Visa utbildning.se som: Mobil

Kurser i verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Nedan hittar du utbildningar inom verksamhetsutveckling för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m. Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning inom verksamhetsutveckling.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker.

Affärs- & verksamhetsutveckling
FEI - Företagsekonomiska Institutet
4 veckor
10 900 SEK
Stockholm
En kurs för dig som vill få ökad förståelse för hur en verksamhet kan utvecklas och växa. Kursen ger konkreta...
Introduktion till verksamhetsutveckling och kvalitet (TQM)
Sandholm Associates AB
3 dagar
16 200 SEK
Stockholm
Denna utbildning ger en grundläggande förståelse för hur ett modernt kvalitets och verksamhetsutvecklingsarbete bedrivs inom en organisation. Den lämpar sig...
Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden
Astrakan Strategisk Utbildning AB
         
(3)
3 dagar
20 750 SEK
Stockholm
Inte så lätt att veta alltid. Men om du kan genomföra processkartläggningar kan du också bättre utvärdera förbättrade arbetssätt.  Efter...
Utveckla mätsystem för processer
Trivector LogiQ
         
(12)
2 dagar
12 800 SEK
Flera orter (3)
"Det som mäts blir gjort", heter det. Det är inte hela sanningen. Ska du få verklig nytta av dina mätningar...
Lärande utvärdering – Certifierad utbildning
Orwén konsulting
7 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Välkommen till en certifierad utbildning om lärande utvärdering. Kursen ger dig verktyg och förhållningssätt som lär dig ta tillvara på värdefulla erfarenheter...
Förbättrings- och förändringsledning
Sandholm Associates AB
         
(1)
3 dagar
16 200 SEK
Stockholm
Kursen Förbättrings och förändringsledning ger kunskaper om hur man leder förbättringsarbete och säkerställer att avsedda förändringar framgångsrikt blir genomförda. Att...
Effektiva ledningssystem och standardiserat arbete
Sandholm Associates AB
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Kursen Effektiva ledningssystem och standardiserat arbete  ger kunskaper om hur man för in och utvecklar standardiserade och enhetliga arbetssätt i...
Strategisk planering och verksamhetsledning
Astrakan Strategisk Utbildning AB
3 dagar
20 750 SEK
Stockholm
Ta ansvar för arbetet med att utveckla verksamheten och har förstått vilka förutsättningar som krävs för att åstadkomma ständiga förbättringar...
Certifierad verksamhetsarkitekt
Dataföreningen Kompetens
12-dagarsprogram
84 500 SEK
Flera orter (2)
För att stötta affären krävs en kompetens som kan omsätta affärens krav till effektiva IT stöd med både hög kvalitet...
Lean för tjänster, administration och service
CANEA
3 dagar
15 500 SEK
Flera orter (2)
Lean har fått en naturlig plats i den operativa delen hos många tillverkande verksamheter världen över. Allt fler  inser dock...
Skapa fungerande processer
Trivector LogiQ
         
(11)
2 dagar
12 800 SEK
Flera orter (2)
Från kaos till ordning En process fungerar om den används av alla alltid. Utan etablerade processer präglas verksamheten av ad...
Tjänstedesign
Dataföreningen Kompetens
2-dagarskurs
16 950 SEK
Stockholm
Som tjänstedesigner arbetar du kundfokuserat med att ständigt förbättra nyttan och upplevelsen av en tjänst genom att utveckla företagets erbjudande. Kursen vänder sig till...
Visualisera verksamhetens förmågor
Dataföreningen Kompetens
3-dagarskurs
22 950 SEK
Stockholm
Utbildningen riktar sig till dig som är verksam som exempelvis: Verksamhetsutvecklare Verksamhetsarkitekt Kvalitetsansvarig Processägare Processledare Ledare/chef CIO Produktutvecklare IT arkitekter...
Civilingenjörsprogrammet Affärsutveckling
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
21 dagar
133 000 SEK
Stockholm
Civilingenjörsprogrammet är en ledarskapsutbildning uppdelat i  två delar och är speciellt framtagen för civilingenjörer. Programmet stärker din kompetens inom affärsekonomi...
Analytisk felsökning, 2 dagar
Nercia Utbildning AB
16 timmar
8 000 SEK
Örebro
Deltagarna ska få kunskap om hur man på ett metodiskt sätt identifierar orsaken till fel enskilt eller i ett tvärfunktionellt...
Black Belt Workshop - fördjupad workshop
Sandholm Associates AB
         
(1)
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Under denna workshop får utbildade Black Belts fördjupad förståelse och kompetens kring statistisk analys och användning av Minitab. Under de...
Förbättringskompetens
Diploma Utbildning
1 timme
500 SEK
Stockholm
Lär dig förstå medarbetarnas inställning till förändring i samband med LEAN arbete. En kort, lärorik utbildning som lär dig att...
Kartlägga och dokumentera processer
Trivector LogiQ
         
