Vidareutbildning inom analys och finans

utbildningar i finans och analys

Här hittar du utbildningar i finans och analys för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Utvecklingen går från renodlad ekonomistyrning mot en bredare verksamhetsstyrning, det innebär krav på bred kompetens. Taurus controllerutbildning omfattar 5x2 dagar. 

Kursstarter:
Stockholm: 15 maj | 19 okt 2017
Göteborg: 22 maj 2017

Finansiell analys
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
4,5 dagar
45 000 SEK
Stockholm
Det här är programmet för dig som analyserar och värderar företag och branscher, eller som tar del av andras analyser...
Analysera företag - Analys II
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
17 300 SEK
Stockholm
I denna tredagarskurs får du lära dig metoder för att analysera företag, ditt eget och konkurrenters. Utgångspunkt för analysen är...
Finansiell analys och företagsvärdering 2017
BG Institute
Heldag
7 900 SEK
Stockholm
         Fördjupa dig i metodiken kring företagsvärdering med denna praktiska kurs där du som kursdeltagare får arbeta i teori och...
Värdera & förvärva företag - Analys III
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
20 400 SEK
Stockholm
Företagsförvärv blir ett allt vanligare sätt för företag att expandera och utveckla, även i mindre företag. Det finns många fördelar...
Ränteinstrument och makroanalys
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
8 dagar
79 000 SEK
Stockholm
Programmet Ränteinstrument och makroanalys riktar sig till dig som har arbetat ett flertal år med finansiella frågor och som nu vill...
Företagsvärdering och företagsfinansiering
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
13 dagar
106 000 SEK
Stockholm
Ett djupgående program inom redovisning, finansiell analys, företagsvärdering och Corporate Finance Programmet leds av lärare och forskare från institutionerna för...
Företagsanalys och värderingsmodeller
FAR
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Vi går igenom de modeller och nyckeltal som är vanliga vid företagsanalys och företagsvärdering. På denna mycket praktiskt inriktade kurs...
Compliance – en nyckelfunktion i finansiella företag
VJS - en del av Karnov Group
         
(10)
1 dag
9 900 SEK
Stockholm
Denna fullspäckade kursdag ger dig praktisk vägledning om hur compliancefunktionen kan organisera sitt arbete. Vi diskuterar under kursen även vad...
Finansmarknadsrätt - om finansmarknadens regelverk och praxis
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
9 900 SEK
Stockholm
Finansmarknadens och dess aktörer hårdbevakas av media och allmänheten. Efter de senaste årens händelser på finansmarknaden har regelverket utsatts för...
EFL Affärsstyrning
EFL, Executive Foundation Lund
20 veckor
39 500 SEK
Lund
Bli bättre på att göra ekonomiska analyser och att ta fram kvalificerade beslutsunderlag utifrån verksamheten som helhelt. En kväll i veckan under...
Diplomutbildning för finansanalytiker
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
32 dagar
213 000 SEK
Stockholm
Handelshögskolan i Stockholms  Diplomutbildning för finansanalytiker ger dig djup konceptuell förståelse för de begrepp och metoder som används på finansmarknaden...
Räkenskapsanalys
Xpectum AB
4 dagar
5 400 SEK
Distans
Du lär dig vad du kan utläsa ur ekonomiska rapporter (årsredovisningar, bokslut, resoluta och balansräkningar mm) och hur du kan...
Business Finance
IHM Business School
         
(1)
18 veckor
57 900 SEK
Flera orter (3)
Har du full kontroll över affärsbesluten eller händer det att du tar beslut utan att inse de ekonomiska konsekvenserna fullt...
Värdering och överlåtelse av företag
Företagsuniversitetet
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
En praktisk utbildning i värdering och överlåtelse av företag med fokus på bedömning på hur finansiärens risk kan komma att...
Aktier & finansiella instrument
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 veckor
6 900 SEK
Flera orter (2)
Kursen erbjuder en grundläggande förståelse för företagets finansiering som är användbart vid identifiering och bedömning av olika finansieringsalternativ. Särskild fokus...
Analytics and Big Data for Data-driven Decision Making
Chalmers Professional Education
2 dagar
16 800 SEK
Stockholm
Business Analytics is an integration of science, technology and processes that can be used to analyze data to improve business...
Certified Fixed Income Manager
Financial Training Partner A S
         
(2)
6 dagar
38 000 SEK
Stockholm
This education takes you through the essential markets, products and conventions of the fixed income markets. You will learn about...
Certified in Financial Planning and Analysis
LEORON Professional Development Institute
5 dagar
Flera orter (2)
As organizations around the globe continue to adjust to economic uncertainties, the need for experienced finance professionals in the corporate...
Drivkrafter bakom företagsförvärv
Diploma Utbildning
1 timme
2 600 SEK
Stockholm
Drivkrafter bakom företagsförvärv riktar sig mot advokater och jurister som vill kunna förstå sina klienter bättre vid företagsöverlåtelser och därmed...
Fixed Income Derivatives
Financial Training Partner A S
         
