Visa utbildning.se som: Mobil

Hitta din utbildning i Södertälje

utbildningar i södertälje

Här hittar du ett stort antal av Sveriges utbildningsföretag som håller både öppna och företagsanpassade kurser och utbildningar i Södertälje. Du kan söka på kombinationer av kategori, plats, typ av utbildning eller sökord. Tips! Ange inte för många kriterier när du söker.

Ställningsbyggnad – upp till nio meter, Södertälje
Lernia
1 dag
Södertälje
Lernias kurs i ställningsbyggnad ger dig kunskap om olika ställningstypers konstruktion samt behörighet att bygga och bedöma ställningar med en...
Säkra lyft, Södertälje
Lernia
0,5 dag
Södertälje
Lernias kurs i säkra lyft ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper på en nivå som medger säker lasthantering och...
Tematräff Industri
Brandskyddsföreningen
2 dagar
4 200 SEK
Södertälje
Övning ger färdighet och att öva nödlägesrutiner är en viktig del av säkerhetsarbetet inom industrin. Under dessa dagar får vi...
ADR 1.3
JA kompetens AB
3-4 timmar
Flera orter (2)
Få kännedom om de risker och faror som är förknippade med farligt gods och vilka regler som är tillämpliga....
Allmän BAM – Bättre Arbetsmiljö
Kompetensutveckla.se
         
(3)
3 dagar
8 900 SEK
Rikstäckande
BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå...
Använd Excel effektivt
aktiv.se
         
(64)
6 månader
3 498 SEK
Flera orter (42)
Använd Excel effektivt innehåller följande utbildningar Excel Grund/Fortsättning, Excel Avancerad: Kalkylmodeller och Excel Avancerad: Databaser Avsnittet ovan är 1 av totalt...
Använd Word effektivt
aktiv.se
6 månader
3 498 SEK
Flera orter (43)
Arbeta effektivt i Word innehåller Word Grundkurs, Word Avancerad, Word Expert Avsnittet ovan är 1 av totalt 87 avsnitt. Ett avsnitt är...
Avancerad Excel: Databaser
aktiv.se
6 månader
1 500 SEK
Flera orter (43)
Avancerad Excel: Databaser  Avsnittet ovan är 1 av totalt 23 avsnitt. Ett avsnitt i Avancerad Excel: Databaser, är ca 10 minuter...
Avancerad Excel: Kalkylmodeller och Databaser
aktiv.se
6 månader
3 000 SEK
Flera orter (43)
Avancerad Excel: Kalkylmodeller och Databaser  Avsnittet ovan är 1 av totalt 50 avsnitt. Utbildningspaketet innehåller 2st utbildningar, nämligen Avancerad Excel:...
Baskurs i underhåll och driftsäkerhet
Idhammar i Sverige AB
6 dagar
24 440 SEK
Södertälje
Detta är en grundläggande utbildning som vänder sig till all personal som utför underhållsaktiviteter. I kursen får deltagarna förståelse för...
Coachande ledarskap – motivera dina medarbetare!
+Chabro
         
