Inga recensioner än

Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare – Företagsanpassad

Nästa kurstillfälle
Kontakta oss! se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss! se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Utifrån mina kunskaper och erfarenheter av ledarskap, som forskare inom livsbalans och mina omfattande pedagogiska färdigheter som jag samlat på mig under mina år på universitet är jag väl förberedd och utrustad för att utveckla din organisations kapacitet inom livsbalans och ledarskap. Varje JCL Coaching’s företagsanpassade kurs

 • inleds med en co-utvecklad granskning av din organisations värderings-, HR- och  ledarskapssystem.
 • är utformade utifrån en kombination av gruppdiskussion och individuell coachning.

Denna kursen handler om ledarskap. 

Ledarskap täcker i sin helhet ledarskap med ämne som ledarskapsbeteenden & stilar, transformativt ledarskap, retorik & ledarskap,tjänande ledarskap & autentiskt ledarskap. Framför allt handlar detta område om att utveckla individens upplevelser av sitt eget ledarskap. Detta område är relevant för chefer, anställda, ledare och framtida ledare som längtar efter att utvecklas i sin ledarroll men framför allt: Att leda andra börjar med att leda sig själv. Hur kan ledarskapskunskap vara relevant för att hantera ditt eget livspussel och hur påverkar ditt ledarskap dig i ditt eget liv? Vad är samspelet mellan att leda ditt liv och leda andras? Svaren är individuella då varje ledare och person är unik. Kursen fokuserar på dessa frågor och fokuserar på varje kursdeltagare individuellt.

Kursen börjar med en granskning av ledarskap samt av livsbalans i din organisation så att kursen syftar till att öka deltagarens förståelse av sitt eget ledarskap både i sitt liv som helhet och i sitt arbete, samt sin förmåga att hantera sitt eget livspussel och bli en bättre ledare, både i sitt eget liv och andras.

En blandning av gruppdiskussion och individuell coachning hjälpas varje deltagare att förstå fördelar och nackdelar med sitt eget ledarskap och i sin tur vi tillsammans stärker ledarskapskapacitet i din organisation. Kontakta mig för att diskutera idag hur vi kan anpassa en kurs för din organisation

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss!

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, ledare och framtida ledare som vill uppnå livsbalans och vidareutveckla sitt ledarskap i och utanför arbetet.

Vi ska organisera kursen så att vi har mindre grupper (6-7 deltagare) och kan ge bra interaktion samt individuell coachning.

Inga specifika förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • beskriva, redogöra för och förstå ledarskap ur olika perspektiv.
 • beskriva, redogöra för och förstå balansen samt integrationen mellan arbetet och livet utifrån olika perspektiv.
 • förstå sitt eget livspussel och hur ett hållbart ledarskap kan hjälpa till att bygga det.
 • förstå sitt ledarskap, hur det påverkar andra och sig själv samt analysera fördelar och nackdelar.
 • utvärdera och utveckla hur de kan leda och styra sitt liv med en ökad medvetenhet och autenticitet.

Upplägg

Experimentella gruppdiskussioner och individuell coaching utifrån skräddarsydda kurser 

En företagsanpassad kurs handlar inte bara om det specifika urvalet av kursinnehållet utan det handlar också om leverans av kurserna som måste anpassas till deltagarna. Jag engagerar mig själv i tre.

 1. Varje företagsanpassad kurs inleds med en co-utvecklad granskning av din organisations värderings-, HR- och ledarskapssystem. Syftet är att i detalj definiera vad du och dina medarbetare behöver.
 2. Varje företagsanpassadkurs är utformad utifrån en blandning av gruppdiskussioner och individuell coaching för att möjliggöra ett utbyte av erfarenheter där deltagarna är co-aktiva och medproducenter i kursen. Via gruppdiskussioner delar deltagarna med sig av sin syn på ledarskap, livsbalans och arbetsliv så att teamet och organisationen kan utveckla en bättre individuell och organisatorisk förståelse av dessa frågor. Deltagarna deltar i relevanta gruppdiskussioner och interaktioner för att stimulera deras tänkande, känslor, känslor, åsikter och kunskap om ledarskap och arbetsliv. Via individuell coaching reflekterar varje deltagare om sitt nuvarande och framtida ledarskap, livsbalans och livspussel. Varje deltagare upptäcker sina individuella områden att utveckla sitt ledarskap samt vilken typ av arbetsliv som är gynnsamt för varje individ och organisationen i fråga. 
 3. En lärandemiljö både individuellt och i grupp möjliggör organisatoriskt lärande och utveckling för hela organisationen.

