Visa utbildning.se som: Mobil

Kurser i krisberedskap & riskhantering

utbildning i riskhantering och krishantering

Nedan hittar du utbildningar inom riskhantering, krishantering och krisberedskap. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Krishantering och kriskommunikation
Diploma Utbildning
2 timmar
2 700 SEK
Stockholm
Den här utbildningen rustar dig för att hantera krissituationer och kriskommunikation. Du får kunskaper om hur du förbereder och tränar...
Risker i verksamheten
Arbetsmiljöforum
         
(3)
1 dag
3 900 SEK
Stockholm
Hur genomför man en riskbedömning som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet? Och vad skiljer ut de psykosociala riskerna från...
Certified Training Program in Governance, Risk Management & Compliance
LEORON Professional Development Institute
5 dagar
Flera orter (2)
The objective of this seminar is to provide attendees with the knowledge necessary to effectively design and enhance integrated GRC...
Riskhantering i projekt
Semcon
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Tar du vara på de möjligheter som kommer upp och är du medveten om de risker som finns i ditt...
Riskanalys och riskvärdering
Lunds universitet
2 dagar
11 800 SEK
Flera orter (2)
Riskhanteringsprocessen bedrivs på olika sätt på olika nivåer i samhället och inom olika sektorer i industrin. Det övergripande målet för...
Riskhantering i projekt
TwentyEighty Strategy Execution (tidigare ESI International)
         
(2)
3 dagar
17 900 SEK
Stockholm
Ta bort osäkerheten ur riskhanteringen med de beprövade strategier som ingår i denna omfattande kurs. Du får verktyg för att...
Riskanalys för produkter och anläggningar
Kiwa Inspecta
2 dagar
13 000 SEK
Flera orter (3)
I denna grundläggande kurs i riskhantering får du en inblick i riskhanteringens huvudsakliga principer, metoder och nytta. Olika riskanalysmetoder beskrivs...
Riskbedömning
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Stockholm
En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Men det är inte...
Kriskommunikation i en sund organisation
Sveriges HR Förening
4 timmar
4 500 SEK
Flera orter (3)
Vad händer i din verksamhet när förtroendekrisen uppstår? Vad händer när ledningen agerar på ett sätt som strider mot organisationens...
Riskhantering i praktiken
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Stockholm
Riskhantering handlar om att hantera osäkerheter genom att systematiskt värdera och behandla de risker som påverkar en verksamhets förutsättningar att...
Systematiskt säkerhetsarbete
Lunds universitet
6 dagar
18 950 SEK
Lund
Som chef, säkerhetsansvarig, eller ombud har man ett behov av att uppdatera kunskaper och färdigheter om hur säkerhetsarbetet kan utvecklas...
Crisis Management – grundkurs
2Secure
4 timmar
2 100 SEK
Stockholm
Vad är krisledning? Varför är det viktigt att inom sin organisation öva på det oförberedda? Vad säger lagen? Vad måste...
Grundkurs i samhällsskydd och beredskap
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
3 dagar
Flera orter (2)
Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell...
Executive Certificate in HR and Business Strategy
LEORON Professional Development Institute
5 dagar
London
In today’s turbulent business world, most companies find themselves in a complex, competitive environment in which the formulation and execution...
Att ansvara för personal i högriskmiljöer
2Secure
7 timmar
4 500 SEK
Stockholm
Arbete i högriskmiljöer som krigszoner, områden som utsatts för terrorattentat eller naturkatastrofer är arbete som kräver både utbildning och erfarenhet....
Att ansvara för personal i högriskmiljöer – Kidnappning
2Secure
4 timmar
2 500 SEK
Stockholm
Att ansvara för att skicka medarbetare till konflikområden eller på högriskuppdrag kräver ett stort ansvar för dig som chef. Att...
Skydd av samhällsviktig verksamhet
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2 dagar
6 400 SEK
Flera orter (2)
Under kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom området skydd av samhällsviktig verksamhet.  För att kunna tillgodose dig...
Riskbehandling
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
Riskbehandling är en förutsättning för CE märkning.Under denna utbildningsdag lär du dig att göra en riskbehandling enligt alla kraven i...
Stabsmetodik
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
3 dagar
7 850 SEK
Flera orter (3)
Välkommen till en kurs speciellt anpassad för dig som verkar inom området samhällsskydd och beredskap och arbetar eller kommer att...
Lokal övningsledare: Att förbereda och leda egen organisations deltagare i samverkansövningar
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
3 dagar
8 600 SEK
Stockholm
Kursen ger dig grundläggande kompetens för att leda din organisations förberedelser inför och deltagande i en samverkansövning. Du får kunskaper i att...
Övningsplaneringsutbildning 1: Planera och genomföra seminarieövningar
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
4 dagar
9 400 SEK
Sandö
Kursen ger dig grundläggande kompetens för att kunna vara övningsledare och/eller resursperson vid övningsplanering samt genomförande av seminarieövningar på lokal,...
Diplomerad Riskbedömare
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
15 dagar
75 000 SEK
Stockholm
Diplomet är uppdelat i fem utbildningsmoduler och syftar till att ge den riskbedömaren gedigna baskunskaper i arbetsrelaterande ämnen. Diplomet är...
Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
15 dagar
5 000 SEK
Stockholm
Kursen ger dig fördjupade kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar för att kunna bidra i arbetet med att förebygga och...
Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
37 dagar
Stockholm
Denna kurs är speciellt anpassad för dig som i ditt arbete behöver vara väl insatt i samhällets krisberedskap och/eller totalförsvar....
Stabschef
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2 dagar
10 300 SEK
Stockholm
Efter att du deltagit i kursen kommer du att ha en större förmåga att agera som stabschef inom din egen organisation...
Säkerhetssamordnare
Företagsuniversitetet
         
