Visa utbildning.se som: Mobil

Vidareutbildning inom analys och finans

utbildningar i finans och analys

Här hittar du utbildningar i finans och analys för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Finansiell analys
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
4,5 dagar
45 000 SEK
Stockholm
Det här är programmet för dig som analyserar och värderar företag och branscher, eller som tar del av andras analyser...
Värdera & förvärva företag - Analys III
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
20 400 SEK
Stockholm
Företagsförvärv blir ett allt vanligare sätt för företag att expandera och utveckla, även i mindre företag. Det finns många fördelar...
Finansiell analys och företagsvärdering
BG Institute
         
(48)
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (2)
Fördjupa dig i metodiken kring företagsvärdering med denna praktiska kurs. Som kursdeltagare får du arbeta i teori och praktik med...
Analysera företag - Analys II
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
17 300 SEK
Stockholm
I denna tredagarskurs får du lära dig metoder för att analysera företag, ditt eget och konkurrenters. Utgångspunkt för analysen är...
Ränteinstrument och makroanalys
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
8 dagar
79 000 SEK
Stockholm
Programmet Ränteinstrument och makroanalys riktar sig till dig som har arbetat ett flertal år med finansiella frågor och som nu vill...
Företagsvärdering och företagsfinansiering
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
13 dagar
106 000 SEK
Stockholm
Ett djupgående program inom redovisning, finansiell analys, företagsvärdering och Corporate Finance Programmet leds av lärare och forskare från institutionerna för...
Swedsec Ledning & Kontroll Komplett
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
18 900 SEK
Stockholm
Detta kurspaket ger dig en omfattande förberedelse inför Swedsecs licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner. Målet är att du efter genomförandet...
Värdering och överlåtelse av företag
Företagsuniversitetet
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Ur ett kreditgivarperspektiv företagsvärdering kassaflödesanalys due diligence- vad bör omfattas analys av finansiella konsekvenser, risker och kassaflöden efter förvärvet En...
Certified in Financial Planning and Analysis
LEORON Professional Development Institute
5 dagar
 
Flera orter (2)
As organizations around the globe continue to adjust to economic uncertainties, the need for experienced finance professionals in the corporate...
Compliance – en nyckelfunktion i finansiella företag
VJS - en del av Karnov Group
         
(24)
1 dag
9 900 SEK
Stockholm
Denna fullspäckade kursdag ger dig praktisk vägledning om hur compliancefunktionen kan organisera sitt arbete. Vi diskuterar under kursen även vad...
Finansmarknadsrätt - om finansmarknadens regelverk och praxis
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
9 900 SEK
Stockholm
Finansmarknadens och dess aktörer hårdbevakas av media och allmänheten. Efter de senaste årens händelser på finansmarknaden har regelverket utsatts för...
Swedsec Ledning & Kontroll, II Fördjupning
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig en omfattande fördjupning inför Swedsecs licensieringstest för Ledning och Kontrollfunktioner. Målet är att du efter kursen...
Swedsec Ledning & Kontroll, I Grund
FEI - Företagsekonomiska Institutet
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig en grund inför Swedsecs licensieringstest för Ledning och Kontrollfunktioner eller grund till vidare fördjupning inom Swedsecs...
Swedsec Specialist, I Grund
FEI - Företagsekonomiska Institutet
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig en grund inför Swedsecs licensieringstest för Specialist eller grund till vidare fördjupning inom Swedsecs kunskapskrav. Denna...
Swedsec Specialist, II Fördjupning
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig en omfattande fördjupning inför Swedsecs licensieringstest för Specialist. Målet är att du efter utbildningen ska klara...
EFL Affärsstyrning
EFL, Executive Foundation Lund
20 veckor
39 500 SEK
Lund
Bli bättre på att göra ekonomiska analyser och att ta fram kvalificerade beslutsunderlag utifrån verksamheten som helhelt. En kväll i veckan under...
Diplomutbildning för finansanalytiker
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
32 dagar
213 000 SEK
Stockholm
Handelshögskolan i Stockholms  Diplomutbildning för finansanalytiker ger dig djup konceptuell förståelse för de begrepp och metoder som används på finansmarknaden...
Swedsec Specialist Komplett
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
18 900 SEK
Stockholm
Detta kurspaket ger dig en omfattande förberedelse inför Swedsecs licensieringstest för specialister. Målet är att du efter genomförandet ska klara...
Business Finance
IHM Business School
         
(1)
18 veckor
57 900 SEK
Flera orter (3)
Har du full kontroll över affärsbesluten eller händer det att du tar beslut utan att inse de ekonomiska konsekvenserna fullt...
Certified Financial Modeller
LEORON Professional Development Institute
         
