Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Livsmedel
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 28 träffar
1
2
Annonser

Populära platser

Artiklar inom Livsmedel

Reportage inom Livsmedel

Mer om Livsmedelsutbildningar

Livsmedelssäkerhet och hygien

Alla som hanterar livsmedel eller ansvarar för kvalitet och hygien ansvarar även för utbildning av personal, vare sig man driver ett gatukök, en butik eller en restaurang. Även livsmedelsföretagaren är skyldiga att se till att personalen som hanterar livsmedel har den utbildning som behövs. All personal måste ha god hygien och lämpliga kläder där huvudbonad som skyddar hår från att hamna i maten ingår och måste bäras av alla som hanterar oförpackade livsmedel.


Inom EU finns en ramförordning som kravställer de material och de produkter som kommer i kontakt med livsmedel. Exempel på produkter som ramförordningen reglerar är stavmixrar, kaffebryggare och livsmedelsförpackningar. Du som arbetar med livsmedel behöver få en överblick över vilka lagar och regler som gäller och hur du ska kunna se till att de efterföljs. Denna kunskap erhåller du via livsmedelsutbildning. 

HACCP - en internationell standard

Ett internationellt system för att säkerställa att ens livsmedelshantering håller hög standard och följer regleringar är HACCP - (Hazard Analysis and Critical Control Point).

I denna utbildning lär du dig att analysera faror och hålla en god övervakning. Man sätter upp kritiska styrpunkter som i kök kan vara allt från olika temperaturer till hygienkontroll. Sedan arbetar man fram rutiner för att övervaka dem och åtgärder som behöver vidtas i situationer då styrpunkterna inte följs.

Denna utbildning har blivit en internationell standard för att sätta upp riktlinjer i miljöer där livsmedelshantering äger rum så som i kök och restaurang.

BRC Global Standards for Food Safety

BRC är en internationellt erkänd standard för så kallade förädlingsföretag. Standarden ställer upp krav för arbetet med livsmedelssäkerhet i produktionen. Den utvecklades av en brittisk branschorganisation men har sedan dess utkomst 1998, spridit sig över världen och sess idag som en internationell standard. Standarden innehåller olika delar med fokus på produktkvalitet, livsmedelssäkerhet och spårbarhet, livsmedelsbedrägerier och ledningssystem. 

FSSC 22000 och ISO 22000

För livsmedelsproducenter finns det en internationell standard som täcker in områden från förpackningstillverkning till tillverkning av vitaminer. Standarden är framtagen av den Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och kan harmoniseras med organisationens övriga standarder för kvalitetsledning. FSSC 22000 är en certifiering för kvalitetsledningssystem för livsmedelssäkerhet som delvis bygger på ISO 22000 men som även innehåller en del tilläggskrav. Kraven för att certifiera sig enligt FSSC är i regel något striktare än för ISO, men certifieringen är inte lika omfattande och riktar sig enbart mot tillverkare av livsmedelsförpackningar, djurfoder, livsmedel och livsmedelsingredienser som tillsatser och vitaminer.

Livsmedelsfusk – VACCP och TACCP

Det är många som kommer ihåg hästköttsskandalen som skedde för några år sedan. För att motverka liknande bedrägerier har den internationella organisationen Global Food Safety Initiative (GFSI), tagit fram globala standarder för branschen. Matbedrägerier, eller food fraud, kan drabba många delar av leverantörskedjan. Därför har många matproducenter valt att ansluta sig till standarden och efterleva dess krav.