Inga recensioner än

Situationsanpassat ledarskap

Wilson Utveckling, i Göteborg
Längd
2 dagar
Pris
12 900 SEK exkl. moms
Längd
2 dagar
Pris
12 900 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Lyft fram potential, drivkraft och engagemang hos dina medarbetare

Situationsanpassat ledarskapMänniskor är olika och har varierande kompetens och engagemang i olika arbetsuppgifter. Samma individ kan behöva mycket stöd och uppmuntran i en viss situation, men endast behöva kortfattad information inför en uppgift som han eller hon känner sig trygg med och är självgående i.

Situationsanpassat ledarskap innebär att du anpassar dina beteenden som ledare efter medarbetarens kompetens. Olika människor behöver olika ledarskap beroende på sina kompetenser och engagemang i arbetsuppgifterna. Genom att bli medveten kan en ledare agera mer flexibelt och variera bemötandet av sina medarbetare på ett bättre sätt.

Varför situationsanpassat ledarskap?

Situationsanpassat ledarskap är ett kraftfullt verktyg för alla ledare. Resultatet av situationsanpassat ledarskap är en smidigare dialog, bättre arbetsresultat och nöjdare medarbetare. Det innebär i förlängningen bättre förutsättningar för att utveckla medarbetare, minska personalomsättningen och öka arbetsgivarens attraktion. Att få människor att prestera optimalt ger också större vinster för företaget.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap. 

Kursinnehåll

  • Situationsanpassat ledarskap
  • 360 analys

Upplägg

2 dagar plus ett uppföljande coachsamtal för återkoppling på 360-analysen.

Tid & plats

Stockholm: Klarabergsviadukten 70, kl 08.30 – 17.00

Göteborg: Mässans Gata 18, kl 08.30 – 17.00

Investering

10 995 SEK per person, lunch, kaffe och kursmaterial ingår.

Erbjudande

Kursen företagsanpassas efter önskemål.

Kursledare

Kursledare är Anna Wilson, som har  gedigen erfarenhet och kompetens inom ledarskap och organisationsutveckling. Anna är certifierad i följande verktyg:    

  • Janssen´s Model®
  •  Situationsanpassat Ledarskap®
  •  Jung Type Indicator, JTI®
  •  Business & Leadership Coaching

Anna är även mentor i Connect Väst, samtalsledare på Västsvenska Handelskammaren samt föreläsare och handledare på IHM Business School i Personligt Ledarskap. Anna är även en efterfrågad föreläsare inom ledarskap, kommunikation och förändringsarbete.

Anna Wilson

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Situationsanpassat ledarskap, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Wilson Utveckling
Mässans Gata 10
412 51 Göteborg

Wilson Utveckling hjälper sina kunder till ökad effektivitet, lönsamhet och arbetsglädje.

Hos oss hittar du både öppna och företagsanpassade utbildningar som möter individ, grupp, team och organisation. Vi utvecklar medarbetare, chef, ledare, projektledare, ledningsgrupp, HR, VD och annan ledande befattning. Alla våra utbildningar och kurser erbjuds i ett kompletterande programstöd som...

Läs mer om Wilson Utveckling och visa alla utbildningar.

Highlights