(6)
5 dagar
 
Frankfurt
This intensive 5 day workshop starts with basics and progresses in a logical step by step manner to the more...
Räkenskapsanalys
Xpectum AB
4 dagar
5 400 SEK
Distans
Du lär dig vad du kan utläsa ur ekonomiska rapporter (årsredovisningar, bokslut, resoluta och balansräkningar mm) och hur du kan...
Certified Financial Supporter
Financial Training Partner A S
6 dagar
40 000 SEK
Stockholm
The education is relevant for people who works with or supports front office in a financial institution or a finance...
Certified Treasury Professional®
LEORON Professional Development Institute
5 dagar
 
Stockholm
The role of corporate treasury continues to evolve from purely operational to becoming a trusted strategic resource to company leaders...
Effektiv finansiering
Xpectum AB
3 dagar
3 900 SEK
Distans
I distanskursen, Effektiv finansiering, får du förslag på hur lager, ledtider och finansieringstider kan reduceras utan att det för den...
Finance
EXMI Executive Management Institute
         
(1)
4 dagar
32 300 SEK
Stockholm
En viktig faktor för beslutsfattare är att använda marknadsvärden istället för redovisningsvärden som underlag i ekonomiska kalkyler. Aktieägarnas mål är...
Finansekonomen
Xpectum AB
3 veckor
8 900 SEK
Distans
Utbildningen ger dig tillfälle att utveckla dina kunskaper om budgetering, finansiering och investering. Du får lära dig hur effektivt budgetarbete...
Insuresec - Påbyggnad Personskadeförmedling
FEI - Företagsekonomiska Institutet
 
3 575 SEK
Distans
Denna förberedande kurs är framtagen för den som ska göra InsureSecs licensieringstest avseende Påbyggnad Personskadeförmedling. Utbildningen består av inspelade föreläsningar....
Introduction to FinTech
Financial Training Partner A S
1 dag
8 000 SEK
Stockholm
The course will give you an understanding of FinTech and the technological challenges the banking sector is facing. You will...
Introduction to the financial markets - course in Stockholm
Financial Training Partner A S
         
(24)
2 dagar
15 500 SEK
Stockholm
This course will give you a general introduction to the financial market in Sweden. You will learn about the various...
Kreditgivning till koncerner
Företagsuniversitetet
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Snåriga transaktioner och hur upptäcka korthus förståelse för koncernens ekonomiska uppbyggnad vad bör man tänka på när man läser koncernbokslut...
Kreditsäkerhetshantering
Företagsuniversitetet
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Öka och säkra affärerna i tuffa tider praktisk kunskap i hur betalningar kan säkerställas vinnande argumentering rätt åtgärd i rätt...
Operational Risk Management
Financial Training Partner A S
         
(1)
1 dag
8 000 SEK
Stockholm
This course will provide you with tools that will help you manage the operational risk of a financial institution effectively....
OTC Derivatives - Pricing and Counterparty Risk
Financial Training Partner A S
         
(4)
2 dagar
15 500 SEK
Stockholm
This course will give you hands-on experience with new pricing methodologies for OTC derivatives and measurement and management of counterparty...
TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)
HRA Finansiell Utbildning
         
(2)
2 dagar
13 600 SEK
Stockholm
Treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice), ekonomi- och finansansvariga, redovisningsansvariga, riskkontroll, internal audit och compliance mfl. Utbildningen passar en bred målgrupp i...
Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering
HRA Finansiell Utbildning
         
(1)
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Som deltagare vill du vidareutveckla dina kunskaper om valutamarknaden och hur man hanterar valutarisk. Utbildningen passar en bred målgrupp deltagare...
Aktier & finansiella instrument
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 veckor
6 900 SEK
Flera orter (2)
Kursen erbjuder en grundläggande förståelse för företagets finansiering som är användbart vid identifiering och bedömning av olika finansieringsalternativ. Särskild fokus...
Business Analytics – from Data to Value
Chalmers Professional Education
2 dagar
14 900 SEK
Stockholm
Learn how to use analytics to improve the performance of your organization. In this 2-day course, you will learn how...
Certified Risk Manager
Financial Training Partner A S
         
(7)
6 dagar
40 000 SEK
Stockholm
This certification program will provide you with a broad and deep understanding of the various risk management techniques employed in...
Compliance
BG Institute
         
(9)
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Denna kurs behandlar compliance officers roll inom den finansiella sektorn, de uppgifter som ingår i arbetet och de utmaningar...
Credit Risk Measurement and Management
Financial Training Partner A S
         
(9)
2 dagar
15 500 SEK
Stockholm
The course will give you a detailed knowledge of how to manage credit risk and which techniques are employed. You...
Financial Fraud Forum
CREDMA – The School of Credit Management
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
...
Financial Fraud Forum
Företagsuniversitetet
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
...
Insuresec - Årslicens Personskadeförmedling
FEI - Företagsekonomiska Institutet
 