(4)
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
...
Insuresec - Årslicens Livförmedling
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 900 SEK
Flera orter (2)
Målsättning i denna heltäckande kurs är att du ska uppnå rätt nivå enligt InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd på...
Insuresec - Årslicens Sakskadeförmedling
FEI - Företagsekonomiska Institutet
8 900 SEK
Stockholm
Målsättning i denna utbildning är att deltagaren ska uppnå rätt kunskapsnivå i enlighet med InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd...
Introduction to Derivatives
Financial Training Partner A S
         
(6)
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
This course gives you a thorough introduction to the wide range of derivatives: swaps, credit derivatives, futures, options, forwards, repos,...
Investering och lönsamhet
Xpectum AB
2 dagar
3 900 SEK
Distans
Med Investering och lönsamhet lär du dig metoder som underlättar  för dig att fatta olika sorters investeringsbeslut. Med hjälp av investeringskalkyler jämför du...
Kassaflödesanalys för koncern
FAR
1 dag
6 500 SEK
Stockholm
En kurs för dig som vill lära dig hur du upprättar och analyserar en kassaflödesanalys för en koncern. Efter kursen...
Kassaflödesanalys i praktiken
FAR
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
...
Konkurs- och obeståndshantering
Företagsuniversitetet
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Så agerar du på rätt sätt och i rätt tid! Kursen lär dig tyda varningssignaler och agera på rätt sätt...
Kreditbedömning och kredituppföljning
Företagsuniversitetet
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Större och säkrare affärer i tuffa tider!Kursen ger dig aktuella hjälpmedel och strategier för att du och ditt företag ska...
Liquidity Risk Management
Financial Training Partner A S
1 dag
7 500 SEK
Stockholm
The course will give you a detailed knowledge of how to manage liquidity risk and which techniques are employed. You...
Portföljförvaltning och riskhantering
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
11 dagar
89 000 SEK
Stockholm
Det här är programmet för dig som har arbetat ett flertal år med finansiella frågor och som nu vill fördjupa...
Risk Management and Control
Financial Training Partner A S
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
The course gives you a thorough understanding of risk management in financial institutions. We are going through the various types...
Räntemarknaden & räntepapper i praktiken
HRA Finansiell Utbildning
         
(1)
1 dag
6 400 SEK
Flera orter (2)
Som deltagare är din målsättning att vidareutveckla dina kunskaper om kapitalmarknaden för räntepapper, både som placeringsform och som kapitalmarknadsfinansiering. Du...
Ränteswap & andra räntederivat i skuldförvaltning
HRA Finansiell Utbildning
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Ekonomi och finansansvariga, redovisningsansvariga , riskkontroll, internal audit, compliance och deltagare i olika yrkesroller inom en treasury/internbank. Utbildningen passar deltagare...
Swedsec Rådgivare
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
25 000 SEK
Stockholm
IFU:s placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi, ger dig struktur i hur du konkret genomför en finansiell rådgivning och...
Valutaväxlingar & valutasäkring
HRA Finansiell Utbildning
0,5 dagar
3 200 SEK
Stockholm
En intensiv halvdagsutbildning som passar deltagare som inte behöver det mer omfattande innehållet i heldagskursen Valutamarknaden & valutariskhantering i praktiken...
Best practice vid aktieägaravtal
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Praktiskt verksamma jurister kommer ofta i kontakt med aktieägaravtal och detta avtal är ytterst viktigt för klienten. Stora värden...
Bond Analysis
Financial Training Partner A S
         
(1)
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
The course gives you an understanding of the Scandinavian bond market; i.e. the various bond types on the market, the...
Cash and Working Capital Management
UC Business School
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
På grund av olika bank och finanskriser och en mycket osäker global konjunktur har likvida medel i näringslivet blivit en...
Certified Financial Supporter
Financial Training Partner A S
6 dagar
38 000 SEK
Stockholm
The education is relevant for people who works with or supports front office in a financial institution or a finance...
Certified Treasury Professional®
LEORON Professional Development Institute
5 dagar
Stockholm
The role of corporate treasury continues to evolve from purely operational to becoming a trusted strategic resource to company leaders...
Effektiv finansiering
Xpectum AB
3 dagar
3 900 SEK
Distans
I distanskursen, Effektiv finansiering, får du förslag på hur lager, ledtider och finansieringstider kan reduceras utan att det för den...
Finance
EXMI Executive Management Institute
         
