Visar 1-22 av 22 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-22 av 22 träffar
 

Mer om statistik

Grundläggande kunskaper inom statistik är viktig inom många branscher, inte minst för ekonomer och ingenjörer. Utan statistiska underlag ökar risken för felbeslut i organisationen. Inte minst då vår inneboende statistiska intuition ofta felar. Inom statistiken ingår områden som insamling, undersökning och presentation av data eller information. Statistik används inom alla branscher, från naturvetenskapliga yrken till politik och ekonomi.

En undersökning som genomförts utan att ta hänsyn till grundläggande statistiska principer är i det närmaste värdelös. Riskerna för att du då drar för vidlyftiga slutsatser från din data är betydande. Genom att arbeta utifrån ett metodiskt statistiskt arbetssätt ökar du legitimiteten i dina analyser och underlag. Oavsett om du arbetar efter en kvalitativ eller kvantitativ metod är det viktigt att du är medveten om de olika fallgropar och vanliga misstag som ofta kan uppstå.

Viktiga statistiska begrepp att kunna

Sannolikhetslära – den teoretiska grunden för all statistik. Sannolikhetsläran behandlar metoder att beskriva och räkna på slumpmässiga händelser och utfall. Grundstenen inom sannolikhetsläran är Kolmogorovs Axiom, mängdlära och kombinatorik.

Hypotestest – Ett hypotestest används i de fall som du vill få en uppfattning om en frågeställning, baserat på ett experiment eller ett stickprov. Målet med hypotestestet är att acceptera eller förkasta en nollhypotes, det vill säga den förutfattade meningen du har om din population.

Normalfördelning – En viktig del inom statistik som benämner det statistiska fenomen att summan av oberoende slumpmässigt dragna variabler från en population tenderar att bli normalfördelad när urvalet blir tillräckligt stort.

Urval – Vilket typ av urval du gör får stor betydelse för utfallet av din undersökning. För att vara helt på den säkra sidan bör du alltid sikta på att göra ett slumpmässigt obundet urval. Detta är dock inte alltid genomförbart i praktiken. I dessa fall är det viktigt att veta hur ditt val av urvalsmetod riskerar att påverka utfallet.

Vad får du ut av en statistikutbildning?

Med en statistikutbildning får du lära dig mer om statistikens olika begrepp och metoder. Olika kurser går igenom olika delar och förutsätter varierande grad av förkunskaper. I vissa kurser får du en grundläggande genomgång av statistiska begrepp medan andra kurser går in på djupet i specifika frågeställningar. Det finns även ett flertal kurser som berör funktionerna i olika populära programvaror för statistik som Statistica, SPSS och R Commander. Statistica är en programvara som utvecklades av StatSoft och används för avancerad dataanalys och datavisualisering. SPSS är en programvara som utvecklas av IBM, det är ett robust dataanalysverktyg som används av en mängd olika yrkesgrupper. R Commander är en del av det öppna programmeringsspråket R, som bland annat används inom data mining.

Vanligt innehåll i statistikkurser

Innehållet i en statistikutbildning skiljer sig något beroende på vilken inriktning du är ute efter, men vanliga punkter som tas upp är bland annat:

  • Deskriptiv statistik
  • Pivottabeller
  • Regressionsmodeller
  • Genomgång av statistikprogrammets funktioner
  • Statistiska begrepp
  • Datavisualisering och grafer
  • t-test
  • Lämpliga statistiska modeller för olika typer av undersökningar

Lär du dig mer om statistik blir du garanterat nöjd – med statistisk säkerhet. 

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Relaterade kategorier
SPSS  
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
Bentgsfors kommun om Framgångsak...

En av de kommuner som blev nyfikna på Framgångsakademin var Bengtsfors kommun. Dennis Wessman jobbar på kommunens avdelning inom arbete och integration för unga, för dem har Framgångsakademin kommit till stor nytta. Kurserna har hjälpt deltagarna förbättra sitt psykiska mående och bidragit till att de blivit mer inkluderade i samhället. I den här intervjun berättar Dennis mer om hur de gått tillväga.

Läs mer
Kumla Kommun om Framgångsakademin
Framgångsakademin

Våren 2020 grundades Framgångsakademin av Alexander Warg-Pärleros. Syftet var att hjälpa människor att nå sin fulla potential och utvecklas med hjälp av flera av Sveriges mest framgångsrika personer genom onlinekurser och träningsverktyg. I en intervju berättar Lise från Kumla Kommun varför de valde Framgångsakademin.

Läs mer