Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildning inom familjerätt

familjerättsliga utbildningar

Familjerätt är en del av civilrätten och berör, som namnet förtäljer, familjen. Familjen är en central social grupp i ett välfungerande samhälle och behöver därför särskilda regler och rättigheter som skyddar och skapar struktur. De primära delarna inom familjerätten är föräldrabalken och äktenskapsbalken. Föräldrabalken berör lagar specifikt för barn och vårdnadshavare, äktenskapsbalken i sin tur behandlar lagar relaterade till äktenskap.

Är du intresserad av att öka dina kunskaper i familjerätt? Sök bland utbildningarna nedan genom ett eller flera sökfilter. Hitta en utbildning som passar dina önskemål och lär dig mer om svenska familjers rättigheter.

Ekonomisk familjerätt
VJS - en del av Karnov Group
         
(1)
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
EKONOMISK FAMILJERÄTT Kursen är inriktad på de delar av familjerätten som kräver ekonomiska bedömningar och beräkningar. Den omfattar frågor om...
Familjerätten i kommunen
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Familjerätten är ett av kommunens viktigaste ansvarsområden. Området är brett och frågeställningarna kan ibland bli komplicerade. Det är därför nödvändigt...
Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv
VJS - en del av Karnov Group
         
(3)
7 timmar
7 900 SEK
Stockholm
Samägandet och samäganderätten har en lång historia och är vår vanligaste form av association. Det är främst inom familjerättens område...
Familjerättslig nyhetsdag 2018
BG Institute
         
(52)
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
         Familjerättslig nyhetsdag fokuserar på senaste nytt om lagstiftning och praxis inom familjerättens område – ur praktikens synvinkel. Nyhetsdagen är ett perfekt sätt...
Familjerättsdagen 2017
VJS - en del av Karnov Group
         
(8)
7 timmar
7 900 SEK
Stockholm
FAMILJERÄTTSDAGEN 2017 Familjerättsdagen är ett kunskaps- och nyhetsforum som riktar sig till jurister, advokater, domare och andra som jobbar med...
Förmynderskap
BG Institute
         
(17)
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Välkommen till kursen som fokuserar på tillämpningsproblem inom förmynderskapsrätten och samordningen av detta rättsområde med andra civilrättsliga och familjerättsliga områden....
Att fastställa faderskap och föräldraskap
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Det är kommunens ansvar att utreda och fastställa föräldraskap. Handläggningen av  föräldraskapsärenden består av många olika moment och ställningstaganden.  Aktuell...
Bodelningsfrågor – de särskilt komplexa frågorna
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
         BG Institute har under flera år, i samarbete med Fredric Renström, genomfört flertalet mycket välbesökta och uppskattade kurser på...
Juridisk översiktskurs 15 hp
Stockholms Fria Universitet
2,5 månader
4 400 SEK
Flera orter (2)
Kursplan och litteraturlista överensstämmer med juridisk översiktskurs vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och...
Barnrätt - vårdnad, boende och umgänge
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Kursen handlar om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Den ger en praktisk orientering av det komplexa regelverket kring...
Överförmyndaren och dödsbon
VJS - en del av Karnov Group
         
(7)
6,5 timmar
7 900 SEK
Stockholm
Kursen ger en genomgång av gällande lagstiftning i frågor kring dödsbon där överförmyndaren blir involverad. Överförmyndaren har ett uppdrag att...
Insuresec - Årslicens Sakskadeförmedling
FEI - Företagsekonomiska Institutet
 
8 900 SEK
Flera orter (2)
Målsättning i denna utbildning är att deltagaren ska uppnå rätt kunskapsnivå i enlighet med InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd...
Insuresec - Årslicens Livförmedling
FEI - Företagsekonomiska Institutet
 
7 900 SEK
Flera orter (2)
Målsättning i denna heltäckande kurs är att du ska uppnå rätt nivå enligt InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd på...
Insuresec - Årslicens Livförmedling med lärarstöd
FEI - Företagsekonomiska Institutet
 
10 900 SEK
Distans
Målsättning i denna heltäckande kurs är att du ska uppnå rätt nivå enligt InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd på...
Barnrätt och barnkonventionen 2020
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Denna utbildning ger en överblick över barnrätten som den ser ut idag med fördjupningar inom viktigare delar. Inledningsvis ges en...
Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Fördjupande om att driva mål om barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kommer att företas av de komplexa...
Juridisk grundkurs
Företagsuniversitetet
         
(5)
6 dagar
32 000 SEK
Stockholm
Aktuella lagar och regler för affärslivet Grundläggande kunskaper i affärsjuridik Lär mer om avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt och processrätt Så handlägger...
Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister
VJS - en del av Karnov Group
         