(18)
2 dagar
7 900 SEK
Flera orter (2)
Vill motivera, utveckla och förstå dina medarbetare bättre? Vill hjälpa andra att lyckas? Vill hjälpa andra att ta nästa steg? ...
Effektiv produktion i världsklass
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
WCM står för World Class Manufacturing, vilket är ett samlingsnamn för de mest effektiva verktygen för utveckling av produktionen. Inom...
Elkunskap, steg 2
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Personal som redan utför enkla elarbeten och som ska utöka sitt arbetsområde inom el måste ha kunskaper om elektrisk ström...
Engelska för arbetet
The London School of English
Enligt överenskommelse
Rikstäckande
Talar du engelska med dina affärskontakter, kunder eller medarbetare? Du kanske har engelska som koncernspråk eller tala engelska på möten?...
FU och inspektionsteknik, del 2 - Mekanisk utrustning
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Regelbundna inspektioner och tillståndskontroller är en självklar del av det förebyggande underhållet. Dessutom ska FU tekniken fungera som produktionspersonalens tekniska...
Förändringsledning - Change Management för produktion och underhåll
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
10 900 SEK
Södertälje
Industrin verkar idag i en omvärld som ständigt och allt snabbar förändras. Det betyder att färdigheter i och kunskapen om...
Grundläggande hydraulikutbildning
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Södertälje
Idag är hydraulik en standardkomponent i produktionen, men de är få som känner till dess uppbyggnad och arbetssätt. Att känna...
HR-engelska
The London School of English
Enligt överenskommelse
Rikstäckande
Våra kurser riktar sig till HR specialister och dig som jobbar med personalfrågor internationellt, har engelska som koncernspråk eller som...
Inspiration och verktyg för ökad samverkan
Orwén konsulting
1 dag
3 000 SEK
Rikstäckande
Samverkan mellan och inom organisationer är avgörande för att nå framgång och inte sällan kantas samverkansprocessen av en rad utmaningar. Offentliga...
Juridisk engelska
The London School of English
Enligt överenskommelse
Rikstäckande
Som jurist behöver du använda språket med särskild noggrannhet och måste därför vara säker på att en kurs i juridisk...
Kurs i Lean Maintenance
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
11 800 SEK
Södertälje
Lean Maintenance är en strategi för att på ett resurseffektivt sätt öka driftsäkerheten och få ett underhåll som presterar mer....
Logisk felsökning
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
10 800 SEK
Södertälje
Produktionsutrustningar blir alltmer komplexa, men ökande felsökningstider som följd. Det ställs samtidigt högre krav på tillgängligheten. I den här kursen...
Lärande utvärdering – Certifierad utbildning
Orwén konsulting
7 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Välkommen till en certifierad utbildning om lärande utvärdering. Kursen ger dig verktyg och förhållningssätt som lär dig ta tillvara på värdefulla erfarenheter...
Officekurs.se - Excelpaketet
Infocell AB
         
(1)
12 månader
1 995 SEK
Flera orter (48)
E kurserna Excel Grundkurs/Självlärda, Excel Fördjupning/Ekonomer, Excel Pivottabeller, Excel Avancerad, Excel Power Pivot & Power BI ingår i Excelpaketet. Du...
Outlook – Jobba smartare och stressa mindre
TimeFinder
         
(2)
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (2)
På våra utbildningar är det alltid några deltagare som högt ropar "Aha!", "Wow", "Ha,ha!" eller till och med "Halleluja" när de...
Processledning 1
Idhammar i Sverige AB
1 dag
5 800 SEK
Södertälje
Processledning 1 syftar till att ge en grundläggande kunskapsbas inom processledning. Den vänder sig till medarbetare som har intresse för...
Processledning 3
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
19 600 SEK
Södertälje
Kursens syfte är att utbilda personal inom alla led i företaget. Utbildningen ger kunskap om hur man utvecklar och styr...
Produktivitetsspelet
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
7 400 SEK
Södertälje
I den moderna, effektiva organisationen blir individens helhetssyn på företagets verksamhet avgörande för konkurrensförmågan. Personalen har större möjligheter att fatta...
SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete –1 dag lärarledd utbildning
Branschutbildarna
1 dag
Rikstäckande
Arbetsmiljöverket kräver dokumenterad arbetsmiljöpolicy från ALLA företag  med anställd personal oavsett storlek och verksamhetsområde! Alla företag med anställd personal, oavsett storlek...
Stresshantering med självledarskap
MT Ledarskap
2 dagar
8 900 SEK
Flera orter (2)
Under dessa två dagar går vi igenom allt från vad som händer i kroppen vid stress till konkreta och individuella...
Tribologi och smörjteknik, del 1
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Inom industrin går utvecklingen mot allt mer komplexa och effektiva maskiner som är känsligare för minsta störning. Statistik visar att...
Tribologi och smörjteknik, del 2
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Södertälje
Med rätt smörjning kan man uppnå: minskat slitage och mindre antal fel/haverier minskad värmeutveckling och energiförbrukning mindre miljöpåverkan Rätt smörjning...
Underhåll av pumpar, ventiler och värmeväxlare
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
15 900 SEK
Flera orter (2)
I de flesta industriella verksamheter är pumpar, ventiler och växelvärmare vanligt förekommande komponenter. Underhåll av dessa utgör ofta en stor...
Underhållsförråd del 2
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
13 600 SEK
Södertälje
Minskade kapitalkostnader för förrådshållningen är ett vanligt krav från företagsledningen. Förrådsansvariga och reservdelsberedare måste känna till hur underhållsförrådet bidrar till...
Utbildning till specialist som underhållstekniker
Idhammar i Sverige AB
12 dagar
48 900 SEK
Södertälje
Utbildningen till specialist som underhållstekniker har tagit fram tillsammans med UTEK för att ge deltagarna en bred kunskap inom underhållsområdet...
Å starte og lede TPM Del 1
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
8 500 SEK
Södertälje
Å arbeide med TPM er ikke vanskelig, ikke revolusjonerende og ikke et spørsmål om teknikk, men helt enkelt om et...
Affärsengelska
The London School of English
Enligt överenskommelse
Rikstäckande
Investera i dig själv och din karriär. Vare sig du är etablerad i ditt arbete och vill hålla dig uppdaterad eller...
Arbete på väg
Svensk Uppdragsutbildning
         
