Visa utbildning.se som: Mobil

Risk- / krishanteringsutbildning

utbildning i riskhantering och krishantering

Ibland går det fel och ofta är det oundvikligt, men med rätt förutsättningar kan du minimera riskerna inom ditt företag och hantera olyckan om den väl är framme! Gör er redo för allt ifrån terrorattacker till finansiella fallgropar.

Risk Management - grund
Företagsuniversitetet
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Bli bättre på att bedöma och hantera risker Så inventerar och analyserar du säkerhetsriskerna Hur länkar man Risk Management till...
Diplomerad risk manager
Insight Events Sweden
         
(17)
5 dagar
38 990 SEK
Stockholm
Risker och riskhantering är ständigt under luppen. Vilka regler och vilka arbetssätt behöver du känna till för att fungera som...
Risk Manager - Diplomutbildning
Företagsuniversitetet
3 dagar
15 900 SEK
Stockholm
Gör riskbedömningar på det mest effektiva sättet Fördjupa dina kunskaper om modern riskhantering och lär dig hantera det okända Så...
ISO 31000 - Risk Management
DNV GL
1 dag
6 200 SEK
Stockholm
Ger dig förståelsen för nyttan med Riskhantering och verktygen för att integrera det systematiskt i er verksamhet. Målet är att...
Risk Management & Incident Investigation
Chalmers Professional Education
3 dagar
15 000 SEK
Göteborg
This three-day interactive course is a must for all those responsible for safety, whether they are based on land or...
Krishantering och kriskommunikation
Diploma Utbildning
1,5 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen rustar dig för att hantera krissituationer och kriskommunikation. Du får kunskaper om hur du förbereder och tränar...
Risk management for medical devices and ISO 14971
Gantus AB
2 dagar
1 340 EUR
Köpenhamn
The goal of the course is that you should be able to work with risk management. The course focuses on...
Riskhantering i projekt
Semcon
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Tar du vara på de möjligheter som kommer upp och är du medveten om de risker som finns i ditt...
Riskhantering i projekt
TwentyEighty Strategy Execution (tidigare ESI International)
         
(2)
3 dagar
17 900 SEK
Stockholm
Ta bort osäkerheten ur riskhanteringen med de beprövade strategier som ingår i denna omfattande kurs. Du får verktyg för att...
Riskanalys och riskvärdering
Lunds universitet
2 dagar
11 800 SEK
Flera orter (2)
Riskhanteringsprocessen bedrivs på olika sätt på olika nivåer i samhället och inom olika sektorer i industrin. Det övergripande målet för...
Compliance i praktiken - avancerad kurs för finansiell sektor
Insight Events Sweden
2 dagar
16 490 SEK
Stockholm
Dags att ta nästa steg? Då är det här kursen för dig! På kursen Compliance i praktiken – avancerad kurs...
Riskanalys för produkter och anläggningar
Kiwa Inspecta
2 dagar
13 000 SEK
Göteborg
I denna grundläggande kurs i riskhantering får du en inblick i riskhanteringens huvudsakliga principer, metoder och nytta. Olika riskanalysmetoder beskrivs...
Systematiskt säkerhetsarbete
Lunds universitet
6 dagar
18 950 SEK
Lund
Organisatorisk kunskap och verktyg för utveckling av säkerhetsarbete Riskanalys och riskvärdering Säkerhetskultur Juridik inom säkerhet, olyckor och arbetsmiljö Riskkommunikation Den...
Brandskyddsledare
Brandskyddsföreningen
5 veckor
114 000 SEK
Stockholm
Som Brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd. Du kan se riskerna och vet vilka åtgärder som behövs för ett...
Crisis Management – grundkurs
2Secure
4 timmar
2 100 SEK
Stockholm
Vad är krisledning? Varför är det viktigt att inom sin organisation öva på det oförberedda? Vad säger lagen? Vad måste...
Att ansvara för personal i högriskmiljöer – Kidnappning
2Secure
4 timmar
2 500 SEK
Stockholm
Att ansvara för att skicka medarbetare till konflikområden eller på högriskuppdrag kräver ett stort ansvar för dig som chef. Att...
Kriskommunikation i praktiken
Företagsuniversitetet
1 dag
7 500 SEK
Stockholm
För dig som vill bygga och skydda förtroende och rykte Så undviker du förtroendekriser När drevet går -så gör du...
Att ansvara för personal i högriskmiljöer
2Secure
7 timmar
4 500 SEK
Stockholm
Arbete i högriskmiljöer som krigszoner, områden som utsatts för terrorattentat eller naturkatastrofer är arbete som kräver både utbildning och erfarenhet....
Riskträd - identifiering & hantering
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 950 SEK
Göteborg
Nu är det dags igen för succékursen Riskträd! Kursen varvar teori och praktik samtidigt som vi utför fältstudier för att...
CSM RA – riskhantering för järnväg (enligt EU/402/2013)
MTO Säkerhet AB
1 dag
5 500 SEK
Stockholm
Många aktörer på den europeiska järnvägsmarknaden måste tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden (CSM RA). ERA (Europeiska järnvägsbyrån) har givit ut förordningen...
SSF Säkerhetssamordnare – diplomering
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(20)
9 dagar
37 000 SEK
Stockholm
Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som handhar säkerhetsfrågorna i en organisation. SSF Säkerhetssamordnare är en...
Vindkraft: Grundläggande säkerhetsutbildning för vindkraftstekniker
Chalmers Professional Education
   
