Hitta din utbildning i Södertälje

utbildningar i södertälje

Här hittar du ett stort antal av Sveriges utbildningsföretag som håller både öppna och företagsanpassade kurser och utbildningar i Södertälje. Du kan söka på kombinationer av kategori, plats, typ av utbildning eller sökord. Tips! Ange inte för många kriterier när du söker.

Tematräff Industri
Brandskyddsföreningen
2 dagar
4 200 SEK
Södertälje
Övning ger färdighet och att öva nödlägesrutiner är en viktig del av säkerhetsarbetet inom industrin. Under dessa dagar får vi...
Arbete på väg
Svensk Uppdragsutbildning
         
(31)
1 dag
2 495 SEK
Flera orter (3)
Utbildning i tre olika nivåer där deltagaren lär sig hur man utför arbete på väg på ett säkert sätt. Efter kursen skall deltagaren...
Att leda och utveckla underhållet
Idhammar i Sverige AB
12 dagar
66 600 SEK
Södertälje
Att ansvara för driftsäkerheten på produktionsutrustningen eller för underhållsfunktioner ställer speciella krav på den som innehar befattningen. Det räcker inte...
BAS P / BAS U
Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB
1 dag
5 450 SEK
Flera orter (3)
Från 1 januari  2009 gäller nya krav i arbetsmiljölagen för bygg och anläggningsarbeten. Kravet på utbildning gäller från 1 januari...
Beredning och planering av underhåll del 1
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
15 900 SEK
Flera orter (2)
Det blir vanligare och vanligare att reparatören själv förbereder sina arbetsuppgifter. För att få detta att fungera ska reparatören samverka...
Beredning och planering av underhåll del 2
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
15 900 SEK
Södertälje
Fler företag genomför en eller flera större underhållsaktiviteter årligen och ibland även med längre intervall. De flesta som varit med...
CLP/ GHS-klassificering & märkning av blandningar
Tenviro
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
Lär dig att klassificera och märka blandningar/ produkter enligt CLP/ GHS och få reda på hur säkerhetsdatablad ska anpassas. Förordning EG 1272/2008 (CLP)...
Ekonomiska underhållsstrategier
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
12 800 SEK
Södertälje
Underhållet måste bedrivas på rätt sätt och ses som en naturlig del av produktionen om man ska säkerställa hög effektivitet...
Elkunskap, steg 1
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 600 SEK
Flera orter (2)
Underhållsarbetet förändras! Kravet på effektiva reparationer medför att personalen måste bredda sina kunskaper för att kunna utföra enklare elarbeten, men...
Film för alla – praktisk kurs i filmskapande
MBVB Kommunikation
2 dagar
9 500 SEK
Flera orter (2)
Vad du har för förkunskaper och vad vill du lära dig? Denna utbildning utgår från dig som kursdeltagare.  Målsättningen är...
FU och inspektionsteknik, del 1 - Mekanisk utrustning
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 200 SEK
Flera orter (2)
Med ett välfungerande förebyggande underhåll ska även de minsta fel eller störningar undvikas och upptäckas i tid. Efter att felorsakerna...
FU och inspektionsteknik, del 4 - Systematisering av FU
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
Hur effektivt är ditt underhåll? Underhållet omfattar många aktiviteter; några är direkt operativt, andra är stödjande, strukturella eller intellektuella. En...
Fysisk arbetsmiljö
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
13 200 SEK
Södertälje
Denna kurs ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare. Den består av en grundläggande kurs om...
Grundläggande operatörsunderhåll
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
9 800 SEK
Södertälje
Operatören är den som hanterar och är nära maskin och därmed också den person som har störst möjlighet att undvika...
Grundorsaksanalys - RCA
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
12 900 SEK
Södertälje
RCA står för Root Cause Analysis och handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. RCA är en metod som används...
Jobba effektivare med OneNote som verktyg
TimeFinder
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (2)
OneNote är en digital och mycket flexibel anteckningsbok både för enskilt arbete och för samarbete i olika grupper som gör...
Lean Ledarskap, del 1
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
14 600 SEK
Södertälje
Ledarskapet är en av de viktigaste delarna i ett lyckat införande av Lean. Då Lean är mer en filosofi än...
Lean Ledarskap, del 2
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
12 400 SEK
Södertälje
Visuell styrning och standardiserade arbetssätt är två av nycklarna till att arbeta in ett arbetssätt som driver ett arbete med...
Lean Ledarskap, del 3
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
14 600 SEK
Södertälje
I del 3 tar vi bland annat upp: KATA – Mönster och coachingmodeller the Toyota way Coachande ledarskap – skillnaden...
Lean Maintenance - utdanning
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
8 500 SEK
Södertälje
Mange virksomheter infører Leankonseptet i produksjonen. Ofte overses vedlikeholdet. En vellykket implementering av Lean stiller høye krav til produksjonsvedlikeholdet. Disse...
Lean Produktion 7,5 hp
Chalmers Professional Education
         
