Visa utbildning.se som: Mobil

Kreditutbildningar i Sverige för dig i arbetslivet

Kreditutbildningar i Sverige för dig i arbetslivet

Kreditutbildningar

Här hittar du kreditutbildningar i Sverige för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Kreditbedömning och kredituppföljning
Företagsuniversitetet
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Större och säkrare affärer i tuffa tider! Kursen ger dig aktuella hjälpmedel och strategier för att du och ditt företag...
Kreditgivning till koncerner
UC Business School
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Ett kreditvärdigt bolag i en koncern kan snabbt försämras om det finns kreditsvaga bolag i samma koncern. Var fjärde bolag...
Konkurs- och obeståndshantering
UC Business School
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Väsentliga förändringar i obeståndslagstiftningen infördes den 1 januari 2010. Reformen innebär stora krav på förändringar vad gäller fordringsägarnas sätt att...
Kreditbedömning och kredituppföljning
UC Business School
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Informationssamhället innebär nya möjligheter och lönsammare arbetsmetoder vid kreditbedömning och kredituppföljning. bokslutens ömma punkter bedömning av kassaflöden early warning –...
Att läsa och förstå bokslut
UC Business School
2 dagar
11 750 SEK
Flera orter (2)
Konsten att tolka ett bokslut på rätt sätt är en förutsättning för en korrekt kund/motpartsbedömning. Tuffa ekonomiska tider innebär alltför...
Bokslutsanalys i enskild firma
UC Business School
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Att läsa och förstå räkenskaperna för enskild firma, innebär att kunna bedöma och orientera sig i de dokument, krav och...
Konsten att få betalt
UC Business School
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Betalningsviljan och moralen har dramatiskt försämrats under de senaste åren. Kronofogdemyndighetens register över obetalda skulder växer oroväckande snabbt för varje...
Kreditsäkerhetshantering
UC Business School
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
praktisk kunskap i hur betalningar kan säkerställas vinnande argumentering rätt åtgärd i rätt tid Under denna kurs får du massor...
Räkenskaps- och företagsanalys
UC Business School
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Att ha koll på alla förändringar inom ­redovisningsområdet kan vara helt avgörande för en korrekt bedömning av ett företags återbetalningsförmåga....
Företagsobligationer – marknaden, kreditrisken & dokumentationen
Fakultetskurser
6 timmar
7 200 SEK
Stockholm
En växande del av den svenska kreditmarknaden är marknaden för företagsobligationer. Fler svenska företag har nu möjlighet att ge ut företagsobligationer, vilket...
Kund- och kravpsykologi
UC Business School
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Vi kan dagligen konstatera att betalningsmoralen försämras i Sverige. Detta gäller såväl stora som små kunder. Oftast är det snarare...
Företagsanpassad utbildning
Basel 2
PwC Academy
1 dag
7 900 SEK
Rikstäckande
Kursen ger deltagarna kunskap avseende Basel 2 regelverket samt en förståelse för vad institutet måste uppfylla....
Visar 1-12 av 12 träffar
 

Mer om Kreditutbildningar i Sverige för dig i arbetslivet

kreditutbildningar

En utbildning i kredit kan handla vilka förutsättningar som bör finnas vid lån av pengar eller varor. Exempel på olika krediter är lån, köp på avbetalning samt uppskov med betalning. Vet du hur du säkerställer betalningar och förutser konkurser hos dina kunder? Hur upptäcker man fel i resultat- och balansräkning?

Kreditutbildningar kan innefatta flera olika områden, till exempel bokslut, bostadsfinansiering, konkurs- och obeståndshantering, konsumtionslån, export, inkassokrav samt räkenskaps- och företagsanalys.