundkurs i entreprenadjuridik
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(4)
12 timmar
12 900 SEK
Stockholm
En grundläggande genomgång av entreprenadavtal samt praktisk work-shop Kursen omfattar en genomgång av grundläggande frågor om entreprenadjuridik och centrala regler...
Entreprenadjuridik fördjupning
Teknikutbildarna
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (2)
Det du som beställare eller projektledare behöver veta om entreprenadjuridik. Kursen behandlar branschens ledande standardavtal AB 04 och ABT 06...
Entreprenadjuridik I – Grundkurs
Novo Utbildning AB
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (6)
Kursen Entreprenadjuridik I är en mycket populär och omtyckt kurs för Dig som kommer i kontakt med avtal, upphandling, AB...
Entreprenadjuridik - grundkurs
Teknologisk Institut AB Sverige
8 timmar
3 900 SEK
Distans
I den här kursen har vi tagit en tvådagars klassrumskurs i entreprenadjuridik och skapat en lärarledd online utbildning som tar...
Entreprenadjuridik - grundkurs
LearnLab
8 timmar
3 900 SEK
Distans
Behöver du bättre kunskap om de juridiska spelreglerna i ett entreprenadprojekt? Vill du ta till dig kunskaperna på ett effektivt...
Entreprenadjuridik – kombinerad grund och fortsättningskurs
SBR Byggingenjörerna
         
(9)
2 dagar
9 300 SEK
Stockholm
Fördjupa dina kunskaper i AB och ABT och lär dig undvika fallgroparna. Kan du tolka kontraktshandlingar? Vilka ersättningsregler finns och...
Entreprenadjuridik II – Fördjupning
Novo Utbildning AB
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (5)
Denna kurs är en fortsättning på vår populära kurs Entreprenadjuridik I - Grundkurs. I denna kurs belyser vi hela avtalet ABT...
Entreprenadjuridik, grundkurs
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (7)
Endagskurs Vilket ansvar har entreprenör och beställare i byggprojekt? Hur långa är garantierna? Vad är ett startmöte? Öka lönsamheten och minska...
Entreprenadjuridik för beställare
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(7)
6 timmar
7 900 SEK
Stockholm
- Förfrågningsunderlag och entreprenadavtal - Praktiska problem under entreprenadtiden - Skadeståndsregler - Entreprenadens färdigställande - Tvister, bevissäkring, skiljedom, allmän domstol...
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (7)
Endagskurs Den här fortsättningskursen anpassar vi löpande och tar upp det senaste inom entreprenadrätt. Vi kombinerar teori och praktik, eftersom de frågeställningar...
Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 500 SEK
Flera orter (2)
Har du hunnit skaffa dig några års erfarenhet som projektledare, uppdragsledare, projektingenjör, arbetsledare eller varit verksam i någon annan position...
Grundkurs i entreprenadjuridik - Upphandling och avtal
BFAB (STF)
         
(1)
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
Undvik problem och onödiga kostnader genom att känna till innehållet i de juridiska spelreglerna. På den här kursen får du...
Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs
EGA
2 dagar
10 300 SEK
Flera orter (2)
Tvådagarskurs En kurs för dig med lång erfarenhet på området – en praktisk utmaning! Allmän avtalsrätt och standardavtalen AB 04,...
Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande
BFAB (STF)
5 dagar
37 300 SEK
Stockholm
Fördjupa dina kunskaper inom entreprenadjuridik! Kursen bygger på AB 04 och berör samtliga steg i byggprocessen. Förutom en grundlig genomgång...
Entreprenadjuridik - mark och anläggningar
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
11 500 SEK
Flera orter (2)
De aktörer inom mark- och anläggningsbranschen som har goda kunskaper i entreprenadjuridik har lättare att förstå sin motpart, gör färre...
Entreprenadjuridik och konsulträtt
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Välkommen till en ny kurs inom entreprenadjuridiken med fokus på konsultavtal och konsultansvar. Teori varvas med praktiska övningar baserade...
Fördjupningskurs i entreprenadjuridik
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(5)
6 timmar
7 900 SEK
Stockholm
- Fördjupade kunskaper i AB 04/ABT 06 - Händelser som kan ha kostnadspåverkan - Risker och fallgropar vid kontraktsskrivning -...
Entreprenadjuridik - grundkurs
Teknologisk Institut AB Sverige
         