(9)
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
För att kunna styra och utveckla en verksamhet måste de viktigaste processerna synliggöras genom identifiering och kartläggning . Tanken att...
Kontor 2017
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
Kan du skapa en mer lönsam och effektiv organisation genom en kontorsförändring? Svaret är ja, det kan du! Kom på...
Kvalitetssäkring i produktionen
Sandholm Associates AB
         
(1)
3 dagar
16 200 SEK
Stockholm
Kursen Kvalitetssäkring i produktionen lär ut en rad hjälpmedel som exempelvis SPS/SPC, FMEA, duglighetsstudier, operatörskontroll, kvalitetsrevisioner, ständiga förbättringar etc. Vi...
LEAN - Ett naturligt tillstånd
Diploma Utbildning
1 timme
850 SEK
Stockholm
En kurs för dig som verkligen vill få ditt LEAN att fungera, att få medarbetare att ständigt komma upp med...
Leanspelet
Teknikutbildarna
1 dag
6 200 SEK
Flera orter (3)
Jakten på slöseri pågår för fullt inom alla branscher och Lean är en av de mer framgångsrika metoderna för att...
Ledningssystem för kompetensförsörjning
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
9 800 SEK
Stockholm
I en allt hårdare konkurrens om marknadsandelar och lönsamhet ökar kraven på företag och därmed även på medarbetarna. För att...
Master Black Belt-utbildning
Sandholm Associates AB
44 dagar
169 000 SEK
Stockholm
Våra Master utbildningar finns med två inriktningar: Master Black Belt Master Lean Sex Sigma I Master Black Belt utbildningen får...
Mångfald - Internt, strategiskt arbete
Diploma Utbildning
2 timmar
2 400 SEK
Stockholm
...
Pm³ - Grund
Informator
2 dagar
Flera orter (3)
Pm3 grund ger förståelse för hur pm3 påverkar dig och din organisation. Du förstår också nyttan med pm3, det vill säga...
Problemlösning med förbättringsverktyg (Yellow Belt)
Sandholm Associates AB
         
(3)
3 dagar
16 200 SEK
Stockholm
I utbildningen lär du dig en rad metoder och hjälpmedel som visat sig vara verkningsfulla i de olika stegen i...
Processledning och processutveckling
Sandholm Associates AB
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Kursen  Processledning och processutveckling visar hur man kan utveckla verksamheten mot bättre effektivitet, kortare ledtider och ökad kundtillfredsställelse genom att...
Processorientering - nyttan, målet och resan
Trivector LogiQ
         
(13)
1 dag
6 000 SEK
Stockholm
På ett eller annat sätt pågår processorientering i alla verksamheter. Ska det bli framgångsrikt och bestående så måste alla i...
Riskanalys och riskhantering
Sandholm Associates AB
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Kursen Riskanalys och riskhantering beskriver hur ett systematiskt riskhanteringsarbete med fokus på att identifiera, värdera och eliminera betydande risker kan...
Strategisk kompetensförsörjning-Talent Management
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
19 800 SEK
Stockholm
Vad har verksamheten för kompetens i idag? Vilken kompetens behöver vi framåt? Hur säkerställer vi att medarbetarna har rätt förutsättningar...
Systematiskt förbättringsarbete
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
Utnyttjar ni all kreativitet som finns på företaget? Tar ni tillvara de idéer och den vilja till förbättringar som finns?...
Underhållsförråd del 1
Idhammar i Sverige AB
         
(3)
3 dagar
12 200 SEK
Flera orter (2)
En förutsättning för att utrustningen ska kunna åtgärdas effektivt är ett fungerade förråd. För att få ett fungerande förråd som...
Utveckla processer - för bestående förändring
Trivector LogiQ
         
(4)
2 dagar
12 800 SEK
Flera orter (3)
För en livskraftig organisation är det en förutsättning att hela tiden utveckla sina processer. Identifiering av utvecklingsmöjligheter och att genomföra...
Övergång av verksamhet
VJS - en del av Karnov Group
3 timmar
3 900 SEK
Stockholm
Reglerna om övergång av verksamhet har varit ikraft i snart 20 år. Under den senaste tiden har det kommit en...
5S
Diploma Utbildning
2 timmar
1 100 SEK
Stockholm
Lär dig behärska 5S på djupet. 5S är ett förbättringssystem som används inom LEAN och i andra sammanhang. I kursen får...
Begåvningstest, Matrigma™, BasIQ® och BKT
Assessio
3 dagar
12 500 SEK
Stockholm
Få ökad insikt om begåvning nu och i ett historiskt perspektiv, begåvning och arbetsprestation, olika begåvningsteorier samt samhälleliga och kulturella aspekter...
Black Belt-utbildning
Sandholm Associates AB
         
