Visa utbildning.se som: Mobil

Kurser i AMA AF 12 / Anläggning 10

AMA AF 12 / Anläggning 10

Här hittar du utbildningar i AMA för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

AMA Beskrivningsteknik
Novo Utbildning AB
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (3)
Denna kurs är till för dig som vill skriva korrekta beskrivningar och samordnade förfrågningsunderlag. Efter utbildningen ska du kunna ifrågasätta...
AMA-kurs för anläggare och husbyggare
Byggakademin
         
(55)
7,5 timmar
4 500 SEK
Flera orter (4)
Alla som läser Administrativa föreskrifter eller tekniska beskrivningar kommer i kontakt med AF AMA och AMA Anläggning eller Hus. Grundkursen...
MER & AMA Anläggning 17
Byggakademin
7,5 timmar
4 500 SEK
Göteborg
MER & AMA Anläggning 17 På kursen MER & AMA Anläggning 17 lär du dig spelreglerna kring regelverk och standardavtal i...
AMA EL 16
Novo Utbildning AB
1 dag
5 700 SEK
Stockholm
AMA EL 16 är uppdaterad från AMA-Nytt men även nya och reviderade koder, Texten är anpassad efter teknikutvecklingen. Ändringar är...
AMA Anläggning 17
Novo Utbildning AB
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (3)
Utbildning i AMA Anläggning 17 AMA Anläggning 17 ersätter AMA Anläggning 13 På den här kursen går vi igenom: •...
AMA Anläggning - Finplanering
Novo Utbildning AB
1 dag
5 700 SEK
Stockholm
AMA Anläggning 17 ersätter AMA Anläggning 13 -   På denna kurs går vi igenom de delar som gäller tekniska...
AMA AF 12
Novo Utbildning AB
         
(2)
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (3)
AMA AF 12 är ett hjälpmedel för upprättande av Administrativa föreskrifter till avtal om byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt standardavtalen...
AMA AF med fokus på AMA Anläggning
BG Institute
         
(16)
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (2)
Detta är en starkt efterfrågad specialkurs om AMA AF 12. Vi beskriver själva systemet och du får kunskap om nyheter...
ABK 09 & AMA AF Konsult 10
Novo Utbildning AB
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (2)
ABK 09 är standardavtalet som används för arkitekt - och andra konsultuppdrag främst inom byggsektorn. Det är viktigt för dig...
AMA - översiktskurs
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
AMA är idag det mest använda branschregelverket. Alltifrån bygg och anläggning till elarbeten. Att ha grundläggande kunskaper om detta system...
AMA Anläggning med beskrivningsteknik
BFAB (STF)
2 dagar
13 100 SEK
Stockholm
Förbättra de tekniska beskrivningarna och minska risken för missförstånd! AMA Anläggning 17 kom ut våren 2017. AMA Anläggning 17 är...
Beskrivningsteknik AMA Anläggning 17
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
På denna utbildning lär du dig regler för användning och för samband mellan beskrivning och AMA. Vi går speciellt igenom...
AMA AF 12
BFAB (STF)
2 dagar
13 300 SEK
Stockholm
Här får du en grundlig genomgång av AMA AF 12 samt dess koppling till AB 04 och ABT 06. Det...
AMA AF 12
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Stockholm
Utbildningen syftar till att förmedla kunskap om AMA AF 2012 samt dess aktuella råd och anvisningar.AMA AF är ett förbättrat...
AMA EL 16
STF Ingenjörsutbildning AB
1 dag
0 SEK
Stockholm
AMA El 16 är byggbranschens stora referensverk med samlade tekniska lösningar. Förändrade standarder innebär att den senaste utgåvan av AMA...
AMA AF 12
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (6)
Endagskurs Lär dig mer om AMA AF 12 med tillhörande Råd och anvisningar. Grunden för ett bra avtal skapas med...
AMA VVS & Kyl 16
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (3)
Endagskurs AMA VVS & Kyl 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för VVS- och kyltekniska arbeten...
AMA Anläggning 17
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (8)
Endagskurs Är du involverad i förfrågningsunderlag med tekniska beskrivningar för vägar, broar, ledningar, grundläggningsarbeten, m.m.? Då är AMA Anläggning det...
AMA EL 16
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (3)
Endagskurs AMA EL 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas...
AMA Hus 18
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (4)
Endagskurs I kursen tar vi upp de grundläggande reglerna, pyramidregeln, strukturen samt sambandet mellan AMA Hus 18 gentemot AMA AF...
Plåt i teori och verklighet
SBR Byggingenjörerna
         
