Visa utbildning.se som: Mobil

Vi gör just nu en uppföljande undersökning gällande hur COVID-19 har påverkat och fortsätter att påverka hur och om du väljer att gå en utbildning. Vi är så tacksamma om du vill svara på våra frågor. Gå till undersökningen.

Visar 1-25 av 26 träffar
12

projektmetodikVad är projektmetodik?

När man talar om projektmetodik brukar man syfta på själva innehållet i ett projekt. Det arbete som görs för att bryta ner, strukturera, designa och tidskoordinera projektets olika delmoment och steg. Med hjälp av en tydlig projektmetodik kan du lära dig att hantera dessa olika delar mer effektivt vilket gör projektet mer förutsägbart och det blir lättare att hålla de tidsramar och budget som satts upp. Metodiken behöver inte bara begränsas till ditt arbetsliv utan kan också appliceras på privatlivet, i situationer där du vill arbeta systematiskt för att uppnå uppsatta mål.

En utbildning i projektmetodik ger dig de verktyg du behöver för att planera och genomföra ett projekt. Du får bland annat lära dig att:

  • Göra en projekplan
  • Beskriva projektets problemställning
  • Fastställa syfte och mål
  • Hur du kan fördela arbetet
  • Tidsplanering och genomförande
  • Återkoppling och sammanställning
  • Utvärdering
  • Granska genomfört arbete
  • Undersöka vad som kan göras bättre
  • Redovisa

Olika projektmetodiker

Idag brukar man ofta skilja på traditionella- och agila projektmetodiker. I traditionella metoder ligger fokus på planering med milstolpar och beslut som ska genomföras. Den här typen av projekt brukar vara mer statiska än det agila arbetssättet som är mer rörligt och iterativt utformat. En del förespråkar därför den mer traditionella projektmetodiken för större och längre projekt då det kan vara enklare att se helheten och kommunicera med det stora antalet personer som är inblandade.

Agila projektmtodiker handlar om att kunna vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig efter nya förändringar. Metodiken är mycket iterativ och det handlar om att återkoppla till projektets olika intressenter för att kunna ändra planerna efter nya idéer, information och krav som kommer upp. De kanske mest kända agila metoderna idag är Scrum och Kanban.

Hur kan projektmetodik hjälpa mig?

Projektarbete har blivit allt vanligare på dagens snabbrörliga och konkurrensutsatta marknad och det gäller att vara flexibel och bygga upp arbetssätt som gör att du når dina mål. Kunskaper i projektmetodik gör att du kan skapa ett gemensamt språk och en gemensam förståelse som stödjer och förenklar kommunikationen i projektet. Detta kommer öka era chanser att nå uppsatta mål och få ett projekt som flyter på utan onödiga friktioner. Att arbeta efter en metodik hjälper dig att planera och strukturera upp ditt arbeta, något som förenklar både för dig som projektledare men och för dina medarbetare. Att arbeta efter en metodik betyder dock inte att man behöver planera och dokumentera varje litet steg. Projektmetodik kan ses som en mall att utgå från för att dina projekt ska bli effektivare. Metodiken ger dig verktygen som tillsammans med ordning och reda hjälper dig att genomföra lyckade projekt.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Kommentarer från en tidigare kur...
Bli en bättre projektledare!

Kajsa Eklund, projektledare på Trafikverket har gått kursen Human Skills hos Semcon. Kajsa jobbar som projektledare på Trafikverkets IT-enhet. Hon är med från projektets start till slut och ansvarar för att leveransen blir som förväntat. Trafikverket anlitar Semcon för samtliga sina projektledarutbildningar.

Läs mer
Projektledning med agila metoder...

Lars Sundermeyer har tidigare arbetat som projektledare och kände därför till begreppen Scrum och Kanban redan innan han bokade sig på 2-dagarskursen. Lars valde att delta på Informators kurs Projektledning med Agila metoder för att ta reda på om det fanns delar av agil projektledning som gick att implementera i hans dagliga arbete.

Läs mer
Wenell Management AB

Wenell har följt upp vad kursdeltagarna tycker efter att de har hunnit att provat de nya kunskaperna i verkligheten. Läs resultatet fån Wenells effektvärdering 2016.

Läs mer