Visa utbildning.se som: Mobil

Juridikkurser - För dig som vill vidareutbildas

Juridikkurser

Här hittar du kurser och utbildningar i juridik för dig som redan är yrkesverksam jurist. Du kan söka på utbildningar och filtrera dina träffar på typ av utbildning, plats, längd och pris. Du kan också göra en intresseanmälan och få mer information direkt av respektive utbildningsarrangör.

Arbetsrätt
Rekommenderad Kunskapsgruppen
         
(31)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Att ha full kunskap inom arbetsrätt är det få som har. Men om du har personalansvar eller arbetar med personalfrågor, så är det viktigt...
Digital intensivkurs i GDPR
Rekommenderad EC Utbildning
1 timme
790 SEK
Distans
Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftlagen (PUL) och EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, börjar tillämpas. GDPR kommer att gälla som lag...
Öppen utbildning
Juridik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90hp), grundnivå
Lunds universitet
4 terminer
 
Distans
Kursens 90 hp i juridik är specialanpassade för lärare som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet. Kursen ges på 100%...
Juridisk översiktskurs - med ett chefsperspektiv
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
6 månader
14 900 SEK
Distans
Kursen ger en allmänbildning om vår rättsordning. Vilka regler gäller och hur kan man få rätt om man hamnar i...
Arbetsrätt distansutbildning
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Flera orter (2)
Diskrimineringslagstiftningens uppbyggnad. Regleringen av aktiva åtgärder och diskrimineringsförbud. Skillnader mellan olika diskrimineringsgrunder. EG-rättens samspel med den svenska rätten. Skillnaden mellan...
Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15hp
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Flera orter (2)
Kurs i förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess som distansutbildning Mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med...
Affärsjuridik 15 hp
Stockholms Fria Universitet
4 månader
5 200 SEK
Flera orter (2)
Kursplan och litteraturlista motsvarar Affärsjuridik 15 hp vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och...
Beskattningsrätt I 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
Denna akademiska kurs för yrkesverksamma ger grundläggande kunskaper om inkomstskattesystemet med tonvikt lagd på företagsbeskattningsområdet. Kursen ger också bland annat...
Certifierad Researcher
Påhlmans Handelsinstitut
14 veckor
26 400 SEK
Stockholm
Vill du ha ett spännande och omväxlande jobb? Är du nyfiken, driven och lösningsinriktad och kan tänka utanför boxen? Låter det...
Fastighetsrätt 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus på de normer dvs. lagar och...
Juridisk översiktskurs, 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
FEI introducerar tillämpade kurser med akademisk förankring som du direkt kan använda i arbetet. Kursen Juridisk översiktskurs, 15 hp ger...
Jöken, kväll
Påhlmans Handelsinstitut
14 veckor
11 200 SEK
Stockholm
I dagens samhälle hamnar du oftare än du tror i situationer där du har en fördel av att kunna hantera...
Beskattningsrätt 15 hp
Stockholms Fria Universitet
2,5 månader
4 400 SEK
Flera orter (2)
Kursplan och litteraturlista motsvarar Beskattningsrätt I 15 hp vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet vid statliga universitet...
Juridisk översiktskurs 15 hp
Stockholms Fria Universitet
2,5 månader
4 400 SEK
Flera orter (2)
Kursplan och litteraturlista överensstämmer med juridisk översiktskurs vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och...
Fastighetsförmedling, kommunikation och etik, 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs handlar om den mellanmänskliga kommunikationens komplexitet. Kan det uppstå tolkningssvårigheter vid interaktionen mellan parterna i en fastighetsförmedlingsprocess? Vilka...
Fastighetsvärdering 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Flera orter (2)
Innehållet i denna kurs sätter fastighetsmarknadens funktionssätt och fastighetsvärderingsmetoder i fokus. Den vänder sig till dig som vill komplettera dina...
Marknadsrätt 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Vilka juridiska regler gäller när vi marknadsför (eller efterfrågar) produkter och tjänster i en näringsverksamhet? Kursen är påtagligt praktisk; den...
ABK 09
Teknologisk Institut AB Sverige
30 dagar
2 900 SEK
Distans / Online
När man upphandlar konsulttjänster är det viktigt att få till bra avtal, där både parternas rättigheter och skyldigheter tydligt framgå...
Diplomerad Fastighetsförvaltare
Folkuniversitetet Stockholm
180 timmar
46 000 SEK
Stockholm
Folkuniversitetet bedriver en av marknadens mest populära och eftertraktade utbildningar inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder en bred fastighetsförvaltarutbildning där tyngdpunkten ligger...
Diplom - Personskadereglering - akutskador
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
18 dagar
122 000 SEK
Stockholm
Utbildningen syftar till att lära ut hur alla typer av personskador på skadeståndsrättslig grund skall regleras så länge de inte...
Certifierad Ekonomiassistent med löneadministration och praktiktid
Påhlmans Handelsinstitut
         
