• = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-25 av 25 träffar
 

Visste du att Arbetsmiljöverket kräver dokumenterad arbetsmiljöpolicy från alla företag med anställd personal oavsett storlek och verksamhetsområde? SAM står för Systematiskt Arbetsmiljöarbete, och är ett sätt att planera för en bättre arbetsmiljö. För att kunna planera och följa upp arbetsmiljöarbete behövs dokumentation, och SAM utbildning hjälper dig utforma den dokumentationen.

SAM utbildning lär dig om de fyra delar som systematiskt arbetsmiljöarbete består av:

  • Undersökning
  • Riskbedömning
  • Åtgärder
  • Kontroll

Du som jobbar som skydds- och arbetsmiljöombud bör gå SAM utbildning, men även chefer och HR-personal har mycket att vinna på det. En av de viktiga sakerna du får lära dig på SAM utbildning är hur man med hjälp av konkreta verktyg och modeller bygger upp sitt arbetsmiljöarbete. Man behöver rutiner och handlingsplaner på plats innan olyckan är framme. På så sätt är man förberedd på olika situationer man kan hamna i, men kan även förebygga många kriser.

Fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö

Systematiskt Arbetsmiljöarbete bör vara en del av den dagliga verksamheten på alla företag. I arbetsmiljö ingår såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsförhållanden. Det kan alltså handla om allt ifrån att alla har en ergonomisk arbetsplats till att man inte har för hög arbetsbelastning eller att alla känner sig inkluderade i gemenskapen på kontoret. SAM utbildning hjälper dig utforma rutiner för hur ni ska arbeta med arbetsmiljön.

Viktiga rutiner

Under SAM utbildning kommer du få kännedom om hur alla på företaget ska samverka för bästa arbetsmiljö. När man gjort en plan är det viktigt att man ger alla förutsättningarna att följa den planen. Man bör utforma rutiner kring alla aktiviteter i arbetsmiljöarbetet. Vem ska utföra vad vid vilket tillfälle och hur?

Fyra steg av systematiskt arbetsmiljöarbete

Genom systematiskt arbetsmiljöarbete kan ni upptäcka risker innan det är för sent. Det värnar inte bara om de anställdas hälsa och välmående, utan även om företagets lönsamhet. Det finns några grundläggande steg i arbetet som SAM utbildning kommer ge dig kännedom om. Det har utgångspunkt i en undersökning av den nuvarande arbetsmiljön, vilka risker finns det idag? Nästa steg är att bedöma hur allvarlig varje risk är. Vidare bör man genomföra åtgärder, det vill säga korrigera de risker man kan, och ta fram en handlingsplan för potentiella olyckor eller tillbud. Det sista steget är kontroll, och innebär en utvärdering och återkoppling av de åtgärder som utförts.

Hitta rätt utbildning för dig 

Funderar du på vilken SAM utbildning som passar dig bäst? Hos utbildning.se finns många alternativ som du kan filtrera på längd, plats och pris. Du kan sedan beställa mer information från de arrangörer som intresserar dig, detta är självklart helt kostnadsfritt och inte bindande på något sätt!

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Relaterade kategorier
chef  
Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
KursHuset: Greppbar kunskap i ar...
Företag som överlever har en bra arbetsmiljö

Vi fixar till så att du har ramverket, vi fixar även att innehållet fylls med konkreta och användbara metoder och verktyg. Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!

Läs mer
En bra utbildningspartner helt e...

– Jag upplever JA Kompetens som väldigt professionella och lätta att samarbeta med, berättar Henrik Nilsson, Kompetensutvecklare på K-rauta Sverige.

Läs mer
”En bra arbetsmiljö går hand i h...

Att en god arbetsmiljö är viktigt är något de flesta idag skriva under på. Däremot är det kanske inte alltid lika solklart vad som egentligen utgör en god arbetsmiljö, hur man uppnår en sådan samt varför man egentligen ska göra det.

Läs mer