Kurser inom barnkonventionen

Hög tid för nya konventioner

Barnkonventionen intåg i svensk lagstiftning medför flera förändringar. En utbildning ger dig all kunskap du behöver för att säkerställa att din verksamhet uppfyller kraven.
Visar 1-12 av 12 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-12 av 12 träffar

Mer om barnkonventionen och utbildning

Den 1:a januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, svensk lag. Det medför ett ändrat synsätt i lagstiftningen där större fokus kommer att läggas på barnens rätt. Förändringen innebär inte att barnets vilja alltid går igenom. Istället handlar det om att ta större hänsyn till barnens rättigheter vid beslut och utredningar. Det kan gälla vid vårdnadstvister, där även barnets vilja ska beaktas. Det gäller även vid samhällsplanering, där barnens behov ska synliggöras och tillgodoses på samma villkor som vuxnas.

Barnkonventionens intåg medför inga större nyheter, den har nämligen varit juridiskt bindande sedan 90-talet. Men implementeringen i den svenska lagstiftningen kommer innebära ett ökat fokus och starkare skydd för barns rättigheter. En kurs om barnkonventionen syftar till att ge dig rätt kunskaper för att kunna tillämpa den nya lagen i praktiken. Du kommer lära dig innebörden av den nya lagen och hur arbetet med barns rättigheter påverkar dig och din verksamhet.

Vem bör gå en utbildning inom barnkonventionen?

Lagändringen kommer innebära förändringar för många organisationer, inte minst de offentliga. Myndigheter, kommuner och landsting kommer att behöva förändra sitt synsätt och ta med barnets perspektiv i sina utredningar och beslut. Det innebär även en förändring for socialtjänsten och domstolar när barnets rättigheter sätts under lupp. Detsamma gäller inom skolväsendet och sjukvården. Målgruppen är stor, det är både företagsledare, kommunchefer, administratörer, jurister och rektorer som bör gå en utbildning.

En utbildning inom barnkonventionen ger dig mer kunskap om hur lagändringen påverkar din verksamhet. Du får en större inblick i vad barnkonventionen består av och dess olika principer. Under utbildningen kommer du även lära dig om hur du omsätter den nya lagen i praktiken. Kurserna går igenom hur din verksamhet påverkas och vilka åtgärder som kommer behöva vidtas. Du får lära dig mer om hur du upprättar ett barnrättsligt synsätt i ditt arbete och hur du konkret går tillväga för att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv.

Varför ska du gå en utbildning?

Barnkonventionens intåg kommer innebära förändringar på många områden och för många yrkesgrupper. Eftersom det innebär ett perspektivskifte finns det stor anledning att gå en utbildning inom barnkonventionen för att förstå hur förändringarna påverkar din arbetsplats. Det finns många delar att ta hänsyn till och det är inte alltid lätt att veta hur man ska balansera barnets rättigheter i förhållande till den vuxna världen. Vare sig det är vid en vårdnadstvist eller vid trafikplanering.

Vanligt innehåll i en kurs om barnkonventionen

Kursens innehåll anpassas ofta beroende på målgruppens behov. Men gemensamt för utbildningarna är att du får en grundläggande insyn i barnkonventionen, hur den implementeras och påverkar din verksamhet. Här följer ett axplock av punkter som kan ingå i en utbildning inom barnkonventionen:

  • Grundläggande kunskap om barnkonventionen och dess principer
  • Hur man involverar barn i beslut
  • Barns rättigheter i förhållande till dess vårdnadshavare
  • Hur din verksamhet påverkas av lagändringen
  • Rådande praxis
  • Att säkerställa att barnkonventionen följs
  • Tillämpning av barnkonventionen
  • Hur man anlägger ett barnrättsligt perspektiv
Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