Visar 1-24 av 24 träffar
 

Mer om Utbildningar i miljörätt

Miljörätten avser de regelverk i svensk lag som ska verka för vad som är, och vad som inte är tillåtet att göra när det kommer till olika miljöfrågor och situationer. Vanliga exempel på områden som berörs av miljörätten kan vara: skydd för hälsa och miljö, utvinnandet av naturliga resurser, återvinning och energikonsumtion. Naturvårdsfrågor som berör den biologiska mångfalden, fridlyst botanik, utrotningshotade arter eller kulturområden är ytterligare exempel som tyder på att miljörätten är har en bred samhällsomkrets.

Naturvårdsverket är en svensk myndighet med pådrivande ansvar att främja för hållbar utveckling inom det svenska samhället. Det är också Naturvårdsverket som ska se till att lagar efterföljs och att fattade beslut genomförs på ett korrekt sätt.

Miljörätt ingår i miljöbalken och gäller precis som vanliga lagar. Miljöbrott prövas som alla brott i vanlig domstol, men beslut från olika miljönämnder/myndigheter kan bestridas i mark- och miljödomstolen (MMD) eller mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

Vad har man för nytta av en utbildning inom miljörätt?

Miljörätten är som tidigare nämnt ett brett regelverk, vilket föranleder till att kurserna i miljörätt kommer i många olika slag! De flesta kurserna riktar sig direkt till yrkesverksamma som på något sätt behöver ha kunskaper inom miljöregelverk.

De vanligaste yrkesgrupperna som kan nyttja en kurs i miljölagstiftning är förstås jurister, byggherrar, entreprenörer och liknande. Andra tänkbara yrkeskategorier är tekniska konsulter, kommunalmedarbetare, handläggare och konsulter av olika slag som kan få användning för kunskaperna från en miljökurs beroende på ansvar och arbetsuppgifter.

Du som är ingenjör kanske behöver förbereda dig inför en ny tjänst som kommer i kontakt med miljöfrågor. Ansvarar du för ett nyligen beslutat miljöprojekt i en kommun? Då kan det vara lämpligt att läsa på om reglerna i miljörätten.

Som du nu förstår finns det flera olika sätt som en miljörättsutbildning kan vara användbar för dig eller dina kollegor.

Innehållet i miljörättsutbildningar

Innehållet varierar främst beroende på vilken yrkesgrupp kursen vänder sig till. I en mer allmän utbildning får du med dig grunderna och det som räcker för viss insyn i miljörätt. Medan en fördjupningskurs ämnad för jurister verkligen går på djupet. Se till att den kursen du väljer passar dina unika ändamål!

Nedan följer några av de viktigaste bitarna ur ett antal miljökurser.

  • Grunderna i miljörätt och dess olika föreskrifter.
  • Relationen mellan nationell rätt och EU-rätt på miljörättens område.
  • Möjligheter att använda sig av EU-rättsliga regler inför svenska myndigheter och domstolar.
  • Miljörättpraxis.
  • Skadestånd, straffrätt och bevisfrågor.
  • Miljöprövning – omfattning och gränsdragningar.
  • Miljötillsynsutredningsbetänkande.
  • Begränsningar och möjligheter att ingripa.
  • Rättssäkerhetsgarantier.

Boka din kurs idag och gör den blåa lagboken grön med en miljörättskurs!

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Relaterade kategorier
Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Skräddarsydd satsning på kommune...
SIPU

Norrköpings kommun valde att satsa på sina registratorer – och vilken utdelning det gav. Kompetensutveckling i sitt esse!

Läs mer
Att arbeta som registrator kan v...

Vi på SIPU har fått förmånen att intervjua Sophia Ulfstedt på Myndigheten för Yrkeshögskolan. Sophia är sedan flera år en återkommande kund till SIPU. Vi bad om att få intervjua henne i syfte att berätta om yrket registrator.

Läs mer
Norstedts Juridik - utgivare och...

Norstedts Juridik erbjuder dig som kursdeltagare, fördjupad kunskap och konkreta verktyg som du har omedelbar nytta av i din dagliga yrkesutövning. Samtidigt som varje utbildningstillfälle blir ett ytterligare steg i din långsiktiga kompetensutveckling!

Läs mer