Visa utbildning.se som: Mobil
Visar 1-9 av 9 träffar
 

Mer om Säkerhetschefsutbildning

Vad innebär titeln säkerhetschef?

Säkerhetschef, säkerhetsansvarig, säkerhetskoordinator, säkerhetssamordnare[MF1] . Kärt barn har många namn. Som säkerhetschef ansvarar du för att leda, styra och koordinera säkerhetsarbetet på företaget i syfte att upprätthålla en säker och effektiv arbetsplats. Du kan ha andra, underställda medarbetare som du ansvarar för men många säkerhetschefer har inte något personalansvar.

Du är specialist inom ditt säkerhetsspecifika område; såsom IT, information, fastighet eller anläggning och dina arbetsuppgifter handlar om att vidta eller föreslå åtgärder för att öka säkerheten. Du hjälper ditt företag att fatta rätt beslut i säkerhetsrelaterade frågor, att ge anvisningar och sätta upp regler och rutiner i säkerhetsfrågor till alla i verksamheten, företaget eller organisationen och följer sedan upp att de implementeras.

Som säkerhetschef kan du även ansvara för att samordna med myndigheter vid olika säkerhetsrelaterade ärenden liksom vid krissituationer. Du är den som leder, kravställer, ifrågasätter och utvecklar organisationen inom säkerhets- och krisområdet.  

Vem kan bli säkerhetschef?

Kraven för att kunna arbeta som säkerhetschef varierar något, men vanligtvis fordras:

  • Högskole-/universitetsutbildning inom relevant område eller annan likvärdig utbildning såsom en säkerhetschefsutbildning.
  • Erfarenhet av att arbeta med säkerhetsrelaterade frågor, helst både på strategisk- och operativ nivå.
  • God kommunikativ förmåga, både i tal och skrift på svenska och engelska.
  • Att du kan utföra riskanalyser och aktivt delta i planeringen av säkerhetsarbetet
  • Att du är en problemlösare och har god samarbetsförmåga.
  • Att du har en god teknisk förståelse

Många av dem som arbetar som säkerhetsansvariga idag har en bakgrund inom militär eller polis, vilket ofta kan vara en fördel men sällan något krav.

Om säkerhetschefsutbildning

Oavsett om du redan är yrkesverksam säkerhetsansvarig eller har ambitioner att bli det, finns flera olika säkerhetschefsutbildningar som kan ge dig rätt kompetensnivå. Olika företag och olika branscher ställer varierande krav på vilka kvalifikationer de vill se hos en säkerhetschef. Det kan därför vara en god idé att utgå från den aktuella bransch du vill arbeta inom och ta reda på vilka specifika kvalifikationer som efterfrågas där.

Som säkerhetschef är det även viktigt att se till att hålla sig uppdaterad om aktuella branschnyheter och nya lagkrav. Beroende på vilken bransch du arbetar inom är det olika krav som gäller. Har du hand om IT-säkerheten på företaget kan det vara en bra idé att uppdatera sig om vilka nya digitala hot som uppmärksammats den senaste tiden. För informationsansvariga kan det vara en bra idé att se till att den egna verksamheten uppfyller alla de lagkrav som skyddar användarnas data och deras personliga uppgifter. 

Utbildningar du med fördel kan gå, när du vill arbeta som säkerhetschef är exempelvis:

Framtiden

Framtidens säkerhetschef står inför en rad spännande utmaningar. Det gäller inte bara att kunna identifiera och hantera risker. Högre krav kommer också att ställas på att förstå affären, att skapa mervärde i organisationen och att kunna kommunicera. Omvärlden förändras hela tiden, och av den anledningen förändras även hotbilder och risker, samtidigt som teknikutvecklingen går allt snabbare. Framtidens säkerhetschef kommer, förutom teknikförståelse och kunnande inom riskanalys och riskhantering att behöva ha en god affärsekonomisk förståelse, ha integritet, förmåga att skapa nätverk såväl internt som externt och vara duktig på kommunikation.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen har utbildningar i allt från allmän brandkunskap till specialutbildningar om till exempel brandfarliga varor, explosioner i dammiga miljöer eller boendesprinkler.

Läs mer
Alla säkerhetschefer – se hit!

Säkerhetschefens roll i svenska organisationer blir allt viktigare. Samtidigt förändras rollen snabbt. SSF Stöldskyddsföreningens ettåriga diplomutbildningen SSF Säkerhetschef vet vilka utmaningar som krävs i framtiden för alla säkerhetschefer.

Läs mer
Vad är heta arbeten?
Brandskyddsföreningen

Tydliga exempel på heta arbeten är svets- och skärarbeten med gasolbrännare eller snabbgående verktyg som vinkel­slip och kapmaskiner eftersom de tidigare har orsakat många bränder. Andra exempel är inte lika självklara.

Läs mer