(1)
4 dagar
32 300 SEK
Stockholm
En viktig faktor för beslutsfattare är att använda marknadsvärden istället för redovisningsvärden som underlag i ekonomiska kalkyler. Aktieägarnas mål är...
Finansekonomen
Xpectum AB
3 veckor
8 900 SEK
Distans
Utbildningen ger dig tillfälle att utveckla dina kunskaper om budgetering, finansiering och investering. Du får lära dig hur effektivt budgetarbete...
Introduction to the financial markets - course in Stockholm
Financial Training Partner A S
         
(5)
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
This course will give you a general introduction to the financial market in Sweden. You will learn about the various...
Kreditgivning till koncerner
Företagsuniversitetet
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Ger ovärderlig kunskap om bland annat vad man måste tänka på när man läser en koncernredovisning, hur man kan avslöja...
Kreditsäkerhetshantering
Företagsuniversitetet
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Öka och säkra affärerna i tuffa tider!Här får du massor av råd och tips om hur du kan säkerställa betalningar....
Operational Risk Management
Financial Training Partner A S
1 dag
7 500 SEK
Stockholm
This course will provide you with tools that will help you manage the operational risk of a financial institution effectively....
OTC Derivatives - Pricing and Counterparty Risk
Financial Training Partner A S
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
This course will give you hands on experience with new pricing methodologies for OTC derivatives and measurement and management of...
TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)
HRA Finansiell Utbildning
         
(2)
2 dagar
13 600 SEK
Stockholm
Treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice), ekonomi och finansansvariga, redovisningsansvariga, riskkontroll, internal audit och compliance mfl. Utbildningen passar en bred målgrupp i...
Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering
HRA Finansiell Utbildning
         
(1)
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
Som deltagare vill du vidareutveckla dina kunskaper om valutamarknaden och hur man hanterar valutarisk. Utbildningen passar en bred målgrupp deltagare...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 69 träffar
12
Visa nästa 19 kurser

Mer om Vidareutbildning inom analys och finans

Arbetar du i finansbranschen eller med finansiella frågor? Här presenterar vi olika utbildningsalternativ och tipsar om kompetensutveckling för dig som arbetar med finans och analys.

Utbildning i finansiell analys

finansieringEkonomisk analys är att visa och diskutera hur kalkyler och andra ekonomiska analysmetoder kan användas som hjälpmedel för att förstå och styra ett företags verksamhet. Analyser kan man till exempel ta fram  genom att titta på tillväxt, finansiell balans eller på kapital-, personal- och omsättningsrelaterade lönsamhets- och effektivitetsmått. Vilken utgångspunkt som väljs beror på målet med analysen.  Ett stort område inom finansiell analys är räkenskapsanalys och kassaflödesanalyser. Dessa används ofta vid företagsvärderingar eftersom de anses ge en rättvisare bild än flertalet traditionella lönsamhetsmått.

Exempel på metoder inom finansiell analys är t ex intern och extern analys, räkenskapsanalys, (nyckeltal för tillväxt, rörelsekapital,
finansiell balans, lönsamhet, arbets- och kapitaleffektivitet). Samband
mellan ett företags tillväxt, lönsamhet och finansiella ställning. Beräkning av P/E-tal och substansvärde per aktie. Analys av rörelserisk och finansiell risk. Belysning av hur nyckeltal i ett företag påverkas. Kassaflödesanalys.

Utbildning ekonomisk styrning

Ekonomisk styrning är ett synsätt i stark kontrast till tidigare uppfattning att de högre cheferna ska bestämma så mycket som möjligt. Med ekonomisk styrning menas att man i stället ger företagens mellanchefer ekonomiska mål för de verksamheter de bedriver. Samtidigt ger man dem också befogenheter att  avgöra hur arbetet ska utföras. För att detta skall bli möjligt behövs tillgång till ett antal kvantitativa analysmetoder.

Aktiemarknaden

En utbildning i finans kan bland annat ta upp aktiernas roll och funktion i samhällsekonomin, räntemarknaden, valutahandel etc. Begrepp som aktie, handel, clearing, bolagshändelser och nyckeltal förklaras. Du får förståelse för marknadens aktörer, vilka de är, samt vilken funktion de har.

Räntemarknaden

analys

Räntemarknaden styrs med instrument som ger en fastställd avkastning, en såkallad ränta. Jämfört med aktiehandeln genomförs mycket färre avslut på räntemarknaden, men beloppen är istället högre. Räntemarknaden består av en obligationsmarknad och en penningmarknad. På obligationsmarknaden handlas värdepapper (obligationer) med löptider från ca ett år eller mer. Transaktionerna på penningmarknaden utgörs exempelvis av statsskuldväxlar och certifikat, med löptider på upp till ett år.