Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildning inom familjerätt

familjerättsliga utbildningar

Familjerätt är en del av civilrätten och berör, som namnet förtäljer, familjen. Familjen är en central social grupp i ett välfungerande samhälle och behöver därför särskilda regler och rättigheter som skyddar och skapar struktur. De primära delarna inom familjerätten är föräldrabalken och äktenskapsbalken. Föräldrabalken berör lagar specifikt för barn och vårdnadshavare, äktenskapsbalken i sin tur behandlar lagar relaterade till äktenskap.

Är du intresserad av att öka dina kunskaper i familjerätt? Sök bland utbildningarna nedan genom ett eller flera sökfilter. Hitta en utbildning som passar dina önskemål och lär dig mer om svenska familjers rättigheter.

Familjerätten i kommunen
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Kursen ger dig en genomgång och i vissa delar en fördjupning av de familjerättsliga frågeställningarna som faller inom kommunens ansvar. Exempel...
Ekonomisk familjerätt
VJS - en del av Karnov Group
         
(1)
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
EKONOMISK FAMILJERÄTT Kursen är inriktad på de delar av familjerätten som kräver ekonomiska bedömningar och beräkningar. Den omfattar frågor om...
Beräkningar i familjerätten
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Inom den ekonomiska familjerätten är beräkningen omfattande och ofta väldigt krävande. Därför har BG Institute tillsammans med föreläsare Marie Wessel...
Familjerättsdagen 2017
VJS - en del av Karnov Group
7 timmar
7 900 SEK
Stockholm
FAMILJERÄTTSDAGEN 2017 Familjerättsdagen är ett kunskaps- och nyhetsforum som riktar sig till jurister, advokater, domare och andra som jobbar med...
Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv
VJS - en del av Karnov Group
7 timmar
7 900 SEK
Stockholm
Samägandet och samäganderätten har en lång historia och är vår vanligaste form av association. Det är främst inom familjerättens område...
Juridisk Baskurs
Xpectum AB
6 veckor
14 900 SEK
Distans
Juridikkursen ger en inblick i juridisk systematik och en orientering om de svenska rättsreglerna på ett flertal områden och ger...
Juridisk översiktskurs – Distansutbildning
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(14)
13 900 SEK
Distans
- Avtalsrätt - Köp- och konsumenträtt - Lös egendom med sakrättsliga inslag - Fordringsrätt - Fast egendom och Hyresrätt -...
Testamentsrätt
Fakultetskurser
6 timmar
7 100 SEK
Stockholm
Testamentsrätten är en viktig och svår del av den ekonomiska familjerätten  och den måste behärskas av alla som yrkesmässigt sysslar...
Förmynderskap
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Välkommen till kursen som fokuserar på tillämpningsproblem inom förmynderskapsrätten och samordningen av detta rättsområde med andra civilrättsliga och familjerättsliga områden....
Juridisk översiktskurs 15 hp
Stockholms Fria Universitet
4 månader
4 400 SEK
Flera orter (2)
Kursplan och litteraturlista överensstämmer med juridisk översiktskurs vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och...
Barnrätt - vårdnad, boende och umgänge
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Kursen handlar om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Den ger en praktisk orientering av det komplexa regelverket kring...
Komplicerade boutredningar
Fakultetskurser
6 timmar
7 100 SEK
Stockholm
När en fysisk person går bort uppstår ett dödsbo – en juridisk person med dödsbodelägarna (arvingar och/eller universella testamentstagare) som...
Överförmyndaren och dödsbon
VJS - en del av Karnov Group
         
(3)
6,5 timmar
7 900 SEK
Stockholm
Kursen ger en genomgång av gällande lagstiftning i frågor kring dödsbon där överförmyndaren blir involverad. Överförmyndaren har ett uppdrag att...
Att förhöra brottsutsatta barn
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Att hålla förhör med barn under 15 år som varit utsatta för brott är en stor utmaning, inte minst när...
Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Fördjupande om att driva mål om barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kommer att företas av de komplexa...
Familjerättslig nyhetsdag 2018
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
...
Förmynderskapsrätt
Fakultetskurser
6 timmar
7 100 SEK
Stockholm
Förmynderskapsrätten är ett vidsträckt och svåröverskådligt rättsområde som måste behärskas av advokater, bankjurister och andra som sysslar rådgivning eller tvister...
E-learning
Juridisk Baskurs
Xpectum AB
6 veckor
14 900 SEK
Distans
Juridikkursen ger en inblick i juridisk systematik och en orientering om de svenska rättsreglerna på ett flertal områden och ger...
  • = Film
Visar 1-18 av 18 träffar
 

Mer om Utbildning inom familjerätt

Som en del av civilrätten utgör familjerätt ett viktigt stycke inom svensk rätt. Familjerätten kan i sin helhet summeras som regler och rättigheter som berör partnerskap och omvårdnad av barn.

Det finns särskilda regler för den som är vårdnadshavare över ett barn och hen som då har makten att fatta beslut över barnets liv. Reglerna sträcker sig också till boende i fall av delad vårdnad mellan vårdnadshavare som inte längre bor tillsammans. Andra vanliga områden är underhåll för barn, vårdnadsprocess, boendefördelning och äktenskapsförord.

Familjerätten är ett stort område, men högst intressant för dig som vill veta mera om dina eller dina barns rättigheter, eller för dig som vill fördjupa dig inför en yrkesroll som erfordrar dessa kunskaper.

Varför ska du gå en kurs i familjerätt?

En utbildning inom familjerätt vänder sig främst till dig som kan nyttja kunskaperna i ditt yrkesliv, men majoriteten av kurserna förutsätter inga direkta förkunskaper. Ditt intresse för området är din bästa förutsättning att ta dig an de kunskaper som lärs ut.

Kurserna lämpar sig väl oavsett om du är handläggare för en kommun eller ett privat företag. Kanske är du enhetschef och behöver vara säker på att dina befintliga kunskaper är tillräckliga. Kurserna fungerar också utmärkt för att uppdatera dina kunskaper på områden som över tid tenderar att förändras.

Vissa kurser vänder sig direkt till dig som är jurist och kanske behöver lite mer kött på benen inför kommande uppdrag eller nya utmaningar i karriären. Utbildningarna lämpar sig också väl för egenföretagaren som måste kunna ett och annat om vissa lagar inom familjerätt beroende på vilken bransch din organisation tillhör.

Innehållet i en familjerättsutbildning

Varje utbildning är självfallet unik och styrs av vad innehållet centreras kring. Många utbildningar har dock flera gemensamma nämnare som du kan förvänta dig att få med dig efter en kurs inom familjerätt.

De flesta utbildningar har en grundläggande del som förklarar och introducerar vad familjerätt är och hur dess lagar och rättigheter appliceras i det svenska samhället. Vanligtvis berörs familjers ekonomiska rättigheter och regler. Mer specifikt kan det gälla frågor om arvsrätt eller olika frågor kring underhåll vid vårdnad av barn.

Nedan kommer några av de vanligaste och mest centrala lärdomarna för dig att ta del av om du väljer att gå en utbildning i familjerätt.

  • Skadeståndsrätt
  • Avtalsrätt
  • Betalningsansvar
  • Fullmakt
  • Väcka talan i domstol
  • Arvsregler
  • Äktenskapslagar

Jurist eller nybörjare, med någon av kurserna hos oss lär du dig lagarna och rättigheterna som berör dig och din familj. Boka direkt via oss eller genom att fylla i en intresseanmälan och starta en egen dialog med en utbildningsanordnare.