Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
BAS P / BAS U
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 69 träffar
1
2
3
Annonser

Ämnen inom BAS P / BAS U

Populära platser

Artiklar inom BAS P / BAS U

Reportage inom BAS P / BAS U

Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, är en person som ska utnämnas av byggherren som genom ett helt byggnadsprojekt ska ansvara för att arbetsmiljön är säker och samordnad. Främst ansvarar du för att minimera skaderisken och skapa de bästa förutsättningarna för ett säkert jobb! Du behöver därför vara insatt i projekten som du och dina kollegor jobbar på. Förutom att förstå dig på den aktiva arbetssituationen och dess risker, behöver du också ha insyn i lagar och regler som ska skydda er alla när ni är ute på jobb.

Skillnad mellan Bas-P och Bas-U

Bas-P är till för den planerande fasen. Du schemalägger, planerar och hjälper till att styra projektet.

Bas-U är till för byggfasen. Ditt jobb där är mer tillsyn och analys. Att se till att arbetet utförs säkert och går enligt planen.

Ett enkelt sätt att skilja dem åt är att tänka P som i planering och U som i utförande. Även om Bas-P handlar mer om inledningsfasen och Bas-U själva processen så finns det element av båda som fortlöper under hela byggnationsprocessen.

Din roll som byggarbetsmiljösamordnare

Säkerhetsarbetet är en stor del av jobbet som byggarbetsmiljösamordnare. Exempel på säkerhetsåtgärder kan vara saker som att se till att ställningsbyggnationen vid arbete på högre höjder är rätt ställning för rätt höjd, att ställningen är korrekt sammansatt och att arbetet kan utföras riskfritt. En annan viktig del av arbetet är att samordna människor och hjälpa till att styra byggprojektet. Du undersöker och följer upp, samt stödjer byggherren i det praktiska arbetet. Du utför kontinuerligt kontroller som du sen presenterar på möten med arbetsgrupper och byggherre.

Rollen som byggarbetsmiljösamordnare är viktig eftersom det är dig man ska kunna vända sig till om man upplever att något i arbetsmiljön som inte lever upp till vad som är skälig standard. Samtidigt som du också agerar som projektledare i många situationer.

Innehållet i BAS-P/U-utbildningar

Du som går en utbildning som arbetsmiljösamordnare inom bygg kommer att få med dig många kunskaper efter avslutad utbildning. Utbildningar inom BAS-P/U är över lag ganska lika i vad de går igenom. Det som ibland skiljer sig är kursens aktiva inriktning.

Vissa utbildningar fokuserar mer på att uppdatera dina rättsliga kunskaper. Dessa utbildningar kan vara bra för dig som redan genomfört en utbildning för ett antal år sen men behöver uppdatera dina kunskaper på olika lagförändringar och liknande ändringar.

Andra utbildningar fokuserar på ditt ansvar och risktänkande. Hur ska du gå tillväga? Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Vad bör du tänka på och vilka vanliga risksituationer kan du förvänta dig? Är du helt ny på området kanske en sådan utbildning är att föredra över en kurs som ser till att uppdatera dina kunskaper.

Generellt så är en stor majoritet av utbildningarna så pass omfattande att du får med dig allt du behöver oavsett vilken du går. Vad som styr ditt val beror kanske lite på din nuvarande erfarenhet och om du behöver en speciell inriktning eller något mer allmänt.

Hur länge varar en Bas-P/U certifikat?

Ett giltigt certifikat löper aldrig ut, men det är rekommenderat att uppdatera kursen vart 5 år.

Vad kan du få med dig efter avslutat utbildning?

Vi kommer här att lista några av de vanligast punkterna från miljösamordnarutbildningar. Många av dessa är kunskaper som du kan förvänta att ta med dig när du slutfört din utbildning. Stort lycka till!

  • Regelverken AML samt AFS 1999:3 – teori och praktisk hantering.
  • BAS-P Projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker.
  • BAS-U AMP, kontroller, planering, samordning, möten, arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips.
  • Riskanalys och bedömning, planering och kartläggning av den befintliga arbetsplatsen.
  • Säkerhetsanordningar och bestämmelser.
  • Skyddsutrustning.
  • Om olyckan inträffar, hur hanterar du situationen?