(1)
2 dagar
10 500 SEK
Flera orter (3)
Behöver du bättre kunskap om de juridiska spelreglerna i ett entreprenadprojekt för att kunna hantera de ekonomiska, tekniska och juridiska...
Entreprenadjuridik i praktiken
Kunskapsgruppen
1 dag
3 990 SEK
Stockholm
Förse dig med enkla verktyg som kan underlätta och förbättra styrningen och samarbetet i dina projekt. Under den här effektiva...
Entreprenadjuridik III - Rättsfall
Novo Utbildning AB
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (3)
Kursen med intressanta rättfall från entreprenadsektorn....
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs
EGA
2 dagar
10 300 SEK
Flera orter (8)
Tvådagarskurs En perfekt kurs för dig som vill få god inblick i byggandets spelregler. Bygghandlingarna följer oftast standardavtalen AB eller ABT...
Entreprenadjuridik, avtalsskrivning och granskning
EGA
2 dagar
11 900 SEK
Flera orter (4)
Tvådagarskurs Tydliga avtal är nyckeln till en god affär och ger trygghet för båda parter. Men hur skriver man ett...
AMA Hus 18
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (4)
Endagskurs I kursen tar vi upp de grundläggande reglerna, pyramidregeln, strukturen samt sambandet mellan AMA Hus 18 gentemot AMA AF...
Bygg- och entreprenaddagen 2019
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Välkommen till vår årliga nyhetsdag som behandlar den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn....
Entreprenadbesiktning
EGA
2 dagar
10 300 SEK
Flera orter (5)
Tvådagarskurs Är du beställare, besiktningsman eller entreprenör? Oavsett vilket, får du här både teoretiska och praktiska kunskaper om entreprenadbesiktning. Kursen...
Standardavtal ABT 06
Novo Utbildning AB
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (5)
ABT 06 Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader, det ”tunga och viktiga” entreprenadjuridiska dokumentet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Kapitel 1: Omfattning...
AB 04 – Utförandeentreprenad
Stockholms Byggmästareförening
         
(1)
1 dag
3 900 SEK
Stockholm
             Foto: Lars Hallström Under kursen AB 04 – Utförandeentreprenad får en grundlig genomgång av Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader,...
Konsumententreprenader
VJS - en del av Karnov Group
         
(3)
6,5 timmar
8 900 SEK
Stockholm
KONSUMENTENTREPRENADER Kursen behandlar konsumententreprenaden. Vid kurstillfället går kursledarna igenom konsumenttjänstlagen och de därtill anknutna standardavtalen. Kursen belyser rättspraxis och redovisningen...
ABK 09
Teknologisk Institut AB Sverige
30 dagar
2 900 SEK
Distans / Online
När man upphandlar konsulttjänster är det viktigt att få till bra avtal, där både parternas rättigheter och skyldigheter tydligt framgå...
AMA Anläggning med beskrivningsteknik
BFAB (STF)
2 dagar
13 100 SEK
Stockholm
Förbättra de tekniska beskrivningarna och minska risken för missförstånd! AMA Anläggning 17 kom ut våren 2017. AMA Anläggning 17 är...
ABK 09
LearnLab
8 timmar
2 900 SEK
Distans
ABK 09 på distans - starta direkt och gå kursen när och var det passar dig! Konsultavtalet är en grund...
ÄTA-arbeten
Fakultetskurser
6 timmar
7 600 SEK
Stockholm
En av de frågor som oftast föranleder tvister inom entreprenadrätten är regleringen av ÄTA-arbeten.  Under dagen kommer vi att gå...
AB-avtalens ansvarsregler – felbedömning och påföljder
Fakultetskurser
6 timmar
7 600 SEK
Stockholm
Bland de vanligaste tvisterna i domstol och skiljeförfaranden är processer kopplade till fel i entreprenader. Entreprenader rör ofta stora belopp...
Entreprenadbesiktning
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
11 900 SEK
Göteborg
I kursen går vi igenom de väsentliga delarna i besiktningsprocessen, besiktningsjuridik, bestämmelser om besiktning i AB/ABT, begreppsbestämmelser och allt annat...
ABT 06
BFAB (STF)
2 dagar
13 800 SEK
Stockholm
Denna kurs är specialinriktad på ABT 06 och dess tillämpning. Du får en grundlig genomgång av entreprenadformen totalentreprenad – från upprättande...
AMA AF 12
BFAB (STF)
2 dagar
13 300 SEK
Stockholm
Här får du en grundlig genomgång av AMA AF 12 samt dess koppling till AB 04 och ABT 06. Det...
Värdering och ersättning vid intrång av ledningar
BG Institute
         