(1)
10 dagar
39 000 SEK
Flera orter (3)
Lean Produktion är en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. De kan härledas till en...
Livstidskostnad/Livstidsvinst och driftsäkerhet (LCC/LCP)
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
11 800 SEK
Södertälje
Att tillämpa livstidskostnadskonceptet i den dagliga verksamheten är att av de viktigaste verktygen för att skapa driftsäkra och totalekonomiska utrustningar....
Officekurs.se - Officepaketet Online
Infocell AB
12 månader
2 995 SEK
Flera orter (47)
Följande e kurser ingår i Officepaketet från officekurs.se: PowerPoint Grund & Fortsättning Excel Grundkurs/Självlärda Word Grund & Fortsättning Outlook Grund...
Planlegging og forberedelse av vedlikehold - del 1
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 000 SEK
Södertälje
Velfungerende forberedelse og planlegging er til stor hjelp med tanke på å skape en effektiv vedlikeholdsavdeling. For å få høy...
Processledning 2
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
12 400 SEK
Södertälje
Syftet med Processledning 2 är att ge en grundläggande kunskapsbas inom processledning för de personer som i någon mening arbetar...
REACH & CLP-kurs: kemikaliehantering för nedströmsanvändare
Tenviro
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
Öka er kunskap inom REACH & CLP kemikaliehantering i en praktisk och betalbar kurs Många importörer och tillverkare har registrerat...
Riskbaserat underhåll – RCM
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
11 600 SEK
Södertälje
De senaste 20 åren har det skett stora förändringar inom underhållsvärlden. Utrustningarna har blivit mer komplexa och antalet komponenter har...
Ställtidsreduktion (SMED)
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
Onödigt långa omställningstider drar ner produktiviteten och ger en tröghet i produktionen. Ett effektivt och likformat ställarbete och förbättrad ordning...
Systematiskt förbättringsarbete
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
Utnyttjar ni all kreativitet som finns på företaget? Tar ni tillvara de idéer och den vilja till förbättringar som finns?...
Säker Vatteninstallation
Rätt Kunskap
1 dag
3 700 SEK
Flera orter (10)
Vi utbildar i de nya uppdaterade branschreglerna, Säker Vatteninstallation 2016:1! Kursen är ordentligt uppdaterad för ökad tydlighet och för att skapa större...
Time Management
TimeZapp
4 timmar workshop + 1 pass coaching
Rikstäckande
Är det ens möjligt att lämna jobbet helt när du tar telefonen med dig hem? Med den kommer email som...
Tribologi och smörjteknik, del 3
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
13 600 SEK
Södertälje
Vid uppbyggandet av ett underhållssystem på det egna företaget är det viktigt att dimensionera med rätt smörjmeder och att sätta...
Underhållsförråd del 1
Idhammar i Sverige AB
         
(3)
3 dagar
12 200 SEK
Flera orter (2)
En förutsättning för att utrustningen ska kunna åtgärdas effektivt är ett fungerade förråd. För att få ett fungerande förråd som...
ADR 1.3
JA kompetens AB
3-4 timmar
Flera orter (2)
Få kännedom om de risker och faror som är förknippade med farligt gods och vilka regler som är tillämpliga....
Använd Excel effektivt
aktiv.se
         
