Visa utbildning.se som: Mobil

Vidareutbildning inom analys och finans

utbildningar i finans och analys

Här hittar du utbildningar i finans och analys för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Finansiell analys
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
4,5 dagar
45 000 SEK
Stockholm
Det här är programmet för dig som analyserar och värderar företag och branscher, eller som tar del av andras analyser...
Värdera & förvärva företag - Analys III
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
20 400 SEK
Stockholm
Företagsförvärv blir ett allt vanligare sätt för företag att expandera och utveckla, även i mindre företag. Det finns många fördelar...
Analysera företag - Analys II
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
17 300 SEK
Stockholm
I denna tredagarskurs får du lära dig metoder för att analysera företag, ditt eget och konkurrenters. Utgångspunkt för analysen är...
Ränteinstrument och makroanalys
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
8 dagar
79 000 SEK
Stockholm
Programmet Ränteinstrument och makroanalys riktar sig till dig som har arbetat ett flertal år med finansiella frågor och som nu vill...
Swedsec Ledning & Kontroll Komplett
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
18 900 SEK
Stockholm
Detta kurspaket ger dig en omfattande förberedelse inför Swedsecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner. Målet är att du efter genomförandet...
Företagsvärdering och företagsfinansiering
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
13 dagar
106 000 SEK
Stockholm
Ett djupgående program inom redovisning, finansiell analys, företagsvärdering och Corporate Finance Programmet leds av lärare och forskare från institutionerna för...
Certified in Financial Planning and Analysis
LEORON Professional Development Institute
5 dagar
Flera orter (2)
As organizations around the globe continue to adjust to economic uncertainties, the need for experienced finance professionals in the corporate...
Värdering och överlåtelse av företag
UC Business School
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Antalet företagsförsäljningar/förvärv ökar. Även en stor mängd av stundande generationsskiften gör att affärerna ökar. För banken/finansiärerna kan förvärvet hos kundföretaget...
Compliance – en nyckelfunktion i finansiella företag
VJS - en del av Karnov Group
         
(18)
1 dag
9 900 SEK
Stockholm
Denna fullspäckade kursdag ger dig praktisk vägledning om hur compliancefunktionen kan organisera sitt arbete. Vi diskuterar under kursen även vad...
Finansmarknadsrätt - om finansmarknadens regelverk och praxis
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
9 900 SEK
Stockholm
Finansmarknadens och dess aktörer hårdbevakas av media och allmänheten. Efter de senaste årens händelser på finansmarknaden har regelverket utsatts för...
Swedsec Ledning & Kontroll, II Fördjupning
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig en omfattande fördjupning inför Swedsecs licensieringstest för Ledning och Kontrollfunktioner. Målet är att du efter kursen...
Swedsec Ledning & Kontroll, I Grund
FEI - Företagsekonomiska Institutet
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig en grund inför Swedsecs licensieringstest för Ledning och Kontrollfunktioner eller grund till vidare fördjupning inom Swedsecs...
Swedsec Specialist, I Grund
FEI - Företagsekonomiska Institutet
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig en grund inför Swedsecs licensieringstest för Specialist eller grund till vidare fördjupning inom Swedsecs kunskapskrav. Denna...
Swedsec Specialist, II Fördjupning
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig en omfattande fördjupning inför Swedsecs licensieringstest för Specialist. Målet är att du efter utbildningen ska klara...
Räkenskaps- och företagsanalys
UC Business School
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Fortsättningskurs för dig som känner att du vill komma vidare i konsten att analysera och tolka årsredovisningar samt använda professionell...
EFL Affärsstyrning
EFL, Executive Foundation Lund
20 veckor
39 500 SEK
Lund
Bli bättre på att göra ekonomiska analyser och att ta fram kvalificerade beslutsunderlag utifrån verksamheten som helhelt. En kväll i veckan under...
Swedsec Specialist Komplett
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
18 900 SEK
Stockholm
Detta kurspaket ger dig en omfattande förberedelse inför Swedsecs licensieringstest för specialister. Målet är att du efter genomförandet ska klara...
Diplomutbildning för finansanalytiker
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
32 dagar
213 000 SEK
Stockholm
Handelshögskolan i Stockholms  Diplomutbildning för finansanalytiker ger dig djup konceptuell förståelse för de begrepp och metoder som används på finansmarknaden...
Räkenskapsanalys
Xpectum AB
4 dagar
5 400 SEK
Distans
Du lär dig vad du kan utläsa ur ekonomiska rapporter (årsredovisningar, bokslut, resoluta och balansräkningar mm) och hur du kan...
Business Finance
IHM Business School
         
(1)
18 veckor
57 900 SEK
Flera orter (3)
Har du full kontroll över affärsbesluten eller händer det att du tar beslut utan att inse de ekonomiska konsekvenserna fullt...
Certified Financial Modeller
LEORON Professional Development Institute
         
