Bra framtidsutsikter för utbildad redovisningsekonom

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet Reportage

Bra framtidsutsikter för utbildad redovisningsekonom

Ekonomer får snabbt relevanta ekonomijobb, vilket är en stabil trend sedan många år tillbaka som alltså håller i sig. Det visar SACOs rapport Framtidsutsikter, som publicerades i november 2020. Enligt samma rapport råder det liten konkurrens bland de ekonomer som vill arbeta inom redovisning och revision på fem års sikt.

Trots att det finns många ekonomiutbildningar och redovisningsekonomutbildningar ser framtiden ljus ut, enligt både Arbetsförmedlingen och SACOs rapport Framtidsutsikter.

Det är goda nyheter för Jenny Gentele, som är kursledare i utbildningen Diplomerad redovisningsekonom som startar flera gånger om året och är på två dagar i månaden i fem månader, alltså totalt tio dagar.

– Utbildningen fördjupar och befäster den kunskap man behöver ha för att kunna arbeta med redovisning, bokslut, årsredovisningar och analyser, beskriver Jenny Gentele, som till vardags är auktoriserad revisor.

– Den ger en grund till varför du gör som du gör och vidareutvecklar den kompetens du behöver för att ta dig an nya arbetsuppgifter om du arbetar med redovisning eller ekonomi.

Jenny själv brinner för årsredovisningar och läser ett stort antal varje år.

– Det är den enda information som är offentlig om företag och säger mycket om företaget om man vet hur man ska läsa den. Och då måste de som upprättar den veta hur man gör, understryker hon.

Årsredovisningslagen föreskriver ett antal allmänna och grundläggande principer för hur en årsredovisning skall upprättas. De delas in i fyra allmänna principer;

Årsredovisningens fyra allmänna principer:

  1. Överskådlighetsprincipen: Innebär att informationen ska vara lättillgänglig och presenteras på ett relevant och systematiskt sätt
  2. God redovisningssed: Rättslig standard som basera på lag, normgivning, praxis, seder och bruk.
  3. Helhetsprincipen: Innebär att information som behövs för att tolka och förstå balans‐ och resultaträkning måste lämnas. Principen om rättvisande bild är ett centralt begrepp och innebär att årsredovisningen som helhet ska ge en korrekt bild av bolaget, dess ställning och ekonomiska utveckling.
  4. Väsentlighet: Ett företag får avvika från bestämmelserna om redovisning, uppställning, värdering och upplysning och konsolidering i denna lag, om följden av avvikelsen inte är väsentlig.


Läs mer om Företagsuniversitetet

Beställ mer information


Beställ information

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Företagsuniversitetet och veta mer om deras utbildningar.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.