(5)
7 timmar
8 900 SEK
Stockholm
Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister Processen vid hyresnämnden och arrendenämnden berör många människor. I förhållande till rättegången vid allmän domstol har...
Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle: "Lärorikt och intressant dag. Jag fick med mig mycket nytt att använda i mitt dagliga arbete"...
Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga– nya utmaningar
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Socialtjänsten ställs nu inför ännu en nyorientering efter det att antalet ensamkommande barn minskat. Trots detta är det fortfarande en...
Klander av arv och testamente
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Välkommen till denna integrerande och praktiska kurs kring klander av arvskifte och av testamente med advokat Marie Wessel. Under...
Barnavårdsutredningar av god kvalitet- Utbildningar från JP Infonet
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Barnavårdsutredningar är en uppgift som ställer stora krav på socialtjänsten. Detta gäller såväl kunskap om sociallagstiftningen som kompetens avseende utredningsmetodik,...
Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen
JP Infonet AB
2 dagar
 
Stockholm
Socialtjänsten har den senaste tiden ställts inför stora utmaningar. Arbetet som alltid varit komplext har blivit ännu mer mångfacetterat. Likaså...
Elevhälsans legala ramar i praktiken
JP Infonet AB
         
(50)
2 dagar
 
Stockholm
Elevhälsan omges av lagstiftningsramar som täcker många olika juridiska områden. Frågeställningarna som aktualiseras är ofta juridiskt komplexa och därför svåra...
  • = Film
Visar 1-24 av 24 träffar
 

Mer om Utbildning inom familjerätt

Som en del av civilrätten utgör familjerätt ett viktigt stycke inom svensk rätt. Familjerätten kan i sin helhet summeras som regler och rättigheter som berör partnerskap och omvårdnad av barn.

Det finns särskilda regler för den som är vårdnadshavare över ett barn och hen som då har makten att fatta beslut över barnets liv. Reglerna sträcker sig också till boende i fall av delad vårdnad mellan vårdnadshavare som inte längre bor tillsammans. Andra vanliga områden är underhåll för barn, vårdnadsprocess, boendefördelning och äktenskapsförord.

Familjerätten är ett stort område, men högst intressant för dig som vill veta mera om dina eller dina barns rättigheter, eller för dig som vill fördjupa dig inför en yrkesroll som erfordrar dessa kunskaper.

Varför ska du gå en kurs i familjerätt?

En utbildning inom familjerätt vänder sig främst till dig som kan nyttja kunskaperna i ditt yrkesliv, men majoriteten av kurserna förutsätter inga direkta förkunskaper. Ditt intresse för området är din bästa förutsättning att ta dig an de kunskaper som lärs ut.

Kurserna lämpar sig väl oavsett om du är handläggare för en kommun eller ett privat företag. Kanske är du enhetschef och behöver vara säker på att dina befintliga kunskaper är tillräckliga. Kurserna fungerar också utmärkt för att uppdatera dina kunskaper på områden som över tid tenderar att förändras.

Vissa kurser vänder sig direkt till dig som är jurist och kanske behöver lite mer kött på benen inför kommande uppdrag eller nya utmaningar i karriären. Utbildningarna lämpar sig också väl för egenföretagaren som måste kunna ett och annat om vissa lagar inom familjerätt beroende på vilken bransch din organisation tillhör.

Innehållet i en familjerättsutbildning

Varje utbildning är självfallet unik och styrs av vad innehållet centreras kring. Många utbildningar har dock flera gemensamma nämnare som du kan förvänta dig att få med dig efter en kurs inom familjerätt.

De flesta utbildningar har en grundläggande del som förklarar och introducerar vad familjerätt är och hur dess lagar och rättigheter appliceras i det svenska samhället. Vanligtvis berörs familjers ekonomiska rättigheter och regler. Mer specifikt kan det gälla frågor om arvsrätt eller olika frågor kring underhåll vid vårdnad av barn.

Nedan kommer några av de vanligaste och mest centrala lärdomarna för dig att ta del av om du väljer att gå en utbildning i familjerätt.

  • Skadeståndsrätt
  • Avtalsrätt
  • Betalningsansvar
  • Fullmakt
  • Väcka talan i domstol
  • Arvsregler
  • Äktenskapslagar

Jurist eller nybörjare, med någon av kurserna hos oss lär du dig lagarna och rättigheterna som berör dig och din familj. Boka direkt via oss eller genom att fylla i en intresseanmälan och starta en egen dialog med en utbildningsanordnare.