Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

SAFe-utbildning

SAFe-certifiering – säkrare blir det inte! SAFe- certifiering passar perfekt för dig som vill bevisa dina kunskaper inom en beprövad och effektiv metod. En kurs i SAFe kombinerar både lean- och agila arbetssätt för att snabbt öka produktiviteten, till så låga produktionskostnader som möjligt.
Filtrera efter
Utbildningsform
SAFe
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 31 träffar
1
2
Annonser

Populära platser

Reportage inom SAFe

Vad är SAFe?

SAFe står för Scaled Agile Framework och kan likställas med en utvecklingsmodell för företag av olika storlek. Styrkan med ett SAFe-certifikat är kombinationen av beprövade metoder som lean- och agila metoder. Tillsammans skapar det SAFe som ger förutsättningarna för en smal, flexibel och produktionseffektiv organisation. SAFe uppmuntrar också till mycket interaktion mellan smarta agila grupper inom organisationen, där varje grupp har olika mål och arbetsuppgifter. Resultatet blir att alla grupper bidrar till de övergripande målen genom att arbeta tillsammans.

Arbetssättet bygger på tre huvudgrenar som medarbetarna på ditt företag främst kommer att jobba med. Agila arbetssätt, lean produktion och systematiskt tänkande. Exakt vad dessa innebär är blir snabbt ganska komplext utan en utbildad lärare som kan sätta dessa komplicerade men användbara termer i en kontext som är relevant för ditt företag.

Det som kort kan sägas är att agila metoder handlar om att arbeta flexibelt och skapa olika kluster eller grupper som arbetar med specifika funktioner i relation till andra team. Agila metoder togs först fram som en motpol till andra sätt att leda projekt. Det agila står för just snabbhet och förmågan att kunna möta uppstående problem mycket snabbare, än många andra projektmetoder. Det är därför man kalla agila metoder flexibla – eftersom de lättare anpassar sig till problem i ett projekt.

Lean är en produktionsmodell som i sin enkelhet går ut på att nå högsta möjliga produktion till lägsta möjliga kostnad. Lean som betyder smal på engelska syftar till att trimma bort alla överflödiga moment i en större organisation med flera led i sin produktion som ofta kan stå att effektiviseras.

Läs mer om agil och lean i respektive länk.

Hur hjälper SAFe dig?

Som lekman kan det ofta kännas komplicerat att möta dessa agila metoder. Precis som Scrum eller andra agila arbetssätt är det inte så komplicerat som det kanske verkar. Med rätt utbildning lär du dig applicera metoden på din arbetsplats, till arbetsuppgifter som du möter varje dag. Tanken med alla arbetsmetoder oavsett om det är lean, sigma eller agil är trots allt att göra arbetet lättare. De behöver bara packas upp av någon med djup förståelse så att det kan kontextualiseras till något som är närmare din vardag

Du behöver alltså inte oroa dig allt för mycket om det är svårt att hänga med i exakt vad SAFe egentligen är. Om det är något som du är nyfiken på kommer du efter en utbildning att vara rena experten! Målet är som sagt att göra ditt arbete än lättare.

Vanligt innehåll i SAFe-utbildningar

I de allra flesta SAFe-utbildningar får du en certifiering inom SAFe. Men det kan finnas vissa undantag beroende på anordnaren. Se till att du kolla med din utbildare vad som gäller och vilka utmärkelser som utfärdas efter avslutat utbildning.

Nedan har vi listat några vanliga förekommande punkter från SAFe-certifiering-kurser.

  • Hur applicerar du modellen på ditt företag?
  • Hur du ska definiera de olika rollerna och grupperna som behöver finnas när ni jobbar med SAFe.
  • Identifiering, implementering och utförande av Agile Release Trains.
  • SAFe ScrumXP.
  • Insyn i agila- respektive leanbaserade metoder.
  • Djupare förståelse i bolagets olika värdeströmmar.

Ta det säkra för det osäkra!