(6)
5 dagar
Frankfurt
This intensive 5 day workshop starts with basics and progresses in a logical step by step manner to the more...
Aktier & finansiella instrument
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 veckor
6 900 SEK
Flera orter (2)
Kursen erbjuder en grundläggande förståelse för företagets finansiering som är användbart vid identifiering och bedömning av olika finansieringsalternativ. Särskild fokus...
Aktualitetsdag i aktiebolagsrätt med ekonomisk inriktning
BG Institute
Heldag
7 900 SEK
Flera orter (3)
         Under en intensiv och praktiskt utformad kursdag kommer föreläsare Anders Lagerstedt att gå igenom de viktigaste reglerna i aktiebolagslagen....
Certified Fixed Income Manager
Financial Training Partner A S
         
(4)
6 dagar
40 000 SEK
Stockholm
This education takes you through the essential markets, products and conventions of the fixed income markets. You will learn about...
Certified Risk Manager
Financial Training Partner A S
         
(3)
6 dagar
40 000 SEK
Stockholm
This certification program will provide you with a broad and deep understanding of the various risk management techniques employed in...
Credit Risk Measurement and Management
Financial Training Partner A S
         
(9)
2 dagar
15 500 SEK
Stockholm
The course will give you a detailed knowledge of how to manage credit risk and which techniques are employed. You...
Drivkrafter bakom företagsförvärv
Diploma Utbildning
1 timme
2 600 SEK
Stockholm
Drivkrafter bakom företagsförvärv riktar sig mot advokater och jurister som vill kunna förstå sina klienter bättre vid företagsöverlåtelser och därmed...
Fixed Income Derivatives
Financial Training Partner A S
         
(8)
2 dagar
15 500 SEK
Stockholm
Since the financial crisis, hedging, trading, pricing and risk measurement of fixed income derivatives have changed. The course will provide...
Insuresec - Årslicens Livförmedling
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 900 SEK
Flera orter (2)
Målsättning i denna heltäckande kurs är att du ska uppnå rätt nivå enligt InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd på...
Insuresec - Årslicens Personskadeförmedling
FEI - Företagsekonomiska Institutet
6 900 SEK
Distans
Målsättning i denna utbildning är att deltagaren ska uppnå rätt kunskapsnivå i enlighet med InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd...
Insuresec - Årslicens Sakskadeförmedling
FEI - Företagsekonomiska Institutet
8 900 SEK
Flera orter (2)
Målsättning i denna utbildning är att deltagaren ska uppnå rätt kunskapsnivå i enlighet med InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd...
Investering och lönsamhet
Xpectum AB
2 dagar
3 900 SEK
Distans
Med Investering och lönsamhet lär du dig metoder som underlättar  för dig att fatta olika sorters investeringsbeslut. Med hjälp av investeringskalkyler jämför du...
Kassaflödesanalys i praktiken
FAR
1 dag
0 SEK
Stockholm
Efter den här dagen kommer du att ha de kunskaper som behövs för att självständigt upprätta en kassaflödesanalys i en...
Konkurs- och obeståndshantering
Företagsuniversitetet
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Så agerar du på rätt sätt och i rätt tid! Kursen lär dig tyda varningssignaler och agera på rätt sätt...
Konkurs- och obeståndshantering
UC Business School
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
KONKURS- OCH OBESTÅNDSHANTERING – så agerar du på rätt sätt och i rätt tid! När du erhåller varningssignaler om att ett...
Liquidity Risk Management
Financial Training Partner A S
         
(3)
1 dag
8 000 SEK
Stockholm
The course will give you a detailed knowledge of how to manage liquidity risk and which techniques are employed. You...
Market Risk Measurement and Management
Financial Training Partner A S
         
(4)
2 dagar
15 500 SEK
Stockholm
This course will give you hands-on experience with measuring and managing market risk. You will learn about the traditional risk figures like...
Portföljförvaltning och riskhantering
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
11 dagar
89 000 SEK
Stockholm
Det här är programmet för dig som har arbetat ett flertal år med finansiella frågor och som nu vill fördjupa...
Påbyggnad Avancerad rådgivning - Insuresec
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 575 SEK
Distans
Utbildningen är byggd i separata områdesmoduler, du betar av en modul i taget. Det ger dig också möjlighet att, efter...
Räntemarknaden & räntepapper i praktiken
HRA Finansiell Utbildning
         
