Visa utbildning.se som: Mobil

Juridiska kurser i Göteborg

Juridiska kurser i Göteborg
Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Juridik i Göteborg".

Klicka på en utbildning i listan för att läsa mer om den och få möjlighet att kontakta arrangören genom att skicka in en intresseanmälan.

Förfina sökresultatet genom att välja kategori, plats, utbildningstyp eller sortera listan efter pris, längd och startdatum. Du kan även jämföra utbildningarna och läsa recensioner från tidigare kursdeltagare.
Juridik för inköpare
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Som inköpare och upphandlare stöter du dagligen på juridiska problem som måste lösas. Denna kurs fokuserar på lagar och förordningar...
VA-Juridik 2018
BG Institute
         
(62)
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (3)
         Under vår årligt återkommande nyhetsdag inom VA-juridiken lägger vi fullt fokus på de hetaste och mest intressanta utredningarna, förändringarna,...
Juridisk översiktskurs, 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
FEI introducerar tillämpade kurser med akademisk förankring som du direkt kan använda i arbetet. Kursen Juridisk översiktskurs, 15 hp ger...
Praktisk juridik för fastighetsvärdar
Plus
1 dag
6 900 SEK
Flera orter (3)
Ett stort antal lagar och förordningar reglerar kontakten mellan bostadsföretaget och hyresgästerna. Den här kursen är en översiktlig genomgång av...
Inköp – hantering och juridik
Byggakademin
         
(67)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (4)
Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom smarta inköp har du god möjlighet...
ÄTA – Hantering & Juridik
Byggakademin
         
(40)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (4)
Det är lätt att gå miste om ersättning för utfört arbete om man inte har bra rutiner och tydlig dokumentation....
Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården
Kunskapsgruppen
         
(22)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Det här är juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso- och sjukvård. Kursen riktar sig huvudsakligen...
Rättsmedicin – medicinska bedömningar i juridisk kontext
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (3)
         Den här nya kursen syftar till att bland annat ge dig ökad kunskap om rättsmedicinska bedömningar, utlåtanden samt dokumentation...
Affärs- och avtalsrätt
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
Inköp och försäljning är intimt förbundna med juridiska spörsmål av olika karaktär. Som du säkert upplevt i din yrkesroll kan...
Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 500 SEK
Flera orter (2)
Har du hunnit skaffa dig några års erfarenhet som projektledare, uppdragsledare, projektingenjör, arbetsledare eller varit verksam i någon annan position...
Beskattningsrätt I 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
Denna akademiska kurs för yrkesverksamma ger grundläggande kunskaper om inkomstskattesystemet med tonvikt lagd på företagsbeskattningsområdet. Kursen ger också bland annat...
Fastighetsmäklare 120 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
 
270 000 SEK
Flera orter (2)
Sedan 2015 erbjuder FEI en fastighetsmäklarutbildning. Denna uppdragsutbildning genomförs i samarbete med Högskolan Väst. Omfattningen är 120 högskolepoäng. Utbildningen är...
Grundläggande arbetsrätt
Lexa HR
2 dagar
9 950 SEK
Flera orter (3)
Att känna till vilka lagar och regler som styr förhållandet på arbetsmarknaden bidrar till att undvika onödiga, tidskrävande och dyra...
Partnering – om avtalet och samverkansformen i byggsektorn
BG Institute
         
(30)
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Partnering är en samverkansform som blir allt vanligare i byggsektorn. Välkommen till kursen som ger dig som kursdeltagare en genomgång...
Fastighetsrätt 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus på de normer dvs. lagar och...
Bygg- och entreprenaddagen 2019
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Välkommen till vår årliga nyhetsdag som behandlar den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn....
Earn-outs och prisklausuler – fördjupad kurs med fokus på köpeskillingsmekanismer
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Välkommen till vår helt nya kurs Earn-outs och prisklausuler - fördjupad kurs med fokus på köpeskillingsmekanismer. Kursen avhandlar på...
Avancerad entreprenadjuridik
SBR Byggingenjörerna
         
(23)
8 timmar
5 300 SEK
Flera orter (3)
Kursen kommer att innehålla genomgångar av de senaste rättsfallen inom entreprenadjuridiken med hjälp av grupparbeten. Genomgång av frågorna och svar...
Fastighetsförmedling, kommunikation och etik, 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs handlar om den mellanmänskliga kommunikationens komplexitet. Kan det uppstå tolkningssvårigheter vid interaktionen mellan parterna i en fastighetsförmedlingsprocess? Vilka...
LVU – En metodkurs
BG Institute
         
(38)
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Välkommen till en avancerad kurs inom familjerätten som ger djupare kunskap om LVU och processförande. Föreläsare är David Massi...
Entreprenadjuridik - grundkurs
Teknologisk Institut AB Sverige
         
(1)
2 dagar
10 500 SEK
Flera orter (3)
Behöver du bättre kunskap om de juridiska spelreglerna i ett entreprenadprojekt för att kunna hantera de ekonomiska, tekniska och juridiska...
GDPR i praktiken
Informator
1 dag
9 900 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs ger dig kunskaper och verktyg för att praktiskt driva arbetet mot uppfyllnad av dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection...
Direktupphandling och att avropa från ramavtal
Affärsconcept
1 dag
4 955 SEK
Göteborg
På utbildningen får du lära dig hur du kan och får använda direktupphandlingar och du får avropa från befintliga interna...
Fastighetsvärdering 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Flera orter (2)
Innehållet i denna kurs sätter fastighetsmarknadens funktionssätt och fastighetsvärderingsmetoder i fokus. Den vänder sig till dig som vill komplettera dina...
Lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen
BG Institute
         