(7)
9 dagar
37 500 SEK
Stockholm
En nio dagar lång diplomkurs i modernt säkerhetsarbete. Du får lära dig att bedriva ett systematiskt och effektivt säkerhetsarbete som...
Övningsplaneringsutbildning 2: Planera och genomföra simuleringsövningar med motspel
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
4 dagar
9 400 SEK
Sandö
Kursen ger dig grundläggande kompetens att vara övningsledare och/eller resursperson vid övningsplanering samt vid genomförande av simuleringsövningar med motspel och...
Kriskommunikation
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
3 dagar
8 050 SEK
Stockholm
En effektiv kriskommunikation vid olyckor och kriser har som syfte att behålla ett förtjänat förtroende för myndigheterna. Förtroendet mellan medborgare, myndigheter...
SSF Säkerhetssamordnare
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(20)
9 dagar
35 500 SEK
Stockholm
Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som handhar säkerhetsfrågorna i en organisation. SSF Säkerhetssamordnare är en...
SSF Säkerhet Bas
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(28)
2 dagar
13 900 SEK
Flera orter (3)
SSF Säkerhet Bas är utmärkt för dig som kommer i kontakt med säkerhetsfrågor, oavsett om du arbetar i en organisation med...
Företagsanpassad utbildning
Krishantering
Nordinspira
         
(4)
4 timmar
Flera orter (3)
Krishantering är något som måste finnas när det inträffar något utöver det vanliga på en arbetsplats. En medarbetare i kris...
Krisutbildning - Anpassad för din organisation
Svenska Ledargruppen AB
         
