Visa utbildning.se som: Mobil

Kurser i krisberedskap & riskhantering

utbildning i riskhantering och krishantering

Nedan hittar du utbildningar inom riskhantering, krishantering och krisberedskap. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Krishantering och kriskommunikation
Diploma Utbildning
2 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen rustar dig för att hantera krissituationer och kriskommunikation. Du får kunskaper om hur du förbereder och tränar...
Risk Management - grund
Företagsuniversitetet
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Den här grundläggande kursen i Risk Management ger en introduktion och en plattform att stå på när det gäller att...
Diplomerad risk manager
Insight Events Sweden
         
(17)
5 dagar
38 990 SEK
Stockholm
Risker och riskhantering är ständigt under luppen. Vilka regler och vilka arbetssätt behöver du känna till för att fungera som...
M_o_R® Foundation (Management of Risk)
BiTA Service Management
3 dagar
17 900 SEK
Stockholm
Kursen M_o_R® Foundation ger en grundläggande förståelse för riskhantering och beskriver fördelarna med ett ramverk för att hantera risker (M_o_R®)....
Risk management for medical devices and ISO 14971
Gantus AB
2 dagar
1 340 EUR
Köpenhamn
The goal of the course is that you should be able to work with risk management. The course focuses on...
Certified Training Program in Governance, Risk Management & Compliance
LEORON Professional Development Institute
5 dagar
Flera orter (2)
The objective of this seminar is to provide attendees with the knowledge necessary to effectively design and enhance integrated GRC...
Riskhantering i projekt
Semcon
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Tar du vara på de möjligheter som kommer upp och är du medveten om de risker som finns i ditt...
Riskanalys och riskvärdering
Lunds universitet
2 dagar
11 800 SEK
Flera orter (2)
Riskhanteringsprocessen bedrivs på olika sätt på olika nivåer i samhället och inom olika sektorer i industrin. Det övergripande målet för...
Riskhantering i projekt
TwentyEighty Strategy Execution (tidigare ESI International)
         
(2)
3 dagar
17 900 SEK
Stockholm
Ta bort osäkerheten ur riskhanteringen med de beprövade strategier som ingår i denna omfattande kurs. Du får verktyg för att...
Riskanalys för produkter och anläggningar
Kiwa Inspecta
2 dagar
13 000 SEK
Göteborg
I denna grundläggande kurs i riskhantering får du en inblick i riskhanteringens huvudsakliga principer, metoder och nytta. Olika riskanalysmetoder beskrivs...
Crisis Management – grundkurs
2Secure
4 timmar
2 100 SEK
Stockholm
Vad är krisledning? Varför är det viktigt att inom sin organisation öva på det oförberedda? Vad säger lagen? Vad måste...
Riskhantering i praktiken
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Stockholm
Riskhantering handlar om att hantera osäkerheter genom att systematiskt värdera och behandla de risker som påverkar en verksamhets förutsättningar att...
Att ansvara för personal i högriskmiljöer
2Secure
7 timmar
4 500 SEK
Stockholm
Arbete i högriskmiljöer som krigszoner, områden som utsatts för terrorattentat eller naturkatastrofer är arbete som kräver både utbildning och erfarenhet....
Att ansvara för personal i högriskmiljöer – Kidnappning
2Secure
4 timmar
2 500 SEK
Stockholm
Att ansvara för att skicka medarbetare till konflikområden eller på högriskuppdrag kräver ett stort ansvar för dig som chef. Att...
Systematiskt säkerhetsarbete
Lunds universitet
6 dagar
18 950 SEK
Lund
Som chef, säkerhetsansvarig, eller ombud har man ett behov av att uppdatera kunskaper och färdigheter om hur säkerhetsarbetet kan utvecklas...
Riskbedömning
Prevent
1 dag
4 100 SEK
Flera orter (2)
En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Men det är inte...
Executive Certificate in HR and Business Strategy
LEORON Professional Development Institute
5 dagar
London
In today’s turbulent business world, most companies find themselves in a complex, competitive environment in which the formulation and execution...
Riskbehandling
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
Riskbehandling är en förutsättning för CE-märkning.Under denna utbildningsdag lär du dig att göra en riskbehandling enligt alla kraven i maskindirektivet...
Säkerhetssamordnare
Företagsuniversitetet
         
(7)
9 dagar
37 500 SEK
Stockholm
En nio dagar lång diplomkurs i modernt säkerhetsarbete. Du får lära dig att bedriva ett systematiskt och effektivt säkerhetsarbete som...
Riskträd - identifiering & hantering
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 950 SEK
Stockholm
Nu är det dags igen för succékursen Riskträd! Ta del av två lärorika dagar där du får all den kunskap...
CSM RA – riskhantering för järnväg (enligt EU/402/2013)
MTO Säkerhet AB
1 dag
5 500 SEK
Stockholm
Många aktörer på den europeiska järnvägsmarknaden måste tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden (CSM RA). ERA (Europeiska järnvägsbyrån) har givit ut förordningen...
SSF Säkerhetssamordnare – diplomering
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(20)
9 dagar
37 000 SEK
Stockholm
Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som handhar säkerhetsfrågorna i en organisation. SSF Säkerhetssamordnare är en...
Intern brottsutredning
Företagsuniversitetet
         
