Visa utbildning.se som: Mobil

FöretagsuniversitetetFöretagsuniversitetet

Företagsuniversitetet erbjuder kurser inom bland annat affärsspråk, ekonomi, IT, juridik, kommunikation, ledarskap och HR, marknadsföring och inköp samt nya medier.

Här hittar du en dynamisk mötesplats för yrkesaktiva som söker kompetensutveckling. Företagsuniversitetet startade 1982 och är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms Universitet. Vi anordnar årligen närmare 600 kurser och seminarier för mer än 8000 deltagare från näringsliv, myndigheter och organisationer.

Företagsuniversitetet - utbildning med nära anknytning till näringslivet

Företagsuniversitetet samarbetar med intressanta och aktuella föreläsare från näringsliv, universitet och högskolor och är en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan deltagare från näringslivet i hela landet.  Företagsuniversitetet prioriterar aktuella frågeställningar i det dagliga arbetet och förenar tradition med nya utbildningsmetoder.

Visa alla utbildningar med Företagsuniversitetet

Utbildningar

Öppen utbildning
Administration Längd Pris Ort Snittbetyg
Administrativ koordinator 7 dagar 31 000 SEK Stockholm
Arbetsmiljö
Förebygg och hantera trakasserier på arbetsplatsen 1 dag 3 500 SEK Stockholm
Förebygga och hantera misskötsel på arbetsplatsen 1 dag 6 900 SEK Stockholm
Organisatorisk och social arbetsmiljö 1 dag 6 900 SEK Stockholm
Coaching
Tydlig och effektiv kommunikation med NLP 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(1)
Ekonomi
Controller 2018 1 dag 5 500 SEK Stockholm
Ekonomichefsutbildning 10 dagar 43 000 SEK Stockholm
Ekonomistyrning
Diplomerad Controller 18 dagar 56 600 SEK Stockholm          
(6)
Konsten att få betalt 2 dagar 11 750 SEK Stockholm
Ekonomiutbildning-Grund
Ekonomi för chefer och projektledare 6 dagar 34 000 SEK Stockholm          
(2)
Finans / analys
Konkurs- och obeståndshantering 2 dagar 11 750 SEK Stockholm
Krav och inkasso i bank och finansbolag 2 dagar 11 750 SEK Stockholm
Kreditgivning till koncerner 2 dagar 12 900 SEK Stockholm
Kreditsäkerhetshantering 2 dagar 11 750 SEK Stockholm
Företagsekonomi
Diplomerad ekonomiassistent 10 dagar 36 000 SEK Flera orter (3)          
(7)
Diplomerad redovisningsekonom 10 dagar 39 000 SEK Flera orter (2)          
(11)
Ekonomi - grundkurs 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(3)
Ekonomi för assistenter och administratörer 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(4)
Kredit
Kreditbedömning och kredituppföljning 2 dagar 11 750 SEK Stockholm
Lön / skatt / moms
Diplomerad löneadministratör 9 dagar 34 000 SEK Stockholm          
(8)
Grundkurs i löneadministration 3 dagar 15 900 SEK Stockholm          
(3)
Moms i internationell handel 1 dag 6 900 SEK Stockholm
Momshantering i praktiken 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(3)
Redovisning / bokföring
Att läsa och förstå bokslut 2 dagar 11 750 SEK Flera orter (2)
Bokslutsanalys i enskild firma 2 dagar 11 750 SEK Stockholm
Budgetering 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
Företagsbeskattning och deklaration 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(1)
K3 - Finansiella instrument 1 dag 5 900 SEK Stockholm
K3 - Kassaflöden 1 dag 5 900 SEK Stockholm
K3 - Komponentavskrivningar 1 dag 5 900 SEK Stockholm
Koncernredovisning 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(2)
Praktisk redovisning I 2 dagar 12 900 SEK Flera orter (3)          
(3)
Praktisk redovisning II 2 dagar 12 900 SEK Flera orter (3)          
(6)
Praktisk redovisning III 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
Räkenskaps- och företagsanalys 2 dagar 11 750 SEK Stockholm
Försäljning
Key Account Manager 6 dagar 32 000 SEK Stockholm          
(1)
Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(2)
Förhandlingsteknik vid fackliga förhandlingar 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(1)
Säljutbildning-Grund
Offert och avtal 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
Professionellt bemötande 1 dag 5 500 SEK Stockholm          
(3)
Säljutbildning 3 dagar 21 900 SEK Stockholm          
(2)
HR
Chefens personalansvar 3 dagar 15 900 SEK Stockholm
Diplomerad HR-assistent 12 dagar 40 500 SEK Stockholm          
(18)
HR-chefsutbildning 11 dagar 56 000 SEK Stockholm          
(6)
Intern brottsutredning 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(1)
Praktisk utredningsmetodik 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(2)
Projektledning för HR 3 dagar 15 900 SEK Stockholm
Stockholm Talent Summit 2018 1 dag 4 900 SEK Stockholm
Utveckla ett konsultativt arbetssätt för HR 1 dag 6 900 SEK Stockholm
Rekrytering
Kompetensbaserad rekrytering 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(2)
Hållbarhet
Hållbarhet, miljö och CSR 7 dagar 34 000 SEK Stockholm          
(3)
Hälsa
Stresshantering
Hållbar prestation och personlig planering 1 dag 7 200 SEK Stockholm
Inköp
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(1)
IT - Avancerad
Systemutveckling
Systemvetenskap för arkivarier 6 dagar 18 900 SEK Stockholm          
(6)
IT- Microsoft Office
Google Docs för effektivt samarbete 1 dag 6 900 SEK Stockholm
Excel
Excel - fortsättningskurs 2 dagar 10 900 SEK Stockholm          
(5)
Excel - grundkurs 2 dagar 10 900 SEK Stockholm          
(7)
Excel - Pivottabeller 1 dag 6 900 SEK Stockholm          
(3)
Powerpoint
Bättre PowerPoint i dina presentationer 1 dag 6 900 SEK Stockholm          
(1)
PowerPoint - fortsättningskurs 1 dag 5 900 SEK Stockholm
PowerPoint - grundkurs 1 dag 5 900 SEK Stockholm
IT- Webbdesign/grafik/layout
Webdesign
Användbarhet, UX & användarcentrerad design 3 dagar 17 900 SEK Stockholm
Juridik
Juridisk grundkurs 6 dagar 32 000 SEK Stockholm          
(5)
Operativt arbete med GDPR, Dataskyddsförordningen 2 dagar 15 000 SEK Stockholm
Praktisk affärsjuridik 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(1)
Arbetsrätt
Arbetsrätt 2 dagar 14 000 SEK Flera orter (2)          
(4)
Kommunikation
Digital kommunikation för HR 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
Kriskommunikation i praktiken 1 dag 7 500 SEK Stockholm
Omvärldsbevakning och omvärldsanalys 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(1)
Story 2018 1 dag 4 900 SEK Stockholm
Strategisk kommunikation i en digital värld 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
Digital kommunikation
Digital taktik 4 dagar 23 900 SEK Stockholm
Foto och film
Att filma med mobilen 1 dag 6 900 SEK Stockholm          
(2)
Producera film som proffsen 1 dag 14 000 SEK Stockholm
Internkommunikation
Internkommunikation - baskurs 3 dagar 15 900 SEK Stockholm          
(2)
Strategisk internkommunikation 2 dagar 13 500 SEK Stockholm          
(1)
Marknadsföring
Marknadskoordinator 8 dagar 34 000 SEK Stockholm          
(4)
Onlinemarknadsföring
Digital annonsering 3 dagar 17 900 SEK Stockholm
Google Analytics 2 dagar 14 500 SEK Stockholm          
(1)
PR
Kommunikatörsutbildning 9 dagar 39 000 SEK Stockholm          
(3)
Skrivande/copywriter
Copywriting 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(3)
Skriva för webb, intranät och sociala medier 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(1)
Skriva och redigera 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(2)
Sociala medier
Sociala medier 3 dagar 15 900 SEK Stockholm          
(1)
Kundservice
Assistenten som kommunikatör 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
Assistenten som samordnare 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(6)