6 900 SEK
Distans
Målsättning i denna utbildning är att deltagaren ska uppnå rätt kunskapsnivå i enlighet med InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd...
Introduction to Derivatives
Financial Training Partner A S
         
(14)
2 dagar
15 500 SEK
Stockholm
This course gives you a thorough introduction to the wide range of derivatives: swaps, credit derivatives, futures, options, forwards, repos,...
Investering och lönsamhet
Xpectum AB
2 dagar
3 900 SEK
Distans
Med Investering och lönsamhet lär du dig metoder som underlättar  för dig att fatta olika sorters investeringsbeslut. Med hjälp av investeringskalkyler jämför du...
Kassaflödesanalys i praktiken
FAR
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Efter den här dagen kommer du att ha de kunskaper som behövs för att självständigt upprätta en kassaflödesanalys i en...
Konkurs- och obeståndshantering
Företagsuniversitetet
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Så agerar du på rätt sätt och i rätt tid! vissa fordringsägare har fått bättre förmånsrätt och vissa ingen förmånsrätt...
Krav och inkasso i bank och finansbolag
Företagsuniversitetet
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Rätt arbetssätt ger snabbare betalt! kreditprövningens betydelse för betalningsansvaret rätt indrivningsmetod vid olika motparter och typ av fordran förhandlingsteknik och...
Liquidity Risk Management
Financial Training Partner A S
         
(3)
1 dag
8 000 SEK
Stockholm
The course will give you a detailed knowledge of how to manage liquidity risk and which techniques are employed. You...
Market Risk Measurement and Management
Financial Training Partner A S
         
(7)
2 dagar
15 500 SEK
Stockholm
This course will give you hands-on experience with measuring and managing market risk. You will learn about the traditional risk figures like...
  • = Film
Visar 1-50 av 72 träffar
12
Visa nästa 22 kurser

Mer om Vidareutbildning inom analys och finans

Arbetar du i finansbranschen eller med finansiella frågor? Här presenterar vi olika utbildningsalternativ och tipsar om kompetensutveckling för dig som arbetar med finans och analys.

Utbildning i finansiell analys

finansieringEkonomisk analys är att visa och diskutera hur kalkyler och andra ekonomiska analysmetoder kan användas som hjälpmedel för att förstå och styra ett företags verksamhet. Analyser kan man till exempel ta fram  genom att titta på tillväxt, finansiell balans eller på kapital-, personal- och omsättningsrelaterade lönsamhets- och effektivitetsmått. Vilken utgångspunkt som väljs beror på målet med analysen.  Ett stort område inom finansiell analys är räkenskapsanalys och kassaflödesanalyser. Dessa används ofta vid företagsvärderingar eftersom de anses ge en rättvisare bild än flertalet traditionella lönsamhetsmått.

Exempel på metoder inom finansiell analys är t ex intern och extern analys, räkenskapsanalys, (nyckeltal för tillväxt, rörelsekapital,
finansiell balans, lönsamhet, arbets- och kapitaleffektivitet). Samband
mellan ett företags tillväxt, lönsamhet och finansiella ställning. Beräkning av P/E-tal och substansvärde per aktie. Analys av rörelserisk och finansiell risk. Belysning av hur nyckeltal i ett företag påverkas. Kassaflödesanalys.

Utbildning ekonomisk styrning

Ekonomisk styrning är ett synsätt i stark kontrast till tidigare uppfattning att de högre cheferna ska bestämma så mycket som möjligt. Med ekonomisk styrning menas att man i stället ger företagens mellanchefer ekonomiska mål för de verksamheter de bedriver. Samtidigt ger man dem också befogenheter att  avgöra hur arbetet ska utföras. För att detta skall bli möjligt behövs tillgång till ett antal kvantitativa analysmetoder.

Aktiemarknaden

En utbildning i finans kan bland annat ta upp aktiernas roll och funktion i samhällsekonomin, räntemarknaden, valutahandel etc. Begrepp som aktie, handel, clearing, bolagshändelser och nyckeltal förklaras. Du får förståelse för marknadens aktörer, vilka de är, samt vilken funktion de har.

Räntemarknaden

analys

Räntemarknaden styrs med instrument som ger en fastställd avkastning, en såkallad ränta. Jämfört med aktiehandeln genomförs mycket färre avslut på räntemarknaden, men beloppen är istället högre. Räntemarknaden består av en obligationsmarknad och en penningmarknad. På obligationsmarknaden handlas värdepapper (obligationer) med löptider från ca ett år eller mer. Transaktionerna på penningmarknaden utgörs exempelvis av statsskuldväxlar och certifikat, med löptider på upp till ett år.