(1)
1 dag
6 400 SEK
Flera orter (2)
Som deltagare är din målsättning att vidareutveckla dina kunskaper om kapitalmarknaden för räntepapper, både som placeringsform och som kapitalmarknadsfinansiering. Du...
Swedsec Rådgivare
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
25 000 SEK
Stockholm
IFU:s placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi, ger dig struktur i hur du konkret genomför en finansiell rådgivning och...
Att läsa och förstå bokslut
UC Business School
2 dagar
11 750 SEK
Flera orter (2)
Konsten att tolka ett bokslut på rätt sätt är en förutsättning för en korrekt kund/motpartsbedömning. Tuffa ekonomiska tider innebär alltför...
Best practice vid aktieägaravtal
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Praktiskt verksamma jurister kommer ofta i kontakt med aktieägaravtal och detta avtal är ytterst viktigt för klienten. Stora värden...
Bokslutsanalys i enskild firma
UC Business School
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
BOKSLUTSANALYS I ENSKILD FIRMA – låter enkelt men är knepigt och affärskritiskt! Att läsa och förstå räkenskaperna för en enskild firma...
Bond Analysis
Financial Training Partner A S
         
(4)
2 dagar
15 500 SEK
Stockholm
The course gives you an understanding of the Scandinavian bond market; i.e. the various bond types on the market, the...
Certified Treasury Professional®
LEORON Professional Development Institute
5 dagar
Stockholm
The role of corporate treasury continues to evolve from purely operational to becoming a trusted strategic resource to company leaders...
Effektiv finansiering
Xpectum AB
3 dagar
3 900 SEK
Distans
I distanskursen, Effektiv finansiering, får du förslag på hur lager, ledtider och finansieringstider kan reduceras utan att det för den...
Finance
EXMI Executive Management Institute
         
(1)
4 dagar
32 300 SEK
Stockholm
En viktig faktor för beslutsfattare är att använda marknadsvärden istället för redovisningsvärden som underlag i ekonomiska kalkyler. Aktieägarnas mål är...
Finansekonomen
Xpectum AB
3 veckor
8 900 SEK
Distans
Utbildningen ger dig tillfälle att utveckla dina kunskaper om budgetering, finansiering och investering. Du får lära dig hur effektivt budgetarbete...
Insuresec - Påbyggnad Personskadeförmedling
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 575 SEK
Distans
Denna förberedande kurs är framtagen för den som ska göra InsureSecs licensieringstest avseende Påbyggnad Personskadeförmedling. Utbildningen består av inspelade föreläsningar....
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 73 träffar
12
Visa nästa 23 kurser

Mer om Vidareutbildning inom analys och finans

Arbetar du i finansbranschen eller med finansiella frågor? Här presenterar vi olika utbildningsalternativ och tipsar om kompetensutveckling för dig som arbetar med finans och analys.

Utbildning i finansiell analys

finansieringEkonomisk analys är att visa och diskutera hur kalkyler och andra ekonomiska analysmetoder kan användas som hjälpmedel för att förstå och styra ett företags verksamhet. Analyser kan man till exempel ta fram  genom att titta på tillväxt, finansiell balans eller på kapital-, personal- och omsättningsrelaterade lönsamhets- och effektivitetsmått. Vilken utgångspunkt som väljs beror på målet med analysen.  Ett stort område inom finansiell analys är räkenskapsanalys och kassaflödesanalyser. Dessa används ofta vid företagsvärderingar eftersom de anses ge en rättvisare bild än flertalet traditionella lönsamhetsmått.

Exempel på metoder inom finansiell analys är t ex intern och extern analys, räkenskapsanalys, (nyckeltal för tillväxt, rörelsekapital,
finansiell balans, lönsamhet, arbets- och kapitaleffektivitet). Samband
mellan ett företags tillväxt, lönsamhet och finansiella ställning. Beräkning av P/E-tal och substansvärde per aktie. Analys av rörelserisk och finansiell risk. Belysning av hur nyckeltal i ett företag påverkas. Kassaflödesanalys.

Utbildning ekonomisk styrning

Ekonomisk styrning är ett synsätt i stark kontrast till tidigare uppfattning att de högre cheferna ska bestämma så mycket som möjligt. Med ekonomisk styrning menas att man i stället ger företagens mellanchefer ekonomiska mål för de verksamheter de bedriver. Samtidigt ger man dem också befogenheter att  avgöra hur arbetet ska utföras. För att detta skall bli möjligt behövs tillgång till ett antal kvantitativa analysmetoder.

Aktiemarknaden

En utbildning i finans kan bland annat ta upp aktiernas roll och funktion i samhällsekonomin, räntemarknaden, valutahandel etc. Begrepp som aktie, handel, clearing, bolagshändelser och nyckeltal förklaras. Du får förståelse för marknadens aktörer, vilka de är, samt vilken funktion de har.

Räntemarknaden

analys

Räntemarknaden styrs med instrument som ger en fastställd avkastning, en såkallad ränta. Jämfört med aktiehandeln genomförs mycket färre avslut på räntemarknaden, men beloppen är istället högre. Räntemarknaden består av en obligationsmarknad och en penningmarknad. På obligationsmarknaden handlas värdepapper (obligationer) med löptider från ca ett år eller mer. Transaktionerna på penningmarknaden utgörs exempelvis av statsskuldväxlar och certifikat, med löptider på upp till ett år.