(3)
För mer information, kontakta Svenska Ledargruppen AB
Distans
Vi skräddarsyr olika typer av  krisutbildningar efter din organisations behov och deltagarnas förkunskaper. Utbildningarna sker endera i era lokaler eller...
Krisledningsmetodik
Combitech AB
2 dagar
Rikstäckande
En krissituation ställer stora krav på dig och dina medarbetare. Ni måste snabbt gå från vardagens relativt välordnade arbetssituation till...
Övergripande riskhantering
Combitech AB
3 dagar
Rikstäckande
Övergripande riskhantering är kopplat till strategiska vägval och daglig operativ verksamhet i en organisation. Målsättningen är att ge kunskap om...
Kriskommunikation
Combitech AB
4 tillfällen
Rikstäckande
Kommunikation är inte bara en förutsättning för ett väl fungerande samhälle, utan är även en central del i all krishantering....
Riskhantering inom bank och finans
Combitech AB
2 dagar
Rikstäckande
Alla banker och finansinstitut i Europa måste enligt finanslagstiftningen avsätta ett regulatoriskt kapital för att täcka potentiella förluster genererade av...
Kriser och krisberedskap
Combitech AB
2 tillfällen
Rikstäckande
En kris kan ha många olika skepnader. Så hur vet vi när det är en kris? Vad är det för...
Tjänsteman i beredskap (TiB)
Combitech AB
1 dag
Rikstäckande
Om en kris eller annan allvarig händelse inträffar är det av yttersta vikt att snabbt komma igång och agera. En...
Modellering med Bayesianska nätverk
Combitech AB
2 dagar
Rikstäckande
Att fatta beslut på osäkra grunder är utmanande. Hur vet vi att vi gör rätt? Bayesianska nätverk är ett verktyg...
Första hjälpen på väg – HLR, krisstöd och brandutbildning
JA kompetens AB
Anpassad
Rikstäckande
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 1999:7, första hjälpen och krisstöd, gäller föreskrifterna all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Detta innebär...
Företagsanpassad utbildning - starka människor ger starka företag
Företagsuniversitetet
Rikstäckande
Tillsammans med våra kunder skapar vi företagsanpassade utbildningar som utgår från kundens specifika behov, förutsättningar och önskemål. Utbildningarna anpassas efter...
E-learning
Krishantering och kriskommunikation
Diploma Utbildning
2 timmar
2 700 SEK
Stockholm
Den här utbildningen rustar dig för att hantera krissituationer och kriskommunikation. Du får kunskaper om hur du förbereder och tränar...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-42 av 42 träffar
 

Mer om Kurser i krisberedskap & riskhantering

Riskfaktorer och krissituationer som kan påverka företag är både många, varierande och oväntade. Potentiella hot mot ett företag kan inkludera finansiella kollapser, naturkatastrofer eller terroristattacker.

Förberedelser för den typen av händelser är helt avgörande för chefer- som måste agera snabbt och effektivt, men viktigast av allt, följa en tydlig uppsättning riktlinjer som är beprövat effektiva. Yrkesinriktade kurser inom kris- och riskhantering är främst inriktade på verktygen som används för att förebygga, identifiera och värdera risker och se till att rimligt stora investeringar görs för att minska sannolikheten för olyckliga händelser. Principerna för denna process är kodade i ISO 31000-standarder, som utgör den allmänna ram inom vilken riskhantering bör utvecklas. De konsekvenser som risker kan medföra, som i vissa fall är mycket allvarliga, har också lett till att organisationer fokuserar mer på beredskapsplanering. Då utgår man från i förväg definierade tillvägagångssätt beroende på vilka konsekvenser som krisen har lett till.

Utforma en säker strategi med kurser inom riskhantering och krisberedskap

Krishantering går hand i hand med riskhantering, men fokuserar mer på hur man bäst handskas med en krissituation efter att den inträffat. Beredskapsplaner är ett viktigt inslag i såväl krishantering som riskhantering, i och med att de föreskriver hur de olika affärsområdena bör fungera i utmanande situationer. Målet med en krishanteringsutbildning är att få förståelse för hur ett företag kan garantera en hög grad av kontinuitet i verksamheten när det kommer till planeringen.

Riskhantering och krisberedskap är därmed två mycket viktiga frågor för ledningen som kräver mycket kompetent och utbildad personal.

Olika typer av krishanteringsutbildningar

Utbildningar inom risk- och krishantering i Sverige erbjuds i flera typer av format, exempelvis:

  • Öppna utbildningar där deltagarna kan anmäla sig till en utbildning med fastställt datum och angiven ort.
  • Företagsanpassad utbildning som anpassas helt efter kursdeltagarnas behov. En företagsanpassad utbildning kan vara bra om ni är flera från samma organisation som behöver gå en kur.
  • Distansutbildning

Gemensamt är att de olika utbildningarna har som syfte att hålla kursdeltagarna så uppdaterade och informerade som möjligt när det kommer till att planera för ett hållbart och långsiktigt välmående för företaget.