(15)
134 timmar
29 896 SEK
Stockholm
Vill du ansvara för löneadministrationen eller den löpande bokföringen? Den här breda deltidsutbildningen, med fyra veckors praktik, ger dig god...
Affärsjuridik
Xpectum AB
2 veckor
14 500 SEK
Distans
I den är kursen lär du Affärsjuridik, hur juridiken fungerar kring bolagets ledning, vid anställning och uppsägning, runt olika köp och...
Diplomerad projektledare
EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter
14 dagar
54 000 SEK
Nyköping
Elteknikbranschen har utvecklats mycket de senaste åren. Elsystemen blir mer och mer komplexa. Det ställs högre krav på helhetstänkande med...
Public Bid Manager − B2G
Visma Commerce AB
         
(1)
11 dagar
59 000 SEK
Stockholm
Det här är en programutbildning för dig som vill bli expert på anbudsgivning och göra framgångsrika affärer med stat, kommun...
Underwritingprogrammet
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
9 dagar
69 000 SEK
Stockholm
Underwritingprogrammet är en heltäckande utbildning speciellt framtagen för utvalda deltagare. Målet med programmet är att ge en större förståelse för...
Affärsjuridik för ekonomer
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 dagar
26 900 SEK
Stockholm
Juridiska kunskaper är en hörnpelare i både praktiskt och strategiskt ekonomiarbete. Ekonomer som behärskar relevanta lagregler känner ofta att de...
Företagsförsäkring
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
7 dagar
36 000 SEK
Stockholm
I kursen ingår egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring samt ansvarsförsäkring. Du lär dig hur försäkringarna är uppbyggda, deras syften samt hur de är...
Arbetsrättslig Intensivutbildning Grundläggande arbetsrätt
Edge HR
6 dagar
45 000 SEK
Knivsta
Välkommen till Edge HRs mest eftertraktade och uppskattade 6-dagarsutbildning i arbetsrätt med kursledaren Tommy Iseskog, motsvarande 15 högskolepoäng. Det är...
Diplomerad Risk Manager
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
6 dagar
48 000 SEK
Stockholm
Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget. Programmet omfattar allt...
Entreprenadförsäkringsprogrammet
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
6 dagar
48 000 SEK
Stockholm
Programmet tar bland annat ett helhetsgrepp om entreprenadförsäkringarna genom både översikt och fördjupning inom området. Utifrån en gemensam villkorsgenomgång får...
Försäkringsjuridiska programmet
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
6 dagar
62 000 SEK
Stockholm
Ett program för dig som behöver fördjupa befintliga juridiska kunskaper i din nuvarande eller kommande yrkesroll. För personer med goda...
Juridisk grundkurs
Företagsuniversitetet
         
(5)
6 dagar
32 000 SEK
Stockholm
Aktuella lagar och regler för affärslivet Grundläggande kunskaper i affärsjuridik Lär mer om avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt och processrätt Så handlägger...
Medicinsk orientering
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
6 dagar
34 000 SEK
Stockholm
Försäkringsmedicinska frågor är en oerhört central fråga inom personrelaterade försäkringar. Det är viktigt att skaffa sig ett helhetsgrepp kring området...
Boverkets byggregler, BBR – grundkurs
Byggutbildarna
5 dagar
15 300 SEK
Stockholm
Boverkets byggregler, BBR ändras och uppdateras kontinuerligt. Samtidigt är det en stor omsättning av personal i byggbranschen.  De allra flesta...
Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande
BFAB (STF)
5 dagar
37 300 SEK
Stockholm
Fördjupa dina kunskaper inom entreprenadjuridik! Kursen bygger på AB 04 och berör samtliga steg i byggprocessen. Förutom en grundlig genomgång...
OVK - praktisk kurs inför certifiering
Teknologisk Institut AB Sverige
5 dagar
15 900 SEK
Flera orter (2)
Som funktionskontrollant utreder du hur installationen är tänkt att fungera och hur den fungerar i verkligheten. Du ska identifiera verksamhetstyp...
Praktisk Arbetsrätt
FEI - Företagsekonomiska Institutet
5 dagar
29 800 SEK
Stockholm
Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. FEI:s kurs omfattar fem dagar, det...
Arbetsrättslig Intensivutbildning Tillämpning och metod
Edge HR
4 dagar
34 000 SEK
Flera orter (2)
Påbyggnads- och fördjupningskurs i arbetsrätt. Föreläsare är Tommy Iseskog, arbetsrättsexpert och författare. Välkommen till Edge HR:s uppskattade påbyggnads- och fördjupningskurs...
Certifierad Placeringsrådgivare
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
27 000 SEK
Stockholm
IFU:s placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi, ger dig struktur i hur du konkret genomför en finansiell rådgivning och...
Diplomprogram för specialister och ledare
Svenska Försäkringsföreningen
4 dagar
17 500 SEK
Stockholm
Svenska Försäkringsföreningen genomför i vår åter det mycket uppskattade Diplomprogrammet för specialister och ledare. Tillsammans med våra föreläsare, som har mycket...
Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL
Teknologisk Institut AB Sverige
4 dagar
16 500 SEK
Flera orter (2)
Med energieffektivisering finns stora möjligheter till besparingar - både vad gäller pengar och miljöpåverkan. Detta har EU tagit fasta på...
Försäkringsengelska
Svenska Försäkringsföreningen
4 dagar
9 900 SEK
Stockholm
Grundkurs i engelska som arbetsspråk för dig i försäkringsbranschen. Engelska blir allt viktigare som arbetsspråk både till följd av nya...
Juridik-sakförsäkring
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
24 500 SEK
Stockholm
Kursen fokuserar i sin helhet på skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Efter en kortare introduktion i allmän juridisk terminologi och allmän avtalsrätt...
Kontrollansvarig enligt PBL
Novo Utbildning AB
4 dagar
16 900 SEK
Flera orter (3)
Från och med den 2 maj 2011 gäller ändrade regler i bygglagstiftningen . I den ändrade plan- och bygglagen blir...
Kontrollansvarig enligt PBL
SBR Byggingenjörerna
         