Hur fungerar företagsanpassade kurser? 

 1. Var? Företagsanpassade kurser kan erbjudas i dina anläggningar, online eller på avlägsna platser (extra kostnad).
 2. Hur många deltagare? Företagsanpassade kurser är utformade för grupper om 10 till 15 deltagare för att säkerställa en god kvalitet i interaktionen. Flera grupper kan utformas för att möjliggöra fler deltagare.
 3. Hur länge och hur ofta? Längden och takten på de företagsanpassade kurserna bestäms i samråd med dig för att bäst passa dina behov, dina möjligheter och dina begränsningar. Baserat på ditt identifierade ledarskap och/eller arbetslivsteman i din initiala granskning är kurserna utformade för att bredda och/eller fördjupa deltagarnas kunskap. Vi kan utforma en modul för varje tema och en kurs med olika relevanta moduler. Vi kan till exempel utforma en 3-dagars kurs, där vi har dag 1 och 2 i följd och dag 3 månaden efter. 

Investering

Ingår i priset:

 • Dokumentation, på Svenska och Engelska
 • Tillgång till Zoom videokonferens.
 • Gruppdiskussion och individuell coachning.
 • Co-utvecklad granskning av din organisations ledarskap

Kursledare

Jag är en ackrediterad Co-Active Coach och forskare inom Work-life balance. En av de metoder jag arbetar med är Cultural Transformation Tool, vilket innebär att individen eller organisationen som jag arbetar med är den aktiva aktören för att skapa en hållbar framtid. Jag har doktorsexamen i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, en Ekonomie Masterexamen från Karlstads universitet med fokus på Företagsekonomi och Service Management, samt en examen från Dijon Bourgogne Business School i Frankrike

Mitt intresse för personlig och mänsklig utveckling samt för ledarskap med fokus på livsbalans i arbetsliv och privatliv, kopplas till rollerna jag har som forskare, föreläsare, coach, konsult och rådgivare. 

 • Som forskare inom området arbetsliv och privatliv är jag intresserad av de underliggande komplexa processerna bakom vad, hur och varför individer segmenterar och integrerar sina liv i olika domäner för att nå ett harmoniskt och hållbart liv. 
 • Som företagsekonom undervisar jag i Ledarskaps-, Personal- och Arbetslivsfrågor, Strategisk Human Resources, Tjänstemarknadsföring, Service Management, International Management samt Organisationsteori. Utöver detta tillämpar jag en hållbarhetsfokus i vart och ett av dessa fält. 
 • Som Co-Active coach och konsult stärker jag individers, medarbetares och framtida ledares förmåga att vara huvudrollen i sitt livspussel, samt stödjer organisationer i hållbarhets relaterat arbete. 

Genom min bakgrund inom forskning och undervisning, som ackrediterad Co-Active Coach samt HR-konsult vill jag ta välbefinnandet och balansen mellan arbetsliv och privatliv till nästa nivå för såväl individer som organisationer. Jag ser organisationer och individer som en helhet och överför därför denna kunskap på flera nivåer. JCL Coaching ägs av JCL Humanistic Consulting AB. 

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare – Företagsanpassad, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
JCL Humanistic Consulting AB
Ekarp 916
27492 Skurup

JCL COACHING

Som Co-Active ackrediterad Coach, Certified Cultural Transformation Tools Consultant och  work-life forskare och föreläsare tar jag välbefinnandet och balansen mellan det professionella och personliga livet till nästa nivå för individer och organisationer. Jag jobbar utifrån ett holistiskt sätt genom mina mångsidiga kunskaper inom Work-life...

Läs mer om JCL Humanistic Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights