Visa utbildning.se som: Mobil

Ledarskapsutveckling – Företagsanpassad

Nordpuls Utbildning AB
Kort om utbildningen
Nästa tillfälle: Kontakta oss. - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Ledarskapsutveckling

Utveckla ert ledarskap

När ni som organisation vill ha det där lilla extra, designat för att just ni ska få ut det mesta möjliga av utbildningen, då är det en skräddarsydd utbildning ni söker efter.

Vi arbetar med både öppna och skräddarsydda utbildningar, och har många års erfarenhet av att designa och att genomföra dem. Vi arbetar såklart efter den modernaste forskningen som finns när det gäller att skapa effekt genom utbildning!

Vi det att det finns många utmaningar med att få ut största möjliga nytta av en utbildning. Vi har metoder, stöd och finurligheten som gör att vi och ni lyckas tillsammans.

Målgrupp

De som har behovet, såklart! Vi utbildar i alla delar av organisationen. Allt från de som är närmast verksamheten och som skapar värde för era kunder, till dem som leder strategiskt, kanske lite längre ifrån själva organisationens vardag. Allt från medarbetare till chefer; nyanställda till gamla rävar.

Kursinnehåll

Här är några exempel på innehåll vi arbetat med de senaste åren: 

 • Ledarskap – grundläggande och mer avancerat
 • Coachning
 • Feedback
 • Presentationsteknik
 • Effektiva möten
 • Att arbeta med mål
 • Konflikthantering
 • Svåra samtal
 • Gruppdynamik
 • Lagutveckling
 • Transformativt ledarskap
 • Retorik
 • Medarbetarskap
 • Löne- och medarbetarsamtal
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Kommunikation
 • Olika personlighetsinventorier
 • Arbetsmiljö

Visst kan det se ut som ett smörgåsbord – men vi vet vad funkar ihop, och hur mycket tid det realistiskt tar. Och för att hjälpa er välja rätt jobbar vi gärna så här:

Det börjar med en behovsinventering. Detta kan vara en fördjupad uppdragsdialog med en beställare eller en omfattande förstudie där vi ”pryar” i verksamheten. Det vi är intresserade av att få fram är i stora drag detta:

 • Att definiera de beteenden och attityder som skall påverkas hos deltagarna för att utbildningen skall nå högsta effekt i organisationen.
 • Att tillsammans med uppdragsgivaren konkretisera mätbara mål och hur dessa skall utvärderas efter utbildningens slut.
 • Hitta de kunskapsområden som programmet skall omfatta.
 • Skaffa ”lokalfärg” och hitta relevanta situationer att bygga rollspel och ledarskapsscenarier runt, för att praktiskt träna på under programmet.
 • Synka det ”mjuka” med det ”hårda”, dvs det ledarskap ni vill ska genomsyra verksamheten, med roller och organisation (affärsmodell, värdegrund, strategier mm)

När vi har koll och stämt av målsättningar tar vi fram innehållet i utbildningen. Vi vill så effektivt och resurssnålt ta oss till målet! Vi vet att träning är viktigt, förmodligen det enda säkra sättet att bli bättre på något. Därför är alla våra kurser, oavsett öppen eller skräddarsydd, inriktad på mycket träning.

Vi ser nämligen på utbildning som någonting praktiskt – vårt fokus är att genom träning och feedback öka deltagarnas förmåga att tillämpa de nya kunskaperna och färdigheterna i sin vardag. Vi utvecklar önskvärda beteenden i linje med era värderingar och strategier.

En annan viktig komponent är – så långt det är möjligt – att ”sudda ut” gränserna mellan själva utbildningen och deltagarnas vardag. Den stora utmaningen för deltagarna är att lyckas med ”lär-transfern”, dvs att omsätta kunskaper till eget beteende. Forskning visar att så mycket som 85% av deltagarna riskerar att misslyckas med detta (Prof Brinkerhoff, Robert O. (2008).

Vi vill därför att utbildning och träning knyts nära organisationen genom relevanta exempel, tillämpningsuppgifter som snabbt ger träningstillfälle och att vi tar utgångspunkt i tex affärsmodeller, rollbeskrivningar och strategier. Av samma anledning ser vi gärna att deltagaren har en ”coach” i organisationen, lämpligen sin chef. Coachens roll kan vara att inför en utbildning diskutera utbildningsmål med organisationen prioriteringar. Mellan utbildningsmoduler stämmer coach och deltagare av målsättningar och vilka idéer och insikter som ska omsättas i handling.

Några exempel på hur det kan se ut i slutändan:

 • En uppdragsgivare saknade en hel del av både ”det hårda” och ”det mjuka”. Vi satte en HR-expert på halvtid i deras organisation, som tog fram nya policies, avtal, och byggde upp ett strategiskt arbetsmiljöarbete. När varje del av detta var klart, så tränade vi cheferna på att använda det som en del av sitt ledarskap genom utbildning, rollspel och utmanande situationer.
 • En växande organisation vill ett helhetsgrepp på ledarskapet som spretade. Vi valde att starta med ett program byggt på modern ledarskapsforskning, med mycket diskussioner och träning om hur det skulle implementeras. Efter detta har organisationen gått vidare och beställer halv- och heldagar ett par gånger om året – behovsstyrt. Hittills har det omfattat träningsdagar för att förstärka utbildningsprogrammet, retorik & presentationsteknik, medarbetarsamtal, lagutvecklingar, och chefsdagar där de själva äger halva agendan och vi den andra.

Ett antal kommuner driver ett gemensamt aspirantprogram för blivande chefer. Det sträcker sig över ett år och ca 20 dagar. Det vi gör är att ge en rättvisande bild av en blivande chefs vardag – som innefattar både att vara formell chef och en god ledare. Innehållet grunder ledarskap, självinsikt och feedback, målstyrning, konflikthantering, presentations- och mötesteknik. Vi ser också till att knyta träningen till vardagen genom relevanta uppgifter som aspiranterna skall arbeta med mellan träffarna, tillsammans med sim mentor.


Innan vi tittar på innehåller så vill vi beskriva hur vi vill arbeta tillsammans med er och vad vi tror är det bästa sättet.

Tid & plats

Vi bor och verkar i Dalarna och har många vackra kursplatser runt om här som vi kan rekommendera och bistå med bokningar till. Men självklart gillar vi att se andra delar av vårt land också, så vi ger oss gärna ut på en resa om det önskas. Vi arbetar gärna verksamhetsnära – så har ni lokaler kommer vi gärna till er!

Investering

Ja, eftersom vi pratar företagsanpassat och skräddarsytt … så beror det ju på. Däremot kan vi säga att det normalt blir en billigare lösning om ni är några stycken, jämfört med att ni går en öppen utbildning!

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ledarskapsutveckling – Företagsanpassad, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Nordpuls Utbildning AB

Nordpuls Utbildning AB

Välkommen till Nordpuls Utbildning AB

Vi är ett konsultföretag som arbetar med organisationsutveckling och hjälper organisationer att bli vassare på det dem gör. Vi arbetar med organisationer inom såväl offentlig som privat sektor Vi gör detta genom att utbilda, utmana, träna och möjliggöra utveckling av...


Läs mer om Nordpuls Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Nordpuls Utbildning AB

Forskargatan 3
78170 Borlänge

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Ledarskapsutveckling – Företagsanpassad!

Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 14 recensioner.
Alla recensioner för arrangören