(1)
22 dagar
87 200 SEK
Stockholm
Förbättringsledarna, eller Black Belts som de kallas med anspelning på kampsporten karate, har en central roll i Sex Sigma program...
Certifierad Verksamhetsutvecklare med Astrakanmetoden
Astrakan Strategisk Utbildning AB
10 dagar
67 490 SEK
Stockholm
Bli en skicklig strateg – utveckla och driv förbättringsarbetet Som ledare kan du omöjligen veta mest om allt. Men med...
Change Management - få alla med på tåget
Företagsuniversitetet
1 dag
5 000 SEK
Stockholm
Förändring är numera ett konstant tillstånd och man hinner inte alltid avsluta en förändringsprocess förrän nästa tar vid. Inte konstigt...
Controlling och verksamhetsstyrning – introduktion
FAR
2 dagar
10 900 SEK
Stockholm
En praktisk tvådagarsutbildning som lär dig att se helheten och sambandet i ekonomi och verksamhetsprocesserna. I utbildningen ingår såväl case...
Diplomerad organisationskonsult
HumaNova
1 år
28 500 SEK
Flera orter (2)
HumaNovas utbildning till diplomerad organisationskonsult vänder sig till dig som vill arbeta med människor i organisationer och företag i en...
Effektiva flöden och processer
Sandholm Associates AB
3 dagar
16 200 SEK
Stockholm
Kursen Effektiva flöden och processer  fördjupar kunskaperna hur man kan skapa effektiva flöden och processer genom avancerad Lean metodik. Utifrån...
Efterlev GDPR med ett ledningssystem för informationssäkerhet
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Flera orter (2)
Den 25 maj 2018 kommer en ny EU förordning om dataskydd för personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR). Reglerna i...
Förbereda och leda workshop
CANEA
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (2)
Har du ett intresse av att utforma och leda workshops så är detta kursen för dig! Här får du en...
Företagsöverlåtelser och aktieöverlåtelseavtalet
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Varmt välkommen till en kurs som ger en heltäckande bild av transaktionsprocessen och en god överblick över dess avtal...
Förändringsagent
Profecto Service Management AB
3 dagar
17 000 SEK
Stockholm
Denna kurs lär deltagaren vikten av kommunikation och ökar förståelsen för hur olika människor och grupper reagerar på händelser i...
Green Belt-utbildning
Sandholm Associates AB
6 dagar
32 400 SEK
Stockholm
Green Belt utbildningen ger deltagarna god inblick i hur förbättringsarbete enligt Sex Sigma går till. De får också kunskaper om...
Grundorsaksanalys (RCA)
Teknikutbildarna
         
(8)
1 dag
6 200 SEK
Flera orter (3)
De flesta fel eller problem som uppstår i en verksamhet kan lösas på många olika sätt. Viljan att snabbt ta...
Grundutbildning, Ledningssystem för informationssäkerhet
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Information är en av verksamheters viktigaste tillgångar, kanske rent utav den viktigaste. Digitaliseringen gör att mängden information ökar explosionsartat samtidigt...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 124 träffar
Visa nästa 74 kurser

Mer om Kurser i verksamhetsutveckling

För att ett företag ska förbättras i en snabbare takt än konkurrenterna måste det finnas en vilja att utvecklas och ständigt förbättras. Verksamhetsutveckling är ett brett område som handlar om flera saker. Att hitta rätt affärsmodell, att skapa effektiva processer, bra metoder och goda systemstöd. Detta kan ofta också påverka organisationens utformning. Oavsett hur man hanterar frågan handlar verksamhetsutveckling alltid om kommersiell förbättring.

verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling i praktiken

Organisationsutveckling är ofta en viktig del i förändringsprojekt. Om ett företag ska genomgå en verksamhetsutveckling behöver man ofta hjälp med att:

•  Beskriva olika processer samt arbetsfördelning
•  Föreslå nya  organisationsstrukturer
•  Utveckla bra rutiner för kartläggning av kompetens och utveckling
•  Träning i kommunikation och svåra samtal
•  Medla i krissituationer
•  Bidra vid rekryteringar
•  Personalekonomi
•  Ledarutveckling

Verksamhetsutveckling och konkurrens

Det krävs en vilja att vara med och utvecklas samt att ständigt förbättras för att du skall kunna hålla jämna steg med dina konkurrenter eller förhoppningsvis för ständigt vara ett steg framför. Verksamhetsutveckling är stort område där man behandlar ämnen som att finna rätt affärsupplägg, effektiva processer samt bra stöd.

En kurs i verksamhetsutveckling?

Verksamhetsutveckling handlar om att utveckla hur man arbetar i verksamheten, denna process är ofta bland de svåraste utmaningarna en verksamhet kan genomföra men även bland de mest nödvändiga och värdefulla. Målet med att genomföra en verksamhetsutveckling är ofta att göra det dagliga arbetet mer effektivt, mycket enklare, säkrare och framförallt högre kvalitet.  För dig som söker kurser inom verksamhetsutveckling så har vi flera olika alternativ, både öppna och företagsanpassade kurser samt inom e-learning.