Läs mer om sorteringen av sökresultatet

utbildning.se använder en algoritm för att generera relevanta sökresultat. Du kan välja själv hur alternativen presenteras genom våra olika filter och sorteringsalternativ.

När du använder ett sorteringsalternativ rangordnas utbildningarna utefter det kriterium du har valt, exempelvis pris eller utbildningens längd. När du använder filter avgränsas sökresultatet till att endast visa utbildningar som uppfyller dina valda kriterier, exempelvis ort eller utbildningskategori.

Om du inte valt en egen sorteringsordning använder vi vår egen relevansalgoritm för att presentera resultaten. Vår algoritm är uppbyggd för att ta hänsyn till många olika faktorer för att ge ett så relevant sökresultat som möjligt. I fallande ordning baseras rankingen främst på följande parametrar:

Textrelevans – För att kunna hitta de mest relevanta utbildningarna för användarna är textrelevans i förhållande till valda filter den främsta faktorn vi använder oss av för att presentera resultatet. Utbildningar som bättre motsvarar de inställda sökfiltren rankas högre. Ordningen på resultaten baseras bland annat på hur väl namnet, beskrivningen och kategorin för en utbildning matchar dina valda filter eller använda sökord.

Recensioner – Ordningen på sökresultaten påverkas även av utbildningens recensioner. Utbildningar med aktuella och positiva recensioner tenderar att rankas högre i sökresultaten.

Annonser

En utbildningsarrangör kan påverka placeringen i sökresultatet genom att köpa särskilda annonsplaceringar. För att särskilja dessa placeringar från övriga sökresultat har vi markerat dem som “Prio” och "Highlight".

Vår sökalgoritm kan förändras med tiden

utbildning.se:s ranking kan utvecklas över tid i syfte att ge ännu mer relevanta sökresultat för våra användare. Den här sidan kommer att uppdateras för att återspegla eventuella ändringar av vår rankning.

Senast uppdaterad: 2023-03-16


Annonser