Assistentens alla texter 2 dagar 14 000 SEK Flera orter (2)          
(2)
Executive Assistant 17 dagar 51 500 SEK Stockholm          
(4)
Service och säkerhet i reception och kundmottagning 2 dagar 12 900 SEK Stockholm          
(1)
Skriva för kundtjänst 1 dag 5 900 SEK Stockholm
Ledarskap
Change Management 1 dag 6 900 SEK Stockholm
Digital transformation 1 dag 6 900 SEK Stockholm
Effektivt beslutsfattande 1 dag 6 900 SEK Stockholm
Kommunikativt ledarskap 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
Leda och samordna - utan att vara chef 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(9)
Ledarskap i praktiken 6 dagar 34 500 SEK Stockholm          
(8)
Säkerhetschef 2020 8 dagar 42 500 SEK Stockholm          
(3)
Företagsledning / styrelse
Värdering och överlåtelse av företag 2 dagar 12 900 SEK Stockholm
Konflikthantering
Kommunicera med "besvärliga" människor 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
Konflikthantering och svåra samtal 2 dagar 14 900 SEK Stockholm          
(2)
Ny som chef
Ny som chef 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(1)
Produktionsledning
Produktchefsutbildning 6 dagar 35 000 SEK Stockholm          
(1)
UGL
UGL - utveckling grupp och ledare 5 dagar 24 900 SEK Stockholm
UGL in English 5 dagar 27 900 SEK Stockholm
Organisation / verksamhet
Strategisk kompetensförsörjning 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
Risk- / krishantering
Risk Management - grund 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
Verksamhetsutveckling
Lean Administration 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(2)
Pedagogik
Train the trainer 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(2)
Presentationsteknik / retorik
Finslipa din presentationsteknik 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(2)
Presentationsteknik - grundkurs 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(1)
Presentationsteknik för ekonomer 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
Mötesteknik
Att leda effektiva möten 2 dagar 14 000 SEK Stockholm
Möten och protokoll 2 dagar 14 000 SEK Flera orter (2)          
(4)
Projektledning
Project Manager 12 dagar 49 000 SEK Stockholm
Projektledning-Avancerad
Projektledning - driva och påverka 3 dagar 15 900 SEK Stockholm          
(2)
Projektledning-Grund
Projektadministratör 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(2)
Projektledning - basutbildning 3 dagar 15 900 SEK Flera orter (2)          
(7)
Säkerhet
Certifierad säkerhetschef 3 dagar 9 900 SEK Stockholm
Introduktion till säkerhetsvetenskap (7,5 hp) 6 dagar 34 000 SEK Stockholm
Påverkansoperationer 1 dag 6 900 SEK Stockholm
Resesäkerhet 1 dag 6 900 SEK Stockholm
Risk Manager - Diplomutbildning 3 dagar 15 900 SEK Stockholm
Säkerhetschef - diplomutbildning 29 dagar 93 000 SEK Stockholm          
(7)
Säkerhetshandläggare 2 dagar 14 000 SEK Stockholm          
(2)
Säkerhetssamordnare 9 dagar 37 500 SEK Stockholm          
(7)
Företagsanpassad utbildning
Coaching
Företagsanpassad utbildning - starka människor ger starka företag Rikstäckande

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du vill komma i kontakt med Företagsuniversitetet

  Kontakta arrangören

  Få mer information

  Anmäl ditt intresse 

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
 

Kontakt

Företagsuniversitetet

Box 10074
121 27 Stockholm-Globen

 Visa telefonnummer

Recensioner

Pernilla Halzius   |   2018-03-12
Lärorik och bra kurs. Bra kursledare
          (4)
Hedvig   |   2018-02-19
Superbra kurs och lärare!
          (5)
Kristina   |   2018-02-19
Lärare med engagemang och intresse som får kursdeltagarna att hålla uppe intresset och se fram emot nästa sammankomst.
          (5)