(50)
Heldag
8 500 SEK
Göteborg
         Denna populära kurs riktar sig till dig som direkt eller indirekt arbetar inom detaljplan- och/eller exploateringsprocessen. Kursen är indelad...
Entreprenadbesiktning
EGA
2 dagar
10 300 SEK
Flera orter (5)
Tvådagarskurs Är du beställare, besiktningsman eller entreprenör? Oavsett vilket, får du här både teoretiska och praktiska kunskaper om entreprenadbesiktning. Kursen...
Entreprenadjuridik
Svensk Uppdragsutbildning
         
(534)
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (18)
Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem och onödiga kostnader. Denna...
Entreprenadjuridik III - Rättsfall
Novo Utbildning AB
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (3)
Kursen med intressanta rättfall från entreprenadsektorn....
Immaterialrättsintrång
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Välkommen till en kurs som behandlar flera omtvistade frågor gällande immaterialrättsintrång. Felaktigt nyttjande av immateriella rättigheter, utifrån skyddsomfång och kontraktsrättsliga...
Certifierad injusterare
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 000 SEK
Flera orter (2)
Det här är en fortsättningskurs för dig som tidigare deltagit i kursen Injustering av luftflöden eller motsvarande. Under två dagar...
Skadeståndsberäkning vid sakskada
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (2)
         Kursen behandlar de regler och principer som i svensk utomobligatorisk skadeståndsrätt styr skadeståndsberäkningen vid sakskada. Upplägget är praktiskt orienterat...
Straffrättslig nyhetsdag 2018
BG Institute
         
(30)
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
         Välkommen till straffrättslig nyhetsdag med fd. justitieråd Martin Borgeke och professor Magnus Ulväng. Nyhetsdagen ger dig en uppdatering av...
Rättspsykologi – vittnespsykologi, förhör och tillförlitlighet
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (3)
         Välkommen till en helt ny kurs inom rättspsykologi med Pär Anders Granhag som föreläsare. Kursen inleds med en kort...
Skadeståndsrättslig nyhetsdag 2018
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Välkommen till BG Institutes årligen återkommande nyhetsdag med syftet att ge dig kunskap om den senaste, och kommande, utvecklingen...
Straffvärde och straffmätning
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
         Tidigare år har BG Institute i samarbete med Martin Borgeke gett kursen Påföljdsdagen. Den har tagit upp och behandlat...
Strategi och taktik i civilprocessen
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
         Hör strategi och taktik hemma i civilprocessen? Är betydelsen överdriven eller går det att vinna ett dåligt mål med...
Förvaltningsrättslig nyhetsdag 2018 [Ny lagstiftning]
BG Institute
         
(17)
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Välkommen till en praktiskt inriktad nyhetsdag med fokus på den nya förvaltningsrättslagen, som träder i kraft i juni 2018....
Vissa hyresrättsliga frågor
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
         Välkommen till denna nya kurs med Nils Larsson gällande Lokalhyresreglernas tillämpningsområde. Definitionen av hyra medför att lokalhyresreglerna smyger sig in...
Nya dataskyddsförordningen (GDPR) – så förbereder du dig
Fastighetsägarna Utbildning
1 dag
7 200 SEK
Flera orter (5)
Ett fastighetsföretag registrerar regelmässigt en hel del information om sina hyresgäster. Det kan vara integritetskänslig information så som uppgifter om...
Lokalhyresjuridik
Plus
2 dagar
10 900 SEK
Göteborg
Kursen är till för dig som arbetar med lokaluthyrning där vi tar upp de viktigaste reglerna i lokalhyreslagstiftningen och hur...
ÄTA - arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
Ett fullmatat program om att oförutsedda händelser kan ske. Dessutom är det lätt att gå miste om ersättning för utfört...
Anläggningsarrende i praktiken
BG Institute
         
(1)
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
Den här kursen behandlar anläggningsarrende ur ett praktiskt perspektiv. Vi går igenom definitionen av anläggningsarrende, avgränsningen mot andra avtalsformer, vilka...
Arbetsrätt
Företagsuniversitetet
         
(4)
2 dagar
14 000 SEK
Flera orter (3)
Lär dig lagarna och hur de ska tillämpas i praktiken Lär dig tillämpa regler och avtal inom LAS Så tolkar...
Arbetsrättslig nyhetsdag 2018
BG Institute
         
(174)
Heldag
7 900 SEK
Flera orter (2)
         Vår återkommande och uppskattade nyhetsdag med ständigt nöjda och återkommande deltagare. Tommy Iseskog uppdaterar dig med det senaste inom...
Klander av arv och testamente
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Välkommen till denna integrerande och praktiska kurs kring klander av arvskifte och av testamente med advokat Marie Wessel. Under...
Avtalstolkning
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
         Välkommen till en praktiskt inriktad kurs som tar upp problem som oftast uppkommer vid tolkning av avtal och fastställande...
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs
EGA
2 dagar
10 300 SEK
Flera orter (8)
Tvådagarskurs En perfekt kurs för dig som vill få god inblick i byggandets spelregler. Bygghandlingarna följer oftast standardavtalen AB eller ABT...
Arbetsrätt
Tholin & Larsson
         
(6)
2 dagar
8 990 SEK
Flera orter (3)
Som arbetsgivare är det nödvändigt att vara insatt i de viktigaste reglerna inom arbets­rätten. Med grundläggande kunskaper kan man undvika...
Entreprenadjuridik, grundkurs
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (7)
Endagskurs Vilket ansvar har entreprenör och beställare i byggprojekt? Hur långa är garantierna? Vad är ett startmöte? Öka lönsamheten och minska...
Exploatering och köp av mark
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (3)
         Låt oss presentera en helt ny kurs med Björn Hellman och Thomas Underskog, Exploatering och köp av mark. Under kursdagen...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 169 träffar
Visa nästa 119 kurser