(64)
6 månader
3 498 SEK
Flera orter (43)
Använd Excel effektivt innehåller följande utbildningar Excel Grund/Fortsättning, Excel Avancerad: Kalkylmodeller och Excel Avancerad: Databaser Avsnittet ovan är 1 av totalt...
Använd Word effektivt
aktiv.se
6 månader
3 498 SEK
Flera orter (44)
Arbeta effektivt i Word innehåller Word Grundkurs, Word Avancerad, Word Expert Avsnittet ovan är 1 av totalt 87 avsnitt. Ett avsnitt är...
Avancerad Excel: Databaser
aktiv.se
6 månader
1 500 SEK
Flera orter (44)
Avancerad Excel: Databaser  Avsnittet ovan är 1 av totalt 23 avsnitt. Ett avsnitt i Avancerad Excel: Databaser, är ca 10 minuter...
Avancerad Excel: Kalkylmodeller och Databaser
aktiv.se
6 månader
3 000 SEK
Flera orter (44)
Avancerad Excel: Kalkylmodeller och Databaser  Avsnittet ovan är 1 av totalt 50 avsnitt. Utbildningspaketet innehåller 2st utbildningar, nämligen Avancerad Excel:...
Baskurs i underhåll och driftsäkerhet
Idhammar i Sverige AB
6 dagar
24 440 SEK
Södertälje
Detta är en grundläggande utbildning som vänder sig till all personal som utför underhållsaktiviteter. I kursen får deltagarna förståelse för...
Effektiv produktion i världsklass
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
WCM står för World Class Manufacturing, vilket är ett samlingsnamn för de mest effektiva verktygen för utveckling av produktionen. Inom...
Elkunskap, steg 2
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Personal som redan utför enkla elarbeten och som ska utöka sitt arbetsområde inom el måste ha kunskaper om elektrisk ström...
FU och inspektionsteknik, del 2 - Mekanisk utrustning
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Regelbundna inspektioner och tillståndskontroller är en självklar del av det förebyggande underhållet. Dessutom ska FU tekniken fungera som produktionspersonalens tekniska...
Förändringsledning - Change Management för produktion och underhåll
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
10 900 SEK
Södertälje
Industrin verkar idag i en omvärld som ständigt och allt snabbar förändras. Det betyder att färdigheter i och kunskapen om...
Grundläggande hydraulikutbildning
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Södertälje
Idag är hydraulik en standardkomponent i produktionen, men de är få som känner till dess uppbyggnad och arbetssätt. Att känna...
Inspiration och verktyg för ökad samverkan
Orwén konsulting
1 dag
3 000 SEK
Rikstäckande
Samverkan mellan och inom organisationer är avgörande för att nå framgång och inte sällan kantas samverkansprocessen av en rad utmaningar. Offentliga...
Kurs i Lean Maintenance
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
11 800 SEK
Södertälje
Lean Maintenance är en strategi för att på ett resurseffektivt sätt öka driftsäkerheten och få ett underhåll som presterar mer....
Logisk felsökning
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
10 800 SEK
Södertälje
Produktionsutrustningar blir alltmer komplexa, men ökande felsökningstider som följd. Det ställs samtidigt högre krav på tillgängligheten. I den här kursen...
Lärande utvärdering – Certifierad utbildning
Orwén konsulting
7 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Välkommen till en certifierad utbildning om lärande utvärdering. Kursen ger dig verktyg och förhållningssätt som lär dig ta tillvara på värdefulla erfarenheter...
Mindfulness – Lugn och effektiv på jobbet
TimeFinder
1 dag
2 995 SEK
Flera orter (2)
Vill du bli lugnare, effektivare och gladare både på jobbet och hemma? Det här är en kurs för dig som vill...
Officekurs.se - Excelpaketet
Infocell AB
         
(1)
12 månader
1 995 SEK
Flera orter (48)
E kurserna Excel Grundkurs/Självlärda, Excel Fördjupning/Ekonomer, Excel Pivottabeller, Excel Avancerad, Excel Power Pivot & Power BI ingår i Excelpaketet. Du...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 1776 träffar
123...3536
Visa nästa 500 kurser