Yokhana berättar om hur det är att vara socialpedagog

Expressa Utbildningscenter

Yokhana, tidigare student hos Expressa Utbildningscenter, berättar om hur det är att vara utbildad socialpedagog

”Jag tror på människans förmåga till utveckling och framgång. Alla människor har kapacitet att utvecklas om de får rätt förutsättningar och redskap. ” Så säger Yokhana Sargezi-Khosroabadi som studerat till socialpedagog hos Expressa Utbildningscenter.

Yokhana är från början utbildad kemist, och har dessutom arbetat så väl som programmerare som inom byggbranschen innan han började inom socialt arbete. När flyktingkrisen kom 2015 arbetade han som ungdomsbehandlare med ensamkommande barn och unga, och därefter har han varit samordnare vid flera olika HVB-hem. Idag arbetar Yokhana som stödpedagog på en gruppbostad med individer med autism och utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning.

”Jag ville utbilda mig till socialpedagog för att fördjupa mina teoretiska kunskaper inom olika områden så som psykiatri, juridik och brottslighet och dess orsaker. Men också för att utveckla mina pedagogiska färdigheter inom samtalsmetodik, och i att hålla rådgivande och motiverande samtal.”

Att arbeta som socialpedagog är både utmanande och roligt. Den största utmaningen menar Yokhana ligger i att kunna bygga tillit och förtroende hos den enskilde, och att utifrån detta tillgodose individens verkliga behov. ”Att sedan se lyckan och glädjen i ögonen på den enskilde som nåt det mål vi har satt upp tillsammans är det allra roligaste med mitt jobb. Att se känslan av självförtroende och upptäckten av egenkontroll – känslan av att bestämma själv över sitt eget liv och sin existens.”

Under utbildningen fick Yokhana även djupare förståelse för ojämlikhet i samhället utifrån kön, etnicitet, klass och andra sociala kategorier, och för den maktaspekt som finns närvarande i socialt arbete. ”Jag har påmints om vikten av att hålla moraliska och etiska frågor levande på arbetsplatsen, och att de gånger man hamnar i etiska dilemman alltid se till den enskildes rätt till medbestämmande och delaktighet i första hand.”

”Jag tror att alla gör sitt bästa i olika situationer, men att lycka i mångt och mycket beror på det sammanhang som individen befinner sig i.” Yokhana anser att om samhället har förväntningar på oss att vara goda medborgare, då måste samhället även ge förutsättningar för detta genom att kunna erbjuda en bra skola, möjligheter till arbete och en rättvis behandling av var och en. Alla måste ges en möjlighet att vara delaktiga i samhället. ”Vi måste motverka utanförskap på allvar, och förhindra att samhället delas upp i olika oaser.”

Det viktigaste i arbetet som socialpedagog beskriver Yokhana så här: ”Att idag vara lite bättre och tryggare än igår för dem som jag ger mitt stöd. Och att imorgon vara ännu bättre än idag. Att stötta individer till att förbättra sitt självförtroende och sin självkänsla, och att utveckla de förmågor och färdigheter de har. Alla människor har kapacitet att utvecklas om de får rätt förutsättningar och redskap.”Läs mer om Expressa Utbildningscenter

Beställ mer information


Beställ information

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Expressa Utbildningscenter och veta mer om deras utbildningar.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.