Göteborg
Att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter om livräddningsutrustning till sjöss, transport av personal och gods till och från anläggningar...
Riskbehandling
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
Riskbehandling är en förutsättning för CE-märkning.Under denna utbildningsdag lär du dig att göra en riskbehandling enligt alla kraven i maskindirektivet...
SSF Säkerhet Bas
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(28)
2 dagar
14 500 SEK
Flera orter (3)
SSF Säkerhet Bas är utmärkt för dig som kommer i kontakt med säkerhetsfrågor, oavsett om du arbetar i en organisation med...
Företagsanpassad utbildning
Krishantering
Nordinspira AB
         
(4)
4 timmar
 
Flera orter (3)
Krishantering är något som måste finnas när det inträffar något utöver det vanliga på en arbetsplats. En medarbetare i kris...
Krishantering
Cardio Säkerhet
3 timmar
 
Rikstäckande
Att utsättas för en extrem psykisk belastning i sitt yrke eller privat kan leda till obehag eller psykiska reaktioner. För...
Krisutbildning - Anpassad för din organisation
Svenska Ledargruppen AB
         
(3)
För mer information, kontakta Svenska Ledargruppen AB
 
Distans
Vi skräddarsyr olika typer av  krisutbildningar efter din organisations behov och deltagarnas förkunskaper. Utbildningarna sker endera i era lokaler eller...
Första hjälpen på väg – HLR, krisstöd och brandutbildning
JA kompetens AB
Anpassad
 
Rikstäckande
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 1999:7, första hjälpen och krisstöd, gäller föreskrifterna all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Detta innebär...
Företagsanpassad utbildning - starka människor ger starka företag
Företagsuniversitetet
   
Rikstäckande
Tillsammans med våra kunder skapar vi företagsanpassade utbildningar som utgår från kundens specifika behov, förutsättningar och önskemål. Utbildningarna anpassas efter...
E-learning
Risk- och kontinuitetshantering i praktiken
Diploma Utbildning
1,5 timmar
2 500 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig att använda risk- och kontinuitetshantering i praktiken. Utbildningen är ett bra...
Krishantering och kriskommunikation
Diploma Utbildning
1,5 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen rustar dig för att hantera krissituationer och kriskommunikation. Du får kunskaper om hur du förbereder och tränar...
Risk management for medical devices and ISO 14971
Gantus AB
6 timmar
249 EUR
Distans
This online course will teach you how to work practically with risk management according to the requirements of the ISO...
Riskanalyser
Analysverkstan
         
(7)
4 timmar
1 700 SEK
Distans
Riskanalyser är ett viktigt arbete i dagens industri och grundstommen för en hållbar, effektiv verksamhet. Konkurrensen och kundernas krav ställer...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
  • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-33 av 33 träffar
 

Mer om Risk- / krishanteringsutbildning

Riskfaktorer och krissituationer som kan påverka företag är både många, varierande och oväntade. Potentiella hot mot ett företag kan inkludera finansiella kollapser, naturkatastrofer eller terroristattacker.

Förberedelser för den typen av händelser är helt avgörande för chefer- som måste agera snabbt och effektivt, men viktigast av allt, följa en tydlig uppsättning riktlinjer som är beprövat effektiva. Yrkesinriktade kurser inom kris- och riskhantering är främst inriktade på verktygen som används för att förebygga, identifiera och värdera risker och se till att rimligt stora investeringar görs för att minska sannolikheten för olyckliga händelser. Principerna för denna process är kodade i ISO 31000-standarder, som utgör den allmänna ram inom vilken riskhantering bör utvecklas. De konsekvenser som risker kan medföra, som i vissa fall är mycket allvarliga, har också lett till att organisationer fokuserar mer på beredskapsplanering. Då utgår man från i förväg definierade tillvägagångssätt beroende på vilka konsekvenser som krisen har lett till.

Utforma en säker strategi med kurser inom riskhantering och krisberedskap

Krishantering går hand i hand med riskhantering, men fokuserar mer på hur man bäst handskas med en krissituation efter att den inträffat. Beredskapsplaner är ett viktigt inslag i såväl krishantering som riskhantering, i och med att de föreskriver hur de olika affärsområdena bör fungera i utmanande situationer. Målet med en krishanteringsutbildning är att få förståelse för hur ett företag kan garantera en hög grad av kontinuitet i verksamheten när det kommer till planeringen.

Riskhantering och krisberedskap är därmed två mycket viktiga frågor för ledningen som kräver mycket kompetent och utbildad personal.

Olika typer av krishanteringsutbildningar

Utbildningar inom risk- och krishantering i Sverige erbjuds i flera typer av format, exempelvis:

  • Öppna utbildningar där deltagarna kan anmäla sig till en utbildning med fastställt datum och angiven ort.
  • Företagsanpassad utbildning som anpassas helt efter kursdeltagarnas behov. En företagsanpassad utbildning kan vara bra om ni är flera från samma organisation som behöver gå en kur.
  • Distansutbildning

Gemensamt är att de olika utbildningarna har som syfte att hålla kursdeltagarna så uppdaterade och informerade som möjligt när det kommer till att planera för ett hållbart och långsiktigt välmående för företaget.