Visa utbildning.se som: Mobil

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga– nya utmaningar

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Nästa tillfälle: 2018-11-06 09:15 - Stockholm
Utbildare: JP Infonet AB plus
   
Ort: Stockholm
Typ: Öppen utbildning
Språk: Svenska

Kursbeskrivning

Socialtjänsten ställs nu inför ännu en nyorientering efter det att antalet ensamkommande barn minskat. Trots detta är det fortfarande en stor mängd ensamkommande barn och unga som är i behov av socialtjänstens insatser.

Arbetet har i någon mån förändrats genom att de ensamkommandes stödbehov i större utsträckning förskjutits till situationer som följer vid avslag på asylansökningar eller beslut om uppehållstillstånd mm.

Ansvaret för de ensamkommande barnen delas av flera myndigheter, men kommunen bär det yttersta ansvaret för att varje barns behov tillgodoses i praktiken.

Barnen ska erbjudas tryggt och säkert boende, med individuellt anpassat stöd och möjlighet till utveckling. Det socialrättsliga regelverket för handläggning och dokumentation gäller för ensamkommande barn på samma sätt som för övriga barn, samtidigt som socialtjänsten påverkas av faktorer i samhället runtomkring, t ex regelverk gällande ersättning, åldersbestämning och uppehållstillstånd.

Kursen Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga– nya utmaningar innehåller en grundläggande genomgång av sociallagstiftningen gällande socialtjänstens ansvar för de ensamkommande. Huvudsakligen fokuseras på praktisk tillämpning av regler för utredning, planering, genomförande och uppföljning av insatser i olika skeden.

Under 2016 tillkom ett antal regeländringar inom området, bl.a. infördes en ny placeringsform för unga 16-20 år och nya HVB-föreskrifter trädde i kraft. Även under 2017 har regeländringar tillkommit, bl. a åldersbedömning tidigare under processen och förändrat ersättningssystem. Under dagen berörs hur detta påverkar kommunerna och vilken omställning det kan medföra.

Kursen vänder sig i första hand till socialsekreterare, chefer och andra ansvariga inom socialtjänsten, men kan också vara av intresse för personal inom HVB-vården.

Deltagarcitat från tidigare tillfälle;
"Bra kompakt, mycket info på kort tid, kompetent föreläsare"
"Bra upplägg med tydlig föreläsare, grundlig genomgång om lagstiftning och dess tolkning"

Investering

3 950 kr. Med JP:s kundrabatt endast 3 490 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Ulrika Ekebro

Ulrika Ekebro arbetar huvudsakligen med utbildning och kvalitetsutveckling inom det sociala området.  Hon har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent, med tillsyn av och vägledning till socialnämnder. Sedan 2010 arbetar Ulrika med utbildning, handledning och kvalitetsutveckling inom det sociala området. Håller utbildningar inom socialrätt för JP Utbildning.

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Vill du få mer information om Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga– nya utmaningar? Fyll i formuläret så blir du kontaktad av utbildningsarrangören.

Recensioner

Kursdeltagare   |   2018-07-04
Tydlig och bra sammanfattad. Bra koppling till exempel utifrån lagstiftningen och förarbeten.
          (5)
Kursdeltagare   |   2018-07-04
Intressant. Högt tempo.
          (5)
Kursdeltagare   |   2018-07-04
Bra upplägg på dagen. Ibland väl grundläggande nivå.
          (4)

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga– nya utmaningar
Kursrecensioner
          (4,8)
Baseras på 9 recensioner
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
          (4,6)
Baseras på 694 recensioner
Alla recensioner för arrangören