Visa utbildning.se som: Mobil

Hitta din utbildning i Södertälje

utbildningar i södertälje

Här hittar du ett stort antal av Sveriges utbildningsföretag som håller både öppna och företagsanpassade kurser och utbildningar i Södertälje. Du kan söka på kombinationer av kategori, plats, typ av utbildning eller sökord. Tips! Ange inte för många kriterier när du söker.

Ställningsbyggnad – upp till nio meter, Södertälje
Lernia
1 dag
Södertälje
Lernias kurs i ställningsbyggnad ger dig kunskap om olika ställningstypers konstruktion samt behörighet att bygga och bedöma ställningar med en...
Säkra lyft, Södertälje
Lernia
0,5 dag
Södertälje
Lernias kurs i säkra lyft ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper på en nivå som medger säker lasthantering och...
Att leda och utveckla underhållet
Idhammar i Sverige AB
12 dagar
62 400 SEK
Södertälje
Att ansvara för driftsäkerheten på produktionsutrustningen eller för underhållsfunktioner ställer speciella krav på den som innehar befattningen. Det räcker inte...
Beredning och planering av underhåll del 1
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
15 900 SEK
Flera orter (2)
Det blir vanligare och vanligare att reparatören själv förbereder sina arbetsuppgifter. För att få detta att fungera ska reparatören samverka...
Beredning och planering av underhåll del 2
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
15 900 SEK
Södertälje
Fler företag genomför en eller flera större underhållsaktiviteter årligen och ibland även med längre intervall. De flesta som varit med...
Ekonomiska underhållsstrategier
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
12 800 SEK
Södertälje
Underhållet måste bedrivas på rätt sätt och ses som en naturlig del av produktionen om man ska säkerställa hög effektivitet...
Elkunskap, steg 1
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 600 SEK
Flera orter (2)
Underhållsarbetet förändras! Kravet på effektiva reparationer medför att personalen måste bredda sina kunskaper för att kunna utföra enklare elarbeten, men...
FU och inspektionsteknik, del 1 - Mekanisk utrustning
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 200 SEK
Flera orter (2)
Med ett välfungerande förebyggande underhåll ska även de minsta fel eller störningar undvikas och upptäckas i tid. Efter att felorsakerna...
FU och inspektionsteknik, del 4 - Systematisering av FU
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
Hur effektivt är ditt underhåll? Underhållet omfattar många aktiviteter; några är direkt operativt, andra är stödjande, strukturella eller intellektuella. En...
Fysisk arbetsmiljö
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
13 200 SEK
Södertälje
Denna kurs ingår också som delkurs i utbildningen Arbetsmiljö för skyddstekniker och miljöhandläggare. Den består av en grundläggande kurs om...
Grundläggande operatörsunderhåll
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
9 800 SEK
Södertälje
Operatören är den som hanterar och är nära maskin och därmed också den person som har störst möjlighet att undvika...
Grundorsaksanalys - RCA
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
12 900 SEK
Södertälje
RCA står för Root Cause Analysis och handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. RCA är en metod som används...
Lean Ledarskap, del 1
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
14 600 SEK
Södertälje
Ledarskapet är en av de viktigaste delarna i ett lyckat införande av Lean. Då Lean är mer en filosofi än...
Lean Ledarskap, del 2
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
12 400 SEK
Södertälje
Visuell styrning och standardiserade arbetssätt är två av nycklarna till att arbeta in ett arbetssätt som driver ett arbete med...
Lean Ledarskap, del 3
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
14 600 SEK
Södertälje
I del 3 tar vi bland annat upp: KATA – Mönster och coachingmodeller the Toyota way Coachande ledarskap – skillnaden...
Lean Maintenance - utdanning
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
8 500 SEK
Södertälje
Mange virksomheter infører Leankonseptet i produksjonen. Ofte overses vedlikeholdet. En vellykket implementering av Lean stiller høye krav til produksjonsvedlikeholdet. Disse...
Lean Produktion 7,5 hp
Chalmers Professional Education
         
