Visar 1-25 av 216 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-25 av 216 träffar
1
2
3
4
...
9

Uppnå kvalitet med ett ledningssystem

Det finns flera olika definitioner av vad ett ledningssystem innebär men gemensamt för alla definitioner är att ledningssystemet styr hela organisationens riktning. Ett ledningssystem används som ett verktyg för att leda, planera och följa upp utförandet inom verksamheten. Ledningssystemet är inte sällan uppskriven som en egen policy, mål eller mätkriterier med uppföljning.

Detta kan ses som en självklarhet men många organisationer saknar kompetensen för att driva ledningssystem i praktiken. Här kan du hitta och jämföra utbildningar som ger uppdaterade kunskaper inom bland annat miljöledning, internrevision, kvalitetsledning och arbetsmiljöledning som möjliggör för er att ta detta viktiga arbete till nästa nivå. 

Kvalitetsledning

Kvalitetsledning innebär tekniker och metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla kvaliteten inom sina aktiviteter. Dessa enskilda tekniker och metoder brukar oftast sammanfattas som kvalitetsteknik. Kvalitetsteknik är ett samlingsbeteckning för de verktyg, metoder och teorier som handlar om hur varu- och tjänsteproducerande organisationer ska kunna nå en hög kvalitet på sina produkter och processer. 

Inom kvalitetsledning finns olika certifieringar som kan vara bra att bena ut: 

  • ISO 27001 är en standard som du använder i syfte att säkerställa arbetet kring informationssäkerhet i din verksamhet. 
  • ISO 14971 är en standardisering för tillämpning av riskhantering på medicinsktekniska produkter.
  • ISO 13485 är en standardisering inom medicinteknik som ser till teknik och apparater måste hålla en viss kvalitet och underhåll.

En utbildning inom kvalitetsledning kommer väl till hans för dig som ska arbeta som kvalitetsansvarig, kvalitetssamordnare, kvalitetschef eller internrevisor. 

Internrevision

Internrevision handlar om att prognostisera organisationens effektivitet. Internrevisionen bygger på en intern granskning av organisationen och utgår ofta från de olika typer av kvalitetsledningssystem som finns. Här på utbildning.se finns utbildningar inom internrevision som till exempel innefattar kvalitetsledningssystem 9001 eller miljöledningssystem 14001. 

Inom denna underkategori finns exempelvis utbildningar i grundläggande revisionsteknik där du får lära dig grunderna i internrevision  av olika ledningssystem. När du lärt dig mer om detta kan du ha en roll där du arbetar med att förbättra och effektivisera organisationen och belysa vad i verksamheten som behöver extra resurser. För den som gått de grundläggande kurserna finns det avancerade utbildningar som går in mer på djupet.

För att lyckas med detta ger en utbildning i internrevision en god förståelse för de olika kraven och ger dig kunskap hur du genomför en revision som bidrar till företagets utveckling. 

Den som vill utbilda sig inom internrevision finner flera utbildningar som lämpar sig för den som vill öka förståelse för hur du själv genomför en internrevision i en organisation. 

Miljöledning

De flesta företag har idag en miljöpolicy och arbetar på olika sätt med att minska sin påverkan på miljön. Utbildningar inom miljöledning finns för att att öka kunskaperna inom miljöområdet i en organisation. 

Utbildning i miljö inkluderar exempelvis:

- kemikalier och kemikaliehantering

- lagkrav och regelverk

- tolkning av säkerhetsdatablad

- miljöriskbedömningar

En utbildning inom miljöledning lämpar sig för dig som söker kunskaper och förståelse för miljöledningssystem, exempelvis ledare, internrevisorer eller miljösamordnare.

Arbetsmiljöledning 

Att arbeta hårt med sin arbetsmiljöledning är ett smart strategiskt val en organisation kan göra. Organisationens humankapital bör ses som den största tillgången och bör därför konstant arbetas med. Drivkraften att införa arbetsmiljöledning i organisation bör vara att öka trivseln och minska risken för ohälsa. 

Friska medarbetare och positiva ekonomiska resultat har ett tydligt samband. Utbildningar inom arbetsmiljöledning riktar sig till arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöansvariga, arbetsmiljöingenjörer, konsulter, personer som är ansvariga och delaktiga i att driva och utveckla verksamhetens ledningssystem.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Relaterade kategorier
Jämför utbildningar
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
CANEA Partner Group AB
Projektledarutbildning hos CANEA

CANEA har erfarenhet av att utbilda projektledare inom många branscher. Anna Nyberg, Key Account Manager på Protexion Sverige AB och Anders Ahlström, it-konsult har gått kursen Projektledarcertifiering - PMPCANEA Partner Group AB.

Läs mer om vad de tycker om upplägget och nyttan.

Läs mer
 Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)...

Läs om vad Mikael och Jimmy tycker om kursen Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U - Grundkurs som de gick på SIFU.

Läs mer
SIFU

”Nu kan jag se och lösa problem jag tidigare inte ens visste fanns. Mitt arbete har blivit effektivare och mycket roligare!" berättar Timmy Rudegran.

Läs mer
Arbetsledning Steg 1 –SIFU

– Jag fick med mig nya användbara verktyg från kursen som jag kommer kunna ha med mig livet ut – enkla, men väldigt effektiva, berättar Mikael Lahti.

Läs mer