(1)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Trygghet och säkerhet skapas inifrån! Lär dig förebygga, utreda, dokumentera och rapportera intern brottslighet. Du får praktiska verktyg och de...
SSF Säkerhet Bas
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(28)
2 dagar
14 500 SEK
Flera orter (3)
SSF Säkerhet Bas är utmärkt för dig som kommer i kontakt med säkerhetsfrågor, oavsett om du arbetar i en organisation med...
Företagsanpassad utbildning
Krishantering
Nordinspira
         
(4)
4 timmar
Flera orter (3)
Krishantering är något som måste finnas när det inträffar något utöver det vanliga på en arbetsplats. En medarbetare i kris...
Krishantering
Cardio Säkerhet
3 timmar
Rikstäckande
Att utsättas för en extrem psykisk belastning i sitt yrke eller privat kan leda till obehag eller psykiska reaktioner. För...
Krisutbildning - Anpassad för din organisation
Svenska Ledargruppen AB
         
(3)
För mer information, kontakta Svenska Ledargruppen AB
Distans
Vi skräddarsyr olika typer av  krisutbildningar efter din organisations behov och deltagarnas förkunskaper. Utbildningarna sker endera i era lokaler eller...
Första hjälpen på väg – HLR, krisstöd och brandutbildning
JA kompetens AB
Anpassad
Rikstäckande
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 1999:7, första hjälpen och krisstöd, gäller föreskrifterna all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Detta innebär...
Företagsanpassad utbildning - starka människor ger starka företag
Företagsuniversitetet
Rikstäckande
Tillsammans med våra kunder skapar vi företagsanpassade utbildningar som utgår från kundens specifika behov, förutsättningar och önskemål. Utbildningarna anpassas efter...
E-learning
Krishantering och kriskommunikation
Diploma Utbildning
2 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen rustar dig för att hantera krissituationer och kriskommunikation. Du får kunskaper om hur du förbereder och tränar...
Risk management for medical devices and ISO 14971
Gantus AB
6 timmar
249 EUR
Distans
This online course will teach you how to work practically with risk management according to the requirements of the ISO...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-31 av 31 träffar
 

Mer om Kurser i krisberedskap & riskhantering

Riskfaktorer och krissituationer som kan påverka företag är både många, varierande och oväntade. Potentiella hot mot ett företag kan inkludera finansiella kollapser, naturkatastrofer eller terroristattacker.

Förberedelser för den typen av händelser är helt avgörande för chefer- som måste agera snabbt och effektivt, men viktigast av allt, följa en tydlig uppsättning riktlinjer som är beprövat effektiva. Yrkesinriktade kurser inom kris- och riskhantering är främst inriktade på verktygen som används för att förebygga, identifiera och värdera risker och se till att rimligt stora investeringar görs för att minska sannolikheten för olyckliga händelser. Principerna för denna process är kodade i ISO 31000-standarder, som utgör den allmänna ram inom vilken riskhantering bör utvecklas. De konsekvenser som risker kan medföra, som i vissa fall är mycket allvarliga, har också lett till att organisationer fokuserar mer på beredskapsplanering. Då utgår man från i förväg definierade tillvägagångssätt beroende på vilka konsekvenser som krisen har lett till.

Utforma en säker strategi med kurser inom riskhantering och krisberedskap

Krishantering går hand i hand med riskhantering, men fokuserar mer på hur man bäst handskas med en krissituation efter att den inträffat. Beredskapsplaner är ett viktigt inslag i såväl krishantering som riskhantering, i och med att de föreskriver hur de olika affärsområdena bör fungera i utmanande situationer. Målet med en krishanteringsutbildning är att få förståelse för hur ett företag kan garantera en hög grad av kontinuitet i verksamheten när det kommer till planeringen.

Riskhantering och krisberedskap är därmed två mycket viktiga frågor för ledningen som kräver mycket kompetent och utbildad personal.

Olika typer av krishanteringsutbildningar

Utbildningar inom risk- och krishantering i Sverige erbjuds i flera typer av format, exempelvis:

  • Öppna utbildningar där deltagarna kan anmäla sig till en utbildning med fastställt datum och angiven ort.
  • Företagsanpassad utbildning som anpassas helt efter kursdeltagarnas behov. En företagsanpassad utbildning kan vara bra om ni är flera från samma organisation som behöver gå en kur.
  • Distansutbildning

Gemensamt är att de olika utbildningarna har som syfte att hålla kursdeltagarna så uppdaterade och informerade som möjligt när det kommer till att planera för ett hållbart och långsiktigt välmående för företaget.