(37)
1 dag
2 495 SEK
Flera orter (6)
Utbildning i tre olika nivåer där deltagaren lär sig hur man utför arbete på väg på ett säkert sätt. Efter kursen skall deltagaren...
Att leda och utveckla underhållet
Idhammar i Sverige AB
12 dagar
66 600 SEK
Södertälje
Att ansvara för driftsäkerheten på produktionsutrustningen eller för underhållsfunktioner ställer speciella krav på den som innehar befattningen. Det räcker inte...
BAS P / BAS U
Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB
1 dag
5 450 SEK
Flera orter (3)
Från 1 januari  2009 gäller nya krav i arbetsmiljölagen för bygg och anläggningsarbeten. Kravet på utbildning gäller från 1 januari...
Beredning och planering av underhåll del 1
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
15 900 SEK
Flera orter (2)
Det blir vanligare och vanligare att reparatören själv förbereder sina arbetsuppgifter. För att få detta att fungera ska reparatören samverka...
Beredning och planering av underhåll del 2
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
15 900 SEK
Södertälje
Fler företag genomför en eller flera större underhållsaktiviteter årligen och ibland även med längre intervall. De flesta som varit med...
CLP/ GHS-klassificering & märkning av blandningar
Tenviro
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
Lär dig att klassificera och märka blandningar/ produkter enligt CLP/ GHS och få reda på hur säkerhetsdatablad ska anpassas. Förordningen EG 1272/2008 (CLP)...
Ekonomiska underhållsstrategier
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
12 800 SEK
Södertälje
Underhållet måste bedrivas på rätt sätt och ses som en naturlig del av produktionen om man ska säkerställa hög effektivitet...
Elkunskap, steg 1
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 600 SEK
Flera orter (2)
Underhållsarbetet förändras! Kravet på effektiva reparationer medför att personalen måste bredda sina kunskaper för att kunna utföra enklare elarbeten, men...
Engagemangsskapande ledarskap
MT Ledarskap
2 dagar
11 900 SEK
Flera orter (2)
Under två dagar kartlägger vi och tar fram dina personliga nycklar till ett framgångsrikt ledarskap. Fokus ligger på självinsikt, motivation...
Film för alla – praktisk kurs i filmskapande
MBVB Kommunikation
2 dagar
9 500 SEK
Flera orter (2)
Vad du har för förkunskaper och vad vill du lära dig? Denna utbildning utgår från dig som kursdeltagare.  Målsättningen är...
FU och inspektionsteknik, del 1 - Mekanisk utrustning
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 200 SEK
Flera orter (2)
Med ett välfungerande förebyggande underhåll ska även de minsta fel eller störningar undvikas och upptäckas i tid. Efter att felorsakerna...
FU och inspektionsteknik, del 4 - Systematisering av FU
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
Hur effektivt är ditt underhåll? Underhållet omfattar många aktiviteter; några är direkt operativt, andra är stödjande, strukturella eller intellektuella. En...
Fysisk arbetsmiljö
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
13 200 SEK
Södertälje
Denna kurs ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare. Den består av en grundläggande kurs om...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 1760 träffar
123...3536
Visa nästa 500 kurser