Visa utbildning.se som: Mobil

Gå en kurs i entreprenadjuridik

Kurser i entreprenadjuridik

Här hittar du utbildningar i entreprenadjuridik i Sverige för dig i arbetslivet. Du kan sortera utbildningarna på pris, ort, längd och typ av utbildning. Vill du ha information om en specifik utbildning kan du göra en intresseanmälan direkt till respektive utbildningsarrangör.

Entreprenadjuridik
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
12 000 SEK
Stockholm
Entreprenadjuridik ger dig kunskaper om entreprenörers och beställares synsätt på försäkringsbehov och skadehantering. Detta avsnitt tar upp entreprenadavtal, ansvarsfrågor, olika...
Entreprenadjuridik
Hjärtum Utbildning
         
(11)
2 dagar
9 980 SEK
Stockholm
Kurs i entreprenadjuridik som ger dig heltäckande kunskaper i hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken....
Entreprenadjuridik 1
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
15 500 SEK
Katrineholm
Med rätt kunskap kan risken för reklamationer, tvister och andra otrevligheter minimeras. Med denna kurs i entreprenadjuridik beskriver IUC de faktorer...
Entreprenadjuridik 1
VJS - en del av Karnov Group
2 dagar
15 900 SEK
Stockholm
Denna kurs är en grundkurs i ”kommersiell” entreprenadjuridik ( konsumententreprenader behandlas inte på denna kurs ). Kursen ger en grundlig...
Entreprenadjuridik, grunder
Teknikutbildarna
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (2)
För beställare och utförare av entreprenader är det viktigt att känna till de juridiska grunderna inom avtalsrätten och dess tillämpningar...
Avancerad entreprenadjuridik
SBR Byggingenjörerna
         
(23)
8 timmar
5 300 SEK
Flera orter (3)
Kursen kommer att innehålla genomgångar av de senaste rättsfallen inom entreprenadjuridiken med hjälp av grupparbeten. Genomgång av frågorna och svar...
Grundläggande Entreprenadjuridik
Byggakademin
         
(24)
2 dagar
8 100 SEK
Flera orter (3)
En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter är att du kan de grundläggande spelreglerna....
Entreprenadjuridik I – Grundkurs
Novo Utbildning AB
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (5)
Kursen Entreprenadjuridik I är en mycket populär och omtyckt kurs för Dig som kommer i kontakt med avtal, upphandling, AB...
Entreprenadjuridik - grundkurs
Teknologisk Institut AB Sverige
8 timmar
3 900 SEK
Distans
I den här kursen har vi tagit en tvådagars klassrumskurs i entreprenadjuridik och skapat en lärarledd online utbildning som tar...
Entreprenadjuridik II – Fördjupning
Novo Utbildning AB
2 dagar
5 400 SEK
Flera orter (5)
Denna kurs är en fortsättning på vår populära kurs Entreprenadjuridik I Grundkurs. I denna kurs belyser vi hela avtalet ABT 06...
Entreprenadjuridik II - fördjupning
VJS - en del av Karnov Group
         
(1)
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Kursen har sin tyngdpunkt i en fördjupad genomgång av vissa frågor i byggbranschens mest frekvent förekommande standardavtal, AB 04 och...
Entreprenadjuridik – kombinerad grund och fortsättningskurs
SBR Byggingenjörerna
         
(3)
2 dagar
9 300 SEK
Flera orter (3)
Fördjupa dina kunskaper i AB och ABT och lär dig undvika fallgroparna. Kan du tolka kontraktshandlingar? Vilka ersättningsregler finns och...
Entreprenadjuridik - grundkurs
LearnLab
8 timmar
3 900 SEK
Distans
Behöver du bättre kunskap om de juridiska spelreglerna i ett entreprenadprojekt? Vill du ta till dig kunskaperna på ett effektivt...
Praktisk fördjupningskurs i entreprenadjuridik
EGA
2 dagar
10 100 SEK
Flera orter (2)
Tvådagars fördjupningskurs En kurs för dig med lång erfarenhet på området - en praktisk utmaning! Allmän avtalsrätt och standardavtalen AB...
Entreprenadjuridik och försäkringslösningar
Fakultetskurser
6 timmar
7 800 SEK
Stockholm
En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken Entreprenadjuridiken har sedan länge en stark tradition med väl etablerade allmänna...
Fortsättningskurs i entreprenadjuridik
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (7)
Endagskurs Den här fortsättningskursen anpassar viochnbsp;löpande och tar upp det senaste inom entreprenadrätt. Vi kombinerarochnbsp;teori och praktik, eftersom de frågeställningar...
Grundkurs i entreprenadjuridik
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (9)
Endagskurs Vilket ansvar har entreprenör och beställare i byggprojekt? Hur långa är garantierna? Vad är ett startmöte?ochnbsp;Öka lönsamheten och minska...
Entreprenadjuridik - mark och anläggningar
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
11 300 SEK
Flera orter (2)
De aktörer inom mark- och anläggningsbranschen som har goda kunskaper i entreprenadjuridik har lättare att förstå sin motpart, gör färre...
Grundkurs i entreprenadjuridik - Upphandling och avtal
BFAB (STF)
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
Undvik problem och onödiga kostnader genom att känna till innehållet i de juridiska spelreglerna. På den här kursen får du...
Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande
BFAB (STF)
5 dagar
37 300 SEK
Stockholm
Fördjupa dina kunskaper inom entreprenadjuridik! Kursen bygger på AB 04 och berör samtliga steg i byggprocessen. Förutom en grundlig genomgång...
Entreprenadjuridik - grundkurs
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (4)
Behöver du bättre kunskap om de juridiska spelreglerna i ett entreprenadprojekt för att kunna hantera de ekonomiska, tekniska och juridiska...
Entreprenadjuridik i Skottland
EGA
4 dagar
12 900 SEK
Pitlochry
Följ med oss till Skottland 31 augusti - 3 september 2017 Få det senaste inom den svenska entreprenadrätten. Kursen omfattar...
Entreprenadjuridik III - Rättsfall
Novo Utbildning AB
1 dag
5 400 SEK
Flera orter (3)
Kursen med intressanta rättfall från entreprenadsektorn....
AB 04 och ABT 06 - Entreprenadjuridik
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (4)
...
Tvådagars grundkurs i entreprenadjuridik
EGA
         