(1)
10 dagar
39 000 SEK
Flera orter (3)
Lean Produktion är en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. De kan härledas till en...
Livstidskostnad/Livstidsvinst och driftsäkerhet (LCC/LCP)
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
11 800 SEK
Södertälje
Att tillämpa livstidskostnadskonceptet i den dagliga verksamheten är att av de viktigaste verktygen för att skapa driftsäkra och totalekonomiska utrustningar....
Officekurs.se - Officepaketet Online
Infocell AB
12 månader
2 995 SEK
Flera orter (47)
Följande e kurser ingår i Officepaketet från officekurs.se: PowerPoint Grund & Fortsättning Excel Grundkurs/Självlärda Word Grund & Fortsättning Outlook Grund...
Planlegging og forberedelse av vedlikehold - del 1
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 000 SEK
Södertälje
Velfungerende forberedelse og planlegging er til stor hjelp med tanke på å skape en effektiv vedlikeholdsavdeling. For å få høy...
Processledning 2
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
12 400 SEK
Södertälje
Syftet med Processledning 2 är att ge en grundläggande kunskapsbas inom processledning för de personer som i någon mening arbetar...
Riskbaserat underhåll – RCM
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
11 600 SEK
Södertälje
De senaste 20 åren har det skett stora förändringar inom underhållsvärlden. Utrustningarna har blivit mer komplexa och antalet komponenter har...
Ställtidsreduktion (SMED)
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
Onödigt långa omställningstider drar ner produktiviteten och ger en tröghet i produktionen. Ett effektivt och likformat ställarbete och förbättrad ordning...
Systematiskt förbättringsarbete
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
Utnyttjar ni all kreativitet som finns på företaget? Tar ni tillvara de idéer och den vilja till förbättringar som finns?...
Säker Vatteninstallation
Rätt Kunskap
1 dag
3 700 SEK
Flera orter (15)
Vi utbildar i de uppdaterade branschreglerna, Säker Vatteninstallation 2016:1, och fokuserar starkt på att engagera dig och dina kollegor till att...
Tribologi och smörjteknik, del 3
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
13 600 SEK
Södertälje
Vid uppbyggandet av ett underhållssystem på det egna företaget är det viktigt att dimensionera med rätt smörjmeder och att sätta...
Underhållsförråd del 1
Idhammar i Sverige AB
         
(3)
3 dagar
12 200 SEK
Flera orter (2)
En förutsättning för att utrustningen ska kunna åtgärdas effektivt är ett fungerade förråd. För att få ett fungerande förråd som...
Använd Excel effektivt
aktiv.se
         
(64)
6 månader
3 498 SEK
Flera orter (42)
Använd Excel effektivt innehåller följande utbildningar Excel Grund/Fortsättning, Excel Avancerad: Kalkylmodeller och Excel Avancerad: Databaser Avsnittet ovan är 1 av totalt...
Använd Word effektivt
aktiv.se
6 månader
3 498 SEK
Flera orter (43)
Arbeta effektivt i Word innehåller Word Grundkurs, Word Avancerad, Word Expert Avsnittet ovan är 1 av totalt 87 avsnitt. Ett avsnitt är...
Avancerad Excel: Databaser
aktiv.se
6 månader
1 500 SEK
Flera orter (43)
Avancerad Excel: Databaser  Avsnittet ovan är 1 av totalt 23 avsnitt. Ett avsnitt i Avancerad Excel: Databaser, är ca 10 minuter...
Avancerad Excel: Kalkylmodeller och Databaser
aktiv.se
6 månader
3 000 SEK
Flera orter (43)
Avancerad Excel: Kalkylmodeller och Databaser  Avsnittet ovan är 1 av totalt 50 avsnitt. Utbildningspaketet innehåller 2st utbildningar, nämligen Avancerad Excel:...
Baskurs i underhåll och driftsäkerhet
Idhammar i Sverige AB
6 dagar
24 440 SEK
Södertälje
Detta är en grundläggande utbildning som vänder sig till all personal som utför underhållsaktiviteter. I kursen får deltagarna förståelse för...
Effektiv produktion i världsklass
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
WCM står för World Class Manufacturing, vilket är ett samlingsnamn för de mest effektiva verktygen för utveckling av produktionen. Inom...
Elkunskap, steg 2
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Personal som redan utför enkla elarbeten och som ska utöka sitt arbetsområde inom el måste ha kunskaper om elektrisk ström...
FU och inspektionsteknik, del 2 - Mekanisk utrustning
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Regelbundna inspektioner och tillståndskontroller är en självklar del av det förebyggande underhållet. Dessutom ska FU tekniken fungera som produktionspersonalens tekniska...
Förändringsledning - Change Management för produktion och underhåll
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
10 900 SEK
Södertälje
Industrin verkar idag i en omvärld som ständigt och allt snabbar förändras. Det betyder att färdigheter i och kunskapen om...
Grundläggande hydraulikutbildning
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Södertälje
Idag är hydraulik en standardkomponent i produktionen, men de är få som känner till dess uppbyggnad och arbetssätt. Att känna...
Kurs i Lean Maintenance
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
11 800 SEK
Södertälje
Lean Maintenance är en strategi för att på ett resurseffektivt sätt öka driftsäkerheten och få ett underhåll som presterar mer....
Lean Energy
Chalmers Professional Education
10 dagar
42 000 SEK
Södertälje
Lean är ett framgångsrikt förhållningssätt som handlar om att identifiera och eliminera de aktiviteter i en process som inte skapar...
Logisk felsökning
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
10 800 SEK
Södertälje
Produktionsutrustningar blir alltmer komplexa, men ökande felsökningstider som följd. Det ställs samtidigt högre krav på tillgängligheten. I den här kursen...
Officekurs.se - Excelpaketet
Infocell AB
         