(18)
1 dag
5 400 SEK
Stockholm
Diskussioner om utförandet av plåtarbeten är vanligt förekommande vid besiktningar. Bristfälliga handlingar samt generella hänvisningar till AMA Hus innebär ofta varierande...
Upphandling av entreprenader – bygg & anläggning
Affärsconcept
1 dag
6 150 SEK
Flera orter (2)
Entreprenadupphandlingarna är ofta komplicerade, tar tid och handlar om stora summor. Under utbildningen lär du dig grunderna i hur du...
Upphandling av tekniska konsulter ABK 09
Affärsconcept
1 dag
6 150 SEK
Flera orter (2)
Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa bra resultat. Utbildningen ger dig kunskap...
MER Anläggning 17
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
Markarbeten är ofta svåra och riskfyllda att bedöma för såväl beställare som entreprenörer. Under åren har regelsystem utvecklats för mätning...
ABK 09
Byggakademin
         
(12)
7,5 timmar
4 500 SEK
Flera orter (2)
Det ställer höga krav på både beställare och konsulter vid köp av konsulttjänster och blir lätt otydligt vad gäller t.ex....
MER Anläggning 17
Novo Utbildning AB
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (3)
MER Anläggning 17 ersätter MER Anläggning 17 MER Anläggning 17 är de mät- och ersättningsregler som ansluter till AMA Anläggning...
Inköp – hantering och juridik
Byggakademin
         
(67)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (4)
Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom smarta inköp har du god möjlighet...
Beskrivningsteknik, Anläggning
EGA
2 dagar
10 300 SEK
Flera orter (3)
Tvådagarskurs Att skriva förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar kräver goda kunskaper i AMA, MER, AMA AF och AB/ABT. Beställare och projektörer...
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (4)
Endagskurs Två lagar; LOU och LUF, styr merparten av den offentliga upphandlingen i Sverige. Ny lagstiftning trädde i kraft 1...
Skadestånd och försäkringsfrågor inom bygg, anläggning och installation – för advokater och jurister
BG Institute
         
(12)
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Under senare år har en kraftig ökning skett av antalet tvister inför allmän domstol eller skiljenämnd avseende skadestånd och försäkringsfrågor...
Entreprenadrätt för anläggningsbranschen
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (2)
Endagskurs Under den här kursen gör vi en genomgång av entreprenadrätten med specifik koppling till anläggningsbranschen. Utgångspunkten är standardavtalen AB...
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs
EGA
1 dag
5 500 SEK
Stockholm
Endagskurs Ny lagstiftning har trätt i kraft från 1 januari 2017. Den här fortsättningskursen anpassar vi löpande efter ny vägledande...
MER Anläggning 17
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (8)
Endagskurs När förfrågningsunderlaget bygger på nya AMA Anläggning 17, finns MER Anläggning 17 (Mät- och ersättningsregler) för att reglera mängdförtecknade...
Entreprenadbesiktning
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
11 900 SEK
Göteborg
I kursen går vi igenom de väsentliga delarna i besiktningsprocessen, besiktningsjuridik, bestämmelser om besiktning i AB/ABT, begreppsbestämmelser och allt annat...
Operational Risk Management
Financial Training Partner A S
         
(1)
1 dag
8 000 SEK
Stockholm
This course will provide you with tools that will help you manage the operational risk of a financial institution effectively....
Certifierad upphandlare, Concept 2
Affärsconcept
15 dagar
64 950 SEK
Stockholm
Certifierad upphandlare, Concept 2, är avsedd för erfarna upphandlare som efter att ha genomgått utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för...
Företagsanpassad utbildning
Entreprenad och försäkring
EGA
1 dag
 
Rikstäckande
Endagskurs Ansvar och riskfördelning i entreprenad- och konsultavtal samt risktäckning genom försäkring. I ingen annan bransch är frågor om ansvar,...
  • = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-37 av 37 träffar