(1)
2 dagar
10 100 SEK
Flera orter (10)
Tvådagarskurs En perfektochnbsp;kurs för dig som vill få god inblick i byggandets spelregler. Bygghandlingarna följer oftast standardavtalen AB eller ABT...
Entreprenad och försäkring
EGA
1 dag
5 500 SEK
Stockholm
Ansvar och riskfördelning i entreprenad- och konsultavtal samt risktäckning genom försäkring Endagskurs    I ingen annan bransch är frågor om...
Entreprenadbesiktning
EGA
2 dagar
10 100 SEK
Flera orter (5)
Tvådagarskurs Är du beställare, besiktningsman eller entreprenör? Oavsett vilket, får du här både teoretiska och praktiska kunskaper om entreprenadbesiktning. Du...
Certifierad entreprenadbesiktningsman - Tentamen
EGA
1 dag
2 000 SEK
Stockholm
Efter tvådagarskursen i Entreprenadbesiktning kan du som önskar, anmäla dig till EGA för tentamen (RISE) för att bli certifieradochnbsp;entreprenadbesiktningsman....
Entreprenadavtalets svåra frågor – praktisk tillämpning
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
         I kursen om entreprenadavtalets svåra frågor står praktisk tillämpning i fokus. Innehållet riktar sig till dig som är beställare, entreprenör eller...
Entreprenadrätt för anläggningsbranschen
EGA
1 dag
5 500 SEK
Stockholm
EndagskursUnder den här kursen gör vi en genomgång av entreprenadrätten med specifik koppling till anläggningsbranschen. Utgångspunkten är standardavtalen AB 04...
Fastighetsrättslig grundutbildning
JP Infonet AB
2 dagar
12 450 SEK
Stockholm
Denna grundläggande utbildning ger deltagarna en bred överblick över fastighetsrätt som ämne samt en fördjupning i vissa valda delar. Kursen...
Vatten- och avloppsrätt
VJS - en del av Karnov Group
         
(8)
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Att vattenförsörjning och avloppshantering ordnas på ett bra och effektivt sätt är en viktig fråga för människors hälsa och miljön....
AB 04 – Utförandeentreprenad
Stockholms byggmästareförening
         
(1)
1 dag
3 900 SEK
Stockholm
Under kursen AB 04 – Utförandeentreprenad får en grundlig genomgång av Allmänna bestämmelser för byggnads , anläggnings och installationsentreprenader, AB 04, och...
ABT 06
BFAB (STF)
2 dagar
13 800 SEK
Stockholm
Denna kurs är specialinriktad på ABT 06 och dess tillämpning. Vid kursen görs en grundlig genomgång av entreprenadformen totalentreprenad -från...
Entreprenadbesiktning
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
11 900 SEK
Göteborg
I kursen går vi igenom de väsentliga delarna i besiktningsprocessen, besiktningsjuridik, bestämmelser om besiktning i AB/ABT, begreppsbestämmelser och allt annat...
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2017
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
         Nyhetsdagen ger dig en omfattande uppdatering av det fastighetsrättsliga området med särskild fokus inom de mest aktuella frågorna. Under dagen görs...
Hyresjuridik - fortsättning
Plus
2 dagar
10 600 SEK
Stockholm
I vår fortsättningskurs tar vi ett steg vidare in i den hyresrättsliga lagstiftningen och ser hur den kan användas för...
Hyresjuridik - fortsättning
Plus
2 dagar
10 600 SEK
Malmö
I vår fortsättningskurs tar vi ett steg vidare in i den hyresrättsliga lagstiftningen och ser hur den kan användas för...
Hyresjuridik - grundkurs
Plus
2 dagar
9 900 SEK
Stockholm
Hyreslagens bestämmelser är kärnan i ett fastighetsföretags verksamhet. Det är därför viktigt att alla som arbetar i företaget har grundläggande...
Konsultavtal inom entreprenad- och fastighetsutvecklingsbranschen
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Kursen behandlar frågor kopplade till utformningen av konsultavtal inom entreprenad- och fastighetsutvecklingsbranschen. Föreläsare är advokat Anders Skägg. Fastighetsutveckling innefattar...
Lokalhyresjuridik
Plus
2 dagar
9 900 SEK
Stockholm
Kursen är till för dig som arbetar med lokaluthyrning där vi tar upp de viktigaste reglerna i lokalhyreslagstiftningen och hur...
Plan- och bygglagen (PBL) i praktiken
JP Infonet AB
1 dag
6 950 SEK
Stockholm
Kursen innehåller en grundläggande genomgång av nya Plan och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och...
ÄTA-arbeten
Fakultetskurser
6 timmar
7 600 SEK
Stockholm
En av de frågor som oftast föranleder tvister inom entreprenadrätten är regleringen av ÄTA arbeten. Under dagen kommer vi att...
Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs
BFAB (STF)
2 dagar
13 600 SEK
Stockholm
Lär dig välja rätt upplåtelseform! Om förvaltningen innehåller mark och vatten behöver du ha kunskap i arrenderätt och andra nyttjanderätter....
Arrendedagen 2018
BG Institute
         