(16)
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Ledningar är fundamentala för samhällsbyggandet, de är en självklar del av infrastrukturen både i stad och land. Ändamålen med...
Entreprenadrätt för anläggningsbranschen
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (2)
Endagskurs Under den här kursen gör vi en genomgång av entreprenadrätten med specifik koppling till anläggningsbranschen. Utgångspunkten är standardavtalen AB...
Ansvarsfrågor i entreprenadförhållanden
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Välkommen till denna nya kurs om ansvarsfrågor i entreprenadförhållanden, med Jori Munukka och Olof Johnson. Entreprenadbranschens standardavtal AB 04 och...
Entreprenadbesiktning
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
11 900 SEK
Flera orter (2)
Lär dig regelverket för entreprenadbesiktning och erhåll värdefulla kunskaper med denna utbildning.I kursen går vi igenom de väsentliga delarna i...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 76 träffar
12
Visa nästa 26 kurser

Mer om Gå en kurs i entreprenadjuridik

Kurser i entreprenadjuridikEntreprenadjuridik

Entreprenadjuridik, eller entreprenadrätt som det även kallas, är de juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad. Det är också de handlingar som ske inom ramen för entreprenaden.

Entreprenadrätten är en standardavtalsrätt. Det innebär att byggbranschens parter gemensamt ger ut bestämmelser som ska vara tillämpliga vid entreprenaduppdrag. Det finns flera olika standardavtal som är normer vid entreprenadtvister. Ett exempel på standardavtal är AB 04. Det utkom 2004 och har inneburit de största förändringarna för entreprenadrätten sedan 1992.

Definitionen av entreprenad varierar, men i stort innebär det att beställaren låter den andra parten, entreprenören, utföra ett nytt objekt eller ett arbete på ett befintligt objekt.

Tio vanliga entreprenadjuridiska tvistefrågor

1.       Om beställaren och entreprenören har olika uppfattningar om vad som ska ingå i kontraktsarbetena eller i entreprenörens förpliktelse, vad gäller då?

2.       Vilka förutsättningar har entreprenören rätt att utgå ifrån när han/hon utformar sitt anbud?

3.       Om det finns omständigheter som är viktiga för beställaren men som innebär att entreprenören hindras i sitt arbete, vad gäller då?

4.       Vad gäller när beställaren kommer med önskemål om att entreprenören ska skynda på entreprenadarbetena?

5.       Vad händer om det finns bristande underrättelser från både beställare och entreprenörer gällande ÄTA, tidsförlängning, hinder osv.?

6.       Vid ofullständig eller bristande dokumentation avseende ÄTA, vad händer då?

7.       Vad händer om det inträffar omständigheter som gör att förutsättningarna för entreprenadarbetarens genomförande rubbas ordentligt?

8.       Vad händer om beställare och entreprenör har olika uppfattningar om anledningen till att färdigställandet försenats?

9.       Vilken ersättning har entreprenören rätt till gällande ÄTA, försening, hinder och rubbning?

10.   Vad gäller om beställare och entreprenör har olika uppfattning om hur självkostnaden ska beräknas vid utförande av ÄTA?

Det är på förhand svårt att uppskatta hur mycket entreprenaden är värd för beställaren och hur stora kostnaderna kommer bli för entreprenören. Man kan oftast inte testa det objektet och se om de uppfyller kraven förrän själva entreprenaden är färdigställd. Oftast är det flera parter inblandade som utför olika delar. De som har bra kunskaper om entreprenadjuridik har lättare att förstå sin motpart och får i och med det bättre ekonomi i sina entreprenader.