Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
B2B Försäljning
Plats
Visa alla filter
Visar 1-18 av 18 träffar
Annonser

Ämnen inom B2B Försäljning

Reportage inom B2B Försäljning

Trailer för Framgångsakademins kurs med Görel Fred.

Mer information finns på våran hemsida.

Mer om B2B försäljning

Vad är B2B?

B2B står för ”business to business” och är ett brett och vanligt affärsområde. Det handlar om kommersiella transaktioner av varor och tjänster företag emellan. Som jämförelse kan två andra vanliga begrepp nämnas: B2C, ”business to consumer” (=konsument) och B2D, ”business to dealer” (=återförsäljare). En matvaruaffär som köper varor av en grossist, innan de säljer dem vidare till konsumenterna, är ett exempel på en affär av typen B2B. En B2B-försäljare kallas även företagssäljare.

B2B försäljning innebär ofta långsiktiga och varaktiga relationer, och bygger på en kontakt som är mer personlig och informell än relationen med konsumenterna, som ju i mångt och mycket styrs av reklam och publika kampanjer. Det krävs med andra ord ett lite annorlunda tankesätt när det kommer till att arbeta med B2B försäljning. Exempelvis är det ofta flera personer inblandade i beslutsfattandet i en affär av typen B2B, medan köparen i nästa led, konsumenten, ju bara är en person. Förhandling är därför ett viktigt nyckelord, och många samtal och möten kan äga rum innan ett beslut fattas och en affär går igenom.

Vem lämpar sig att arbeta som företagssäljare?

Att arbeta med B2B försäljning kräver att du är ambitiös, driven och tycker att försäljning och förhandling är det roligaste som finns. Då arbetet ofta bygger på långvariga relationer med företag, och specifikt med människor, är det ett måste att tycka om interaktion, dialog och samtal. Viktigt är naturligtvis också att vara ekonomiskt lagd och ha bra affärssinne. Du som vill arbeta med B2B försäljning måste även tycka om att ta ansvar, och får inte vara rädd att arbeta hårt. Det kan vara mödan värt i slutändan.

Det skadar inte att ha vinnarskalle när du arbetar med B2B försäljning, men ödmjukhet och prestigelöshet kan vara nog så viktigt när det gäller att vårda sina värdefulla företagsrelationer. Att vara tillmötesgående är en underskattad egenskap som ofta glöms bort i ett hårt företagsklimat där transaktioner och affärer är vardag. Att alltid lägga ner ordentligt med tid och möda på att tillgodose de behov som finns hos det företag du gör affärer med, ger dig ett positivt rykte och gör själva processen trevligare för alla.

Varför gå en kurs i B2B försäljning?

Syftet är att optimera sina kunskaper inom försäljning och marknadsföring, och förvärva de värdefulla kompetenser som krävs i en bransch som ständigt utvecklas. Själva försäljningen i en affär av typen B2B kan ofta bestå i förhandlingar och upphandlingar av olika slag, och därför är kommunikation och flexibilitet av stort värde. En kurs för företagssäljare kan lära dig att tänka mer långsiktigt, att kunna planera hela säljprocessen och att lättare kunna identifiera vilka behov som finns hos det företag du förhandlar med. Att ha nyförvärvade kunskaper från en kurs i ryggen ger dig större självförtroende och bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Det vinner alla på, både du själv, ditt företag och det företag du gör affärer med.

Vad kan en kurs i B2B försäljning innehålla?

Innehåll och upplägg varierar från kurs till kurs, men du kan till exempel få lära dig säljteknik, förhandlingsteknik och kommunikationsstrategier. Du kan få lära dig att tänka mer marknadsmässigt, ofta genom praktisk träning. Det är viktigt att kunna bemästra hela säljprocessen, från det första mötet eller samtalet till uppföljningen när affären är i hamn. Att kunna göra upp en försäljningsplan kan därför vara något du får öva på under en kurs i företagsförsäljning. Varumärkesbyggande är en annan viktig del av att arbeta med B2B försäljning, liksom konsten att förmedla en produkts potential på ett informativt sätt. Genom en kurs i B2B får du kunskaper om branschen och dess förutsättningar. Mer information om vilka specifika kurser i B2B försäljning som finns att tillgå hittar du på denna sida.