(12)
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Arrendedagen är en årlig konceptdag för dig som arbetar med eller berörs av arrenden. Dagen ger dig en bred uppdatering...
BBR
BFAB (STF)
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Kursen BBR ger dig en översiktlig genomgång av Boverkets byggregler. Du får ta del av de ändringar och uppdateringar som...
Entreprenadbesiktning
BFAB (STF)
2 dagar
13 700 SEK
Stockholm
Ska du arbeta med entreprenadbesiktning eller söker du fortbildning inom området? Då har vi rätt kurs för dig! Här får...
Entreprenadbesiktning
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Lär dig regelverket för entreprenadbesiktning och erhåll värdefulla kunskaper med denna utbildning.I kursen går vi igenom de väsentliga delarna i...
Få rätt i en lantmäteriförrättning!
JP Infonet AB
1 dag
7 300 SEK
Stockholm
Kursen bearbetar de processuella och materiella regler som styr förrättningen samt hur man genom avtal och processhandlingar kan styra förrättningen....
Hyresjuridik - grundkurs
Plus
2 dagar
9 900 SEK
Malmö
Hyreslagens bestämmelser är kärnan i ett fastighetsföretags verksamhet. Det är därför viktigt att alla som arbetar i företaget har grundläggande...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 75 träffar
12
Visa nästa 25 kurser

Mer om Gå en kurs i entreprenadjuridik

Kurser i entreprenadjuridikEntreprenadjuridik

Entreprenadjuridik, eller entreprenadrätt som det även kallas, är de juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad. Det är också de handlingar som ske inom ramen för entreprenaden.

Entreprenadrätten är en standardavtalsrätt. Det innebär att byggbranschens parter gemensamt ger ut bestämmelser som ska vara tillämpliga vid entreprenaduppdrag. Det finns flera olika standardavtal som är normer vid entreprenadtvister. Ett exempel på standardavtal är AB 04. Det utkom 2004 och har inneburit de största förändringarna för entreprenadrätten sedan 1992.

Definitionen av entreprenad varierar, men i stort innebär det att beställaren låter den andra parten, entreprenören, utföra ett nytt objekt eller ett arbete på ett befintligt objekt.

Tio vanliga entreprenadjuridiska tvistefrågor

1.       Om beställaren och entreprenören har olika uppfattningar om vad som ska ingå i kontraktsarbetena eller i entreprenörens förpliktelse, vad gäller då?

2.       Vilka förutsättningar har entreprenören rätt att utgå ifrån när han/hon utformar sitt anbud?

3.       Om det finns omständigheter som är viktiga för beställaren men som innebär att entreprenören hindras i sitt arbete, vad gäller då?

4.       Vad gäller när beställaren kommer med önskemål om att entreprenören ska skynda på entreprenadarbetena?

5.       Vad händer om det finns bristande underrättelser från både beställare och entreprenörer gällande ÄTA, tidsförlängning, hinder osv.?

6.       Vid ofullständig eller bristande dokumentation avseende ÄTA, vad händer då?

7.       Vad händer om det inträffar omständigheter som gör att förutsättningarna för entreprenadarbetarens genomförande rubbas ordentligt?

8.       Vad händer om beställare och entreprenör har olika uppfattningar om anledningen till att färdigställandet försenats?

9.       Vilken ersättning har entreprenören rätt till gällande ÄTA, försening, hinder och rubbning?

10.   Vad gäller om beställare och entreprenör har olika uppfattning om hur självkostnaden ska beräknas vid utförande av ÄTA?

Det är på förhand svårt att uppskatta hur mycket entreprenaden är värd för beställaren och hur stora kostnaderna kommer bli för entreprenören. Man kan oftast inte testa det objektet och se om de uppfyller kraven förrän själva entreprenaden är färdigställd. Oftast är det flera parter inblandade som utför olika delar. De som har bra kunskaper om entreprenadjuridik har lättare att förstå sin motpart och får i och med det bättre ekonomi i sina entreprenader.