(26)
4 dagar
15 900 SEK
Flera orter (4)
Grundkurs 4 dagar + inkl. Tentamen Förkunskaper Inga förkunskaper krävs, men för certifiering finns krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet m.m...
Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs
EGA
4 dagar
15 800 SEK
Flera orter (3)
Fyradagarskurs inklusive tentamen Alla kontrollansvariga skall vara certifierade och ha en självständig ställning. Reglerna har gällt fullt ut sedan 1...
Swedsec Rådgivare Komplett
FEI - Företagsekonomiska Institutet
4 dagar
24 900 SEK
Stockholm
Detta kurspaket ger dig en omfattande förberedelse inför Swedsecs licensieringstest för rådgivare. Målet är att du ska klara licenstestet och...
Överlåtelsebesiktning av fast egendom
SBR Byggingenjörerna
         
(10)
4 dagar
18 500 SEK
Stockholm
Uppdaterad! Från och med hösten 2018 kommer vi uppdatera kursen med nytt material, nytt innehåll samt nytt kursupplägg. Det nya...
Arbetsrätt II, fördjupning
VJS - en del av Karnov Group
         
(24)
3 dagar
19 900 SEK
Stockholm
ARBETSRÄTT 2 Arbetsrätt 2 är en 3-dagars fördjupningskurs som inledningsvis redovisar nyheter och pågående utredningar samt därefter penetrerar ett urval...
Certifierad anbudsgivare
Visma Commerce AB
         
(3)
3 dagar
19 900 SEK
Flera orter (3)
I Certifierad Anbudsgivare arbetar du intensivt under tre heldagar med den teoretiska tillämpningen samt praktiska- och strategiska komponenter för att...
Entreprenadjuridik 1
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
15 500 SEK
Katrineholm
Vilka regler gäller egentligen vid utförandeentreprenader? Genom kursen Entreprenadjuridik 1 får du kunskap som hjälper dig minimera risken för reklamationer,...
Försäkringsekonomi
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
3 dagar
19 500 SEK
Stockholm
Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om försäkringsbolagens redovisning, bokslut och bokslutspolitik. Med bl.a. resultatbegrepp, placeringspolicy, nyckeltalsanalys, redovisnings-...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 805 träffar
123...1617
Visa nästa 500 kurser

juridikkursHitta rätt juridikkurs

Har du ett behov av att förbättra dina kunskaper inom svensk eller internationell avtalsrätt, affärsjuridik eller något annat område? Eller har du ett behov av att förbättra dina kunskaper när det gäller den praktiska tillämpningen av rättsliga metoder (metoden för att lösa juridiska problem)? Om så är fallet kan du med stor sannolikhet hitta en juridikkurs här på utbildning.se som passar dina behov. Kurserna riktar sig främst till praktiserande jurister och andra yrkesroller på advokatbyråer, banker, statliga eller kommunala myndigheter samt privatpersoner.

Juridikkurser på utbildning.se

Utbildningsföretagen på vår sajt besitter kunskap och erfarenhet inom både svensk och internationell juridik. De erbjuder till exempel specialiserade juridikkurser inom hyresjuridik och avtalsskrivningsteknik men även grundläggande, längre utbildningar inom exempelvis affärsjuridik och marknadsrätt. Det finns ett brett utbud av kurser som är öppna för alla, de har alltså bestämda startdatum på specifika platser. Finns även företag som kan anpassa sina utbildningar efter ditt företags behov, så kalalde företagsanpassade utbildningar. Det är även populärt att läsa juridikkurser på distans.

Du som är intresserad av att kompetensutveckla dig inom juridik har ett antal olika typer av juridikkurser att välja mellan här på utbildning.se. Exempel på utbildningsområden:

• Familjerätt
• Avtalsrätt
• Affärsjuridik
• Associationsrätt
• Krediträtt
• Köprätt
• Juridik på engelska
• Juridik för sociala medier
• Entreprenadjuridik