Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
CE-märkning
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 27 träffar
1
2
Annonser

Populära platser

Mer om Utbildning i CE-märkning

Att få en produkt CE-märkt kräver följande

  • Att den följer en föreskriven kontrollprocedur
  • Produkten måste överensstämma med grundläggande krav på exempelvis säkerhet hälsa, miljö och funktion.

För en hel del produkter är det tillverkaren själv som ansvarar för att kraven uppfylls men för en del produkter där kraven på säkerhet är extra höga finns det särskilda kontrollorgan vars uppgift är att säkerställa att dessa krav efterlevs. SMP (Svensk Maskinprovning) är ett kontrollorgan i Sverige.

Om en produkt har försetts med CE-märkning innebär det att importören följer de grundläggande kraven enligt EU-direktiv. CE-märkning innebär att det är tillverkaren som är ansvarig för eventuella skador som den CE-märkta produkten orsakar under förutsättning att användaren följt eventuella instruktioner om användning.

Den 1 januari 1994 infördes CE-märkningen i Sverige och kallades då EG-märket fram till 1 januari 1995. Lag (1992:1534) är gällande för CE-märkning. De särskilda krav och rekommendationer som gäller för olika produkter finns i särskilda föreskrifter och direktiv utfärdade av CENELEC, ETSI och CEN.