(1)
12 månader
1 995 SEK
Flera orter (48)
E kurserna Excel Grundkurs/Självlärda, Excel Fördjupning/Ekonomer, Excel Pivottabeller, Excel Avancerad, Excel Power Pivot & Power BI ingår i Excelpaketet. Du...
Processledning 1
Idhammar i Sverige AB
1 dag
5 800 SEK
Södertälje
Processledning 1 syftar till att ge en grundläggande kunskapsbas inom processledning. Den vänder sig till medarbetare som har intresse för...
Processledning 3
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
19 600 SEK
Södertälje
Kursens syfte är att utbilda personal inom alla led i företaget. Utbildningen ger kunskap om hur man utvecklar och styr...
Produktivitetsspelet
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
7 400 SEK
Södertälje
I den moderna, effektiva organisationen blir individens helhetssyn på företagets verksamhet avgörande för konkurrensförmågan. Personalen har större möjligheter att fatta...
Tribologi och smörjteknik, del 1
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Inom industrin går utvecklingen mot allt mer komplexa och effektiva maskiner som är känsligare för minsta störning. Statistik visar att...
Tribologi och smörjteknik, del 2
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Södertälje
Med rätt smörjning kan man uppnå: minskat slitage och mindre antal fel/haverier minskad värmeutveckling och energiförbrukning mindre miljöpåverkan Rätt smörjning...
Underhåll av pumpar, ventiler och värmeväxlare
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
15 900 SEK
Flera orter (2)
I de flesta industriella verksamheter är pumpar, ventiler och växelvärmare vanligt förekommande komponenter. Underhåll av dessa utgör ofta en stor...
Underhållsförråd del 2
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
13 600 SEK
Södertälje
Minskade kapitalkostnader för förrådshållningen är ett vanligt krav från företagsledningen. Förrådsansvariga och reservdelsberedare måste känna till hur underhållsförrådet bidrar till...
Utbildning till specialist som underhållstekniker
Idhammar i Sverige AB
12 dagar
48 900 SEK
Södertälje
Utbildningen till specialist som underhållstekniker har tagit fram tillsammans med UTEK för att ge deltagarna en bred kunskap inom underhållsområdet...
Å starte og lede TPM Del 1
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
8 500 SEK
Södertälje
Å arbeide med TPM er ikke vanskelig, ikke revolusjonerende og ikke et spørsmål om teknikk, men helt enkelt om et...
  • = = Film
Visar 1-50 av 52 träffar
12
Visa nästa 2 kurser